Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.7.2020 o 15:14 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 17:54 - 17:56 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Niekoľko poznámok k tomu, čo bolo povedané. Ten úvod, to je už taká naozaj podsúvaná fráza lex Lipšic, priznám sa, že ja vôbec netuším, či pán Lipšic bude kandidovať, ale keď pán Raši o tom vie, tak nič mu nebráni, aby pána Lipšica nominoval ako kandidáta do tohto procesu. (Smiech v sále.) Ja sa snažím vytvoriť pravidlá, aby mohol uspieť najlepší, a nezaujímam sa o to, aké to bude meno, to uvidíme až podľa kandidátov, ktorí budú nominovaní.
Hovorí sa tu o kritizovanom návrhu, ale to je v podstate taká, taká fáma, ktorá sa, taký falošný pocit, ktorý sa tu tiež vytvára, pretože tento návrh, ktorý sme predložili, má nielen oporu v programovom vyhlásení vlády, ale je aj široko akceptovateľný až na jednu-dve otázky, ktoré majú viaceré legitímne riešenia, a my sme sa rozhodli pre jedno z nich. To, že keby bol niekto na našom mieste, sa rozhodne pre iné legitímne riešenie, keď bude na tom mieste, tak bude mať tú možnosť.
Pokiaľ ide o riadny legislatívny proces, znova sa tu vytvára nejaký falošný dojem, že poslanci keď predložia zákon, tak to nie je riadny legislatívny proces, ale potom my spochybňujeme alebo tí ľudia, ktorí to hovoria, spochybňujú ústavu. Veď v ústave je jasne napísané, že poslanci, výbory a vláda sú rovnocenní predkladatelia. Čiže to, čo oni predložia do legislatívneho procesu, je taký istý riadny legislatívny proces. A práve preto, že tu, že vláda vlastne, bývalá vláda zrušila to pravidlo, že sa bude vyjadrovať k poslaneckým návrhom zákonov, ktoré prejdú do druhého čítania, to je vlastne váš nedostatok, to, čo ste vy spôsobili, teraz sa to napráva v novele legislatívnych pravidiel vlády, tak my sme robili otvorenú verejnú diskusiu, aby sme mohli zapracovať aj pripomienky prokurátorov, Rady prokurátorov a ďalších subjektov.
Takže nepodsúvajme tu takého falošné dojmy a vyhlásenie, lebo to nie je pravda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 17:41 - 17:43 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že sa všetci, ktorí tu sedíme, zhodneme na tom, že jednou zo záruk dôveryhodnejšej prokuratúry je aj osobnosť generálneho prokurátora. Práve preto som presvedčená, že by mal spĺňať vysoké štandardy profesionality, odbornosti, ale aj morálky a nezávislosti s úplne jasnou víziou smerovania prokuratúry. A, samozrejme, že generálny prokurátor by mal tvrdo zasiahnuť proti korupcii, ktorá sa v predchádzajúcich volebných obdobiach veľmi silno zakorenila v našej spoločnosti.
Chceme dosiahnuť ciele, ktoré boli stanovené v programovom vyhlásení vlády, preto potrebujeme určite veľmi jasne definovať požiadavky na funkciu generálneho prokurátora a upraviť aj jeho voľbu tu verejne v Národnej rade, preto za relevantné treba považovať najmä sprístupnenie tejto funkcie pre neprokurátorov, ale aj zverejnenie žiadosti kandidátov na zaradenie do výberového konania, ich životopisov či motivačných listov, alebo aj uvedenie zoznamu blízkych osôb, ktorí pracujú na prokuratúre, a dôvodné je možno zvážiť aj doplnenie právnej úpravy na kontrolu osobnostného profilu týchto kandidátov.
Požiadavky na generálneho prokurátora je podľa môjho názoru potrebné sprísniť a upraviť tak, aby generálny prokurátor bol zárukou spravodlivejšieho Slovenska, a určite je pre nás dôležité, aby aj prokuratúra bola dôveryhodnejšou inštitúciou pre ľudí.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 17:38 - 17:39 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Veľmi pozorne sledujem túto debatu a podporujem tento zákon.
Ja mám skôr ako faktickú poznámku, mám skôr faktickú otázku na pána Dostála, že vy ste vymenovali vlastne tie postupy, keby sa ten generálny prokurátor odvolával, vlastne že najprv to schváli Národná rada, potom to musí schváliť prezidentka, čiže keby som zobral do úvahy, že je pri moci nejaká politická garnitúra, ktorá je aj v parlamente a má aj tú prezidentku, tak potom vlastne tá ústavná sťažnosť, ktorú môže podať ten prokurátor na ten Ústavný súd, tak ja sa len pýtam, že vlastne ten Ústavný súd keby rozhodol v jeho prospech, že teda to bolo neodôvodnené alebo politické, tak on potom zostáva v tej funkcii ďalej, alebo potom aký je postup, sa ďalej hlasuje znovu alebo..., toto ma zaujíma čisto prakticky, preto to počúvam, celú túto diskusiu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 17:36 - 17:38 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel potvrdiť to, čo aj pán poslanec Dostál hovoril v rámci svojho vystúpenia, že tá samotná otázka, že či budeme riešiť v tomto návrhu aj špeciálneho prokurátora, tu bola od samotného začiatku. Od samotného začiatku to nebolo zrejmé všetkým, to je pochopiteľné, lebo každý návrh zákona tvorí určitý okruh predkladateľov, ale predkladateľom to bolo zrejmé od začiatku, bola len alter..., a diskusia, že či sú na to vážne dôvody, aby sme riešili aj špeciálneho prokurátora, alebo či stačí riešiť generálneho prokurátora, a v tom čase, keď sme sa o tom prvýkrát rozprávali, už je to niekoľko týždňov dozadu, tak vtedy sme nejaké vážne riziko toho, aby vôbec taká téma prišla do úvahy, sme nevideli. Ale ako pán Dostál povedal, že medzitým sa situácia zmenila, naozaj viacerí disponujeme informáciami a tie informácie boli aj medializované, nakoniec sa k tomu vyjadroval aj Národný bezpečnostný úrad, že skutočne hrozí riziko, že by špeciálny prokurátor prišiel o previerku, a tak by sa nám mohlo stať, že zhruba v rovnakom čase bude mať skončené obdobie aj generálny prokurátor, ktorý, teda tiež ten výkon zďaleka nie ideálny a nechcem nejako zasahovať do jeho súkromia, tak ale prenikajú tiež informácie o tom, aký ten, aký ten jeho stav je, najmä zdravotný, ale mohol by skončiť aj špeciálny a to by naozaj znamenalo znefunkčnenie prokuratúry a znefunkčnenie aj, aj vyšetrovanie tých vecí, ktoré je v boji proti organizovanému zločinu potrebné riešiť. A to, si myslím, že si nemôžeme dovoliť, ale otázka je, akým spôsobom to robiť, a aj otázka toho načasovania, to je naozaj na diskusiu a o tom budem hovoriť aj vo svojom vystúpení ešte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 15:21 - 15:23 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Kolega Marián, si liberálne zmýšľajúci človek, ja, naopak, som konzervatívne zmýšľajúci. Napriek rozdielnym pohľadom a názorom na hodnotové otázky si ťa ako človeka veľmi vážim. Za krátku dobu, ako som ťa spoznal, tak naozaj si veľmi príjemný a ľudský človek, takisto ako aj mojich ďalších kolegov v našom klube, ktorí majú na hodnotové otázky iné názory.
Potešil ma tvoj úvod v rozprave, že aj ty si za ochranu života, len škoda že aj napriek tomuto názoru nepodporuješ právo a šancu narodiť sa každému počatému dieťaťu. Mne záleží na každom zachránenom a narodenom dieťati, a preto ako poslanec tohto pléna podporím každý návrh zákona, ktorý zvyšuje šancu deťom narodiť sa, ako je to uvedené v našej Ústave. Každý má právo na život, ľudský život je hodný ochrany už pred narodením a nikto nesmie byť pozbavený života.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 15:20 - 15:21 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V hnutí OĽANO sú prezentované konzervatívnejšie i liberálnejšie názory na tému umelého prerušenia tehotenstva. Ochrana života je prioritná aj pre nás liberálnejších poslancov OĽANO, no na druhej strane stojí právo na rozhodnutie ženy. Preto si myslím, že nie je správne zasahovať do intímnych rozhodnutí partnerov, ale skvalitňujme gynekologickú starostlivosť o ženy, zaveďme do škôl sexuálnu výboru alebo výchovu k manželstvu, materstvu a rodičovstvu a nechajme právo rozhodnúť sa a niesť za toto rozhodnutie zodpovednosť na žene, resp. na oboch partneroch. Verím, že mladí ľudia tak lepšie pochopia v živote svoju zodpovednosť a budú ro..., budú rozumieť tomu, čo narodenie dieťaťa v živote ženy alebo partnerov znamená.
Je našou povinnosťou vytvárať kvalitné životné podmienky pre ľudí žijúcich na Slovensku, ale nemôžme takýmto tvrdým spôsobom zasahovať do základných práv a slobôd žien, preto súhlasím s vami, pán poslanec Viskupič.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 15:14 - 15:15 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja vám ďakujem za naozaj civilný a vecný a faktický príhovor bez nejakých invektív, pretože mám pocit, že táto debata by sa mala viesť oveľa citlivejšie vzhľadom na tému, a nie aby sme jeden druhého nálepkovali takými a onakými invektívami. Ten tvoj názor, ktorý máš, je v podstate názor väčšiny obyvateľstva. Ak sa pozriem na prieskum, tak si to myslí väčšina voličov každej strany tu, že ten zákon, ktorý máme, je primeraný, a neni treba nejakých väčších reštrikcií. Tu sa naozaj bavíme o naozaj tej takej menšej minorite. Aj keď je pravda, že tento parlament je konzervatívnejší ako, ako naša spoločnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 14:59 - 15:01 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ja by som najprv chcel reagovať na pána podpredsedu. Ja som nekritizoval, ja som len poukazoval na rozdiely v tom, ako sa k problému diplomovej práce pána predsedu Národnej rady stavali médiá, ako sa k tomu stavajú dnes. Napr. za všetky asi by som odcitoval jeden, jeden nadpis článku z Denníka N, že Kollár..., vlastne "Gröhling nie je Kollár". Ale ešte raz. Ja som hovoril o, o tom, o tom rozdielnom kilometri, ktorým, ktorým merajú, merajú určité médiá konzervatívnych a liberálnych poslancov alebo politikov. To je zjavný fakt, že tie mainstreamové médiá sú nastavené liberálne, to si nebudeme klamať je to proste tak. Chvalabohu, že väčšinový, väčšinový názor občanov Slovenskej republiky je konzervatívny, a toto odzrkadľuje zloženie tohto parlamentu a ja verím, že v tejto, v tomto trende my budeme ďalej pokračovať.
A zároveň sa chcem všetkým kolegom, chcem poďakovať za ich faktické poznámky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 14:59 - 14:59 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Juraj, ďakujem za tvoje vystúpenie a súhlasím s tebou, že je nemiestne, ak sa všetci tu teraz tvárime, že sme demokratickí a slobodní, aby sme urážali a dehonestovali ľudí, ktorí sa vlastne stavajú na ochranu života a práv nenarodených detí.
Som rád, že si poukázal aj na ďalší fakt, a to je ten, že chlapi, ktorí cítia spoluzodpovednosť za život detí, sú odcudzovaní a stavaní na druhú koľaj, že o všetkom môže výrazne len rozhodovať žena. Naopak, ja chcem vyzdvihnúť všetkých chlapov, ktorí sa stavajú na obranu nenarodených detí, a sú veľkou oporou svojim ženám v týchto životných situáciách.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 14:57 - 14:57 hod.

Drábiková Lucia
Juraj, ďakujem ti za tvoj prejav, veľmi ho oceňujem, oceňujem tvoju priamosť, úprimnosť a odvahu. My politici budeme vždy čeliť nejakému mediálnemu lynču z tej alebo z druhej strany. Je to jasné, že politik sa nemôže páčiť všetkým, ale myslím si, že musíme byť poctiví sami pred sebou, a takisto sa stotožňujem s tým, že ľudský život je naozaj najvyššou hodnotou.
A ešte raz ti teda ďakujem.
Skryt prepis