Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.7.2020 o 15:21 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 18:16 - 18:18 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. K pánovi poslancovi Svrčekovi tam nejaké by som povedal, nebudeme si tu tak nadbiehať, ale ďakujem pekne za tie slová.
Pokiaľ ide o pána poslanca Krošláka, no viete, ťažko sa vyjadruje k obavám druhých ľudí, ale povedzme si naozaj úprimne, že čo je, čo je kľúčom, že prečo sa nevyšetrujú niektoré zločiny v tomto štáte. No, kľúčom je práve to, že prokuratúra je v takom stave, v akom je. A ak má niekto obavy, že sa tento stav zmeniť a môže prokuratúra konečne začať riadne fungovať, tak potom asi si viete domyslieť aj odpoveď, prečo také obavy sú, lebo ja myslí..., ja si myslím, že niektorí ľudia sa majú čoho báť. A najviac toho, že začne tá prokuratúra riadne fungovať.
A pokiaľ ide o pána poslanca Tomáša, no, ja rozumiem tomu, že nemôžete sa venovať všetkému a vyjadrovať sa ku všetkému, aj keď často to robíte, ale nemali by ste zamrznúť v prvom čítaní, lebo vy teraz hovoríte svoje dojmy a pocity ešte z prvého čítania. Ale to už malo nejaký vývoj a nejaký priebeh. Takisto programové vyhlásenie vlády nepísala iba pani ministerka, písali ho viacerí ľudia. Písal som ho aj ja, písali ho ďalší zástupcovia koaličných strán, jednoducho lebo to nie je programové vyhlásenie členov vlády, to je programové vyhlásenie vlády, a to, že pani ministerka si, má iný názor na konkrétnu, špecifickú otázku, ku ktorej sa už medzitým mesiac vôbec nevyjadrovala, že by jej to nejako vadilo, tak mali by ste sa aj vy niekde posunúť ďalej a takisto ako premiér a pán predseda parlamentu po vysvetlení uznali, že nie je dôvod mať nejaké vážne výhrady voči tomuto poslaneckému návrhu, tak mohli by ste aj vy zamyslieť nad, nad tým, že čo hovoríte, lebo ak lex Lipšic, alebo lex nejaký iný, tak asi vy viete, že chcete tohto pána alebo niekoho konkrétneho nominovať, a nebojte sa toho, ale nedávajte to nám do... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 18:14 - 18:16 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som tak tiež trošku obkľukou, už keď to pán Šeliga dovolil pánovi Jarjabkovi, lebo ja som nestihol na pána Rašiho, on tak rýchlo strašne skončil vtedy, tak sa spýtam teba, Milan, že pán Raši vlastne začal tú svoju rozpravu vetou nejakou a bolo tam slovíčko, že my sa obávame. Tak ja sa teda pýtam teba, Milan, že čoho sa obávajú. Prečo sa tak boja toho Lipšica alebo Mišíkovej, alebo tých ďalších, ktorí pravdepodobne budú? Obávajú sa nejakého politického prenasledovania? Alebo že príde proste nový generálny prokurátor a že prikáže svojim podriadeným, že teraz tohto treba zavrieť? To prečo, prečo stále používajú to slovíčko obávame sa, obávame sa. Ja tomu nerozumiem, lebo tu je 53 poslancov na tejto strane a my sa neobávame ničoho. Nemáme sa čoho obávať, nech tam príde hocikto z tých kandidátov, ktorí tam budú.
Čiže aké obavy? Obavy z toho, že, že napríklad nadriadený prokurátor nepríde za svojim podriadeným a neodoberie mu spis a nedá ho niekomu inému, čo bola bežná prax, keď nejaký obyčajný, radový prokurátor sa dostal k nejakej veci, začal niečo vyšetrovať, čo bolo citlivé, a prišiel jeho nadriadený, mal tú právomoc mu to zobrať a dať to niekomu inému? Tohto sa obávajú? Ja nechápem, prečo tieto slová sa vôbec používajú, že obávame sa, že nejakého politického prenasledovania. Však príde generálny prokurátor a ten nemôže ovládať tých prokurátorov, tých, čo sú pod ním a prikazovať im čo robiť. Takže aké obavy?
Ja sa teším, že príde nový prokurátor, že to nebude žiaden spolužiak nejakého najväčšieho podvodníka v histórii slovenskej politiky, proste bude to transparentné a začnú sa konečne vyšetrovať veci bez strachu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.7.2020 18:00 - 18:10 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v prvom rade máte už za sebou prvé čítanie, dostávame sa, máme možnosť sa dostať hlbšie v diskusii aj k jednotlivým ustanovenia predkladaného návrhu zákona, ja by som sa ale predsa len vrátil ešte na úvod a položil si tú základnú otázku, ktorú sme si kládli aj v prvom čítaní, čo je vlastne cieľom tohto predloženého návrhu zákona, pretože to je ten základ toho, prečo tu dnes o tom diskutujeme. Základom je očista prokuratúry, základom je zvýšenie dôveryhodnosti prokuratúry, ktorá je súčasťou justície, pretože všetci dobre vieme, ako Slovensko má hodnotenia, pokiaľ ide o dôveryhodnosť justície ako takej. Sme na chvoste členských štátov Európskej únie a treba s tým niečo robiť. Nie títo predkladatelia, či už pán poslanec Baránik, Vetrák, Dostál a ďalší si z voľnej chvíle povedali, že chcú niečo robiť s prokuratúrou, ale verejnosť povedala, že nedôveruje tomu systému, ktorý je tu zavedený, a nevie sa domôcť spravodlivosti. A bez očisty prokuratúry, bez systémových zmien, ktoré chceme postupne zaviesť, a touto začíname, tú dôveryhodnosť prokuratúry nebudeme vedieť zvýšiť a nebudeme vedieť naplniť očakávania ľudí. A to nie sú len voliči vládnej koalície, to sú voliči všetkých vás, ktorí tu dnes v parlamente ste a ktorí ste aj v rámci predvolebných sľubov ľuďom sľubovali takisto, že chce robiť systémové zmeny a chcete tiež zvyšovať dôveryhodnosť prokuratúry.
To, čo sa tu uvádza, že ako je predkladaný návrh zákona v súlade s programovým vyhlásením vlády, pretože to bolo spochybňované, ja verím, že sme to aj v rámci otvorenej verejnej diskusie dostatočne zdôvodnili. My vychádzame z programového vyhlásenia vlády a snažíme sa naplniť to, čo je v ňom uvedené. Nakoniec, to nie je programové vyhlásenie členov vlády, to je programové vyhlásenie vlády v širšom zmysle, ktorá, ktorá zahŕňa aj vládnu koalíciu, aj preto má dôvod a je dôvodné predkladať poslanecké návrhy zákonov a toto nie je prvý ani posledný poslanecký návrh zákona, ktorým budeme chcieť realizovať programové vyhlásenie vlády. Čiže ide o riadny legislatívny proces, ktorý, verím, že v budúcnosti sa vráti a bude vylepšený, vráti do čias, kedy v druhom čítaní tie návrhy poslanecké, ktoré prešli do druhého čítania, boli pripomienkované vládou, boli dané aj na rezorty, boli dané do Legislatívnej rady vlády a vláda k nim prijímala stanovisko, ktoré tiež pomáhalo vylepšiť návrh zákona.
Takisto vytváral sa tu falošný dojem, že, či už pani prezidentka, pán premiér, pán predseda parlamentu majú nejaké vážne výhrady voči predloženému návrhu zákona, ale to je tiež ďalší falošný dojem a mýtus, ktorý sa tu vytváral, pretože ak pani prezidentka alebo pani ministerka mali voči niečomu výhradu, tak mali výhradu voči otázke, nakoľko prokuratúra má byť otvorená, pokiaľ ide o voľbu generálneho prokuratúra. A pokiaľ ide o pána premiéra a o pána predsedu parlamentu, tak tie pochybnosti, ktoré mali sa nám podarilo na vzájomnom stretnutí s nimi ako predkladateľmi, teda s nimi ako predsedam, predsedom parlamentu a premiérom vysvetliť a tie pochybnosti dnes už nemajú. Čiže nevytvárajme tu falošný dojem, že tento návrh zákona je nejakým spôsobom neprijateľný mimo okruhu predkladateľov. Nakoniec to, ako je prijateľný pre poslancov Národnej rady, sa ukáže v samotnom hlasovaní.
Keď som končil svoj príspevok v prvom čítaní, tak som vyzval všetkých, že tí, ktorí máte záujem o kvalitný návrh zákona a ešte kvalitnejší, ako sme ho predložili do prvého čítania, pripojte sa, príďte na otvorenú verejnú diskusiu, navrhnite vylepšenia a my vylepšenia, ktoré budú v súlade s konceptom a s filozofiou predloženého návrhu zákona, radi akceptujeme.
Nakoniec výsledkom toho, že sme to nemysleli ako frázu alebo prázdne slová, je aj ten rozsiahly pozmeňovák, ktorý je v podstate väčší ako samotný pôvodne predložený návrh zákona, kde sme sa snažili vyjsť v ústrety všetkým, ktorí mali úprimný záujem o vylepšenie návrhu zákona a ktorí na tej odbornej verejnej diskusii, ktorá sa konala, a to je tiež niečo výnimočné, bežne sa to tak nerobí, že by poslanecké návrhy zákonov boli predložené na odbornú verejnú diskusiu, tak tí, ktorí mali úprimný záujem návrh vylepšovať, tak..., a bolo to v súlade s cieľom predloženej právnej úpravy, ktorá je v dôvodovej správe uvedené, tak sme to akceptovali.
Ja nebudem prechádzať teraz jednotlivé vylepšenia, pretože ten pozmeňujúci návrh je skutočne rozsiahly. Ja len uvediem, že napríklad to, čo nám dala ako návrh na vylepšenie parlamentná legislatíva, tak sme všetko akceptovali, to, čo poznáte pod..., tradične pod tým bodom C stanoviska, tak z toho sme akceptovali všetko. Pokiaľ išlo o určité úvahové pripomienky, tak z nich sme akceptovali polovicu.
Ale poďme tam k tým najväčším veciam, ktoré o ktoré je ten návrh pozmenený. Hovorilo sa tu o tom, že akým spôsobom vie Rada prokurátorov vstupovať do procesu a či má vstupovať do tohto procesu. My sme nechceli ísť nejako nad rámec zákona v tom, že by sme nejakým spôsobom obmedzovali právomoci pani prezidentky, ale videli sme určitú možnosť vylepšenia toho návrhu v tom, že Rade prokurátorov sa dá možnosť na požiadanie pani prezidentky, alebo teda prezidenta Slovenskej republiky vyjadriť stanovisko k odvolaniu generálneho prokurátora. Toto, toto vylepšenie nie je nejaké marginálne, pretože ak sú, ak by naozaj to odvolanie malo byť neopodstatnené, tak už aj z toho samotného stanoviska Rady prokurátorov, ktorá bude, samozrejme, skôr smerovať k tomu, že budú obhajovať toto generálneho prokurátora, tak tam v tom stanovisku to bude naznačené a naozaj by som tiež neprejudikoval, že či už Národná rada, alebo prezident je, má tendenciu k nejakému svojvoľnému rozhodovaniu, a myslím, že aj toto stanovisko bude slúžiť prezidentovi Slovenskej republiky, aby sa rozhodol objektívne, ak taký návrh na odvolanie príde.
Ďalší, veľmi dôležitý, dôležitá pripomienka je, že kandidát v rámci verejného vypočutia, už pred ním bude musieť predložiť projekt riadenia a rozvoja prokuratúry. Prečo to hovorím? Pretože nie politici ani poslanci Národnej rady, oni nebudú rozhodovať o tom, ako sa bude ďalej rozvíjať prokuratúra, ale my potrebujeme nájsť najlepšie kandidáta na tú funkciu a to je jedno, či je to prokurátor, neprokurátor, jednoducho najlepšieho, ktorý sa ukáže v tom vypočutí, že, že má na to a je čestný, vie to robiť riadne, bude to vykonávať nestranne a nezávisle, ale ktorý aj predstaví nejaký projekt, nejakú víziu, ktorá bude zodpovedať jednak programovému vyhláseniu vlády, ale jednak aj tomu, aby prokuratúra opäť nadobudla dôveryhodnosť, ktorú za bývalých vlád stratila. A to je takisto vylepšenie, ktoré napríklad nemáme ani u kandidátov na ústavných sudcov a je to tiež námet na vylepšenie napríklad pre takéto voľby do budúcna.
Pokiaľ ide o to, že ako budovať otvorenú alebo neotvorenú prokuratúru, aj počas otvorenej odbornej diskusie sme jasne povedali, že Slovensko je ešte v procese budovania právneho štátu, a takýto stav aj Benátska komisia uznáva ako stav, kedy je možné prokuratúru otvárať. Veď v súčasnosti je Slovensko spolu s Maďarskom jednou z dvoch krajín, ktoré má najviac uzavretý systém. Všetky ostatné systémy sú otvorenejšie.
Čiže nie je to nič neobvyklé, že to otvárame, a pokiaľ nemáme na Slovensku vybudovaný právny štát, čo nemáme, a myslím si, že na tom je, to je celospoločenská zhoda na tom, to netvrdíme len my, tak je, je odôvodnené, aby sme prokuratúru otvorili a dali možnosť, nakoniec dali možnosť samotným prokurátorom počas toho vypočutia dokázať, že sú lepší ako neprokurátori. Čoho sa bojíme? Ak sa prihlásia kvalitní prokurátori, tak veď vzhľadom na svoje skúsenosti musia v tom vypočutí jednoznačne ukázať, že sú lepší, veď inak sa ani nemôže stať, že nejaký neprokurátor, ktorý príde do toho vypočutia, aby ich mal nejakým spôsobom prevýšiť, ak je to naozaj tak, ako sa tvrdí.
Pokiaľ ide o iné pozmeňujúce návrhy, nie je už čas to nejak podrobne teraz zdôvodňovať, prečo ich neodporúčam prijať, ale zjednodušene by som povedal, že nie sú v súlade s filozofiou a cieľmi predloženého návrhu zákona. Sú svojím spôsobom iným videním sveta alebo iným videním stavu prokuratúry a takým videním, ktorý nezodpovedá realite, a preto aj všetkým poslancom odporúčam, aby tie pozmeňujúce návrhy neschválili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 17:54 - 17:56 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Niekoľko poznámok k tomu, čo bolo povedané. Ten úvod, to je už taká naozaj podsúvaná fráza lex Lipšic, priznám sa, že ja vôbec netuším, či pán Lipšic bude kandidovať, ale keď pán Raši o tom vie, tak nič mu nebráni, aby pána Lipšica nominoval ako kandidáta do tohto procesu. (Smiech v sále.) Ja sa snažím vytvoriť pravidlá, aby mohol uspieť najlepší, a nezaujímam sa o to, aké to bude meno, to uvidíme až podľa kandidátov, ktorí budú nominovaní.
Hovorí sa tu o kritizovanom návrhu, ale to je v podstate taká, taká fáma, ktorá sa, taký falošný pocit, ktorý sa tu tiež vytvára, pretože tento návrh, ktorý sme predložili, má nielen oporu v programovom vyhlásení vlády, ale je aj široko akceptovateľný až na jednu-dve otázky, ktoré majú viaceré legitímne riešenia, a my sme sa rozhodli pre jedno z nich. To, že keby bol niekto na našom mieste, sa rozhodne pre iné legitímne riešenie, keď bude na tom mieste, tak bude mať tú možnosť.
Pokiaľ ide o riadny legislatívny proces, znova sa tu vytvára nejaký falošný dojem, že poslanci keď predložia zákon, tak to nie je riadny legislatívny proces, ale potom my spochybňujeme alebo tí ľudia, ktorí to hovoria, spochybňujú ústavu. Veď v ústave je jasne napísané, že poslanci, výbory a vláda sú rovnocenní predkladatelia. Čiže to, čo oni predložia do legislatívneho procesu, je taký istý riadny legislatívny proces. A práve preto, že tu, že vláda vlastne, bývalá vláda zrušila to pravidlo, že sa bude vyjadrovať k poslaneckým návrhom zákonov, ktoré prejdú do druhého čítania, to je vlastne váš nedostatok, to, čo ste vy spôsobili, teraz sa to napráva v novele legislatívnych pravidiel vlády, tak my sme robili otvorenú verejnú diskusiu, aby sme mohli zapracovať aj pripomienky prokurátorov, Rady prokurátorov a ďalších subjektov.
Takže nepodsúvajme tu takého falošné dojmy a vyhlásenie, lebo to nie je pravda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 17:41 - 17:43 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že sa všetci, ktorí tu sedíme, zhodneme na tom, že jednou zo záruk dôveryhodnejšej prokuratúry je aj osobnosť generálneho prokurátora. Práve preto som presvedčená, že by mal spĺňať vysoké štandardy profesionality, odbornosti, ale aj morálky a nezávislosti s úplne jasnou víziou smerovania prokuratúry. A, samozrejme, že generálny prokurátor by mal tvrdo zasiahnuť proti korupcii, ktorá sa v predchádzajúcich volebných obdobiach veľmi silno zakorenila v našej spoločnosti.
Chceme dosiahnuť ciele, ktoré boli stanovené v programovom vyhlásení vlády, preto potrebujeme určite veľmi jasne definovať požiadavky na funkciu generálneho prokurátora a upraviť aj jeho voľbu tu verejne v Národnej rade, preto za relevantné treba považovať najmä sprístupnenie tejto funkcie pre neprokurátorov, ale aj zverejnenie žiadosti kandidátov na zaradenie do výberového konania, ich životopisov či motivačných listov, alebo aj uvedenie zoznamu blízkych osôb, ktorí pracujú na prokuratúre, a dôvodné je možno zvážiť aj doplnenie právnej úpravy na kontrolu osobnostného profilu týchto kandidátov.
Požiadavky na generálneho prokurátora je podľa môjho názoru potrebné sprísniť a upraviť tak, aby generálny prokurátor bol zárukou spravodlivejšieho Slovenska, a určite je pre nás dôležité, aby aj prokuratúra bola dôveryhodnejšou inštitúciou pre ľudí.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 17:38 - 17:39 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Veľmi pozorne sledujem túto debatu a podporujem tento zákon.
Ja mám skôr ako faktickú poznámku, mám skôr faktickú otázku na pána Dostála, že vy ste vymenovali vlastne tie postupy, keby sa ten generálny prokurátor odvolával, vlastne že najprv to schváli Národná rada, potom to musí schváliť prezidentka, čiže keby som zobral do úvahy, že je pri moci nejaká politická garnitúra, ktorá je aj v parlamente a má aj tú prezidentku, tak potom vlastne tá ústavná sťažnosť, ktorú môže podať ten prokurátor na ten Ústavný súd, tak ja sa len pýtam, že vlastne ten Ústavný súd keby rozhodol v jeho prospech, že teda to bolo neodôvodnené alebo politické, tak on potom zostáva v tej funkcii ďalej, alebo potom aký je postup, sa ďalej hlasuje znovu alebo..., toto ma zaujíma čisto prakticky, preto to počúvam, celú túto diskusiu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 17:36 - 17:38 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel potvrdiť to, čo aj pán poslanec Dostál hovoril v rámci svojho vystúpenia, že tá samotná otázka, že či budeme riešiť v tomto návrhu aj špeciálneho prokurátora, tu bola od samotného začiatku. Od samotného začiatku to nebolo zrejmé všetkým, to je pochopiteľné, lebo každý návrh zákona tvorí určitý okruh predkladateľov, ale predkladateľom to bolo zrejmé od začiatku, bola len alter..., a diskusia, že či sú na to vážne dôvody, aby sme riešili aj špeciálneho prokurátora, alebo či stačí riešiť generálneho prokurátora, a v tom čase, keď sme sa o tom prvýkrát rozprávali, už je to niekoľko týždňov dozadu, tak vtedy sme nejaké vážne riziko toho, aby vôbec taká téma prišla do úvahy, sme nevideli. Ale ako pán Dostál povedal, že medzitým sa situácia zmenila, naozaj viacerí disponujeme informáciami a tie informácie boli aj medializované, nakoniec sa k tomu vyjadroval aj Národný bezpečnostný úrad, že skutočne hrozí riziko, že by špeciálny prokurátor prišiel o previerku, a tak by sa nám mohlo stať, že zhruba v rovnakom čase bude mať skončené obdobie aj generálny prokurátor, ktorý, teda tiež ten výkon zďaleka nie ideálny a nechcem nejako zasahovať do jeho súkromia, tak ale prenikajú tiež informácie o tom, aký ten, aký ten jeho stav je, najmä zdravotný, ale mohol by skončiť aj špeciálny a to by naozaj znamenalo znefunkčnenie prokuratúry a znefunkčnenie aj, aj vyšetrovanie tých vecí, ktoré je v boji proti organizovanému zločinu potrebné riešiť. A to, si myslím, že si nemôžeme dovoliť, ale otázka je, akým spôsobom to robiť, a aj otázka toho načasovania, to je naozaj na diskusiu a o tom budem hovoriť aj vo svojom vystúpení ešte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 15:21 - 15:23 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Kolega Marián, si liberálne zmýšľajúci človek, ja, naopak, som konzervatívne zmýšľajúci. Napriek rozdielnym pohľadom a názorom na hodnotové otázky si ťa ako človeka veľmi vážim. Za krátku dobu, ako som ťa spoznal, tak naozaj si veľmi príjemný a ľudský človek, takisto ako aj mojich ďalších kolegov v našom klube, ktorí majú na hodnotové otázky iné názory.
Potešil ma tvoj úvod v rozprave, že aj ty si za ochranu života, len škoda že aj napriek tomuto názoru nepodporuješ právo a šancu narodiť sa každému počatému dieťaťu. Mne záleží na každom zachránenom a narodenom dieťati, a preto ako poslanec tohto pléna podporím každý návrh zákona, ktorý zvyšuje šancu deťom narodiť sa, ako je to uvedené v našej Ústave. Každý má právo na život, ľudský život je hodný ochrany už pred narodením a nikto nesmie byť pozbavený života.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 15:20 - 15:21 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V hnutí OĽANO sú prezentované konzervatívnejšie i liberálnejšie názory na tému umelého prerušenia tehotenstva. Ochrana života je prioritná aj pre nás liberálnejších poslancov OĽANO, no na druhej strane stojí právo na rozhodnutie ženy. Preto si myslím, že nie je správne zasahovať do intímnych rozhodnutí partnerov, ale skvalitňujme gynekologickú starostlivosť o ženy, zaveďme do škôl sexuálnu výboru alebo výchovu k manželstvu, materstvu a rodičovstvu a nechajme právo rozhodnúť sa a niesť za toto rozhodnutie zodpovednosť na žene, resp. na oboch partneroch. Verím, že mladí ľudia tak lepšie pochopia v živote svoju zodpovednosť a budú ro..., budú rozumieť tomu, čo narodenie dieťaťa v živote ženy alebo partnerov znamená.
Je našou povinnosťou vytvárať kvalitné životné podmienky pre ľudí žijúcich na Slovensku, ale nemôžme takýmto tvrdým spôsobom zasahovať do základných práv a slobôd žien, preto súhlasím s vami, pán poslanec Viskupič.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 15:14 - 15:15 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja vám ďakujem za naozaj civilný a vecný a faktický príhovor bez nejakých invektív, pretože mám pocit, že táto debata by sa mala viesť oveľa citlivejšie vzhľadom na tému, a nie aby sme jeden druhého nálepkovali takými a onakými invektívami. Ten tvoj názor, ktorý máš, je v podstate názor väčšiny obyvateľstva. Ak sa pozriem na prieskum, tak si to myslí väčšina voličov každej strany tu, že ten zákon, ktorý máme, je primeraný, a neni treba nejakých väčších reštrikcií. Tu sa naozaj bavíme o naozaj tej takej menšej minorite. Aj keď je pravda, že tento parlament je konzervatívnejší ako, ako naša spoločnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis