Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.9.2020 o 16:02 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.9.2020 13:12 - 13:13 hod.

Kremský Peter
Pán predseda, chcel by som vás poprosiť, aby ste vyzvali poslancov, ktorí nemajú nasadené rúško, opäť, aby si ho nasadili nielen na chvíľu, ale počas celého zasadnutia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.9.2020 19:10 - 19:12 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., tlač 233a.
Uvedený vládny návrh zákona prerokovali určené výbory, ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Ústavnoprávny výbor vyslovil súhlas s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh schváliť. Výbor pre zdravotníctvo vyslovil súhlas s predloženým návrhom zákona a rovnako odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim návrhom. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol zákon, návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., tlač č. 233, navrhuje zákon schváliť s pozmeňujúcim návrhom, ktorý je obsiahnutý v IV. časti spoločnej správy. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 39 z 2. septembra 2020, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu.
Pán predseda, skončila som, môžte otvoriť rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.9.2020 18:11 - 18:11 hod.

Vetrák Milan
Zvolávam ústavnoprávny výbor ihneď, možno ihneď-ihneď, ešte pred tým gestorským, v zasadačke do ústavnoprávneho výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.9.2020 18:11 - 18:11 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne, pán predseda, zvolávam na ihneď Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo do miestnosti 143. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.9.2020 18:05 - 18:07 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 233. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Pán predseda, prosím vás, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.9.2020 17:58 - 18:00 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informovala o výsledku prerokovania návrhu (zaznievanie gongu) vlády vo výbore pre zdravotníctvo. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 226 z 2. septembra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne ihneď.
Výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 13. schôdzi 2. septembra 2020. Uznesením č. 36 z 2. septembra 2020 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z., sa uskutoční na 11. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.9.2020 17:34 - 17:35 hod.

Záborská Anna
Áno, ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Zvolávam na ihneď Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, číslo miestnosti je 143. Ja myslím, že 15 minút stačí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 16:55 - 16:56 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Udalosť, pri ktorej zahynul Jozef Chovanec, sa udiala 23. februára 2018, v čase, keď vládla strana SMER a premiérom bol Robert Fico. Možnože slovenská vláda mohla byť aktívnejšia na vyšetrenie vraždy Slováka aj v tomto období, veď bolo spomenuté, že žiadala to manželka zosnulého Jozefa Chovanca. Strana SMER - SD mala a má dnes svojho komisára v osobe Maroša Šefčoviča, ktorý je členom Európskej komisie. Je to skúsený diplomat, ktorý mohol a môže tiež prispieť k urýchleniu vyšetrovania tohto prípadu. Svoju moc spustiť monitorovací mechanizmus majú aj naši slovenskí europoslanci a určite nebudú ticho. Som presvedčená, že európske inštitúcie kriticky zhodnotia zneužívania policajnej moci vo svete a zároveň nezostanú ticho pri takejto tragickej udalosti v srdci Európskej únie.
Chcem ubezpečiť kolegov, ktorí kritizujú kroky premiéra Igora Matoviča a ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, že vláda Slovenskej republiky urobí všetko pre to, aby bola smrť nášho slovenského občana vyšetrená. Verím, že Národná rada nájde spoločné stanovisko a tento prípad bude vyšetrený.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.9.2020 16:02 - 16:03 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny podať informáciu o prerokovaní návrhu predmetného uznesenia, je to tlač 231, vo výbore. V súlade z rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 225 z 31. augusta 2020 výbor prerokoval návrh uznesenia na svojej 10. schôdzi dnes 2. septembra 2020. Výbor prijal uznesenie č. 30, v ktorom vyjadril súhlas s návrhom uznesenia a odporúča Národnej rade toto vyhlásenie schváliť.
Pán predsedajúci, dal by som informáciu aj o, o druhej...

Pellegrini Peter, podpredseda NR SR
Nech sa páči, pán spravodajca.

Gyimesi, Juraj, poslanec NR SR
... o druhej tlači 211, že v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 201 z 31. augusta 2020 výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny prerokoval návrh vyhlásenia na svojej 10. schôdzi dnes 2. septembra 2020 a výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko za predložený návrh uznesenia nehlasovala potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 15:39 - 15:41 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No každý vidí tú motiváciu v tom predkladaní toho zákona po svojom. Tí, ktorí ho predkladajú, ich záujem je jednoznačne taký, aby sme v prvom rade ochránili zdravie občanov Slovenskej republiky. Keď si niekto myslí, že to je nejaký ten, ako si to nazval(?), nejaký ten špicľovací, tak proste možno, nechcem povedať to slovo, že každý teda súdi podľa seba druhých. Podľa teba súdim seba alebo teba. Ja tiež pozerám do tej ústavy a v tej ústave, samozrejme, sú aj takéto vety, vety v tom čl. 12, čo citoval pán ako prvý bývalý minister, tiež je tam veta: "Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.". Proste sú ľudia, ktorí si prajú, aby toto fungovalo, aby sa tým zamedzilo šírenie nákazy, pretože keď sa tí ľudia priznajú, keď sa dobrovoľne priznajú, je to v poriadku, ale keď sa nepriznajú a chodia pomedzi nás, tak sú, dá sa povedať, nebezpečenstvom.
A čo je dôležité, že my sme zažili to, keď sa tu pozatvárali fabriky, keď sa tu pozatvárali prevádzky, a toto chceme? Áno, je tu na vážkach tá otázka, že čo je v článku 16: "Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.". A to my práve nejakým spôsobom chceme. Chceme dosiahnuť to, aby sme zamedzili šíreniu nákazy ako takej. Zároveň v článku 40 je prvá veta: "Každý má právo na ochranu zdravia.". Sú to aj ľudia, ktorí chcú byť chránení. A aj pre tých by ten zákon mal byť ako, dá sa povedať, takou pomocou. Takže, samozrejme, je to na uhle pohľadu. Ja nie som odborník, rozhodnú asi všetci, ktorí budú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis