Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2020 o 17:34 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2020 9:10 - 9:12 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 238a).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 245 zo 16. septembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplýva žiadny pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 54 zo 17. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 18:49 - 18:51 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec, ak si dobre pamätám, schválili ste to tesne pred voľbami a už vtedy vám muselo byť jasné, že vy to dávať nebudete, tak ako ste im to nedali naozaj už niekoľko rokov, niekoľko desiatok rokov, teda desiatku rokov minimálne, čo ste im to sľubovali, tak ste, tak ste vedeli, že z vášho to nepôjde, resp. z peňazí, ktoré vy spravujete. Takže hovoriť tu o klamstve asi nie je úplne na mieste. Tí dôchodcovia si skutočne tie peniaze zaslúžia, ale v tom stave, v akom táto vláda prebrala krajinu, s tým dlhom, s akým ju prebrala, to jednoducho nie je možné a nie je to rozumné. A tak ako sa naozaj musia všetci uskromniť, nehovorím, že by sa oni mali, ale určite ja budem za to, aby sme im to dávali aj v nejakých iných benefitoch, ktoré im možno dorovnajú presne, presne tie peniaze, to sú napríklad tie lieky zadarmo a podobne. Čiže je dosť pravdepodobné, že sa možno dostaneme aj k tomu trinástemu dôchodku takýmto spôsobom aj pri tých, pri tých úľavách, za ktoré by oni museli nejakým spôsobom platiť. A verím tomu, že aspoň prvý rok to bude fajn a v momente, keď táto krajina dosiahne nejakú lepšiu kondíciu, tak tie trináste dôchodky určite budú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 18:49 - 18:49 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Richter, dajte si ruku na srdce a povedzte, boli ste desať rokov pri moci a vy sa nehanbíte kritizovať trinásty dôchodok? Veď vy ste ľuďom za trinásť rokov moci nedali nič. Absolútne nič. Ja si pamätám, ako množstvo ľudí skákalo pod vlak len z dôvodu, že si nevedeli zaplatiť nájom na iné veci. Kopec ľudí na Slovensku spáchalo samovraždu kvôli sociálnej politike, ktorú ste tu viedli, pretože nemali na nájom, na dlhy a podobne. Teda doprajte tým ľuďom ten trinásty dôchodok konečne, aby niečo už konečne mali a mohli dôstojne žiť. Viem, že to nie je veľa, ale je to maximum, čo sme mohli dať. Tak buďte rád, že im niečo dáme, nie ako vy.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.9.2020 18:39 - 18:41 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 202. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 193 z 31. augusta 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 17:47 - 17:48 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, tak úplne z fleku to vyzerá výborne, že znížme odvody. Ste hovorili presne, že zvyšovaním minimálnej mzdy môžme ohroziť nejaké podniky alebo podnikateľov, ktorí nebudú mať na to, aby zamestnávali ďalších a ďalších ľudí, a navrhujete zníženie odvodov. To je fantázia, výborne! Lenže tie odvody predsa na niečo slúžia, z tých odvodov sa niečo platí. Musí aj z niečoho žiť školstvo, zdravotníctvo, tí ľudia predsa pôjdu, nepotrebujú len v peňaženke mať, ale potrebujú, aby aj za tie odvody dostali kvalitné zdravotníctvo, resp. školstvo. Takže jedno s druhým je spojené. Vy to poviete tak jednoducho, znížme odvody, ale predsa na to sa nabaľujú ďalšie a ďalšie veci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.9.2020 17:34 - 17:34 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Výbor pre hospodárske záležitosti sa stretne zajtra o 8.30 v miestnosti č. 32, myslím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 16:18 - 16:20 hod.

Kerekréti Ján
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 16:12 - 16:14 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ja naozaj nechápem, že tento príspevok predviedol alebo predniesol bývalý minister práce a sociálnych vecí, ktorý dlhé roky bojoval proti tomu, aby minimálna mzda rástla jasným vzorcom, dopredu stanoveným, pravidelne, ale spoľahol sa na to, že vždy vláda stanoví výšku minimálnej mzdy a, samozrejme, veľmi účinne marketingovo ho v tom podporoval jeho stranícky šéf Robert Fico, ktorý tu práve teraz predal niečo, čo ani nikdy nemal, ako dobrý marketér.
Chcel by som pripomenúť jednu veľmi dôležitú vec, že minimálna mzda sa nestanovuje len pre štátne podniky a pre štátne inštitúcie, ale pre státisíce súkromných firiem, ktoré zamestnávajú ľudí a vytvárajú pracovné miesta. Štát nikdy žiadne pracovné miesto nevytvoril. Pracovné miesta vytvárajú súkromné firmy a, pán exminister a pán expremiér, ak si myslíte, že výška minimálnej mzdy nemá vplyv na ekonomiku, tak popierate základné piliere ekonomiky. Veľmi sa tomu nečudujem, pán Richter, ak sa odvolávate na Marxa, ak jeho Kapitál považujete za niečo vzorové, no žiaľ, je to niečo, čo prinieslo svetu veľmi veľa zlého a ešte aj prináša a ja by som bol naozaj veľmi nerád, aby sa Slovensko týmto niekedy riadilo.
Ja si myslím, že minimálna mzda by sa v budúcom roku vôbec nemala zvýšiť, pretože ekonomika klesla v tomto roku. Ak chcete z niečoho, čo kleslo, vyrobiť niečo, čo rastie, je to nezmysel, ako keby ste z vody vyrobili kokakolu. Ale niektorí to asi dokážu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.9.2020 15:25 - 15:27 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019 (tlač 209).
Správu pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 223 zo dňa 31. 8. 2020 na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet do 14. septembra 2020. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor prerokoval správu a prijal v nej uznesenie č. 56 zo dňa 10. septembra 2020. Výbor predloženú správu zároveň zobral na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019 (tlač 209) zobrať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 67 zo dňa 16. 9. 2020, určil ma za spravodajcu výboru a poveril ma predniesť správu na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Zároveň odporučil Národnej rade vysloviť súhlas, aby predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 14:51 - 14:53 hod.

Ňarjaš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výboru, výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov (tlač 186).
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 221 z 31. augusta 2020 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uvedeným návrhom v stanovenom termíne. K predmetnému návrhu zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. (Výbor pre financie a rozpočet č. 57 z 10. septembra 2020. Ústavnoprávny výbor č. 87 z 8. septembra 2020.) Z uznesení výborov Národnej rady nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 66 zo 16. septembra 2020. Výbor určil, výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis