Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.9.2020 o 11:26 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 15:45 - 15:47 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Už na strednej škole pred 60 rokmi nám povedal profesor, že my tu v Československu žijeme v nárazníkovej zóne východ – západ. Ťažko môžeme byť neutrálni. Nie sme Švajčiarsko. Musíme niekam patriť.
Láska k Sovietskemu zväzu na večné časy, sme hovorili, a nikdy inak. Dozvedeli sme sa, koľko trvá večnosť. Večnosť trvá 20 rokov, od ´48. do ´68. Potom sme vytriezveli. Ak si máme vybrať, čo teraz si môžeme vybrať, tak prosím vás, ten, kto má pochybnosti, nech si zájde niekoľkokrát do Ameriky a nech sa rozpráva s ľuďmi odhora až dole, nech si to dobre prezrie a potom nech ide do Sovietskeho zväzu, bývalého, alebo do Ruska a nech sa pozrie tiež odhora až dole, nechcem sa rozširovať, a potom nech si vyberie, že kam chceme patriť.
Na podrobnosti som prístupný. Tentoraz končím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 15:44 - 15:45 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak sme si zas vypočuli výgrc pána poslanca Mazureka, ktorý si tu posplietal niektoré veci, ktorým ale vôbec nerozumie.
My sme už minule tu mali diskusiu napríklad o úplne základných veciach, ako je Washingtonská zmluva, ktorú ani nevie, že taká nejaká existuje. Ale hovoril a vysvetľoval nám to, ako to je.
Ale ja som si tu povšimol jednu takú vec, že nikdy ste nepovedali, že bude okupácia. Asi šesť bodov neskôr tvrdíte, že US obsadzujú toto teritórium, aby akože mohli obliehať Ruskú federáciu. Vy si protirečíte snáď v každej druhej vete len preto, aby vám to nejakým spôsobom vyhovovalo. Viete čo? Ja vám poviem jedno. Vy sa medzinárodným vzťahom, bezpečnostnej politike rozumiete asi ako, neviem, ako asi osol matematike. Ale vy ste podľa mňa aj taký sám osebe, taký matematický fenomén, ktorý stojí za štúdium, pretože vy produkujete absolútne že nekonečno sprostostí, hovadín, hoaxov, dezinformácií. A dnes ste vyprodukovali ďalšie. Len ten paradox, ten matematický, je, že keď ich vyprodukujete ďalšie, to číslo sa nemení, je stále nekonečno. Je to len kopa sprostostí, ktoré idú z vašich úst. Ešte dobre, že máte to rúško, ale ten smrad je cítiť na celé Slovensko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 15:33 - 15:34 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Mizík, ja vás musím veľmi pochváliť. Na rozdiel od svojich kolegov boli ste úžasný. Naozaj na to, že ste nevedeli kedysi robiť s počítačom, ste predviedli také termíny technicusy, že ja som žasol a musel som si niektoré gúgliť. Ale fakt vás chválim. Vy mi pripomínate jedného môjho učiteľa na FTVŠ, ma učil, on bol, vedecký ateizmus, on bol skorej farár, potom sa stal z neho vedecký ateista, a keď prišiel ´89. rok, tak zase sa stal z vedeckého ateistu farár.
Vy keby ste žili v Amerike, tak je z vás Američan. Vy žijete na Slovensku, takže podporujete Rusov, a keby ste žili vo Vietname, tak neviem, podporujete možno Číňanov.
Ale ja vás musím pochváliť, naozaj vy ste boli tak úžasný a mne sa tak páčia vaše vystúpenia, že ja som váš veľký fanúšik. Ja sa vždy tak pobavím veľmi, ste super, úžasný, jedinečný, skvelý, fantastický! Ja vás mám strašne rád. Naozaj ste úžasný!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 15:31 - 15:31 hod.

Drdul Dominik
Pán Mizík, zase ste sa prekonali, ale ja mám na vás iba dve veci. Jednu sa chcem spýtať a druhú iba konštatovať. Otázka znie, kedy už teda bude dokonaná tá okupácia, keď tak trvá desaťročia?
A, prosím vás, ja by som naozaj nechcel žiť v takom svete, ako žijete vy, je mi vás naozaj ľúto. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 15:25 - 15:26 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva ozbrojených síl Slovenskej republiky. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady pridelil na návrh, návrh na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe článku 86 písm. m) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s týmto návrhom.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte húževnatú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.9.2020 14:06 - 14:07 hod.

Hus Igor
Dobre, ďakujem. Ja budem ešte kontaktovať ministerstvo dopravy. Viac-menej ten časový posun, ktorý je, bol sľubovaný možno za predchádzajúcej vlády. Stále sú tam časové posuny, kde jednoducho tá doprava tam kolabuje. Oslovili ma viacerí starostovia z okolitých obcí, snažíme sa tú vec riešiť. Takže verím, že nájdeme nejaké zhodné riešenie ďalej. Ešte raz ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2020 11:31 - 11:35 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 192 z 9. júla 2020 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 84 z 8. septembra 2020 odporučil návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 55 z 10. septembra 2020 odporučil návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 22 z 9. decembra, 9. septembra 2020 odporučil návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 17 zo 7. septembra 2020 odporučil návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom III spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 12 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 21 na svojej 12. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2020 11:26 - 11:28 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 203).
Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 194 z 31. augusta 2020 pridelil návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 203) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval dňa 11. septembra 2020 predložený návrh a uznesením č. 43 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky:
1. zobrať na vedomie zánik členstva člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Jána Mikulíka uplynutím päťročného funkčného obdobia podľa § 123 ods. 6 a ods. 17 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov dňom 9. septembra 2020;
2. zvoliť podľa § 123 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších podpisov za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky Marcela Klimeka, ktorého funkčné obdobie začína plynúť dňom zvolenia;
3. vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498.
Zvolený je kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykoná nová voľba na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ma poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2020 11:21 - 11:23 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 244 zo 16. septembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 100 zo 17. septembra 2020 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 64 zo 17. septembra.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189), schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 65 zo 17. septembra 2020.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 10:38 - 10:40 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blaha, ste dobrý rečník, ale naozaj iba rečník, ale tie slová sú plné klamstiev. Ťažko sa mi počúva, keď poslanci SMER-u poukazujú a rozprávajú o okrádaní a podvodoch.
Prečo ste nepomáhali a nepamätali na dôchodcov počas vašej nekonečne dlhej vlády? Prečo ste počas vašej vlády hľadeli iba na vašich privilegovaných lojálnych ľudí a oligarchov? Naše mamy a otcov ste nechali živoriť na hranici chudoby, mnohým keby neboli pomáhali deti, tak možno by naši dôchodcovia rodičia hladovali. Vy ste našich otcov nielen okrádali o dôchodky, ale aj iným spôsobom, napríklad nehorázne vysokými cenami liekov a iných veľmi potrebných základných vecí na život. Počas vašej 12-ročnej vlády ste dôchodcov klamali karafiátmi v športových halách a v kultúrnych domoch a platili za peniaze nevedno koho tie vaše estrády.
Ako príklad uvediem, ako ste pomáhali najslabším, z osobného života. Moja mama, matka deviatich detí, mala dôchodok 317 eur. A keď išla pravidelne do lekára minimálne raz za mesiac, tak za lieky platila 50 eur, to ste takto pomáhali našim rodičom, ktorí, ako tvrdíte, budovali túto našu krajinu a obetovali všetko pre ňu?
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis