Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.9.2020 o 18:06 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 23.9.2020 19:06 - 19:06 hod.

Kerekréti Ján
Ja sa veľmi teším, panie poslankyne a páni poslanci, že 140-tisíc ukrivdených žien má nádej na určité vyrovnanie, a z toho, myslím, že by sme sa mali všetci tešiť. Ony za to nemôžu a som si istý, že medzi nimi nenájdeme milionárku. Takže veľa úspechov a dobrú noc. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 19:00 - 19:01 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Som tiež jedna zo žien z diskriminovaných ročníkov 1957 – 1963, a preto som veľmi rada, že je táto novela zákona už v druhom čítaní. Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Anny Zemanovej a Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 157), konečne odstráni skrivodlivosť, ktorá bola spáchaná na 140-tisícoch ženách Slovenskej republiky. Som rada, že pán Erik Tomáš vyslovil, že aj SMER – SD tento návrh zákona podporí. (Reakcia z pléna.) Aha, pardon, je to HLAS, takže (povedané so smiechom), že vlastne skrivodlivosť, ktorá bola spáchaná počas vládnutia tejto strany, bude konečne odstránená.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2020 18:28 - 18:30 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu o prerokovaní návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Anny Zemanovej a Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 157).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 215 z 15. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplýva žiadny pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 50 z 11. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2020 18:22 - 18:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, vážené kolegyne, vážený pán Richter, chcela by som trošku veci napraviť na pravú mieru. Poslanecký prieskum som iniciovala vo výbore pre sociálne veci práve z dôvodu mnohých podnetov, ktoré sa, samozrejme, množili v období riešenia pandémie koronavírusu. Počas poslaneckého prieskumu sme si podrobne vypočuli, akým spôsobom ústredie Sociálnej poisťovne funguje. Boli nám zodpovedané otázky, v tomto nič nenamietam. Takisto znovu vyjadrujem jedno veľké ďakujem, podobne ako vy, všetkým zamestnancom Sociálnej poisťovne, či sa to týka manažmentu, alebo ľudí, ktorí zvládali tento šialený nápor, ktorý počas pandémie bol.
Poslanecký prieskum preukázal jednu vec, ktorá by už teraz v súčasnom 21. storočí nemala takto fungovať. A to bola práve tá nedostatočná informatizácia, prepojenosť systémov, ktoré spôsobovali to, že mnohé pracovníčky museli podnety od občanov sťahovať z jedného softvéru, prepisovať ručne a vkladať do ďalšieho softvéru. Takisto vieme o tom, že mnohé databázy nie sú dostupné a mnohé otázky neboli zodpovedané, pretože jednoducho tá dostupnosť tých databáz nie je taká, aká by v súčasnej dobe mala byť.
Tieto naše nálezy však neboli podnetom len na to, ako ste to zinterpretovali, na odvolanie bývalého pána generálneho riaditeľa. Tieto podnety boli v podstate výsledkom poslaneckého prieskumu, ktorý hovoril o tom, že Sociálna poisťovňa to zvládala tak, ako to vedela zvládať. Na druhej strane tento stav čosi vypovedá o tom, akým spôsobom Sociálna poisťovňa bola dlhé roky riadená. Ja sa veľmi teším tým výsledkom, ktoré ste tu interpretoval, že nám tu klesla nezamestnanosť a tým pádom sa zvýšili odvody. To je výborný výsledok a bola by som veľmi rada, ak by naozaj ten hospodársky výsledok bol taký, čo najlepší aj napriek tej pretrvávajúcej koronakríze.
Sociálna poisťovňa je nesmierne dôležitou inštitúciou, ktorá slúži všetkým obyvateľom Slovenska a má množstvo úloh, ktoré sú veľmi komplexné a zasahujú naozaj mnohé oblasti. Preto jej vedením musí byť poverený človek, ktorý sa tomu bude dokázať venovať na plný úväzok, čo v prípade súbehu práce poslanca Národnej rady a generálneho riaditeľa podľa mňa nie je možné.
Odvolanie generálneho riaditeľa bolo v rukách ministra, k tomu sa ja nebudem vyjadrovať, bolo to odkomunikované.
Čo sa týka nášho poslaneckého prieskumu, v blízkych dňoch ho ukončíme, podáme správu, len som chcela tieto veci dať na pravú mieru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2020 18:06 - 18:06 hod.

Kremský Peter
Zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti zajtra na 8.00, miesto oznámia, oznámime esemeskou, v maili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2020 18:05 - 18:05 hod.

Vetrák Milan
Zvolávam schôdzu ústavnoprávneho výboru dnes o siedmej hodine, teda hneď po skončení dnešného rokovania, v zasadačke ústavnoprávneho výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2020 17:46 - 17:47 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, vážení hostia, predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2020 17:24 - 17:26 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 242 z 23. septembra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. (tlač 245) na rokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 16. schôdzi a uznesením č. 38 zo dňa 23. septembra 2020 odporučil Národnej rade schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2020 17:03 - 17:03 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne. Chcel by som dať procedurálny návrh na základe štyroch poslaneckých klubov – OĽANO, SME RODINA, ZA ĽUDÍ – navrhujem presunúť bod č. 69 (tlač 152) a pevne ho termínovať na piatok 25. 9. po správe o stave použitia ITP (bod č. 67, tlač 191) a bod č. 68 (tlač 154) následne po ňom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2020 16:59 - 17:00 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2019 (tlač 92).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 97 z 15. mája 2020 a rozhodnutím č. 150 z 24. júna 2020 pridelil návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2019 (tlač 92) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2019 (tlač 92) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Výbor ma uznesením poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o prerokovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2019 a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy.
Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného materiálu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 51 z 11. septembra 2020.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis