Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.9.2020 o 18:06 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 23.9.2020 18:22 - 18:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, vážené kolegyne, vážený pán Richter, chcela by som trošku veci napraviť na pravú mieru. Poslanecký prieskum som iniciovala vo výbore pre sociálne veci práve z dôvodu mnohých podnetov, ktoré sa, samozrejme, množili v období riešenia pandémie koronavírusu. Počas poslaneckého prieskumu sme si podrobne vypočuli, akým spôsobom ústredie Sociálnej poisťovne funguje. Boli nám zodpovedané otázky, v tomto nič nenamietam. Takisto znovu vyjadrujem jedno veľké ďakujem, podobne ako vy, všetkým zamestnancom Sociálnej poisťovne, či sa to týka manažmentu, alebo ľudí, ktorí zvládali tento šialený nápor, ktorý počas pandémie bol.
Poslanecký prieskum preukázal jednu vec, ktorá by už teraz v súčasnom 21. storočí nemala takto fungovať. A to bola práve tá nedostatočná informatizácia, prepojenosť systémov, ktoré spôsobovali to, že mnohé pracovníčky museli podnety od občanov sťahovať z jedného softvéru, prepisovať ručne a vkladať do ďalšieho softvéru. Takisto vieme o tom, že mnohé databázy nie sú dostupné a mnohé otázky neboli zodpovedané, pretože jednoducho tá dostupnosť tých databáz nie je taká, aká by v súčasnej dobe mala byť.
Tieto naše nálezy však neboli podnetom len na to, ako ste to zinterpretovali, na odvolanie bývalého pána generálneho riaditeľa. Tieto podnety boli v podstate výsledkom poslaneckého prieskumu, ktorý hovoril o tom, že Sociálna poisťovňa to zvládala tak, ako to vedela zvládať. Na druhej strane tento stav čosi vypovedá o tom, akým spôsobom Sociálna poisťovňa bola dlhé roky riadená. Ja sa veľmi teším tým výsledkom, ktoré ste tu interpretoval, že nám tu klesla nezamestnanosť a tým pádom sa zvýšili odvody. To je výborný výsledok a bola by som veľmi rada, ak by naozaj ten hospodársky výsledok bol taký, čo najlepší aj napriek tej pretrvávajúcej koronakríze.
Sociálna poisťovňa je nesmierne dôležitou inštitúciou, ktorá slúži všetkým obyvateľom Slovenska a má množstvo úloh, ktoré sú veľmi komplexné a zasahujú naozaj mnohé oblasti. Preto jej vedením musí byť poverený človek, ktorý sa tomu bude dokázať venovať na plný úväzok, čo v prípade súbehu práce poslanca Národnej rady a generálneho riaditeľa podľa mňa nie je možné.
Odvolanie generálneho riaditeľa bolo v rukách ministra, k tomu sa ja nebudem vyjadrovať, bolo to odkomunikované.
Čo sa týka nášho poslaneckého prieskumu, v blízkych dňoch ho ukončíme, podáme správu, len som chcela tieto veci dať na pravú mieru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2020 18:06 - 18:06 hod.

Kremský Peter
Zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti zajtra na 8.00, miesto oznámia, oznámime esemeskou, v maili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2020 18:05 - 18:05 hod.

Vetrák Milan
Zvolávam schôdzu ústavnoprávneho výboru dnes o siedmej hodine, teda hneď po skončení dnešného rokovania, v zasadačke ústavnoprávneho výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2020 17:46 - 17:47 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, vážení hostia, predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2020 17:24 - 17:26 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 242 z 23. septembra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. (tlač 245) na rokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 16. schôdzi a uznesením č. 38 zo dňa 23. septembra 2020 odporučil Národnej rade schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2020 17:03 - 17:03 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne. Chcel by som dať procedurálny návrh na základe štyroch poslaneckých klubov – OĽANO, SME RODINA, ZA ĽUDÍ – navrhujem presunúť bod č. 69 (tlač 152) a pevne ho termínovať na piatok 25. 9. po správe o stave použitia ITP (bod č. 67, tlač 191) a bod č. 68 (tlač 154) následne po ňom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2020 16:59 - 17:00 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2019 (tlač 92).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 97 z 15. mája 2020 a rozhodnutím č. 150 z 24. júna 2020 pridelil návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2019 (tlač 92) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2019 (tlač 92) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Výbor ma uznesením poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o prerokovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2019 a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy.
Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného materiálu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 51 z 11. septembra 2020.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 16:47 - 16:48 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
No, ja tiež chcem podporiť rozpravu, v ktorej vystúpil kolega Gyimesi. A presne ako aj kolega Kremský povedal, ste neuviedli vlastne, aké budú, bude mať váš návrh zákona vplyv na rozpočet, tak ako ste to neuviedli ani v predchádzajúcom návrhu.
Ešte sa vrátim k tomu, čo ste predtým povedali, pán Pellegrini. Vy ste v svojom návrhu uviedli, že zároveň mnohé obecné samosprávy s cieľom podporiť miestnych podnikateľov, zmierniť dopad na ich podnikateľskú činnosť, znížili sadzbu dane a odpustili daň za užívanie verejného priestranstva. Áno, niektoré samosprávy to urobili, za čo sú určite občania a podnikatelia vďační. Niektoré to neurobili. A vlastne vy ste mňa tu obvinili, že ja tu všetkých... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, môžte reagovať na pána Gyimesiho...

Majorová Garstková, Jana, poslankyňa NR SR
... nazývam ako žobrákov, to nie je pravda, pán Pellegrini...

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
... na pána Gyimesiho môžte reagovať v zmysle rokovacieho poriadku.

Majorová Garstková, Jana, poslankyňa NR SR
... takže; ale chcela som sa vrátiť ešte k vašej poznámke. Takže dobre.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 16:45 - 16:47 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Chcel by som podporiť môjho kolegu Juraja Gyimesiho v tom, že pán expremiér Pellegrini nám tu predstavil naozaj veľmi dojímavý obraz toho, ako rodičom a hlavne matkám detí treba dať viac, pretože dostávajú málo, keď sú doma. Je mi veľmi ľúto, že po odchode z vládnej funkcie pán expremiér tak rýchlo zabudol, že keď niečo chceme rozdávať, treba to aj mať a treba na to mať. Napriek tomu, že je to vlastne povinné, ste nevyčíslili dopad na štátny rozpočet, na verejné financie v tomto svojom návrhu, čo vám aj ministerstvo financií vytklo. A myslím si, že toto je základ, o čom tu chceme hovoriť. Keď neviete ani vyčísliť, koľko to bude stáť a kde na to vezmeme, kde sa tieto peniaze zoberú, tak sa ťažko môžme rozprávať o tom, že chceme niečo dať. To je, ako keby, pán Pellegrini, ja som pozval niekoho do vášho bytu. To asi nepôjde.
Takže veľmi radi, toto naozaj nie je debata o tom, že by sme nechceli alebo či chceme a nechceme niekomu pomôcť. Veľmi radi by sme pomohli, ale treba na to mať. Myslím si, že deficit štátneho rozpočtu už teraz je veľa miliárd nad tým, ako bol naplánovaný, a stalo sa to preto, aby sme zachránili pracovné miesta, príjmy občanov, aby sa nám celá ekonomika nezrútila. Vidíme, že máme jeden z najmenších poklesov HDP v Európe. Teraz práve bola revízia poklesu HDP. Ja verím, že dokonca bude len okolo 5 %, keď sa to podarí dobre rozbehnúť. A to je, to je znak toho, že naozaj vláda urobila výbornú robotu.
Takže nevzbudzujme tu dojem, že niečo sa nezvládlo. Zvládlo sa to veľmi dobre a veľmi radi by sme dali aj viac, keby na to bolo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2020 16:41 - 16:44 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, asi sa všetci zhodneme, že situácia, v ktorej sa nachádza nielen Slovenská republika, ale aj celý svet, je mimoriadne vážna. Pandémia koronavírusu a všetky problémy, ktoré nám priniesla, sú niečím, s čím nepočítal nikto. Je to situácia, na ktorú sa podľa môjho názoru nedá ani pripraviť.
Táto vláda od prvého dňa, odkedy sa zhostila svojej úlohy, odkedy bola vymenovaná, nerobí nič iné, len bojuje. A podľa môjho názoru s touto pandémiou v rámci možností bojuje dobre. Pokiaľ ide o tie príspevky a všetky pomoci, ktoré, ktoré už táto vláda použila, respektíve ktoré už poskytla, si osobne myslím, že sú takými, na ktoré jednoducho mala. My sa nemôžme pozerať na to, že čo by sme komu ešte mohli dať, hoci keby to bolo na mne a keby sme v tom štátnom rozpočte mali toľko zdrojov, koľko by si pýtal každý jeden sektor alebo každý jeden podnikateľ, každý jeden umelec, tak si myslím, že by sme ich, tie peniaze, im dali.
Ja odmietam pohľad na túto vládu a na jej kroky tak, že to robiť nechce alebo že niekoho odmieta, prípadne na niekoho nemyslí. Robíme to, čo môžme, a to, na čo máme. A s tým súvisí aj to, ten predchádzajúci bod som sa nestihol prihlásiť s faktickou poznámkou. Samozrejme, bolo by úplne najjednoduchšie, najideálnejšie a najľahšie dať, vrátiť samosprávam všetky peniaze, o ktoré pandémiou prišli. Koniec koncov tieto peniaze idú rovno občanom, pretože samospráva je im najbližšie. Ale ja sa pýtam: Máme na to?
Pokiaľ ide o ďalšie oblasti, veď Cargo ohlasuje veľké prepúšťanie, začínajú v Čiernej nad Tisou, ktorá je hladovou dolinou už teraz. Ja neviem, čo bude, ak prepustia ďalších niekoľko sto zamestnancov, a toto je tiež jedna z oblastí, kde by štát mohol sanovať Cargo. Sanovať tie mzdy, hoci už teraz sú na 80 alebo na 60 percent.
Osobne si myslím, že ak na to štát má, a toto musí povedať ministerstvo financií, samozrejme, dajme im 75 % z óčeerky, ja s tým nemám najmenší problém. Ale pokiaľ som si všimol, tak ministerstvo financií vám dalo negatívny, negatívne stanovisko. Zároveň také isté negatívne stanovisko dalo aj k tomu vášmu predchádzajúcemu návrhu týkajúcemu sa pomoci samosprávam.
Prosím, nech nestojí táto debata na tom, že vy chcete a my nechceme. Chceme všetci, všetkým nám záleží rovnako na našich občanoch, všetkým nám záleží rovnako na našich podnikateľoch. Otázne je, že či na to všetci máme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis