Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.9.2020 o 9:31 hod.

Mgr.

Rastislav Jílek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 16:20 - 16:21 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Pán Mazurek, obdivujem na vás ten dar reči. To je neuveriteľné, fakt, naozaj, ako vy dokážete rozprávať, gestikulovať, pekne si to všetko nafázovať, spraviť si ten scenár, všetko neskutočné. Fakt. Ešte som nemal na vás nikdy, nikdy faktickú, teraz prvýkrát, že naozaj to viete tak perfektne zakomponovať všetko a je tam strašne veľa nezmyslov. A ja len jednu otázku vám položím k tomu všetkému. Kde konkrétne je to negatívne vnímanie verejnosti, negatívne emócie slovenskej verejnosti? Kde konkrétne proti Američanom? Máte na mysli vašich 15 kamarátov a 100 fanúšikov na Facebooku a možno nejakých, no ja neviem, potetovaných? A to máte na mysli túto verejnosť?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 16:20 - 16:20 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja ešte k tomu bombardovaniu Bratislavy. Pripomeniem, že napríklad Sovietsky zväz bombardoval aj Nitru a to ste zabudli spomenúť. Ale trošku k inému.
Ja už musím povedať, že už mi je to trošku ľúto, sedím tu nejaký ten mesiac a za každým, keď príde na nejakú takúto diskusiu, ktorá má nejakú hodnotovú orientáciu, či už je to v oblasti bezpečnostnej politiky alebo zahraničnej politiky, tak v tom momente namiesto toho, aby sme viedli nejakú racionálnu diskusiu, sa to zvrhne na totálny populizmu a reči o tom, že my sa do ničoho zatiahnuť nedáme a podobné reči, že potom tu počúvame také tie vyjadrenia, ktoré, alebo si ich aj prečítame, ktoré vy dávate na ten americký Facebook, bez ktorého by ste asi neexistovali, že si jednoducho nerobme si z nikoho nepriateľa, ani z Ruska, a nič sa nás netýka, ani Afrika, ale migrácie sa bojíte a podobné záležitosti, čo vlastne len dokazuje takú slabosť a zbabelosť z vašej strany. Pretože je to také typické, kde vlastne vy tu hovoríte, že toto sú zlé veci, a toto sú horšie veci. By ste sa najradšej tak schovali svojej mamke pod sukňu alebo, ja neviem, zostali pri peci a kukali von z okna na svet, že ako to tam vyzerá a hovorili si, však nejako bolo a nejako aj bude. A tak stále teda chodíme hľadať migrantov do našich stodôl, hľadáme proste nejakého západného agenta za každým kríkom, alebo za každým slovom demokracia Sorosa. No a keď dôjde naozaj na lámanie chleba, že sa niečo stane, tak potom budete veľmi prekvapení, ale budete ale aspoň môcť povedať, že nám zase ubližujú tí iní, že my za nič nemôžeme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 16:19 - 16:20 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Mazurek, chvalabohu, že v tejto snemovni je väčšina kolegov, ktorá má rovnaký názor ako minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Ivan Korčok. Pán kolega, váš prejav bol síce plamenný, ale majte na pamäti, že Slovensko je 127. krajina na svete podľa veľkosti, 117. podľa počtu obyvateľov a v poradí 60. ekonomika s 0,11-percentným podielom na globálnom HDP. Od roku 2004 sme súčasťou Európskej únie, ktorá je siedma najväčšia a tretia najľudnatejšia na svete. A je druhou najväčšou svetovou ekonomikou. Bez členstva v Európskej únii a v NATO by sa náš názor, na náš názor pýtal málokto a ani by sme ho nemali ako efektívne presadzovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 16:04 - 16:05 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Slovensko je malá krajina, preto každý, kto je schopný vnímať tieto fakty, musí uznať, že naše členstvo v Európskej únii a v NATO výrazne posilnilo vplyv v medzinárodných vzťahoch. Sedíme za jedným stolom s veľkými krajinami, kde sú dohodnuté pravidlá bez ohľadu na veľkosť krajiny a počet osôb obyvateľov. Európska únia je aj dnes poistkou proti nacionalizmu, národným egoizmom a je dobrým riešením osobitne pre menšie štáty, akým je aj Slovensko. Preto odmietam postoje kolegov, že mimo EÚ by bolo na tom Slovensko lepšie. Vítam postoj ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky k Bielorusku a k Ukrajine a v našom záujme je stabilné susedstvo. Rovnako ako kolega Peter Osuský materiál Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2020 svojím hlasom podporím. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2020 15:15 - 15:19 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení páni ministri, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 306 z 23. septembra 2020 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určitej, v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu následné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 104 z 23. septembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre hospodárske záležitosti č. 66 z 24. septembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 33 z 24. septembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 40 z 24. septembra 2020 s vládnym zákonom, s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy 3 až 1 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 41 zo dňa 24. septembra 2020. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 24.9.2020 15:03 - 15:03 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem pekne aj za odpoveď. Výstavba nájomných bytov sa dá ihneď naštartovať cestou legitímnej výnimky na tieto byty zo zákona o verejnom obstarávaní a netreba ďalej v tejto oblasti riešiť vôbec nič. Vieme aj v ostatných oblastiach navrhnúť účinné zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Je tomuto postupu naklonené aj ministerstvo dopravy?
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 24.9.2020 14:58 - 14:59 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja v podstate chcem len povedať, že skutočne pokiaľ chceme rozvíjať cestovný ruch a zvyšovať zamestnanosť, pamiatky sú veľmi dobrá cesta, lebo tí turisti sem naozaj nepôjdu pozerať biznis-centrá ani nákupné centrá, lebo takých majú doma dosť a že skutočne chodia po tých pamiatkach. Tie pamiatky sú ale v katastrofálnom stave, to my všetci veľmi dobre vieme. A myslím si, že to veľmi pomôže najmä v regiónoch, ale teda aj v hlavnom meste. Takže ja veľmi pekne ďakujem za to, že tá snaha tam naozaj je. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 24.9.2020 14:00 - 14:01 hod.

Kučera Karol
Ďakujem. Chcel som len povedať, že pri hlasovaní č. 141 mi nefungovalo hlasovacie zariadenie, chcel som hlasovať za. Tak som chcel požiadať, aby to bolo zaznamenané. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.9.2020 12:10 - 12:10 hod.

Šíbl Jaromír
Ďakujem. Chcel by som len upozorniť kolegov poslancov a poslankyne, ktorí sú členmi výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že rokovanie výboru sa uskutoční ihneď.
Skryt prepis
 

24.9.2020 9:31 - 9:39 hod.

Jílek Rastislav
Chcem oznámiť termín hlasovania o 11.00.
Skryt prepis