Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2020 o 16:19 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 16:19 - 16:20 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Mazurek, chvalabohu, že v tejto snemovni je väčšina kolegov, ktorá má rovnaký názor ako minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Ivan Korčok. Pán kolega, váš prejav bol síce plamenný, ale majte na pamäti, že Slovensko je 127. krajina na svete podľa veľkosti, 117. podľa počtu obyvateľov a v poradí 60. ekonomika s 0,11-percentným podielom na globálnom HDP. Od roku 2004 sme súčasťou Európskej únie, ktorá je siedma najväčšia a tretia najľudnatejšia na svete. A je druhou najväčšou svetovou ekonomikou. Bez členstva v Európskej únii a v NATO by sa náš názor, na náš názor pýtal málokto a ani by sme ho nemali ako efektívne presadzovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 16:04 - 16:05 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Slovensko je malá krajina, preto každý, kto je schopný vnímať tieto fakty, musí uznať, že naše členstvo v Európskej únii a v NATO výrazne posilnilo vplyv v medzinárodných vzťahoch. Sedíme za jedným stolom s veľkými krajinami, kde sú dohodnuté pravidlá bez ohľadu na veľkosť krajiny a počet osôb obyvateľov. Európska únia je aj dnes poistkou proti nacionalizmu, národným egoizmom a je dobrým riešením osobitne pre menšie štáty, akým je aj Slovensko. Preto odmietam postoje kolegov, že mimo EÚ by bolo na tom Slovensko lepšie. Vítam postoj ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky k Bielorusku a k Ukrajine a v našom záujme je stabilné susedstvo. Rovnako ako kolega Peter Osuský materiál Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2020 svojím hlasom podporím. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2020 15:15 - 15:19 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení páni ministri, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 306 z 23. septembra 2020 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určitej, v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu následné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 104 z 23. septembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre hospodárske záležitosti č. 66 z 24. septembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 33 z 24. septembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 40 z 24. septembra 2020 s vládnym zákonom, s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy 3 až 1 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 41 zo dňa 24. septembra 2020. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 24.9.2020 15:03 - 15:03 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem pekne aj za odpoveď. Výstavba nájomných bytov sa dá ihneď naštartovať cestou legitímnej výnimky na tieto byty zo zákona o verejnom obstarávaní a netreba ďalej v tejto oblasti riešiť vôbec nič. Vieme aj v ostatných oblastiach navrhnúť účinné zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Je tomuto postupu naklonené aj ministerstvo dopravy?
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 24.9.2020 14:58 - 14:59 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja v podstate chcem len povedať, že skutočne pokiaľ chceme rozvíjať cestovný ruch a zvyšovať zamestnanosť, pamiatky sú veľmi dobrá cesta, lebo tí turisti sem naozaj nepôjdu pozerať biznis-centrá ani nákupné centrá, lebo takých majú doma dosť a že skutočne chodia po tých pamiatkach. Tie pamiatky sú ale v katastrofálnom stave, to my všetci veľmi dobre vieme. A myslím si, že to veľmi pomôže najmä v regiónoch, ale teda aj v hlavnom meste. Takže ja veľmi pekne ďakujem za to, že tá snaha tam naozaj je. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 24.9.2020 14:00 - 14:01 hod.

Kučera Karol
Ďakujem. Chcel som len povedať, že pri hlasovaní č. 141 mi nefungovalo hlasovacie zariadenie, chcel som hlasovať za. Tak som chcel požiadať, aby to bolo zaznamenané. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.9.2020 12:10 - 12:10 hod.

Šíbl Jaromír
Ďakujem. Chcel by som len upozorniť kolegov poslancov a poslankyne, ktorí sú členmi výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že rokovanie výboru sa uskutoční ihneď.
Skryt prepis
 

24.9.2020 9:31 - 9:39 hod.

Jílek Rastislav
Chcem oznámiť termín hlasovania o 11.00.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2020 9:31 - 9:39 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcem poďakovať mojim kolegom pánom poslancom za ich poznámky a vystúpenia.
Samozrejme, je v našom záujme, aby tento systém bol prehľadný, transparentný a takisto aby nebol drahý. Žiaľ, teraz je nastavený tak, že veľmi draný je, je predražený a je niekoľko firiem, ktoré na ňom ťažia naozaj desiatky miliónov eur. Žiaľ, práve v tomto prípade pri týchto opatreniach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví neboli postihnuté, pokiaľ viem, pokiaľ sme si robili ten prieskum, práve tie veľké firmy, ktoré často zakladali oligarchovia, neskôr ich predali možno nemeckých penzijným fondom alebo nejakým ďalším podobným investičným firmám, ale postihnutí práve tí malí výrobcovia, ktorí, pre ktorých veľmi často tá produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov je doplnkovým produktom. Často sú to družstvá, farmári, rôzne malé firmy, pre ktoré práve tá dotácia je pomocou na to, aby udržali výrobu, ktorá by inak bola stratová alebo možno len veľmi na nule.
Čiže išlo nám o to - napraviť túto nespravodlivosť. Nechceli sme zachraňovať oligarchov, v žiadnom prípade, ale práve postihnuté boli skôr takéto malé firmy.
Nové ustanovenia zákona vlastne hovoria o tom, že dodávateľ stratí právo na podporu v čase, keď vlastne bude dlhovať. To znamená, počas toho obdobia, keď bude mať nevyplatené svoje záväzky daňovým úradom, sociálnej, zdravotnej poisťovni a tak ďalej a tak ďalej, nedostane túto podporu. Ale v momente, keď znova uhradí svoje záväzky, začne ju opäť poberať. Nedostane spätne za tie dva alebo tri mesiace dajme tomu, ktoré dlhoval, ale keď si uhradí tieto záväzky, znovu ju môže dostávať. To sa nám zdá ako spravodlivý systém.
Ja teraz prečítam ten pozmeňujúci návrh, nemohol som tomu uveriť, že ho mám celý čítať, ale v poriadku.
Takže pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Tomáša Lehotského k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 156).
Bod 1. V čl. I bod 1 znie: V § 3b odseky 5 a 6 znejú:
"(5) Výrobca elektriny s právom na podporu si nemôže pre zariadenie na výrobu elektriny uplatniť právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) počas obdobia omeškania s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poistnom, na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne podľa osobitných predpisov.
(6) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "úrad") na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje vždy k poslednému dňu mesiaca zoznam výrobcov elektriny a ich zariadení s uvedením obdobia, počas ktorého si dotknutí výrobcovia elektriny s právom na podporu nemôžu uplatniť právo na podporu podľa odseku 5. O zaradení zariadenia na výrobu elektriny do zoznamu podľa predchádzajúcej vety úrad informuje zúčtovateľa podpory a dotknutého výrobcu elektriny s právom na podporu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od zaradenia do zoznamu."
Poznámka pod čiarou k odkazu 9d) znie:
"§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Poznámky pod čiarou k odkazom 9e) a 9f) sa vypúšťajú.
Bod 2. V čl. I bod 2 znie: V § 3b ods. 7 sa slová "Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "úrad")" nahrádzajú slovom "úrad".
Bod 3. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: § 3b sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
"(8) Počas obdobia omeškania výrobcu elektriny s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa odseku 5 sa na účely preukazovania podpory doplatkom alebo príplatkom cenové rozhodnutie, potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou neuplatňujú."
Poznámka pod čiarou k odkazu 9g) znie:
"§ 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 164/2017 Z. z."
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Bod 4. V čl. I bod 3 znie: Za § 18j sa vkladá § 18k, ktorý vrátane nadpisu znie:
"Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020
(1) Na zariadenie výrobcu elektriny, ktorému právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) vzniklo pred účinnosťou tohto zákona a ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona už nie je v omeškaní s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa § 3b ods. 5 v znení účinnom do 1. novembra 2020, sa ustanovenie § 3b ods. 5 v znení účinnom do 1. novembra 2020 neuplatňuje; pre zariadenie na výrobu elektriny takéhoto výrobcu právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) trvá naďalej podľa podmienok podpory výroby elektriny podľa tohto zákona v znení účinnom v čase uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky.
(2) Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) poskytnutá výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za podporu poskytnutú v súlade s podmienkami podpory výroby elektriny podľa tohto zákona; poskytnutú podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) výrobca elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 nevracia. Podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c), ktorá výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 nebola poskytnutá, poskytne zúčtovateľ podpory do 60 dní od účinnosti tohto zákona.
(3) Na zoznam podľa § 3b ods. 7 zverejnený pred účinnosťou tohto zákona sa neprihliada. Aktualizovaný zoznam podľa § 3b ods. 7 úrad zverejní najneskôr do 30 dní od účinnosti tohto zákona.
(4) Úpravy účinné od 1. novembra 2020 sa vzťahujú na všetkých výrobcov elektriny s právom na podporu a ich zariadenia bez rozlišovania času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky alebo času ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny."
Bod 5. V čl. II sa slovo "októbra" nahrádza slovom "novembra".
A žiadam vyňať na osobitné hlasovanie body 1 až 7 zo spoločnej správy výborov.
Ešte som zabudol spomenúť, že vlastne týmto pozmeňovacím názorom aj navrhujeme posunúť účinnosť o jeden mesiac od 1. 11. 2020, keďže od 1. 10. už by to, sa to legislatívne nestihlo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

24.9.2020 9:21 - 9:22 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som odôvodnil pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Petra Kremského a Tomáša Lehotského. Tento pozmeňujúci návrh vychádza z pripomienok Sociálnej poisťovne, ministerstva sociálnych vecí, práce a rodiny a takisto Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na upresnenie niektorých ustanovení, takisto vychádza zo spoločnej správy. Ide najmä o to, aby inštitúcie ako Sociálna poisťovňa nemuseli vytvárať špeciálne informačné systémy na výmenu informácií o neplatičoch s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Ide o to, aby toto, tento proces bol automatizovaný a aby zverejňovanie tohto zoznamu neplatičov si nevyžiadalo ďalšie administratívne náklady na všetkých stranách.
Čiže podávam pozmeňujúci návrh tak, ako ho, si ho môžete pozrieť, a, samozrejme, som otvorený na diskusiu.
Ďakujem.
Skryt prepis