Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2020 o 18:48 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 25.9.2020 13:01 - 13:16 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o hazard, myslím si, že v tejto sále sa už o ňom hovorilo veľmi veľa. Ale vnímam to tak, že taký skutočný boj proti, proti hazardu a proti všetkému tomu, čo hazard spôsobuje ľuďom, začal až iniciatívou našich kolegov poslancov - Šipoša a Hattasa a všetkých tých, ktorí sa pod to podpísali svojimi pozmeňujúcimi návrhmi alebo príspevkami do diskusie.
My si musíme uvedomiť jednu vec, že tie herne, kasína, rôzne stávkové spoločnosti a iné napríklad dostihy sú strojcami ľudského nešťastia a my ako štát jednoducho nemôžme počítať s týmito príjmami a čakať ich ako mannu, pretože ako veľmi správne poznamenal pán navrhovateľ, tieto peniaze, ktoré sa nevyberú na daniach z výherných automatov, minú ľudia v spotrebe, ktoré koniec koncov tiež skončia v štátnom rozpočte, avšak tie rodiny z toho majú oveľa viac, než z toho, než sa tie, tie peniaze nahádžu do automatov.
Chcel by som však ctenú snemovňu upozorniť aj na jednu ďalšiu vec. A to problematiku kvízomatov, ktorá, si myslím, je oveľa nebezpečnejšia ako tie registrované herne, registrované automaty, ktoré má štát pod kontrolou, a môže si ich odkontrolovať kedykoľvek. Ja som veľmi rád, že túto tému otvoril pán predseda Národnej rady vo svojom, vo svojom prejave, keď sme otvárali v prvom čítaní návrh tohto zákona, a ja by som si dovolil trošku viac precizovať alebo priblížiť túto problematiku a to spôsobom tým, že akým, že ako vedia tieto, tieto spoločnosti, prípadne títo kvázi podnikatelia oklamať štát, oklamať ľudí a obísť celý systém, ktorý, ktorý reguluje tento hazard.
Kvízomaty sa tvária, ako keby boli nevýhernými hracími automatmi spoločností, ktoré tieto kvízomaty umiestňujú. Disponujú znaleckým posudkom, ktorý tvrdí, že to nie je hazardný prístroj, a s týmto operujú, s týmto znaleckým posudkom sa bránia pri akejkoľvek kontrole, ktorá príde z Úradu pre reguláciu hazardných hier.
Ďalším takýmto spôsobom, akým sa bránia tomu, aby tieto prístroje boli pomenované pravým menom, je ten, že ich jednoducho chemickými kotvami priskrutkujú k zemi a príslušníci alebo zamestnanci úradu jednoducho nemajú možnosť tieto prístroje odobrať, pretože vraj tým spôsobujú škodu a čelia potom nepríjemným otázkam, prípadne aj žalobám. Ja by som bol veľmi rád, ak by sme sa ešte teraz v druhom čítaní veľmi vážne zaoberali otázkou kvízomatov a osobne si myslím, že jediná možnosť, ako by sme to vedeli obísť, je tá, že by sme všetky tieto výherné aj nevýherné hracie automaty dali pod jeden klobúk a zaviedli povinnú registráciu každého jedného z nich.
Zároveň ruka v ruke s takýmto opatrením by mala ísť aj spoločná a nerozdielna zodpovednosť majiteľov budov alebo majiteľov tých priestorov, ako aj prevádzkovateľa tej hazardnej hry, prípadne majiteľa, pretože takýmto spôsobom si nebudú môcť ukazovať jeden na druhého, že to nie je moje, je to tvoje, je to tohoto, ja s tým nemám nič spoločné.
Povinná registrácia hracích automatov zároveň zabezpečí to, že štát bude presne vedieť, že koľko prístrojov má na svojom území. Bude presne vedieť to, ktorý prístroj je výherný, ktorý prístroj je nevýherný. Zároveň odbremeníme aj zamestnancov úradu od toho, aby museli tú svoju vyhľadávaciu alebo pátraciu činnosť absolvovať doslova, môžem povedať, naverímboha.
Skúsme sa, prosím vás, zamyslieť aj nad tým, či nie je vhodné prijať aj takéto opatrenie len kvôli tomu, aby sa, ak obmedzíme tieto legálne herne, aby sa nám nerozmohli tieto nelegálne herne, ktoré môžu priniesť oveľa viac neplechy, oveľa viac nešťastia než regulovaný hazard. A využijem aj príležitosť, aby som sa opýtal pána navrhovateľa, pretože ja som, poviem úprimne, nesledoval od začiatku jeho peripetie, ktoré mal s bojom proti hazardu v jeho meste, a bol by som rád, keby nás aspoň trošku oboznámil s tým, prípadne nám dal ďalšie námety, akým spôsobom by sme vedeli ešte na tomto zákone zapracovať, tak aby sme zamedzili alebo zaplátali tie potencionálne diery, ktorými by sa vedeli rôzni podvodníci prešmyknúť.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2020 13:01 - 13:16 hod.

Tóth Vojtech Zobrazit prepis
Ďakujem, ja totiž ďakujem za to, že sme sa rozhodli konečne dať tieto veci do poriadku. A to, čo aj hovoril kolega, je načase sa s tým vysporiadať. Napríklad my v Košiciach máme veľké problémy s tým, že vznikne malá krčmička, ktorá si tam dá automaty, a potom je z toho velikánsky problém.
Ja sa len chcem spýtať jednu vec, že ako chceme merať tých 500 metrov, lebo ja si myslím, že toto bude ten veľký, jeden z tých problémov, že ako v tých mestských častiach sa bude merať tých 500 metrov, že či vieme sa aj na to nejak pripraviť a vedieť, vedieť to dobre odôvodniť.
A druhá moja taká vec alebo také pozorovanie je, že by trebalo urobiť nový zákon o tom hazarde a o týchto veciach, lebo dneska máme vlastne herňu aj v mobilnom telefóne a každý sa môže prihlásiť a vie to celé obísť. Takže trebalo by možno aj do budúcnosti urobiť nový zákon, ktorý myslí aj na, že, že sú mobilné, že sú tie herne dostupné aj v mobilných telefónoch.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2020 13:01 - 13:16 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ja ďakujem pánovi Hattasovi za predstavenie návrhu tohto zákona. Ja som sa k nemu pripojil k týmto predklada... spolupredkladateľom, pretože som zároveň aj poslancom v meste Martin, kde sme narazili na ten istý problém v určitých mestských častiach. Nám začal rásť, dá sa povedať, neprimerane počet herní, no a, samozrejme, že občanom, ktorí tam žijú sa to nepáči, ako už bolo povedané aj z toho urbanistického hľadiska, ale, samozrejme, aj z toho, že tých herní máme naozaj, naozaj veľmi veľa. A boli tu určité poku... boli pokusy o petície, ktoré, ktoré by nejakým spôsobom tú situáciu zmenili, ale jednoducho mnohí ľudia, samozrejme, z nejakých takých osobných dôvodov nechceli zverejňovať svoje mená, svoje dáta a tak ďalej, aby neboli možno nejaké tlaky na nich vytvorené.
No a my ako poslanci, sme, samozrejme, čakali na to, že kedy v Národnej rade sa zmení tento zákon a prejdú tie kompetencie viacej do rúk obcí, miest, poslaneckého zboru. A teraz sa to konečne stane. Samozrejme, bude to chcieť určitú skúsenosť, určitú múdrosť, určitú odvahu, aby naozaj sa, sa táto možnosť využila, pretože doteraz nebola.
No ja verím, že práve, práve toto uvoľnenie rúk prinesie nejakú tú zmenu do, do toho, do tej situácie, ktorá momentálne okolo hazardu je. My vieme, že ten hazard si stále nachádza nejaké iné cestičky, iné uličky a tomu už nezabránime. Ale veríme, že aspoň nejakým spôsobom toto, toto do budúcnosti ovplyvníme a verím, že aj tie výpadky tých financií, ktoré tam sú, sa nahradia.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2020 12:46 - 13:01 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 o hazardných hrách, je to tlač 152 vo výboroch Národnej rady. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 208 zo 14. júla 2020 pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetu, k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré by som teraz prečítal:
V čl. I sa vkladajú nové body, v čl. I sa za doterajší bod 2 vkladajú nové body 3 až 5, ktoré znejú: V § 15 ods.3 sa vypúšťajú slová "pre deti a mládež".
V § 15 odseky 5 a 6 znejú: (5) "Ak tak ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením, herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od
a) školy; to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
b) školského zariadenia,
c) zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
e) ubytovne mládeže.
Bod (6) Vzdialenosťou sa rozumie vodorovná vzdialenosť medzi budovou, v ktorej je umiestnená herňa, a najbližšou budovou, v ktorej je umiestnená iná herňa, budovou školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a budovou ubytovne mládeže."
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
V § 33 ods. 2 sa slová "písm. c) a e) až h)" nahrádzajú slovami "písm. c) až h)".
Nový bod 5 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
Doterajšie novelizačné body sa primerane prečíslujú.
K čl. I k 7. bodu, v čl. I. v 7. bode... Áno? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán spravodajca, toto sú pozmeňujúce návrhy, ktoré sú v spoločnej správe. Tie nemusíte čítať, teda môžte, ale nemusíte. Oni sú v spoločnej správe. Nechám to na vás, nech sa páči, pokračujte.

Gyimesi, Juraj, poslanec NR SR
Takže potom ich nebudem čítať.
Gestorský výbor odporúča o návrhu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
O bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 65 zo 16. septembra 2020.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2020 18:56 - 18:57 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem za diskusiu aj vďaka tomu, že sme to stihli v tom termíne, že bola korektná. Ja mám takú radosť, že sa ukázalo, že sa to naozaj, keď sa to týka vzdelávania, že vieme, vieme tomu dať nejakú úroveň. Samozrejme, patrí do toho aj politika, bohužiaľ, vieme, že tie veci sa týkali aj predstaviteľov vládnej koalície či v minulom volebnom období alebo v tomto, ale sme tu v tomto a musíme byť v tomto profesionáli, nastaviť to tak, aby to bolo dobré pre vysoké školstvo, pre vzdelávanie, pre Slovensko a aby sme vedeli sa vysporiadať naozaj nielen nejak formálne alebo nejak nevykonateľne, ale vykonateľne. Všetci veríme, že hoci tento zákon je pripravený do budúcnosti na nejaké zlé prípady, že ich bude čím menej, poprípade ideálne nula. Takže ďakujem veľmi pekne, prajem pekný večer.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 18:55 - 18:56 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem poďakovať kolegovi Habánikovi tiež z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a zároveň aj rektorovi Trenčianskej univerzity za jeho opäť odborné vystúpenie, tak ako sme zvyknutí aj na výbore. Som veľmi rád, že sme spolu vo výbore, že máme takého človeka, ktorý je priamo z toho vysokoškolského prostredia. Ja som stredoškolský učiteľ, 15 rokov som učil, tak som veľmi rád, keď môžem počúvať kolegov, ktorí majú skúsenosti z tohto akademického prostredia. Tak ako pán kolega povedal, na tieto veci sa dá pozrieť, už sme sa predbežne rozprávali aj s pánom ministrom, ktorý tiež, s ministrom školstva, ktorý tiež vyjadril ochotu sa rozprávať na túto tému tak, aby sme naozaj, tak poviem, ľudovo vychytali tie chyby, ktoré by potom mohli spôsobovať problémy v aplikačnej praxi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 18:48 - 18:50 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem pánu poslancovi Petrákovi, podpredsedovi školského výboru a bývalému predsedovi školského výboru za jeho veľmi faktické, korektné vystúpenie. Vidieť, že bol predsedom výboru pre vzdelávanie, jeho dlhoročným členom, takisto aj teraz je takým platným členom tohto výboru ako jeho podpredseda. Musíme sa pri tomto zákone odosobniť, obidvaja sme boli alebo sme členmi koalícií, v ktorých sme zažili, že takéto problémy boli aj s jej predstaviteľmi a potrebujeme vyriešiť, tak ako ste sa aj vy tomu venovali prevažnú väčšinu vášho vystúpenia, riešiť zákonnú normu platnú pre všetkých smerom do budúcnosti, aby to nebolo spochybniteľné. Tak ako hovoríme, že minulosť už až tak zmeniť nemôžme, ale môžme nastaviť dobré pravidlá alebo čím lepšie pravidlá pre budúcnosť.
Tento zákon, áno, mohol byť aj vládny, robí sa veľká novela, veľká vládna novela vysokoškolského zákona, ale tým rozhodujúcim bol ten čas, keď sme nechceli strácať čas, aby sa zase pri nejakých posunoch nestalo, že aj ešte v ďalšom volebnom období to budeme znova riešiť, preto sme teda volili túto, aj keď nie úplne najideálnejšiu formu poslaneckého návrhu, ale vďaka aj tým pripomienkam a snahe ministerstva myslím, že sa nám podarí do druhého čítania, potom do záverečného schválenia vychytať tie chyby a urobiť čím kvalitnejšiu novelu.
Beriem a zapísal som si poznámky ohľadom úmyslu, ohľadom zaujatosti rektora a prípadne teda náhradu v rámci tej istej vysokej školy nejakým zástupcom a tak isto aj som si zapísal tú poznámku ohľadom rozlíšenia titulov podľa druhu. Pozrieme sa na to, môžme o tom diskutovať. Tak isto chcem zdôrazňovať, že nespochybňujeme vedecké rady alebo vôbec univerzity ako také, chceme ale pripraviť zákonnú možnosť, ako sa hovorí, aj na zlé časy, hej? To znamená, budeme šťastní, keď bude nula, nula uplatnení tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2020 18:29 - 18:35 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil malú novelu zákona č. 131/2002, teda vysokoškolského zákona alebo zákona o vysokých školách.
Vo funkcii predsedu školského výboru alebo presnejšie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport je to prvá novela školského zákona, ktorú predkladáme ako poslanecký návrh za poslancov, ktorých mená prečítam. Teda okrem mňa je to pán poslanec Radovan Sloboda, Juraj Šeliga, Peter Pčolinský, Anna Zemanová, Jana Žitňanská a Ľuboš Krajčír.
Vysoké školstvo, tak ako mnohé oblasti nášho života na Slovensku, určite potrebuje zmenu. Pracujeme na veľkej novele vysokoškolského zákona, ktorá prejde riadnym pripomienkovacím procesom, kde bude dostatok času pripraviť to kvalitne. Touto malou novelou, ktorú podávame ako poslanecký návrh, chceme opraviť jeden akútny nedostatok, ktorý sa nám v posledných mesiacoch opäť veľmi tak silno a mediálne jasne pripomenul. Týmto zákonom, jeho novelou už nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme veľmi konkrétne zlepšiť budúcnosť hoci v malej veci, ale veľmi jasne. Táto novela je vnímaná najmä v súvislosti s pochybnosťami o diplomových prácach verejných činiteľov v tomto i v predchádzajúcom volebnom období. Ide vlastne o možnosť odnímať tituly, ale aj o možnosť vzdať sa titulu.
Je tu však jeden zásadný rozdiel. Keď sa v septembri 2018 dostala na povrch kauza rigoróznej práce bývalého predsedu parlamentu, ministerstvu školstva predchádzajúcej vládnej koalície sa ani za jeden a pol roka do volieb nepodarilo dosiahnuť zmenu v zákone. To znamená, že v minulom volebnom období sa o tejto problematike vedelo asi rok a pol, ale zmena zákona za ten rok a pol neprešla. Hoci vtedajšia opozícia, napríklad konkrétne poslanec Miroslav Beblavý, predložili riešenie inšpirované českým modelom. Vládna koalícia ho neschválila.
Keby bola predchádzajúca vláda tých 18 mesiacov využila a bolo by sa podarilo zmenu dosiahnuť, dnes by sme tu vlastne už nič nemuseli riešiť a aj tie kauzy, ktoré sa objavili v tomto volebnom období, iba sa vlastne podľa toho zákona, ktorý by už bol platný, dali vyriešiť a bolo by to vybavené za pár minút doslova.
Premiér Igor Matovič, tu citujem z médií taký krátky úsek: "Premiér Matovič vyzval v júni tohto roku ministra školstva Branislava Gröhlinga a ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, aby pripravili zákon, ktorý spätne skontroluje záverečné práce a v prípade pochybenia odoberú ľuďom titul. Ministri dokonca dostali aj šibeničný termín. Zákon má byť na stole do septembra".
Čiže niekedy v júni sa tie medializované kauzy dostali do formy. Treba rýchlo ten zákon prijať, netreba čakať 18 mesiacov, treba to spraviť počas leta. Treba povedať, že ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo školstva zapracovalo, za čo im ďakujeme, a už v druhej polovici augusta bol návrh pripravený, kde sme si ho mohli aj na ministerstve podrobne prezrieť a v augustovom termíne podávania návrhov na túto septembrovú schôdzu bol podaný. Ministerstvo školstva v rámci prípravy tejto novely oslovil mnohé dotknuté subjekty a zapracovalo viaceré ich pripomienky. Boli to napríklad, aby ste vedeli, Slovenská rektorská konferencia, Akadémia policajného zboru, Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Paneurópska vysoká škola, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská zdravotnícka univerzita, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, potom Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy a Slovenská akadémia vied. Materiál bol zaslaný aj podpredsedovi vlády pre legislatívu a aj Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Z toho vyplýva, že napriek tomu, že nešlo teda o vládny návrh zákona a neprešiel takým tým medzirezortným pripomienkovým konaním a ďalšími procesmi, tak bola eminentná snaha podľa možností zaangažovať do tohto, do jeho tvorby, čím viacerých, širší okruh ľudí, ktorých sa to dotýka aj alebo inštitúcií, ktoré reprezentujú túto problematiku a bude sa ich aj dotýkať z veľkej časti. Týka sa to najmä teda rektorov a univerzít.
Pripomienkami sa ministerstvo zaoberalo a prevažná väčšina je akceptovaná v tomto návrhu. Aj ja osobne som o tomto návrhu hovoril s viacerými rektormi vysokých škôl, o ktorých tento návrh z veľkej časti hovorí. S ministrom školstva sme sa z procedurálnych dôvodov dohodli, že novelu predložíme ako poslanecký návrh poslancov zo všetkých koaličných strán. My by sme boli radi privítali aj z kolegov z opozičných strán, pretože si nemyslíme, že to je vec, ktorá rieši povedzme konkrétne osoby, ale mala by vyriešiť do budúcnosti to, že keď nastanú takéto situácie, a nielen v prípade verejných činiteľov, budeme to vedieť vyriešiť. Úplne chápem to teda, že sa rozhodli nepridať a že budú ako oponenti, čo veľmi vítam, lebo na to, aby sa to schválilo kvalitne, tak potrebujeme, ako aj v prípade diplomoviek, oponentúru.
Stále sme teda otvorení na zmeny v tomto zákone v druhom čítaní na výbore aj v pléne. Ak bude schválené postúpenie návrhu do druhého čítania, školský výbor sa ním bude zaoberať, pravdepodobne to bude termín 15. októbra, a v pléne bude prerokovaný na schôdzi, ktorá začne 20. októbra. Aj keď nám nezostáva veľa času, verím, že podobne ako na našom školskom výbore, teda na výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prebehne táto rozprava korektne. Ja za seba sľubujem, že si sadnem, budem pozorne počúvať, budem si zapisovať pripomienky a budeme sa snažiť aj potom na výbore a v pléne to dopracovať tak, aj v spolupráci s ministerstvom, aby tento návrh bol čím kvalitnejší, aj keď sme nestrácali čas a postupovali sme promptne.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 18:15 - 18:17 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
V každom príspevku pán Mazurek loví vo svojich vodách. Všetci vieme, aké tie vody sú, všetci vieme, na koho smeruje svojimi príspevkami. Ja absolútne súhlasím. Ja chovám psov tridsať rokov a týrať nielen psov, teda všetky zvieratá je neľudské. Ale týrať psov, pretože pes je naozaj priateľ človeka, či ho už teda zabiť a zjesť alebo ho zakvačiť za guľu a ťahať. Ale, pán Mazurek, skúste aj vy nerobiť túto duálnosť v týchto vašich príspevkoch a skúste niekedy vystúpiť aj s tým napríklad, ja vám poviem dva príklady.
Prvý bol, bola množiteľka psov, žena, ktorá mala v, predstavte si, meter krát päťdesiat dve fenky a tam v týchto bedničkách chovala asi dvadsať, dvadsať týchto bedničiek mala a chovala takto psy. Druhý bol muž, ktorý pripravoval psy na zápasy a keď mu pes nebol dobrý, tak ho jednoducho ubil palicou. Boli to bieli ľudia. A chcem vám povedať, že o obidvoch viem. A viete, čo mali obidvaja na profile? Taký zelený krúžok s takým krížom zeleným. Ale vy nikdy takýchto vašich priaznivcov nebudete tu pranierovať.
A teraz začnite s mojím čvirikom, ako behá vonku a potom vzadu mi poviete, ako ma máte rád a ako ste sledovali moje relácie. Tak začnite.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 18:14 - 18:15 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja len trošku asi nadviažem na poslanca Petra Polláka a chcem teda dať na správnu mieru, že samozrejme, pán Mazurek, aj ja ako Róm a v prvom rade ako človek odsudzujem akékoľvek týranie zvierat. S tým maximálne súhlasím a bez ohľadu na to, či ide o rómskeho občana alebo ide o nerómskeho občana.
Ďalšiu vec ale, ktorú by som rád upriamil, mám pocit, že aj pani Kövešová a samotné médiá si naozaj na tom robia takú dobrú polievočku a masírujú to viac-menej tak, aby im to vyhovovalo a realita je podľa mňa niekde úplne inde. Možno pred mesiacom ste zaregistrovali aj vy určite, pán Mazurek, aj iní poslanci, išlo tiež o reportáž, myslím si, že pani Kövešová to celé teda odvysielala - nechcem teda, myslím si, že to bola pani Kövešová -, kde nerómsky občan, a to teda hovorím, nejdem si obhajovať rómsku populáciu, ale teda opakujem, človek, nerómsky občan tam doslovne týral psa, zmlátil ho a všetko možné, čo len mohol a potom sa tomu tak vysmieval a ešte dokonca to odôvodnil, však neviem, čo sa teda dialo, že som si to uvedomil až na konci, keď už ten pes bol mŕtvy. Predpokladám, že o tejto reportáži teda viete aj vy, aj mnohí. Chcem len to uzavrieť, že meter musí platiť pre všetkých občanov bez ohľadu na to, či ide o rómskeho občana alebo nejde o rómskeho občana. A ako vravel aj pán poslanec Pollák, že skutočne netreba rozdeľovať spoločnosť a skutočne netreba percentuálne vyhodnocovať, že koľko v rómskych osadách alebo v koľkých rómskych osadách sa deje alebo sa dejú tieto škaredé veci. Naozaj meter platí pre všetkých rovnako.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis