Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 9:13 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 29.9.2020 9:35 - 9:38 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, som rád za tento návrh zákona. Pevne verím, že tu dnes nie som sám. Tí, ktorí ste sa proti hazardu pokúšali postaviť, viete, akým problémom bolo doposiaľ nutné čeliť. V súčasnom znení zákona to prakticky znamenalo zaktivovať niekoľko stovák dobrovoľníkov, ktorí investujú niekoľko mesiacov, niekedy až rokov zo svojich životov zbieraniu potrebných podpisov pre petíciu. Keď sa to podarí, legislatíva dovolí miestnemu zastupiteľstvu, aby o tom hlasovalo. Ak samospráva podporí tento návrh, tak nastúpi prakticky okamžitý lobing hazardného priemyslu. Napríklad prokurátor podá žalobu na mesto, ako to bolo, keď sa ľudia chceli zbaviť hazardu v Nitre alebo v Bratislave. Zbavenie sa hazardu na základe súčasnej právnej úpravy znie na papieri zložito, no v praxi je prakticky nemožné hazard zakázať. Som rád, že tu dnes máme možnosť k náprave systému.
Chcel by som vás, kolegovia, povzbudiť k hlasovaniu za tento zákon. Je dôležitý nielen preto, aby sme prinavrátili samospráve to, čo je podľa ni..., podľa mňa ich výsostnou právomocou, teda rozhodovať o tom, ako budú spravovať svoje územie. Ale máme príležitosť pomôcť rodinám a jednotlivcom, ktorým hazard priamo alebo nepriamo ničí život, či už v prípade, že sú závislí na hazarde, alebo či je ich blízka osoba závislá. Alebo ľudí, ktorí budú musieť trpieť hazard a s tým spojené nepríjemnosti vo svojom susedstve. Hazard nie je len nevinná zábavka, nie je to chodenie do kina. Hazard je častok..., častokrát ničí ľudské životy tým najpodlejším spôsobom, dáva zúfalým nádej vo formy vidiny rýchleho zisku, len aby im zobral aj to málo, čo im zostalo.
Hazard nie je v žiadnom prípade spoločnosti prospešné odvetvie, a preto nevidím jediný dôvod, prečo by sme ho mali chrániť v súčasnom znení zákona. Hazard je dlhoročne jedným z navýs..., najvýnosnejšej odvetví Slovenskej republiky. Je to jedno z odvetví s dlhoročne najvyššou návratnosťou aktív, ale aj čo sa týka návratnosti kapitálu. Sú na popredných miestach, čo sa týka hrubej aj ziskovej marže, a teda nečudo, že práve SMER - SD v roku 2012 zhotovil zákon, ktorý dal prakticky tomuto odvetviu výsostné postavenie, ktorému sa teší hádam polovica podsvetia tejto krajiny. Určite sa nájdu ľudia, ktorí budú argumentovať, že daň z hazardu tvorí nemalé peniaze do obecného rozpočtu. Tento zákon však neprikazuje obciam povinnosť hazard zakázať. Naopak, dáva im možnosť hazard na svojom území zakázať. Obecní či mestskí poslanci budú mať možnosť ukázať, či stoja na strane svojich občanov, alebo stoja na strane hazardného priemyslu.
No netreba však zabúdať na morálnu povinnosť, na morálnu rovinu. Ja osobne som proti tomu, aby štátny rozpočet sa priživoval na nešťastí svojich občanov. Pevne verím, že tu dnes nie som sám. Osobne verím, že tento zákon nie je ukončením našej spo..., našej práce. Do budúcna budeme musieť zaviesť systémové opatrenia. Na riešenie hazardu je potrebné nazerať v troch rovinách: prevencia, pomoc závislým a systémové obmedzenie. To nám prináša nové výzvy a problémy, ktoré sa budeme musieť naučiť tiež čeliť. Vidím, že azda prvýkrát v histórii tu v sále sa nachádza dostatok odhodlaných ľudí tento boj úspešne dokončiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 9:31 - 9:34 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som sa ako jeden z predkladateľov vyjadril k predloženému návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/2019 o hazardných hrách. Predložený zákon má určite silný prosociálny, prorodinný charakter s pozitívnym dopadom na hospodárenie domácnosti. Keďže denne je takmer každý z nás poslancov konfrontovaný s ťažkými ľudskými osudmi, kde aj hazard zohráva negatívnu úlohu, je určite správne zmeniť legislatívu a vytvoriť podmienky pre jeho reguláciu. Som presvedčený, že ak našim obciam a mestám dáme silný nástroj na reguláciu hazardu v podobe možnosti prijať všeobecné záväzné nariadenie, posilníme nielen rozvoj demokracie na miestnej úrovni, ale aj zjednodušíme a urýchlime zavádzanie jasných pravidiel. Veľakrát sa totiž stávalo, že petície proti hazardu boli pri overovaní účelovo spochybňované, tak ako to tuná bolo spomínané, trebárs aj s petíciou v meste, hlavnom meste Slovenska Bratislave.
Na druhej strane je zrejmé, že dopad predkladaného návrhu prinesie aj zníženie výberu daní v mestách a obciach. Keďže som zároveň poslancom mesta Martin, predpokladám, že aj v našom meste dôjde k výpadku príjmov. Napríklad v roku 2017 malo mesto Martin príjem z hazardu 237 557 eur, v roku 2018 to bolo 288 562 eur a v roku 2019 opäť viac ako 200-tisíc. Tento nárast však má priamy úm..., priamu úmeru a premieta sa práve do úbytku z rodinných rozpočtov a to je podstatný fakt. Keď niekomu narastá príjem, niekomu musí príjem ubúdať. A ubúda práve z rozpočtov domácností, tak ako aj spomínala kolegyňa Janka Žitňanská, a poukázala na to, že čo štát získava z hazardu, ale koľko ho to potom následne stojí. A úlohou samospráv je v prvom rade starať sa o kvalitu života svojich občanov. Podpora hazardu ale určite nepatrí medzi nástroje na skvalitnenie života občanov.
Peniaze z hazardu sú síce veľké a môžu byť použité na tie najušľachtilejšie ciele v mestách a obciach, ale v tom mám tiež určité pochybnosti z mnohoročných skúseností v samospráve. Ale predsa nechajme to na rozhodnutie samospráv a poslancov. Podľa mojich poznatkov bude mať táto zmena zákona podstatný vplyv na osudy mnohých domácností a ja pevne verím, že pozitívny. S týmto cieľom a v tomto duchu som sa s týmto predloženým zákonom stotožnil a verím, že ho spoločne podporíme a uvedieme do života. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:30 - 9:31 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Zitka, ďakujem. Teda tá petícia je obrovský problém. Akékoľvek mesto, či veľké, alebo malé, vyzbiera petíciu, vždy sa doteraz našiel prokurátor, ktorý nájde zákon, o ktorom nikto nikdy nepočul, narúšanie poriadku, a sa snaží nejakým spôsobom, absurdným spôsobom zakázať, teda obmedziť mestu, aby mohlo vôbec zakázať hazard. To znamená, ja som rád, keď vypadne petícia, tak ako sme navrhli tento návrh zákona, a treba si uvedomiť, že máme tu Bratislavu, ktorá po piatich rokoch a štyroch mesiacoch ešte nemá zákaz, ešte nie je zákaz hazardu realitou, hoci v máji 2015 petíciu vyzbierali a všeobecno záväzné nariadenie schvaľovali až minulý týždeň.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.9.2020 9:21 - 9:30 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Som jednou z predkladateliek tohto návrhu zákona, ktorý upravuje pravidlá pre prevádzkovateľov hazardných hier. Súčasný zákon uberá možnosť samosprávam regulovať hazard. Problémom je hlavne podmienka petície, ktorá je potrebná na to, aby mohlo mesto alebo obec o zákaze vôbec rokovať. Podmienkou je, že petíciu musí podpísať 30 % obyvateľov.
Najväčší problém vznikol hlavne v krajských mestách, napr. petíciu v Nitre podpísalo 23 082 ľudí, čo je viac ako 30 % občanov krajského mesta, ktorí majú trvalý pobyt v Nitre a majú viac ako 18 rokov. Aj keď petícia spĺňala podmienky súčasného zákona a poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre hazard všeobecným záväzným nariadením zrušili, znenie napadla prokuratúra aj napriek tomu, že súčasný zákon o hazardných hrách bližšie nešpecifikuje, akým spôsobom majú byť spočítané podpisy. Prokurátor svoj protest zdôvodnil tým, že mesto Nitra podpisy z petície fyzicky nespočítalo na všetkých 1 311 hárkoch, ale iba na náhodných 51 hárkoch. Nitrianski poslanci schválili úplný zákaz herní a kasín na území mesta všeobecne záväzným nariadením. Herne a kasína mali z ulíc Nitry miznúť postupne, teda k termínu skončenia licencie. Posledné mali ukončiť prevádzku v roku 2024. Krajský súd v Nitre dočasne pozastavil účinnosť všeobecne záväzného nariadenia o zákazu, zákaze hazardu v Nitre. Pre majiteľov herní bol, bola problémom aj neopodstatnenosť petície a nestrannosť jej aktérov. Napádali skutočnosť, že petícii pomáhali zbierať podpisy aj poslanci mestských zastupiteľstiev.
Slováci ročne investujú do všetkých foriem hier a hazardu približne 2,52 mld. eur, čo je približne 500 eur na jedného obyvateľa. Herne sú lákadlom aj pre deti, ktoré treba ochrániť pred závislosťou na hazardných hrách. Gamblerstvo prináša obete na životoch a rozpad rodín. V prostredí gamblingu je zvýšená kriminalita, kedy bežní občania čelia krádežiam, podvodom a trestným činom.
Aj z tohto dôvodu som sa veľmi intenzívne angažovala v boji proti hazardu v našom okrese Stará Ľubovňa. Veľmi vypuklým problémom boli občania obce Lomnička, ktorí využívali 64 herných automatov v meste Podolínec. Martin Majda, katolícky kňaz, ktorý pôsobil niekedy v obci Lomnička a v súčasnosti je špirituálom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, hovorí o vlastnej skúsenosti so závislosťou ľudí zo sociálne slabšieho prostredia, s ktorými v Lomničke pracoval. Hovorí o tom, že týmto ľuďom pomohla skutočnosť, keď sa herné automaty v Podolínci zakázali. Niektoré herne dokonca mali otvorené výhradne pár dní počas obdobia vyplácania dávok. Sociálne dopady tohto problému boli rozsiahle. Hrali otcovia aj mamy a, žiaľ, bolo vidieť aj maloleté deti postávať pred krčmami s hracími automatmi. Výnimkou nebolo ani napriek zákazu ich vidieť, ako hádžu mince do automatov. A, samozrejme, po prebdenej noci bola doma sodoma a na druhý deň sa nešlo do školy. Takmer všetky sociálne dávky končili v automatoch a rodiny nemali potom už celý mesiac z čoho žiť. Do života rodín často vstúpila dohoda s úžerníkmi a tá bola zarážajúca, s útokmi, ktoré boli zdrvujúce. Za fľašu pálenky sa zaplatila v korunách viac ako tisícovka. A tak to šlo každý mesiac. A rodiny sa zadlžovali a chudoba sa zväčšovala.
My sme s Michalom Šípošom, ktorý bol aktivistom v boji proti hazardu, v roku 2011 často sedeli v národnom parlamente a pri mnohých príležitostiach sme presviedčali poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby prijali poslanecký návrh, aby rozhodovali výlučne poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev. Podľa pôvodného vládneho návrhu zákona, o ktorom poslanci hlasovali 5. decembra 2012, bolo zrušenie hazardu v obciach a mestách ešte nemožnejšie, lebo vyžadovalo sa referendum, čo na slovenské pomery bolo takmer utópiou. Aj na základe nášho tlaku prijali vtedy poslanci Národnej rady Slovenskej republiky pozmeňovací návrh a referendum zmenili na petíciu. Prvé boli tie mestá a obce, kde mali najviac občanov, ktorým sociálne dávky končili v hracích automatoch. Mestá pripravili všeobecne záväzné nariadenia a na zasadnutiach zastupiteľstiev ho prijali aj napriek veľkému tlaku hazardnej loby. Ako prvé tak urobilo mesto Sabinov, potom mesto Podolínec, Stará Ľubovňa a postupne počas zastupiteľstiev, ktoré hazard na území svojho mesta a obce zakázali, vzrástol viac ako na stovku. Všetci vieme, z bratislavského magistrátu podla, podlo ukradli podpisy pod prvú petíciu proti hazardu, a kto čítal Kočnerovu Threemu, získal matnú predstavu o fungovaní prokuratúry a súdov v tomto štáte. Z nej sme sa dozvedeli, že rozsudok ohľadom hazardu sa na Najvyššom súde vybavuje. Hazardná loby aktivistov proti hazardu nedokázala zastaviť, a preto zneužívala prieskumné agentúry a plánovala okradnutých a predaných Bratislavčanov ešte aj zavádzať. Hazardná lobby sa nezdráha použiť všetky prostriedky vrátane manipulácie verejnej mienky pred konaním petície, aby si zachránili svoj krvavý biznis.
Vážení kolegovia, schválením tohto zákona dáme šancu obciam a mestám rozhodnúť o zákaze hazardu na svojom území bez petície, ktorej vykonanie bolo príčinou polemík medzi obcami, mestami, prokuratúrou a prevádzkovateľmi hazardných hier. Prostredníctvom ďalších ustanovení zákona si mesto bude môcť všeobecne záväzným nariadením upraviť, aby herňa nebola umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže. Takéto opatrenie umožní lepšiu ochranu tých najzraniteľnejších skupín, ku ktorým patria všetci klienti zariadenia sociálnych služieb bez rozdielu veku. Upravuje sa aj spôsob merania tejto minimálnej vzdialenosti. Novým novelizačným bodom sa navrhuje zavedenie zákazu hrania kurzových stávok pre hráčov registrovaných v Registri vylúčených osôb.
Prechodným ustanovením sa rieši premiestnenie herne, ktoré súčasné umiestnenie bude v zmysle zákona v znení účinno..., účinné od 1. novembra 2020, keďže absolútny zákaz umiestnenia herne sa rozširuje na všetky zariadenia sociálnych služieb.
Vážení kolegovia, verím, že podporíte svojím „za“ schválenie tohto zákona a obce a mestá budú si môcť prostredníctvom svojich poslancov rozhodnúť o zákaze hazardu na svojom území.
Chcem sa poďakovať hlavnému predkladateľovi pánovi primátorovi mesta Nitry za tento návrh zákona a verím, že ho všetci v Národnej rade schválime.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:15 - 9:16 hod.

Drábiková Lucia
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:15 - 9:15 hod.

Liba Peter
Ďakujem pekne. Lucia, plne s tebou súhlasím. Je potrebné riešiť aj tento online priestor, lebo tento hazard naozaj sa, treba riešiť ho už systémovo. Ale som rád aj za tento zákon, pretože rozviaže ruky miestnym a mestským poslancom, aby nepotrebovali túto petíciu, a je potrebné urobiť aspoň niečo, aby sme chránili občanov a ich rodiny. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:13 - 9:14 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem tiež poďakovať pani kolegyni za objasnenie niektorých vecí. Rád by som sa dotkol momentu právomoci poslancov. Keď sú zvolení vo voľbách na miestnej úrovni alebo regionálnej, majú právomoc rozhodovať, zastupovať vlastne občanov, ľudí, ktorí im tú dôveru dali. Čiže prikláňam sa a podporujem tento návrh, aby neboli obce, mestá zaťažované zháňaním petície, keďže majú zvolených zástupcov, ktorí vlastne zastupujú aj občanov, tak nech rozhodujú na území svojho mesta. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:12 - 9:13 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem krásne. V úvode by som ti chcel aj ja poďakovať, Lucka, za tvoje vystúpenie. Ako mladý človek musím povedať, že už počas môjho života som, bohužiaľ, veľakrát zažil, keď množstvo mojich kamarátov zomrelo, teda sa obesili alebo iné, alebo im zomreli, alebo sa im niečo stalo len z toho dôvodu, že sa počas života veľmi zadlžili. Zadlžili sa preto, že ako mladí ľudia prepadli herniam a kasínam. Začali si požičiavať peniaze od svojich rodičov, kamarátov a všetko prehrávali, až nakoniec skončili v takom štádiu, že boli tak zadlžení a nemal im už kto vôbec pomôcť, a tým pádom prišli o svoj život.
Bohužiaľ, si myslím, že tie zisky kasín a tie peniaze do rozpočtov, ktorými tu niektorí argumentujú, nikdy neprevýšia to, ako je život.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:11 - 9:12 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Lucka, ďakujem ti za veľmi distingvovaný príhovor v rozprave. Ja len potvrdzujem ako dlhoročný sociálny pracovník, ktorý má naozaj 12-ročné, 13-ročné skúsenosti s prácou s klientmi, ktorí boli tiež závislí na, na teda hrách, resp. chodili pravidelne do kasín a tak ďalej, čiže toto je obrovský problém, ktorý má v prvom rade ten psychický dopad, o ktorom si sa zmienila. A nie je to len propad, nie je to len prípad alebo problém samotného klienta, ale je to problém celej rodiny, a obzvlášť keď ten klient naozaj tú rodinu nemá, tak sa vytvára ďaleko omnoho výraznejší ten problém efektu a ten treba naozaj veľmi urgentne a promptne riešiť.
Chcem len ešte podotknúť, že, že pri práci s klientmi bol obrovský problém týchto klientov dostať na rôzne vyšetrenia, a dodnes môžem len vyhodnotiť, že nie u každého klienta sa mi podarilo tohto klienta stabilizovať a dostať ho do bežného života, resp. ho socializovať. Čiže rozhodne - a vyzdvihujem - podporím tento návrh a som za, aby v čo najväčšej miere bol obmedzený tento hazard.
Ešte raz, Lucka, ďakujem ti za tvoj príhovor.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:10 - 9:11 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem, Lucia, za vystúpenie. Čo sa týka vizuálneho smogu, my v Nitre vieme, o čom rozprávame, lebo ak máte na každej ulici dve kasína, dve herne, tak každý jeden z tých, každá jedna z tých prevádzok je oblepená zvonku obrovskými nálepkami, ktoré ukazujú, kam treba ísť a čo treba robiť. To je jedna vec.
S tým liečením je otázka, aké sú relevantné tie výsledky z tých štatistík. Ten odhad je ďaleko vyšší, že tých liečených hráčov a závislých je ďaleko vyšší ako tých 300. Otázka je, ako sa tie štatistiky robia.
Čo sa týka online priestoru, to som už minulý týždeň v rozprave povedal, že je takmer priama úmera medzi tým, či sú herne a kasína a online priestor. To znamená, či máme menej herní a kasín, tak z posledných zistení vyplýva, že máme aj menej online herní.
Ďakujem.

Grendel, Gábor, podpredseda NRSR
Pán poslanec Herák.
Skryt prepis