Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.9.2020 o 10:18 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 10:18 - 10:22 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani navrhovateľka, kolegovia a kolegyne poslanci, k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač č. 154.
Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo výboroch.
Uvedený návrh zákona prerokoval ústavný výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v časti IV Informácie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie k predloženému návrhu zákona, nakoľko návrh schváliť predmetný návrh zákona nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 22. septembra 2020.
Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru odporúča predmetný návrh zákona schváliť, ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu a budem navrhovať ďalší postup.
Pán predsedajúci, skončil som, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 10:16 - 10:18 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, ctená snemovňa, otvárame druhé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V prvom čítaní za zákon hlasovalo 81 poslancov. Rada by som všetkým týmto poslancom poďakovala, lebo tým, že posunuli zákon do druhého čítania, umožnili dnešnú rozpravu.
Aj keď je tento zákon o pomoci tehotným ženám, za ostatné mesiace sme sa nevyhli často búrlivej diskusii o potratoch, o umelom ukončení tehotenstva a táto téma v spoločnosti je veľmi senzitívna, ale treba povedať, že je to téma legitímna. Verím, že dnešná diskusia vyjasní ešte pretrvávajúce nedorozumenia a zákon nakoniec schválime.
Pán predseda, skončila som, môžte otvoriť rozpravu a do rozpravy sa hlásim ako prvá. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 10:13 - 10:15 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ja už len veľmi krátko. Skutočne už bolo povedané všetko, ale nedá mi, aby som sa nevyjadril aj k záverečnému slovu pána navrhovateľa, lebo v ňom vnímam takú schizofréniu. Totižto sám hovorí o tom, že problematiku kvízomatov je treba riešiť, že kvízomaty sú spôsob, akým sa obchádza zákon o hazarde. Kvízomaty sú ďalším jedným zo stupienkov k tomu, ako vytiahnuť tých, tie peniaze od ľudí, a teraz, keď je na stole predložený pozmeňujúci návrh, ktorý podľa môjho názoru definitívne vyrieši tento problém, tak ho riešiť nechceme a hovoríme o tom, že budeme sa pozerať na to, ako sa bude spávať trh, a potom to vyriešime, ak to bude naďalej problém.
Hovorím to dnes, že toto problém bude a aj je. A znovu otvárať ten istý zákon, najmä potom alebo predtým, než sa chystá veľká jeho novela, ktorá je práve chystaná na ministerstve financií, nehnevajte sa, sa mi zdá také trošku pritiahnuté za pačesy alebo spôsob, akým pes naháňa svoj vlastný chvost.
Apelujem skutočne na celú túto snemovňu, aby sa týmto problematike kvízomatov naďalej venovala, sledovali situáciu, aká bude na trhu, pretože tá ostane nezmenená, a to, že sa budú rozmáhať kvízomaty ako huby po daždi, a my sme to dnes nevyriešili.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 10:05 - 10:09 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, v prvom rade mi dovoľte, prosím, poďakovať sa predkladateľom zákona za odvahu, ktorú prejavili predložením zákona, keďže si asi vieme predstaviť silu hráčskej loby. Oceňujem, že týmto návrhom zákona sa má posilniť kompetencia samosprávy a má sa vypustiť podmienka podania petície, ktorou sa občania obce sťažujú, že sa ich v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier.
Osobne mi táto podmienka podania petície v platnom znení zákona príde ako nelogická práve preto, že keď platí, že je to práve obecné či osob..., či mestské zastupiteľstvo, ktoré reprezentuje obyvateľov tej-ktorej obce, a okrem toho to zaváňa aj tak trochu ako produkt lobingu z minulosti. Je tiež nelogické, aby obciam nebolo umožnené prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakážu hazardné hry na svojom území. Ako nevykonateľná mi tiež príde podmienka, že petíciu musia dnes obyvatelia obce odôvodniť porušovaním verejného poriadku. Pojem verejný poriadok je neurčitý právny pojem a ako taký zahŕňa viaceré sféry verejného života a života obyvateľov obce. Neviem si dosť dobre predstaviť, aké dôkazy by musel petičný výbor priniesť, aby presvedčil o narúšaní verejného poriadku.
Sledovala som legislatívny proces k vášmu návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní a tu ma zaskočilo stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska, kde ZMOS zásadne nesúhlasil s predloženým návrhom zákona, pričom považuje doterajšiu platnú právnu úpravu za postačujúcu. Vo svojej psychologickej praxi som často videla priame aj nepriame obete patologického hráčstva, tak ako to už spomínala kolegyňa Lucka Drábiková, videla som množstvo ľudí, ktorí prepadli do sociálnej siete pre bezdomovectvo, zadlženie a exekúcie. A skončili v akej sociálnej sieti? No presne v tej, ktorá je financovaná miestnou samosprávou, takže patologické hráčstvo nám síce prinesie peniaze do štátnej či samosprávnej pokladnice, ale následne tieto peniaze a ďaleko viac vydáme na sanáciu následkov, ako už spomínala kolegyňa Žitňanská.
Takže, vážení, vážení kolegovia predkladatelia, záverom možno ešte jedno odporúčanie, že ak niekto z radov hernej loby bude naďalej vyčítať, že návrhom narúšate rovnováhu medzi právom a podni..., na podnikanie a zabezpečením verejného poriadku v obci, možno odkázať prevádzkovateľom hazardnej hry, že ich právo je garantované už dnes v platnom ustanovení § 79 ods. 3, posledná veta zákona, kde toto ustanovanie, ustanovenie znie:
„Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. Ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa prvej vety, prevádzkovateľovi hazardnej hry zaniká opcia podľa § 39 ods. 6 vo vzťahu k prevádzkovaniu hazardnej hry na území obce, ktorá takéto všeobecné záväzné nariadenie prijala.“
To znamená, že legitímne očakávanie je vyjadrené vo forme platnosti licencie, ktorú prevádzkovateľ získal. A licencia je prejavom ústavného práva na podnikanie, takže váš zákon, milí kolegovia, sa nijakým spôsobom nedotýka platnosti licencie, tá sa neskracuje, ak by obec prijala všeobecne záväzné nariadenie v rozpore s § 79 ods. 3 posledná veta zákona, bolo by neplatné. Takže tak ako to často býva, veľa kriku pre nič z ich strany.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 10:03 - 10:04 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
To najhoršie, čo môže byť, je to, o čom štát nevie. A to sú tie automaty, ktoré sa tvária, akože, akože sú nevýherné, ale v sebe obsahujú mechanizmus alebo, alebo softvér, ktorý umožňuje hrať po zadaní nejakej hlúpej primitívnej otázky. Toto je ešte oveľa väčšie nebezpečenstvo než to, ktoré je umiestnené v riadnych, legálnych herniach, kde si človek môže dať aj kávu, kde si človek môže sa stretnúť aj s ľuďmi, a nie v takýchto pokútnych prevádzkach, ktoré tento zákon ani žiadna iná, žiaden iný pozmeňujúci a doplňujúci návrh nerieši. Riešil ho tento, s ktorým vy nesúhlasíte.
A vám garantujem, že ten pravý dôvod nie je to, že zaťažujeme občanov alebo podnikateľov novými byrokratickými pravidlami, pretože vyplniť jeden dotazník na stránke úradu trvá päť minút, ale štát získa prehľad o všetkých strojoch, ktoré má na svojom území.
A vy to nechcete, tak sa pýtam, že prečo, pretože racionálny dôvod neexistuje. Že buď chceme niečo riešiť, alebo to riešiť nechceme. A keď to nechcete riešiť, tak povedzte, že prečo to nechcete riešiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 10:02 - 10:03 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Juraj, problémy hazardu si dobre vystihol. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Hazard ovplyvňuje mnohé rodiny a tí, ktorí podľahli tejto závislosti, spôsobili veľa tragédií, finančných problémov, rozvratov v rodinách. Dôsledky hazardu si najviac odniesli a vytrpeli práve tí najnevinnejší, a to deti. Na hazarde zarobí pár ľudí, ktorí vlastnia herne či kasína, ale ochudobnia mnohé rodiny a privádzajú ich na mizinu. Mnohí otcovia rodín dokážu prehrať v herniach aj celé výplaty a zadlžia svoje rodiny na dlhé roky.
Jednoznačne tento návrh zákona podporím a verím, že po schválení aj poslanci mestských, či obecných zastupiteľstiev naberú odvahu a zrušenie hazardu svojím hlasovaním vo svojich mestách a obciach podporia. Nebude to ľahké, mám s tým osobné skúsenosti, keď som ako poslanec mestského zastupiteľstva hlasoval za zrušenie hazardu. Pamätám si, ako sa ma snažili niektorí majitelia herní presvedčiť, aby, aby som nehlasoval za zrušenie hazardu. Samozrejme, nepresvedčili ma.
Chcem sa týmto poďakovať všetkým ľuďom, ktorí doteraz akýmkoľvek spôsobom v rámci celého Slovenska bojovali proti hazardu a často boli vystavení posmeškám, urážkam a často aj vyhrážkam.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.9.2020 9:55 - 9:59 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ctená snemovňa, dovoľte mi ešte niekoľko slov k tomuto hazardu a zároveň mi dovoľte neskôr aj predniesť jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Od prvého čítania sa tu bavíme o tom, že akým spôsobom by sme vedeli čo najlepšie a čo najstriktnejšie obmedziť hazard. Všetky tieto návrhy, ktoré boli doteraz predložené či už pánom navrhovateľom, alebo, alebo inými poslancami, prispejú celkom určite k tomu, aby sa ten prístup občanov k hazardu sťažil. Máme však aj iný problém, na ktorý upozorňujem už od začiatku, a ten problém alebo tým problémom sú kvízomaty.
Žiaden z týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a dokonca ani návrh samotného navrhovateľa problém kvízomatov nevyrieši. Ten by vyriešil môj pozmeňujúci návrh, ktorý, žiaľ, nemohol byť do tejto snemovne predložený, a to z dôvodu, že máme v koalícii aj stranu, akú máme, a tou je strana Sloboda a Solidarita. Strana Sloboda a Solidarita povýšila slobodu hrať hazard nad ľudské nešťastie a povýšila nejakú solidaritu s týmito ľuďmi na to, aby o tie svoje peniaze mohli prichádzať v automatoch, konkrétne v kvízomatoch, ktoré riešiť nechcú. V žiadnom prípade nebudem špekulovať o pohnútkach, prečo to riešiť nechcú, ale pravda je taká, že problematiku kvízomatov týmito návrhmi nevyriešime. Ja budem veľmi rád, ak občania, ktorí, ktorých rodinní príslušníci budú naďalej hrať, budú naďalej hrať v šedej zóne, ako ich pán Viskupič nazval, na kvízomatoch a budú prichádzať o rodinné úspory, budú sa mi naďalej rúcať rodiny, aby s dôverou obrátili na pána Viskupiča, že prečo je to takto.
A teraz by som prečítal doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady pani Halgašovej, Viskupiča, Slobodu a Gyimesiho, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 152).
V čl. 1 sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
3. V § 14 ods. 21 sa za slovo „kasína“ vkladajú slová „a dostihových stávok“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Toľko pozmeňujúci návrh a jeho odôvodnenie znie:
Zákon o hazardných hrách upravuje povinnosť prevádzkovateľa dostihov, ktorým je štátny podnik, sprístupňovať a zasielať online údaje o stávkovej hre Úradu pre reguláciu hazardných hier. Závodisko, š. p., ktorý prevádzkuje stávkové hry podľa § 45 zákona o hazardných hrách, by teda mal plniť túto náročnú povinnosť. Pre Závodisko je z ekonomického hľadiska servis stávok pre verejnosť poskytovaný len na hranici rentability, pričom implementácia požiadaviek vyplývajúcich z návrhu vyhlášky by z dlhodobého hľadiska výrazne negatívne ovplyvnila jeho hospodárenie a ďalšiu činnosť. Závodisko plní prevádzkou dostihových stávok primárne iba kultúrnu a spoločenskú funkciu, nie ekonomickú. Závodisko, š. p., nedokáže teda v plnom rozsahu technicky realizovať zasielanie online údajov Úradu pre reguláciu hazardných hier, a to z hľadiska osobitostí dostihových stávok a používania systému dostihových stávok. Keďže povinnosť zasielania online údajov vyplýva priamo zo zákona o hazardných hrách, je potrebné upraviť znenie zákona tak, aby sa táto povinnosť nevzťahovala na dostihové stávky, a tým sa do budúcna nenaruší udržateľné fungovanie Závodiska, š. p.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:47 - 9:49 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Pán poslanec, toto je to najnutnejšie, čo sme mohli spraviť. To, čo spôsobuje najväčšie problémy, je práve petícia. Práve petícia sa týmto návrhom zákona odstraňuje, toto, to, čo spôsobuje najväčší problém.
Čo sa týka ambície, máme väčšie ambície a dúfajme, že príde vládny návrh zákona o hazarde, ale to nebude otázka jedného-dvoch mesiacov, to bude otázka diskusií, možno aj niekoľkých rokov. Čo sa týka rozpočtu mesta Nitry, ak si dobre pamätám, z rozpočtu je to asi 1 %, nejakých 600-tisíc euro, ak si dobre pamätám. A ak vieme, tak na Slovensku máme okolo 3-tisíc miest a obcí a v nich máme len 78 platných prijatých všeobecno-záväzných nariadení. To znamená, tuto vidno, ako tá petícia nefunguje. To znamená, väčšina miest prijaté všeobecno-záväzné nariadenie o hazarde nemá.
Čo sa týka nadpolovičnej väčšiny. Nadpolovičná väčšina je veľmi diskutabilná, lebo môžme o tomto všeobecno-záväznom nariadení alebo o zákaze hazardu diskutovať takmer každý mesiac. To znamená, my potrebujeme mať všeobecno-záväzné nariadenie, aby aj to, čo bolo prijaté, bolo nejakým spôsobom schvále..., teda zabránené tomu, aby sa to menilo každý mesiac, a práve preto trojpätinová väčšina.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.9.2020 9:35 - 9:38 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, som rád za tento návrh zákona. Pevne verím, že tu dnes nie som sám. Tí, ktorí ste sa proti hazardu pokúšali postaviť, viete, akým problémom bolo doposiaľ nutné čeliť. V súčasnom znení zákona to prakticky znamenalo zaktivovať niekoľko stovák dobrovoľníkov, ktorí investujú niekoľko mesiacov, niekedy až rokov zo svojich životov zbieraniu potrebných podpisov pre petíciu. Keď sa to podarí, legislatíva dovolí miestnemu zastupiteľstvu, aby o tom hlasovalo. Ak samospráva podporí tento návrh, tak nastúpi prakticky okamžitý lobing hazardného priemyslu. Napríklad prokurátor podá žalobu na mesto, ako to bolo, keď sa ľudia chceli zbaviť hazardu v Nitre alebo v Bratislave. Zbavenie sa hazardu na základe súčasnej právnej úpravy znie na papieri zložito, no v praxi je prakticky nemožné hazard zakázať. Som rád, že tu dnes máme možnosť k náprave systému.
Chcel by som vás, kolegovia, povzbudiť k hlasovaniu za tento zákon. Je dôležitý nielen preto, aby sme prinavrátili samospráve to, čo je podľa ni..., podľa mňa ich výsostnou právomocou, teda rozhodovať o tom, ako budú spravovať svoje územie. Ale máme príležitosť pomôcť rodinám a jednotlivcom, ktorým hazard priamo alebo nepriamo ničí život, či už v prípade, že sú závislí na hazarde, alebo či je ich blízka osoba závislá. Alebo ľudí, ktorí budú musieť trpieť hazard a s tým spojené nepríjemnosti vo svojom susedstve. Hazard nie je len nevinná zábavka, nie je to chodenie do kina. Hazard je častok..., častokrát ničí ľudské životy tým najpodlejším spôsobom, dáva zúfalým nádej vo formy vidiny rýchleho zisku, len aby im zobral aj to málo, čo im zostalo.
Hazard nie je v žiadnom prípade spoločnosti prospešné odvetvie, a preto nevidím jediný dôvod, prečo by sme ho mali chrániť v súčasnom znení zákona. Hazard je dlhoročne jedným z navýs..., najvýnosnejšej odvetví Slovenskej republiky. Je to jedno z odvetví s dlhoročne najvyššou návratnosťou aktív, ale aj čo sa týka návratnosti kapitálu. Sú na popredných miestach, čo sa týka hrubej aj ziskovej marže, a teda nečudo, že práve SMER - SD v roku 2012 zhotovil zákon, ktorý dal prakticky tomuto odvetviu výsostné postavenie, ktorému sa teší hádam polovica podsvetia tejto krajiny. Určite sa nájdu ľudia, ktorí budú argumentovať, že daň z hazardu tvorí nemalé peniaze do obecného rozpočtu. Tento zákon však neprikazuje obciam povinnosť hazard zakázať. Naopak, dáva im možnosť hazard na svojom území zakázať. Obecní či mestskí poslanci budú mať možnosť ukázať, či stoja na strane svojich občanov, alebo stoja na strane hazardného priemyslu.
No netreba však zabúdať na morálnu povinnosť, na morálnu rovinu. Ja osobne som proti tomu, aby štátny rozpočet sa priživoval na nešťastí svojich občanov. Pevne verím, že tu dnes nie som sám. Osobne verím, že tento zákon nie je ukončením našej spo..., našej práce. Do budúcna budeme musieť zaviesť systémové opatrenia. Na riešenie hazardu je potrebné nazerať v troch rovinách: prevencia, pomoc závislým a systémové obmedzenie. To nám prináša nové výzvy a problémy, ktoré sa budeme musieť naučiť tiež čeliť. Vidím, že azda prvýkrát v histórii tu v sále sa nachádza dostatok odhodlaných ľudí tento boj úspešne dokončiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 9:31 - 9:34 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som sa ako jeden z predkladateľov vyjadril k predloženému návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/2019 o hazardných hrách. Predložený zákon má určite silný prosociálny, prorodinný charakter s pozitívnym dopadom na hospodárenie domácnosti. Keďže denne je takmer každý z nás poslancov konfrontovaný s ťažkými ľudskými osudmi, kde aj hazard zohráva negatívnu úlohu, je určite správne zmeniť legislatívu a vytvoriť podmienky pre jeho reguláciu. Som presvedčený, že ak našim obciam a mestám dáme silný nástroj na reguláciu hazardu v podobe možnosti prijať všeobecné záväzné nariadenie, posilníme nielen rozvoj demokracie na miestnej úrovni, ale aj zjednodušíme a urýchlime zavádzanie jasných pravidiel. Veľakrát sa totiž stávalo, že petície proti hazardu boli pri overovaní účelovo spochybňované, tak ako to tuná bolo spomínané, trebárs aj s petíciou v meste, hlavnom meste Slovenska Bratislave.
Na druhej strane je zrejmé, že dopad predkladaného návrhu prinesie aj zníženie výberu daní v mestách a obciach. Keďže som zároveň poslancom mesta Martin, predpokladám, že aj v našom meste dôjde k výpadku príjmov. Napríklad v roku 2017 malo mesto Martin príjem z hazardu 237 557 eur, v roku 2018 to bolo 288 562 eur a v roku 2019 opäť viac ako 200-tisíc. Tento nárast však má priamy úm..., priamu úmeru a premieta sa práve do úbytku z rodinných rozpočtov a to je podstatný fakt. Keď niekomu narastá príjem, niekomu musí príjem ubúdať. A ubúda práve z rozpočtov domácností, tak ako aj spomínala kolegyňa Janka Žitňanská, a poukázala na to, že čo štát získava z hazardu, ale koľko ho to potom následne stojí. A úlohou samospráv je v prvom rade starať sa o kvalitu života svojich občanov. Podpora hazardu ale určite nepatrí medzi nástroje na skvalitnenie života občanov.
Peniaze z hazardu sú síce veľké a môžu byť použité na tie najušľachtilejšie ciele v mestách a obciach, ale v tom mám tiež určité pochybnosti z mnohoročných skúseností v samospráve. Ale predsa nechajme to na rozhodnutie samospráv a poslancov. Podľa mojich poznatkov bude mať táto zmena zákona podstatný vplyv na osudy mnohých domácností a ja pevne verím, že pozitívny. S týmto cieľom a v tomto duchu som sa s týmto predloženým zákonom stotožnil a verím, že ho spoločne podporíme a uvedieme do života. Ďakujem.
Skryt prepis