Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 11:50 hod.

Erik Ňarjaš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 14:47 - 14:49 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani kolegyni za jej príspevok do diskusie.
Len by som chcela upresniť. Už niekoľkokrát som počula, že spochybnila pojem ukončenie tehotenstva v takomto prípade, a hovorila o, o ukončení tehotenstva cisárskym rezom. Ja si myslím, že každý právnik jej povie, že ukončenie tehotenstva v tomto prípade platí pre zákon o ukon..., o prerušení tehotenstva. Ukončenie tehotenstva cisárskym rezom je ošetrené iným zákonom a inou vyhláškou. Čiže vždycky treba zohľadniť zákon, o ktorom sa hovorí.
Samozrejme, s ňou súhlasím, že muži sú zodpovední a muži sú zodpovední aj pred otehotnením, aj po otehotnení a mali by sme na to dôsledne myslieť.
Chcem možno doplniť kolegu Mihálika, ktorý tu hovoril o potratovej tabletke. Potratová toblet..., tabletka do zákona nepatrí, lebo zákonom sa stanovujú právne podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti, a nie spôsob a druh liečby alebo liečebné postupy, na to slúžia vykonávacie predpisy. A vy ste tu sama čítali list prezidenta Slovenskej gynekologickej spoločnosti, ktorý hovorí, že u nás vyhláška ministerstva zdravotníctva, nie zákon, upravuje spôsob výkonu umelého prerušenia tehotenstva, a on sám žiada nie zmenu zákona, ale zmenu vyhlášky, a preto váš návrh, pani predsedníčka, je, bohužiaľ, nesystémový až antisystémový.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 14:43 - 14:45 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja si takisto vážim, samozrejme, kolegyňu poslankyňu pani Cigánikovú, ktorá je presvedčená o tom, že tieto jej názory a názory možno ďalších blízkych, či už mužov, alebo žien, ktorí na tom sa stotožňujú, to rešpektujem. Ja, je, tam bolo tam viac takých tém otvorených, ja tiež sa vrátim k tým slovám odborníkov toho gynekologicko-, tej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, kde oni nejakým spôsobom ale riešia v podstate, ako uskutočniť ukončenie tehotenstva, ale my ako zákonodarci sa chceme zaoberať tým, nielen ako ukončiť, ale v prvom rade my chceme, v prvom rade nič nezakazujeme a toto, toto nejakým spôsobom nám stále nejako podsúvate nielen tu v parlamente, ale aj na verejnosti, akože niečo zakazujeme. My naozaj nič nezakazujeme, my iba sme rozšírili ten zákon, vylepšili ho v tom, aby sme čo najviac pomohli tým ženám. A hlavne aby sa ochránilo ich zdravie, ale aj chrá..., aby sa ochránilo aj zdravie ich ešte zatiaľ nenarodených detí.
Spomenuli ste ústavu. Áno, ja takisto vidím ústavu, čl. XV, každý má právo na život, ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Poukázali ste na článok XVI, kde nejakým spôsobom poukazujete za to, že nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená a obmedzená môže byť len v prípadoch ústavným zákonom. Ale ešte raz, my neporušujeme tento článok XVIII, pretože nič nechceme zakazovať.
A ešte k tým vareškám, tak tie varešky, my, keď sme boli malé deti, tak ja som s takou vareškou dostával po zadku. Tak možnože to má vyznieť tak, že aby sme nedostali po zadku za to, ako sa tu rozhodujeme, a druhá vec je, že chceme nechať matky s deťmi pri, pri tých hrncoch a že sa o nich nepostaráme, a tie, tie deti, čo boli s tými vareškami pred dvoma mesiacmi, tak mali tam také vulgarizmy popísané, že to bolo nehodné, a boli to deti, 12-ročné. Takže takíto ľudia bojujú proti... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 14:41 - 14:43 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, vy ste časť svojho vystúpenia venovali chemickému potratu takzvanému alebo tej tabletke, ktorá má - v úvodzovkách - vyriešiť problémy, a používali ste tam aj nejaké vyjadrenia odborníkov, tak skúsim ja teraz odcitovať jedného odborníka.
Je to detský lekár pán MUDr. Jozef Marec, primár na detskom oddelení, a má viac ako 30 ročnú prax a on hovorí, ako, ako ho štve, že politici z tohto si robia nejaké piár, a hovorí - a to je veľmi, veľmi dôležité: „Ich úlohou, úlohou politikov by malo byť nie, či potraty áno, alebo nie, prípadne od ktorého týždňa, ale hlavne aby sa deťom z nechcených gravidít vytvorili podmienky dôstojné pre život.“ A práve toto je omnoho, omnoho ťažšie pre nás politikov, pomáhať týmto ženám a tým deťom, ako im ponúknuť, nech sa páči nejaká tabletka, vyriešte si to za nás. Toto treba presadiť a toto presadzuje náš zákon sčasti. Povedali ste, nie je tam v tom zákone toto, nie je tam toto, ale sčasti riešime tie problémy, ktoré mamičky, ktoré otehotnejú, majú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 14:40 - 14:41 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, ja si vážim váš názor, samozrejme, a lebo takýmto spôsobom dochádza k určitému konsenzu pri predkladaní návrhov a názorov a, samozrejme, niečo sa prijme zmysluplné. Predkladatelia tohto zákona však majú diametrálne odlišný názor od toho vašeho. A dúfam, že so mnou súhlasíte.
Ja by som sa dotkol jednej takej časti vašej rozpravy, kde ste hovorili o..., alebo teda citovali ste, čítali ste vyjadrenie odborníkov. A ten záver ma tak zaujal, že tam je napísané: „... jednak to je náš pohľad na danú problematiku“.
Vysvetlili ste aj situáciu, čo sa týka zákona o ústave. Ja s vami absolútne súhlasím. Áno, je to v našom zákone všetko takto zakotvené, len ani slovíčko o tom, aké právo má ten plod, to dieťa, ktoré sa má narodiť. To nemá žiadne právo asi.
A zároveň by som sa chcel spýtať, myslíte si, že to dieťa, keby vedelo rozprávať, by povedalo: „Mama ma nechce, môžete ma zabiť.“ Takže z tohto pohľadu ja tu vidím taký morálny problém. A vzhľadom k tomu, že ste nepredniesli, alebo teda nebolo vám umožnené predniesť ten váš pozmeňovací návrh, ale viem, že tam máte zmienku o potratovej tabuľke, pilulke, by som vám možno dal otázku, že podľa mňa je to taký právny nezmysel, pretože lieky ako také aj výkon samotného potratu máme vo vyhláške, čiže tam treba asi vyhlášku zmeniť, nie zákon. Toto do zákona asi nepatrí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 14:38 - 14:40 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážená pani kolegyňa, dovolím si na úvod súhlasiť s jednou vecou, ktorú ste povedali. Ja som to hovorila tiež na tlačovke. Nemali by sme naozaj zabúdať na tých mužov a naozaj v organizácii, s ktorou som spolupracovala, sme videli, že mnoho týchto potratov bolo volených práve preto, že zlyhal partner alebo že rodičia donútili svoju tehotnú dcéru ísť na potrat, alebo jednoducho ju vyhodili z domu. Toto je, myslím si, že veľmi vážny problém a určite máme tu jeden nástroj, to je výživné. Je to niekedy veľmi ťažké, pretože tieto neplánované, nechcené tehotenstvá sú niekedy plodom možno krátkodobej skúsenosti, vzájmno..., vzájom..., vzájomného vzťahu alebo je to plodom vzťahu, ktorý sa rozpadne hneď potom, ako žena postaví tohto svojho partnera pred hotovú vec.
Ale v tomto naozaj súhlasím, že títo muži, ktorí toto dieťa splodili, by mali niesť plnú zodpovednosť a mali by sa minimálne finančne spolupodieľať na tom, aby toto dieťa mohlo vyrásť a aby boli naplnené jeho potreby.
A takisto som presvedčená, že to, keď niekto tlačí, vytvára tlak či už finančný, sociálny, akýkoľvek tlak na ženu, aby išla na potrat, že toto by malo byť trestné a malo by to byť odsúdené.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 14:37 - 14:38 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Bittó Cigániková, sme na rôznych póloch k tejto téme, ale aj tak ma udivuje váš taký bohorovný postoj k ľudskému životu. Moderný svet je preto moderný, že môže rozhodovať o živote počatého dieťaťa? Život dieťaťa sa nikdy nemôže postaviť do protikladu so životom matky. Ktorákoľvek žena, ktorá sa rozhodne pre potrat, zasahuje aj do svojho života, či už po stránke telesnej, psychickej, ako aj duchovnej. Akákoľvek ochrana nenarodeného života je zároveň aj ochranou matky. V štatistikách si nájdeme pozitívne čísla klesajúceho počtu chirurgických potratov. Potraty tabletkami však unikajú tejto evidencii. Pri chemickom potrate sa navyše vzbudzuje dojem, ako by išlo o niečo menej závažné než chirurgický potrat. Nie je celkom jednoznačné ani to, či je takýto potrat šetrnejší. Aj keby sme nebrali do úvahy morálne hľadisko, ide vždy o drastický a dramatický zásah do fyziologického procesu i do psychika, psychiky ženy. Najsmutnejšia je však likvidácia bezbranného ľudského života, ktorý len nedávno začal existovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 14:33 - 14:34 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, možno by bolo dobre hovoriť presné fakty. My 48 hodín nezavádzame, to je dneska platný stav. My to zvyšujeme plus 2 dni.
To znamená, že ak ste sa pýtali, že prečo je to potrebné, potrebné je to preto, pretože vo väčšine európskych krajín táto lehota je oveľa vyššia ako dva dni. A aby boli fakty jasné, asi ma nemôžte obviniť, že si vyberám krajiny iba niektoré. Parlamentný inštitút Národnej rady povedal sám, že takéto krajiny a čakacie lehoty sú napríklad v Albánsku: 7 dní, v Belgicku: 6 dní, v Holandsku: 5 dní, v Ruskej federácii. do 7 dní, to je mimo Európskej únie, Taliansko: 7 dní. A priemerný, priemerná čakacia lehota v týchto krajinách pri tom, čo bolo uvedené, je minimálne 3 dni. Čiže podľa mňa my sa približujeme k európskym štandardom, nejdeme naopak. To je k prvej veci.
A druhá vec je k tej reklame. To, že ženy nebudú mať informácie, lebo zakážeme reklamu, to považujem za klamlivé, pretože zákon o reklame hovorí absolútne jasne, čo je reklama na trhu a čo je informácia. Čiže v tomto by som, tiež by bolo dobré, aby sme rozlišovali tieto veci.
A posledná moja otázka k vám je iba, že možno by ste mohli definovať, že kedy podľa vás začína ľudský život.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.9.2020 11:54 - 11:56 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za trpezlivosť. Ja chcem, ja veľmi rada poďakujem všetkým mojim kolegom, ktorí vystúpili, z poslaneckého klubu OĽANO a som im vďačná za to, že znovu zopakovali, a ja verím, že to počuli aj médiá, že to počuli aj občania tohto štátu, čo je vlastne účelom tohto zákona a čo v tomto zákone chceme urobiť, pretože tá diskusia by bola oveľa menej hektická a niekedy aj nenávistná, ak by sa bola hovorila pravda.
Ďakujem pani poslankyni Pleštinskej Zitke za to, že vyzdvihla mimovládne organizácie, a myslím si, že málokto v tejto sále môže tak posúdiť, v akej situácii sa nachádza mladá tehotná žena, ktorá je v núdzi, ako je Janko Herák. A počas celého toho obdobia som cítila jeho veľkú, veľkú podporu, rovnako ako Erikovu, ktorý sa na to díva, díva z nadhľadu, a ďakujem, že podporíte tento návrh zákona.
A, pán poslanec Baránik, ja som nie z Bratislavy, nikdy som v Bratislave nežila, ale, naopak, som žila na Kysuciach a ja som dávno predtým, než sa to tak volalo, som sa obliekala zo second handu. Moja mama zostala so štyrmi malými deťmi, keď otca odsúdili na 12 rokov nespravodlivo komunisti. A viem sa veľmi dobre vžiť, a preto sa 30 rokov angažujem s chudobnými, a keď som povedala, že Slovensko je bohatá krajina, som myslela týmto, že máme dostatok ľudí. (Prerušenie vystúpenia časomerom a potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 11:51 - 11:53 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Anička Záborská, ja veľmi pekne ďakujem za to zhodnotenie a zhustenie toho vlastne, čo predkladáme, aký zákon. A ďakujem aj všetkým tým, ktorí bojujú za to, aby skutočne deti sa narodili, a nie aby boli zabíjané.
Musím poznamenať ale jednu vec, že tento parlament sa zaoberal týmto zákonom už 11-krát. Iba jeden jediný zákon bol prijatý. Verejná diskusia prebieha už 30 rokov. Osobne si myslím, že je to dosť dlhý čas na to, aby bol prijatý, a dobrý zákon, a ja predpokladám, že tento zákon určite takým je.
Ďakujem aj za to, že si povedala tam v tom, že my nezakazujeme, my nič nezakazujeme ani nezhoršujeme tú situáciu, práve naopak, snažíme sa pomôcť, pomôcť ženám, ktoré sú v ťažkej sociálnej núdzi. A nie ísť na potrat, ale donosiť to dieťa, to je základ, ja si myslím, že to by malo pomôcť vlastne týmto ženám. Žena má viac času na rozmyslenie, to takisto dávame do toho zákona, na to, aby sa mohla správne rozhodnúť, aby nebola tlačená, ale aby mala tú možnosť sa rozhodnúť.
A poslednú vec, ktorú chcem spomenúť, je názov umelé prerušenie tehotenstva, čo vo mne vždycky vyjadrovalo takú nejakú rozpačitosť, pretože prerušenie znamená niečo, čo môže potom pokračovať. Preto som veľmi rád, že sa to dáva na pravú mieru a je to ukončenie tehotenstva. Osobne tento zákon podporím a myslím si, že to konečne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 11:50 - 11:50 hod.

Ňarjaš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená kolegynka Záborská, úprimne, ja som pragmatik a mám rád fakty. V prvej fáze tvojej novely zákona som bol na pochybách, pretože sa nepovažujem ani za liberála, ani za konzervatívca, som niekde v strede, dá sa povedať, kresťan so zdravým rozumom. A žiaden extrém neuznávam. A už vôbec neuznávam zásah do slobody akéhokoľvek človeka.
Po tvojom predložení pozmeňujúceho návrhu, ktorý si opravila, ako napr. v bode dobrovoľný druhý posudok odborníka, podotýkam, dobrovoľný, nie povinný, ako to bolo v pôvodnom návrhu, či zvýšenie finančného stimulu matkám, nevidím dôvod, prečo by som za tento zákon nezahlasoval, keďže aktuálny stav, status quo je len doplnený o zlepšenie situácie nerozhodnutým matkám a žiadnu navyše slobodu ženám neberie.
Vidím ale veľkú dôležitosť intuitívne interpretovať tento tvoj pozmenený návrh zákona aj verejnosti, aby verejnosť mala správne, a nie skreslené informácie, a tým eliminovať polarizovanie spoločnosti.
Ďakujem, Anka, za kompromis v podobe tvojho pozmeňujúceho návrhu zákona o ochrane života a považujem tento návrh zákona za správny. (Potlesk.)
Skryt prepis