Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

22.10.2020 o 15:10 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 22.10.2020 15:10 - 15:12 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, tlač 301, v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 353 z 22. októbra 2020 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 12 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 68 z 22. októbra 2020.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, teda pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

22.10.2020 15:03 - 15:04 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister, pán podpredseda vlády, za vašu odpoveď aj také povzbudenie. Určite to sleduje veľa ľudí, ktorí, má takéto činnosti, a tiež som mala na mysli hlavne napríklad ženy, ktoré pečú, hej, pečú doma a potrebujú povedzme ten tovar dať reštaurácii a keďže nemajú prevádzku, tak sa to nedá. Takže odbúravaním vlastne tej byrokracie by bola možno cesta povedzme týmto ľuďom tiež pomôcť a takto im vytvoriť ten priestor, ako vlastne získať tie finančné prostriedky, ako, ako si vlastne privyrobiť, možno ženy na materskej, ženy dôchodkyne, takže teším sa možno na spoluprácu. Je to vec možno aj taká medzi, medzi vlastne face to face, medzi nami dvoma, ale tá odpoveď určite povzbudila tých ľudí, ktorí vlastne počúvajú tú vašu odpoveď, keďže sa s takouto podnikateľskou činnosťou zaoberajú.
A myslíte si, že to odbúravanie vlastne tých prekážok by bolo možno po konzultácii s hygienikom, alebo čo by som vlastne pre to mala spraviť, aby sa tieto veci nejak pohli dopredu?
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 22.10.2020 14:52 - 14:54 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Chcem sa dopýtať. Ďakujem pekne za odpoveď. Skutočne tam nám prepadli nejakí, aj nejaké spoločnosti, nejaké firmy, aj cez ministerstvo dopravy. Dneska som hovorila s pánom ministrom a v skutočnosti sa nám opäť dostali ako keby do luftu eventové agentúry, proste nejaké ďalšie agentúry, ktoré, ktoré majú ale právnu formu nejakej eseročky alebo niečoho podobného. To znamená, že bude naozaj potrebné opäť sa vrátiť na ministerstvo hospodárstva. Čo sa týka ministerstva dopravy, pokiaľ ja mám dneska dnešnú informáciu, tak dokážu zasanovať časť toho, a to je, to sú pamiatky, to sú sprievodcovia a zábavný priemysel, čo v tomto prípade znamenajú kolotoče, strelnice a tam asi niekde zhruba končíme.
Čiže budem veľmi vďačná za to, ak sa nájdu, nájde sila, nájdu peniaze na to, aby sa zasanovali firmy pôsobiace v oblasti kultúry. Je tam, je tam množstvo rôznych typov firiem, napríklad firmy, ktoré zapožičiavajú osvetľovaciu, zvukovú techniku atď., ktoré veľmi úzko súvisí s kultúrou, ale v podstate nevytvárajú umelecký výkon, ale otvárajú iný výkon, ktorý, sú v neustálom lízingu, pretože technika napreduje a oni neustále, aby držali krok, musia lízovať nové a nové zariadenia a v skutočnosti, keďže nebol ani jeden festival počas leta, v skutočnosti sú momentálne v stave, kedy nie sú v stave lízovať, v stave splácať a hrozí, že prídu o všetko. Ak prídu o všetko, nevieme, nevieme robiť divadelné predstavenie v externom prostredí, nevieme robiť koncerty, nevieme robiť nič. Fakt je to také ťažké.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 22.10.2020 14:48 - 14:49 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani ministerka, len možno poďakovať sa pani ministerke Remišovej za odpoveď, je taká povzbudivá, pretože v regiónoch skutočne v tom predchádzajúcom období sme mali obrovské ťažkosti a bolo mi tak ľúto, že Slovensko oproti Poľsku čerpá tie finančné prostriedky veľmi, veľmi zle a ja som sa už vlastne pýtala vás, teda nie vás, ale (povedané so smiechom) pani, pani ministerky, že či sa vlastne preberie napríklad poľský model, ktorý je pre nás taký čitateľný a je vlastne na čerpanie štrukturálnych fondov taký jasný a je zjednodušený, takže ja verím aj na základe toho, čo som dostala v odpovedi, tak že speje to k lepšiemu. Ďakujem pekne. (Reakcia ministerky: "Ďakujem.")
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 22.10.2020 14:36 - 14:36 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za odpoveď, pani ministerka. Tá pozitívna informácia, ktorá tu zaznela, že možno po tých desiatich rokoch ten rok 2022 bude pre naše okresné mesto úspešný a že náš záchranný hasičský zbor možno už nebude sídliť v budove internátu spojenej školy a že bude mať vlastnú budovu. Samozrejme rešpektujem to, že ste ministerkou kultúry a tak moje ďalšie otázky budú smerovať na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v ktorého gescii sa záchranný hasičský zbor nachádza. Ďakujem pekne ešte raz. (Reakcia ministerky: "Ďakujem.")
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 11:50 - 11:51 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ja chcem veľmi oceniť túto zmenu. Nedávno sme boli svedkami medializácie pomerne vysokej pokuty práve pre prevádzkovateľov týchto drezín a vítam teda túto zmenu zákona, ktorá porieši prevádzkovateľov, ocení ich šikovnosť rúk, možno ľudského umu, že dokážu zachrániť tieto technické zariadenia a veľmi podporia vlastne rozvoj cestovného ruchu v konkrétnej oblasti. Je to jeden z prvkov, ktorý priťahuje ľudí. Sú to obľúbené technické, by som povedal, zariadenia, ktoré využívajú ľudia, konkrétne Čiernohorská (Čiernohronská, pozn. red.) železnička, ktorá tu bola spomenutá, nielen dreziny, ale aj celý ten komplex rušňov a vagónov, ktoré slúžia širokej verejnosti, turistom a návštevníkom tohto kraja. Takže chcem poďakovať aj ministerstvu dopravy za tento zákon. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 11:39 - 11:40 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Veľmi sa teším na diskusiu v druhom čítaní. Totižto ja zase nezastávam až celkom tento názor. Čisto len z odborného hľadiska. Totižto to nájomné v týchto bytoch je tiež svojím spôsobom regulované, nemôže ísť do akýchkoľvek, do akejkoľvek výšky, ale je navrhnuté tak, aby mesačný príjem z toho nájmu pokryl splátku úveru, plus, plus fond opráv a samozrejme energie, tie sa do toho nezapočítavajú. Čiže ja by som absolútne nemal obavu z toho, že tie byty budú stáť ľadom, pretože my máme niekoľko desiatok obcí, o ktorých viem, že v minulosti stavali zo Štátneho fondu rozvoja bývania bytovky a sú neustále obsadené, pretože je to obrovský problém. Proste jednoducho nie sú tie byty. A ja sa toho absolútne nebojím, že tie obce nebudú vedieť, koho dávať do tých bytov a tým sa stať insolventným vo vzťahu k Štátnemu fondu rozvoja bývania. Čiže dajme im tú možnosť a dajme aj možnosť mladým bývať. Ja sa tohoto absolútne nebojím, ale pokiaľ, ale pokiaľ si sadneme a budeme mať exaktné čísla, tak som ochotný zmeniť názor, pani kolegyňa (povedané so smiechom). Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2020 11:33 - 11:36 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja som veľmi rád, že môžem vystúpiť k tomuto zákonu. Totižto som rád, že tento zákon vôbec do Národnej rady Slovenskej republiky prišiel a zároveň sa chcem aj poďakovať pánovi ministrovi, že jednak plní volebný, volebné sľuby jeho strany a zároveň veľmi výrazne pomáha mladým rodinám v tak nedostatkovom trhu, ako sú byty za rozumnú cenu, za rozumnú cenu nájmu, pretože ako iste všetci viete, nájomné a najmä v okolí Bratislavy alebo väčších miest sa už šplhá do, skutočne do obrovských výšok, ktoré si jednoducho nemôžu tieto mladé rodiny dovoliť a preto jediným východiskom alebo jedným z týchto východísk je aj dotácia zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre obce a pri tejto súvislosti veľmi vítam aj to, že sa ten úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania nebude započítavať do celkového zadlženia obce, pretože toto bolo častým kritériom na to, aby tie obce tieto úvery, o tie úvery nežiadali, prípadne aby mali obavy z toho, že im narastie, narastie úverové zaťaženie, ktoré sa bude šplhať k šesťdesiatim percentám.
Zároveň sa chcem pánovi ministrovi a úradníkom na ministerstve dopravy poďakovať aj za to, že trošku zvýšili tie limity, hoci tu by som sa možno aj opýtal, že či by nebolo vhodné diferencovať dotáciu na meter štvorcový v závislosti aj od regiónov, pretože náklady na výstavbu bytového domu v Bratislave alebo v okolí Bratislavy, kde je predsa len tá cena práce vyššia, je iná, než na východnom Slovensku, kde to eventuálne za tú cenu aj môže vyjsť.
A toto je jedným aj z kritérií, ktoré som počúval od stavbárov, že nie sú až takí celkom šťastní, keď musia stavať bytovky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pretože tá dotácia na meter štvorcový nie je pre nich až taká lukratívna, prípadne, že sa to za to nedá postaviť. Ale toto sú subjektívne názory stavbárov, do ktorých ja nejdem, pretože stavbár nie som, ale toto je taký námet na diskusiu, či by sme sa ešte nemohli uberať aj týmto smerom, pretože ten celkový objem je daný, akurát by sme zvýšili, zvýšili lukratívnosť týchto, týchto pôžičiek.
Zároveň čo považujem za, za jedno obrovské pozitívum, je to, že po novom sa bude môcť z týchto prostriedkov čerpať aj dotácia na vybudovanie komunikácií, čo doteraz nebolo možné. Zároveň bude môcť byť preplatené, budú môcť byť preplatené aj inžinierske siete, a to platí najmä v tých malých obciach, kde nie je tá infraštruktúra vybudovaná až tak, ako, ako vo veľkých mestách a to tiež spôsobovalo problémy, pretože z tej dotácie sa nedali urobiť tie inžinierske siete vtedy, ak boli ďaleko od, od miesta staveniska.
Pán minister, ešte raz vám chcem veľmi pekne poďakovať aj v mene všetkých obcí a všetkých mladých rodín, ktoré budú v týchto nájomných bytoch bývať, pretože ja si osobne myslím, že toto bude pre nich jedna veľmi výrazná pomoc.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2020 11:24 - 11:26 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 273.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení pre mňa, z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.10.2020 11:19 - 11:19 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, aby sme si urobili schôdzu o 13.00 hod. nakoľko musíme rokovať po skončení rokovania ústavnoprávneho výboru a výboru pre financie a rozpočet. Takže o 13.00 hod. v našej miestnosti, teda číslo neviem (povedané so smiechom), v našej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis