Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.11.2020 o 18:55 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 3.11.2020 19:00 - 19:03 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za veľkorysosť. Kolegyne, kolegovia, mne z tejto celej debaty, ktorá bola plná floskúl, chýba tá podstata. A to je to, že my sa teraz nebavíme len o tom, že hlavný kontrolór môže rozprávať, kedy chce, resp. dajme mu možnosť hovoriť vtedy, kedy chce, nielen vtedy, keď mu to umožní predsedajúci, ale je tam aj množstvo iných návrhov, ktoré sa sem ani len nedostali. O ktorých som už hovoril na začiatku a ktoré by riešili tento problém komplexnejšie. Nehovorím, že komplexne, ale komplexnejšie. O tomto tu je dnes ticho. O tom sa tu nič nehovorí. Čítala sa tu správa z NKÚ, čítala sa tu dôvodová správa a bolo tu zopár floskúl. Nič viac a nič menej.
Pokiaľ ide, pani poslankyňa Pleštinská, presne o tomto som chcel sa s vami baviť už od začiatku. Samospráva si nevyrieši problémy sama, pretože ten zákon je napísaný tak, ako je napísaný, a tam, kde sa dá zneužívať, tak tam sa aj zneužíva. Práve preto, že je nejednoznačný. My jednoducho musíme napísať od slova do slova, že čo môžu robiť a čo nemôžu robiť. Takto je napríklad napísaný zákon v Českej republike. Veď príjemcovia toho zákona o obecnom zriadení napríklad - zubári, lekári, učitelia, ktorí s tým nikdy nepracovali a nevedeli o tom. To je len k tomu, že samospráva si vyrieši svoj problém sama. No nevyrieši si ho, lebo ho doteraz nevedela vyriešiť a už je, chvalabohu, 30 rokov prešlo.
A nerozumiem jednej veci, že čoho sa vlastne bojíte? Prečo sa bojíte toho, aby sa mohol hlavný kontrolór ozvať vtedy, kedy to považuje on za dôležité? Ja som pri výkone svojej praxe, hoci som schôdzu neviedol, ale u nás to bola zaužívaná prax počas 8 rokov, hlavný kontrolór sa dokonca aj ozýval k všetkému a vždy dostal hlas. Vždy mu bol udelený, keď o to požiadal. A nenaťahovalo sa to až tak strašne dlho, že by sme to museli riešiť na pôde Národnej rady ako problém toho, prečo nemôže dostať hlavný kontrolór hlas vtedy, kedy oňho požiada. A tu sa vôbec nebavíme o tom, že stavia na akúkoľvek inú úroveň.
A pokiaľ ide o tú poslednú vec, pani spravodajkyňa, týmto vaším pozmeňujúcim návrhom si dovolím tvrdiť, že ste klesli na úroveň jedného poloblázna z Košíc, ktorý chcel kupovať železiarne za 1 euro. Pretože toto je jeho vec, toto je jeho systém práce - umlčať hlavného kontrolóra len preto, že mu hovorí pravdu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:57 - 18:58 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som sa chcela v prvom rade poďakovať všetkým mojim kolegom za ich stanoviská. Sú to stanoviská ľudí, ktorí pracujú v praxi, v miestnej alebo územnej samospráve, ktorí prichádzajú do kontaktu s hlavnými kontrolórmi, takisto aj v našom meste máme hlavného kontrolóra.
Musím povedať, že ešte ani raz sa nestalo, že by slovo hlavnému kontrolórovi, ak oňho požiadal, nebolo mestským zastupiteľstvom udelené a verím, že aj samosprávy, ktoré reprezentujú moji kolegovia, či už sú to starostovia, primátori, primátorky alebo poslanci, postupujú rovnako. Pretože mestská samospráva je o ľuďoch, stojí veľmi blízko svojim občanom, každý občan, ktorý má akýkoľvek problém, klope na dvere mestskej samosprávy a ja práve mestské samosprávy v tejto situácii by som chcela veľmi, veľmi podporiť, chcela by som ich požiadať, že tak ako reprezentatívne spolupracovali na plošnom testovaní na jeho, v jeho prvej časti, aby tak urobili aj v jeho druhej časti, pretože sme to práve my, ktorí si musíme vzájomne pomáhať.
Čo sa týka kolegov, ktorí hovorili o komplexnosti zákona, súhlasím s nimi a hovorím, že vlastne mali by sme pozvať k diskusii o tomto zákone všetkých zainteresovaných. Všetky zložky, či je to ZMOS, ZOMOS, či je to Únia miest Slovenska, či sú to poslanci, jednoducho ľudia, ktorí tejto téme rozumejú, aby sme sa na konci mohli potešiť z nejakého spoločného konsenzu, ktorý bude pozitívnym nielen pre samotné samosprávy, ale aj pre ľudí, pretože práve pre ľudí sme tu aj my.
Ďakujem pekne za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:55 - 18:57 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Súhlasím s vami, pani poslankyňa, že bude potrebná komplexná zmena, novela zákona o obecnom zriadení, ale na druhej strane som veľmi rád, že aj keď tento zákon prechádza v oklieštenej podobe, som rád, Juraj, že si otvoril túto debatu na pôde parlamentu, pretože tieto problémy reálne sú. Vidno to podľa aj reakcií starostov, primátorov a aj podľa Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest a obcí Slovenska.
Takže aj napriek tomu, že tento zákon teraz prejde vo výrazne oklieštenej podobe, som rád, že sa o tom konečne diskutuje, pretože máme naozaj reálne problémy z praxe, kde naozaj niektoré samosprávy, župy majú problémy s kontrolórmi, ktorým je odoberané slovo, takže som rád, že táto diskusia tu prebieha a verím tomu, že hoci nie teraz, ale neskôr prijmeme nejakú komplexnú novelu zákona, ktorá to všetko zakomponuje.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:53 - 18:54 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Ja mám podobný názor. Ono nechcem odoberať kompetenciu ani tomu obecnému zastupiteľstvu, ani mestskému. Tá činnosť primátora, župana je, si myslím, tak kontrolovaná možno ako nikoho v tomto štáte, proste každý jeden podpis je dosledovateľný, proste takže tam nemám, čo k tomu dodať. Ale takisto vrátime sa pri zmene zákona 369 aj k hlavnému kontrolórovi, môžme to prebrať komplexne, ale tu si myslím, že tu stojím za pani poslankyňou Brisudovou v tejto veci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:53 - 18:53 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani kolegynka, skutočne si to zhrnula veľmi dobre a hovoríš z praxe, pretože nie je zákon len čierny, ale aj biely, ale existuje vlastne aj niečo medzi tým. Takisto mnoho starostov a primátorov má problém možnože s kontrolórom, takisto možnože kontrolóri majú takisto problém s primátormi a starostami, ale aj s obecnými zastupiteľstvami. Preto súhlasím, že treba urobiť komplexnú novelu zákonov 369 aj 302 s tým, že presne dať stanoviť pravidlá kontrolórom aj právomoci obecnému zastupiteľstvu, aj starostom v jednotlivých intenciách.
Nie je pravda, že len starostovia možnože riešia kontrolórov, že im nedajú možno prihlásiť sa, nemám také skúsenosti, práve že naopak, keď chceme otvorenú samosprávu, tak práve tam vždy mal kontrolór právo vystúpiť s hlasom poradným, ale mal právo a takisto obecné zastupiteľstvo mu to právo môže udeliť. Ja niekedy až nerozumiem tomu, že ideme povyšovať postavenie hlavného kontrolóra. Ja chápem demokracii, ale niekedy nechápem až takým mne možno že trošku zbytočným, zbytočným vsuvkám do zákonu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:52 - 18:52 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som iba chcel, Martinka, s tebou súhlasiť a určite súhlasím, že potrebujeme zmenu ďalšiu, komplexnú tohto zákona, pretože mňa aj častokrát kontaktujú starostovia obcí, že majú obrovský problém vôbec nájsť toho kontrolóra. Pri vypísaní konkurzu sa nikto nechce prihlásiť, hej? Takže možno tam by sme mohli uvažovať aj o tom vzdelaní. Chápem, že je to asi ťažké, keď človek so stredoškolským vzdelaním už nevie až tak odborne vypracovať, ale sa bojím toho, že keď už teraz je to veľmi náročné pre množstvo obcí, čo sa stane, ak dáme požiadavku, že musí byť to vzdelanie vysokoškolské, hej? Že ako budú tie obce na to pôsobiť a reagovať, ako dostať tých kontrolórov a treba nájsť ešte nejaký dobrý obranný mechanizmus, pretože častokrát sú, bohužiaľ, tí kontrolóri ovládaní aj primátormi, aj za našej bývalej primátorky častokrát si ovládala svoju kontrolórku a čo chceli kontrolovať, to kontrolovali, čo nie, to nekontrolovali a tak to aj potom všetko vyzeralo. Tak ja len toľko v krátkosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:52 - 18:52 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Mala som problém s povýšením hlavného kontrolóra na úroveň priamo volených zástupcov, preto vítam pozmeňovací návrh pani Martiny Brisudovej, spravodajkyne gestorského výboru, ktorým je výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorým sa v článku 1 a 2 vypúšťa bod 1 ako je zakomponované v spoločnej správe. Rozsah právomocí si každá obec alebo vyšší územný celok v zmysle platnej legislatívy môže upraviť uznesením. V prípade potreby podania stanoviska hlavného kontrolóra ku konkrétnej veci má zastupiteľstvo o to možnosť požiadať. V prípade, že by sme tento pozmeňovací návrh nepodali a neprijali, nepriamo ponechali, hrozilo by riziko prieťahov v zasadaní obecného zastupiteľstva a celkový zmysel inštitútu hlavného kontrolóra by sa mohol narušiť.
Ono je to vždycky tak, keď je súhra medzi starostom a medzi zastupiteľstvom, tak nie je žiaden problém. Tam, kde je problém, tak si to musí zastupiteľstvo vyriešiť samo, pretože sa hovorí, že samospráva sa riadi sama.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.11.2020 18:52 - 18:52 hod.

Brisudová Martina
Ja by som chcela požiadať, aby sa o tomto bode hlasovalo zajtra o 17-tej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.11.2020 18:46 - 18:52 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
228
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ťažiskom práce hlavného kontrolóra je kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce alebo s majetkom vyššieho územného celku. Ide o systém vnútornej kontroly najmä z hľadiska hospodárenia s financiami či hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Okrem toho jestvuje ešte aj externá kontrola hospodárenia samospráv, ktorú realizujú nezávislí audítori, príslušná okresná prokuratúra, ale aj Najvyšší kontrolný úrad.
Práve Najvyšší kontrolný úrad zisťoval údaje o hlavných kontrolóroch vo všetkých samosprávach a vypracoval analýzu, v ktorej hodnotí aktuálny stav. Podľa jeho odporúčania je potrebné upraviť legislatívu systematicky, a to buď novelou zákona o obecnom zriadení, alebo novým zákonom, ktorý by v celej svojej šírke obsiahol činnosť hlavných kontrolórov, samospráv a vyšších územných celkov. Je tiež nevyhnutné stanoviť prísnejšie kritériá na výkon funkcie hlavných kontrolórov či už z pohľadu kvalifikačných predpokladov, alebo či už z pohľadu dĺžky ich praxe.
V súčasnosti platné kritérium požadujúce minimálne stredoškolské vzdelanie sa v praxi často javí ako nedostatočné. Hlavný kontrolór okrem kontrolnej činnosti vypracúva stanoviská k rozpočtu, k záverečnému účtu, sám zostavuje plán kontrolnej činnosti a s hlasom poradným sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva. V preklade - hlavní kontrolóri by mali byť predĺženou rukou zastupiteľstva. Ide teda o nezávislú kontrolu samosprávy. Čo je však dôležité povedať, je, že skutočnú zodpovednosť nesie starosta, primátor alebo župan. Hlavný kontrolór sa teda zodpovedá príslušnému zastupiteľstvu a pre výkon svojej funkcie by mal mať nielen adekvátne vzdelanie, prax, ale i pracovné podmienky pre profesionálny výkon svojej pracovnej náplne.
Predkladaná novela zákona rieši čiastkovo postavenie hlavných kontrolórov v dvoch oblastiach, a to v oblasti posilnenie transparentnosti a otvorenosti rokovania samospráv, kde účelom navrhovanej právnej úpravy je rozšíriť okruh subjektov, ktorí môžu požiadať o slovo na rokovaní obecného zastupiteľstva či zastupiteľstva samosprávneho kraja a toto im má byť udelené. Okrem poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, poslanca Európskeho parlamentu, zástupcu vlády či zástupcu iného štátneho orgánu môže v zmysle predkladaného návrhu požiadať o slovo na rokovaní príslušného zastupiteľstva aj hlavný kontrolór. Návrh zákona tiež spresňuje, že uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra z funkcie podľa § 18a ods. 9 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má byť odôvodnené. Analogicky sa navrhované právne úpravy vo vzťahu k hlavnému kontrolórovi premietajú aj do zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Pripomienky k navrhovanej právnej úprave vyjadrili stavovské organizácie miestnych a územných samospráv, a to SK8, ZMOS a Únia miest Slovenska.
Ako primátorka mesta Poltár som toho názoru, že mnohé slovenské samosprávy sa usilujú o transparentnosť a otvorenosť. Ich rokovania sú verejné, zúčastňuje sa ich verejnosť, zasadnutia sú prístupné online, resp. prostredníctvom zvukovo-obrazového prenosu a zápisnice zo zasadnutí mestských zastupiteľstiev, obecných zastupiteľstiev alebo zastupiteľstiev vyššieho územného kraja sú rovnako verejnosti prístupné.
Pokiaľ ide o kompetencie hlavného kontrolóra, tie sú zadefinované v zákone už v súčasnosti, rovnako ako rozsah jeho kontrolnej činnosti. Hlavný kontrolór má právo zúčastňovať sa zasadnutí zastupiteľstva a právo pri výkone kontroly nahliadať do dokladov. Transparentné hospodárenie s finančnými prostriedkami obce a dodržiavanie právnych predpisov je v prostredí samosprávy už v súčasnosti zabezpečené viacerými kontrolnými mechanizmami, ako aj povinnosťou hlavného kontrolóra predkladať mestskému zastupiteľstvu správy o kontrolnej činnosti.
Ak teda máme ambíciu reformovať činnosť hlavného kontrolóra, zamerajme sa, prosím, na komplexnú novelu zákona o obecnom zriadení alebo na nový zákon, ktorý by vo svojej šírke obsiahol činnosť hlavných kontrolórov miestnych či územných samospráv. V aktuálnej situácii však Slovenská republika potrebuje silne a efektívne reagovať na problémy v spoločnosti, ktoré sú spôsobené koronakrízou, kde aktívne participujú aj samosprávy, kde sú aktívne ozbrojené zložky, zdravotníci, okresné úrady, polícia a ostatní dobrovoľníci. A za túto činnosť im všetkým patrí moje ďakujem.
Ďakujem pekne, skončila som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.11.2020 18:44 - 18:45 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Z odboru legislatívy a aproximácie práva Národnej rady Slovenskej republiky som k tomuto návrhu zákona obdržal legislatívno-technickú pripomienku, ktorú som si osvojil a ktorou by som chcel precizovať môj návrh zákona v časti, ktorá sa týka odvolávania hlavného kontrolóra, a to spočíva v tom upresnení alebo v zjednoznačnení tej úpravy, že odvolanie hlavného kontrolóra, ktoré musí byť odôvodnené, inak je neplatné, sa vzťahuje na obidva dôvody odvolávania, a to aj z dôvodu, že hrubo alebo opakovane nevykonáva povinnosti vedúceho zamestnanca, alebo hrubo, alebo opakovane porušuje svoje povinnosti hlavného kontrolóra.
Pán predsedajúci, teraz by som pristúpil k prečítaniu pozmeňujúceho návrhu.
V čl. 1 sa bod 2 nahrádza nasledovným znením:
2. V § 18a ods. 10 sa na konci pripája táto veta: "Odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie musí byt' odôvodnené, inak je neplatné."
V čl. II sa bod 2 nahrádza nasledovným znením:
2. V § 19a ods. 10 sa na konci pripája táto veta: "Odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie musí byť odôvodnené, inak je neplatné."
Skončil som.
Skryt prepis