Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

3.11.2020 o 19:00 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

4.11.2020 9:02 - 9:07 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Dobré ráno želám. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v stručnosti chcem vás len oboznámiť, že sme sa rozhodli pred niekoľkými týždňami spoločne s kolegom Tomášom Valáškom pripraviť rezolúciu Národnej rady, ktorá odsudzuje násilie a konflikt, ktorý teraz prebieha v Náhornom Karabachu.
Dôvod je jednoduchý, v tejto dobe, ktorú, v tejto ťažkej dobe pandemickej, ktorú zažívame sa viac-menej sústredíme iba na tie problémy, ktoré sa nás týkajú, a tento konflikt sa troška dostal do úzadia verejnosti, médií a jednoducho cítime, že je potreba napriek situácii, v ktorej sme a v ktorej celý svet je, sa venovať aj takýmto negatívnym situáciám, ktoré sa vyskytli vo svete, teda takémuto konfliktu. Je nám veľmi ľúto, že práve takúto situáciu sa podarili niektorí využiť na to, aby sa snažili zvrátiť situáciu, ktorá nastala v Náhornom Karabachu takýmto násilným spôsobom.
Je to už 26 rokov, čo v roku 1994 prebehol tento konflikt, a došlo tam v podstate vtedy už k niektorým nejakým čistkám aj národnostným, kedy v podstate to napätie, ktoré bolo, trvalo dlhodobo, a medzi Arméncami a Azerbajdžancami prepuklo takto do konfliktu a ja si osobne myslím, že je potrebné tomuto konfliktu venovať náležitú pozornosť, pretože nám sa síce môže zdať, že verejnosť, médiá tento konflikt nevnímajú tak intenzívne ako iné konflikty, ktoré boli bližšie k nám, ale sú predsa len v našej relatívnej blízkosti. Arménsko je krajina, ktorá je súčasťou, ako aj Azerbajdžan, Partnerstva za mier v NATO, partnerom EÚ, sú členmi OBSE. My sme mali prednedávnom predsedníctvo OBSE, kde sme, samozrejme, takisto sa snažili byť diplomatickí, vplývať na situáciu, ktorá tam je, a sme, samozrejme, znepokojení vývojom situácie, keďže bolo už niekoľko pokusov o prímerie, z ktorých všetky boli porušené, a konflikt naďalej pokračuje.
Vý..., tento konflikt sa začína, samozrejme, prerastať do určitých, do..., do extrému, kedy sú, samozrejme, priamo, sa priamo útočí na civilistov, ale chcem upozorniť, že civilistov na oboch stranách. Cieľom tohto, tejto rezolúcie je v podstate upriamiť pozornosť, a teda vyzvať obe strany, aby si sadli za stôl, aby začali rokovať, aby v prvom rade hľadali možnosť, ako nejakým spôsobom zastaviť paľbu, a ušetrili tak obete na civilistoch. Dúfame, samozrejme, sme realisti a vieme, aká je situácia, ale dúfame, že aj táto rezolúcia aspoň svojou troškou prispeje k tomu, aby svet a vôbec u nás verejnosť si všímala, čo sa všade deje a čo sa deje teda v Náhornom Karabachu, a to utrpenie, ktoré tam tí ľudia prežívajú.
To uznesenie, prvé, ktoré sme nadraftovali, prešlo potom určitým vývojom. To síce, samozrejme, bolo tiež konzultované s rôznymi stranami, ale je v našom záujme nájsť široký kompromis v rámci Národnej rady tak, aby sme podľa možnosti čo najviac z nás mohli sa podpísať pod túto rezolúciu, aby to tak vyznelo trošku viac harmonickejšie, resp. trošku tak jak unisono, alebo nejak, aby sme sa vedeli niekde proste stretnúť na ceste, a preto aj bude potom prezentovaná neskôr upravená rezolúcia v rámci rozpravy, ale k tomu už potom povie bližšie aj kolega Valášek.
Tak ja pevne verím, že táto rezolúcia, ktorú tu máme pripravenú, je dostatočne vybalansovaná a zohľadňuje všetky v podstate také tie princípy a hodnoty, na ktorých je postavená demokracia, medzinárodné právo a multipolarizmus, ktorý je pre nás tak dôležitý, takisto ako by mal byť dôležitý aj pre Azerbajdžan a Arménsko.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.11.2020 19:04 - 19:04 hod.

Brisudová Martina
Ďakujem pekne za slovo. Ja verím, že ľudia, ktorí ma poznajú, ma nepovažujú za poloblázna, ale považujú ma za človeka, ktorý bol transparentne zvolený za primátora mesta, vyše 25 rokov má odpracovaných v samospráve, má teda aj prax a že to, čo robím, robím naozaj dobre, transparentne aj otvorene a verím, že žiadny gentleman v tejto Národnej rade by sa takto o svojej kolegyni nevyjadril. Ďakujem pekne za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.11.2020 19:00 - 19:03 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za veľkorysosť. Kolegyne, kolegovia, mne z tejto celej debaty, ktorá bola plná floskúl, chýba tá podstata. A to je to, že my sa teraz nebavíme len o tom, že hlavný kontrolór môže rozprávať, kedy chce, resp. dajme mu možnosť hovoriť vtedy, kedy chce, nielen vtedy, keď mu to umožní predsedajúci, ale je tam aj množstvo iných návrhov, ktoré sa sem ani len nedostali. O ktorých som už hovoril na začiatku a ktoré by riešili tento problém komplexnejšie. Nehovorím, že komplexne, ale komplexnejšie. O tomto tu je dnes ticho. O tom sa tu nič nehovorí. Čítala sa tu správa z NKÚ, čítala sa tu dôvodová správa a bolo tu zopár floskúl. Nič viac a nič menej.
Pokiaľ ide, pani poslankyňa Pleštinská, presne o tomto som chcel sa s vami baviť už od začiatku. Samospráva si nevyrieši problémy sama, pretože ten zákon je napísaný tak, ako je napísaný, a tam, kde sa dá zneužívať, tak tam sa aj zneužíva. Práve preto, že je nejednoznačný. My jednoducho musíme napísať od slova do slova, že čo môžu robiť a čo nemôžu robiť. Takto je napríklad napísaný zákon v Českej republike. Veď príjemcovia toho zákona o obecnom zriadení napríklad - zubári, lekári, učitelia, ktorí s tým nikdy nepracovali a nevedeli o tom. To je len k tomu, že samospráva si vyrieši svoj problém sama. No nevyrieši si ho, lebo ho doteraz nevedela vyriešiť a už je, chvalabohu, 30 rokov prešlo.
A nerozumiem jednej veci, že čoho sa vlastne bojíte? Prečo sa bojíte toho, aby sa mohol hlavný kontrolór ozvať vtedy, kedy to považuje on za dôležité? Ja som pri výkone svojej praxe, hoci som schôdzu neviedol, ale u nás to bola zaužívaná prax počas 8 rokov, hlavný kontrolór sa dokonca aj ozýval k všetkému a vždy dostal hlas. Vždy mu bol udelený, keď o to požiadal. A nenaťahovalo sa to až tak strašne dlho, že by sme to museli riešiť na pôde Národnej rady ako problém toho, prečo nemôže dostať hlavný kontrolór hlas vtedy, kedy oňho požiada. A tu sa vôbec nebavíme o tom, že stavia na akúkoľvek inú úroveň.
A pokiaľ ide o tú poslednú vec, pani spravodajkyňa, týmto vaším pozmeňujúcim návrhom si dovolím tvrdiť, že ste klesli na úroveň jedného poloblázna z Košíc, ktorý chcel kupovať železiarne za 1 euro. Pretože toto je jeho vec, toto je jeho systém práce - umlčať hlavného kontrolóra len preto, že mu hovorí pravdu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:57 - 18:58 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som sa chcela v prvom rade poďakovať všetkým mojim kolegom za ich stanoviská. Sú to stanoviská ľudí, ktorí pracujú v praxi, v miestnej alebo územnej samospráve, ktorí prichádzajú do kontaktu s hlavnými kontrolórmi, takisto aj v našom meste máme hlavného kontrolóra.
Musím povedať, že ešte ani raz sa nestalo, že by slovo hlavnému kontrolórovi, ak oňho požiadal, nebolo mestským zastupiteľstvom udelené a verím, že aj samosprávy, ktoré reprezentujú moji kolegovia, či už sú to starostovia, primátori, primátorky alebo poslanci, postupujú rovnako. Pretože mestská samospráva je o ľuďoch, stojí veľmi blízko svojim občanom, každý občan, ktorý má akýkoľvek problém, klope na dvere mestskej samosprávy a ja práve mestské samosprávy v tejto situácii by som chcela veľmi, veľmi podporiť, chcela by som ich požiadať, že tak ako reprezentatívne spolupracovali na plošnom testovaní na jeho, v jeho prvej časti, aby tak urobili aj v jeho druhej časti, pretože sme to práve my, ktorí si musíme vzájomne pomáhať.
Čo sa týka kolegov, ktorí hovorili o komplexnosti zákona, súhlasím s nimi a hovorím, že vlastne mali by sme pozvať k diskusii o tomto zákone všetkých zainteresovaných. Všetky zložky, či je to ZMOS, ZOMOS, či je to Únia miest Slovenska, či sú to poslanci, jednoducho ľudia, ktorí tejto téme rozumejú, aby sme sa na konci mohli potešiť z nejakého spoločného konsenzu, ktorý bude pozitívnym nielen pre samotné samosprávy, ale aj pre ľudí, pretože práve pre ľudí sme tu aj my.
Ďakujem pekne za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:55 - 18:57 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Súhlasím s vami, pani poslankyňa, že bude potrebná komplexná zmena, novela zákona o obecnom zriadení, ale na druhej strane som veľmi rád, že aj keď tento zákon prechádza v oklieštenej podobe, som rád, Juraj, že si otvoril túto debatu na pôde parlamentu, pretože tieto problémy reálne sú. Vidno to podľa aj reakcií starostov, primátorov a aj podľa Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest a obcí Slovenska.
Takže aj napriek tomu, že tento zákon teraz prejde vo výrazne oklieštenej podobe, som rád, že sa o tom konečne diskutuje, pretože máme naozaj reálne problémy z praxe, kde naozaj niektoré samosprávy, župy majú problémy s kontrolórmi, ktorým je odoberané slovo, takže som rád, že táto diskusia tu prebieha a verím tomu, že hoci nie teraz, ale neskôr prijmeme nejakú komplexnú novelu zákona, ktorá to všetko zakomponuje.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:53 - 18:54 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Ja mám podobný názor. Ono nechcem odoberať kompetenciu ani tomu obecnému zastupiteľstvu, ani mestskému. Tá činnosť primátora, župana je, si myslím, tak kontrolovaná možno ako nikoho v tomto štáte, proste každý jeden podpis je dosledovateľný, proste takže tam nemám, čo k tomu dodať. Ale takisto vrátime sa pri zmene zákona 369 aj k hlavnému kontrolórovi, môžme to prebrať komplexne, ale tu si myslím, že tu stojím za pani poslankyňou Brisudovou v tejto veci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:53 - 18:53 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani kolegynka, skutočne si to zhrnula veľmi dobre a hovoríš z praxe, pretože nie je zákon len čierny, ale aj biely, ale existuje vlastne aj niečo medzi tým. Takisto mnoho starostov a primátorov má problém možnože s kontrolórom, takisto možnože kontrolóri majú takisto problém s primátormi a starostami, ale aj s obecnými zastupiteľstvami. Preto súhlasím, že treba urobiť komplexnú novelu zákonov 369 aj 302 s tým, že presne dať stanoviť pravidlá kontrolórom aj právomoci obecnému zastupiteľstvu, aj starostom v jednotlivých intenciách.
Nie je pravda, že len starostovia možnože riešia kontrolórov, že im nedajú možno prihlásiť sa, nemám také skúsenosti, práve že naopak, keď chceme otvorenú samosprávu, tak práve tam vždy mal kontrolór právo vystúpiť s hlasom poradným, ale mal právo a takisto obecné zastupiteľstvo mu to právo môže udeliť. Ja niekedy až nerozumiem tomu, že ideme povyšovať postavenie hlavného kontrolóra. Ja chápem demokracii, ale niekedy nechápem až takým mne možno že trošku zbytočným, zbytočným vsuvkám do zákonu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:52 - 18:52 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som iba chcel, Martinka, s tebou súhlasiť a určite súhlasím, že potrebujeme zmenu ďalšiu, komplexnú tohto zákona, pretože mňa aj častokrát kontaktujú starostovia obcí, že majú obrovský problém vôbec nájsť toho kontrolóra. Pri vypísaní konkurzu sa nikto nechce prihlásiť, hej? Takže možno tam by sme mohli uvažovať aj o tom vzdelaní. Chápem, že je to asi ťažké, keď človek so stredoškolským vzdelaním už nevie až tak odborne vypracovať, ale sa bojím toho, že keď už teraz je to veľmi náročné pre množstvo obcí, čo sa stane, ak dáme požiadavku, že musí byť to vzdelanie vysokoškolské, hej? Že ako budú tie obce na to pôsobiť a reagovať, ako dostať tých kontrolórov a treba nájsť ešte nejaký dobrý obranný mechanizmus, pretože častokrát sú, bohužiaľ, tí kontrolóri ovládaní aj primátormi, aj za našej bývalej primátorky častokrát si ovládala svoju kontrolórku a čo chceli kontrolovať, to kontrolovali, čo nie, to nekontrolovali a tak to aj potom všetko vyzeralo. Tak ja len toľko v krátkosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:52 - 18:52 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Mala som problém s povýšením hlavného kontrolóra na úroveň priamo volených zástupcov, preto vítam pozmeňovací návrh pani Martiny Brisudovej, spravodajkyne gestorského výboru, ktorým je výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorým sa v článku 1 a 2 vypúšťa bod 1 ako je zakomponované v spoločnej správe. Rozsah právomocí si každá obec alebo vyšší územný celok v zmysle platnej legislatívy môže upraviť uznesením. V prípade potreby podania stanoviska hlavného kontrolóra ku konkrétnej veci má zastupiteľstvo o to možnosť požiadať. V prípade, že by sme tento pozmeňovací návrh nepodali a neprijali, nepriamo ponechali, hrozilo by riziko prieťahov v zasadaní obecného zastupiteľstva a celkový zmysel inštitútu hlavného kontrolóra by sa mohol narušiť.
Ono je to vždycky tak, keď je súhra medzi starostom a medzi zastupiteľstvom, tak nie je žiaden problém. Tam, kde je problém, tak si to musí zastupiteľstvo vyriešiť samo, pretože sa hovorí, že samospráva sa riadi sama.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.11.2020 18:52 - 18:52 hod.

Brisudová Martina
Ja by som chcela požiadať, aby sa o tomto bode hlasovalo zajtra o 17-tej hodine.
Skryt prepis