Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.11.2020 o 10:10 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

3.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Milé kolegyne, kolegovia, predkladám spolu s ostatnými kolegami koaličnými návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 274/2007 o príplatku politickým väzňom v znení neskorších predpisov. Návrh zákona sa predkladá v súlade s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa vláda zaviazala, že bude podporovať zvyšovanie povedomia o totalitných obdobiach slovenskej histórie, uctenie si pamiatky rovnako obetí fašistického aj komunistického režimu na Slovensku. Účelom predloženého návrhu zákona je uctiť si tých, ktorým komunistický režim upieral základné ľudské práva a nespravodlivo obmedzoval ich osobnú slobodu.
Do zákona preto navrhujeme doplniť skupinu obetí komunistického režimu, ktorých základné ľudské práva a slobody boli obmedzované na základe jediného kritéria, a to ich náboženského presvedčenia. Stovky rehoľníčok, rehoľníkov a kňazov boli v 50. rokoch dlhodobo internovaní v sústreďovacích táboroch, kláštoroch. K ich odškodneniu by prišlo symbolicky po 70. rokoch od akcií „K“ a „R“, ktorými chceli komunisti zlikvidovať ženské a mužské kláštory.
Obete komunistického režimu môžu byť vzorom a inšpiráciou predovšetkým pre mladých ľudí. Ich obeť nám všetkým pripomína, ako dôležité je, aby sme si vážili hodnoty demokracie a slobody.
Cieľom návrhu je priznať jednorazový príplatok k dôchodku veteránom protikomunistického odboja, ich vdovám, vdovcom a sirotám v symbolickej výške 1 989 eur. Zvýšiť veteránom protikomunistického odboja príplatok k dôchodku zo súčasných 5 eur na 10 eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody.
Rovnako dosiahnuť spravodlivosť aj pre tých, ktorí boli internovaní v centralizovaných kláštoroch počas akcií „K“ a „R“. Rovnako je zámerom vyzdvihnúť veteránov protikomunistického odboja, ich vdovy, vdovcov a siroty, ktorí boli rovnako vystavení perzekúciám. V ťažkých podmienkach často bojovali o holé prežitie svojich rodín a boli vystavení biede, politickému prenasledovaniu a sociálnemu vylúčeniu. Sú zdokumentované prípady ľudí, ktorí sa po návrate z dlho... dlh..., pardon, dlhodobého nespravodlivého komunistického väzenia nemohli vo svojej profesii uplatniť a pracovať mohli len v najmenej platených zamestnaniach. Ich aktuálny dôchodok je následkom tohto extrémne nízky.
Dnes je najvyšší čas na prijatie takejto právnej úpravy, keďže veteráni protikomunistického odboja aj z dôvodu podlomeného zdravia napríklad z nútených prác v uránových baniach sa dožívajú veľmi nízkeho veku a ich počet klesá každým mesiacom. Sedemdesiatpäť percent z nich má dnes viac ako 80 rokov a ich celkový počet nie je viac ako 2 500. Ak prejde návrh zákona, prvé vyplatenie by mohlo byť s januárovým dôchodkom.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu a hlásim sa ako prvá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 10:10 - 10:25 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja nebudem už veľa rozprávať. Ja len v podstate k tomu poviem toľko, že keby to bola naozaj tak horúca téma, ako páni, pán Raši a pán Pellegrini, na tlačovkách uvádzajú a bijú sa do sŕdc a postavia si tam svojich nejakých športovcov, tak asi zrejme by boli aj v tomto pléne teraz a nejak by reagovali a snažili by sa možno svojimi nejakými návrhmi pomôcť tomu. Ale naozaj to vnímam tak, že len vytĺkajú si svoje nejaké body a nič vlastne pre to nespravia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 10:10 - 10:25 hod.

Vons Peter
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 10:10 - 10:25 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. (Zaznievanie gongu.) Karol, zhodnotil si to úplne detailne. Je smutné, že tu za SMER a HLAS sedí jedna osoba, ktorá mala faktickú poznámku, ktorá pochádza síce z kultúry a máme toho veľa podobného, ale... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Reagujte, prosím, na rečníka, pán poslanec.

Nemec, Richard, poslanec NR SR
Áno, chcem. Chcem reagovať nato, že aj toto plénum je na to, aby sme to tu vysvetlili, koľko šport mal peňazí. Ja netvrdím, že mu netreba pomáhať, treba mu pomáhať, lebo tá sociálna politika tu bola taká, že COVID nám ukázal len zrkadlo slovenského športu.
To, že máme 14 olympionikov na olympiáde, ktorí budúci rok, a potom ich klesne na 6 až 8, tak to je smutné. No, takže ďakujem, pekne si to zhodnotil.
A ešte taká krátka poznámka, tie zväzy mali rozviazané ruky a už dnes máme podklady na to, ktoré zväzy nerozdeľujú ani tých 15 % na tie deti, takže treba si na to dávať pozor na zväzoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 9:55 - 10:10 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, nemôžem sa ubrániť tomu, že pandémia COVID-19 je jediný opozičný nástroj, s ktorým vie opozícia ako-tak narábať, aby zavádzala verejnosť a využívala takto neľahkú situáciu vo svoj prospech. Žiaľ, šport nevynímajúc.
Zákon o fonde na podporu športu bol prijatý na základe poslaneckého návrhu poslancov SNS v druhej polovici roku 2019. Tento zákon neprešiel riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním, vykazuje mnoho nedostatkov najmä pri bežnej prevádzke fondu. Sociálna politika SMER-u, resp. teraz už aj HLAS-u nám tu zanechala na športovej infraštruktúre, ako môj kolega povedal, obrovský investičný dlh až 500 mil. eur. Len napríklad na školách na základe štatistiky z mája 2017 nemá svoju telocvičňu až 40 % škôl na Slovensku, a to sme v 21. storočí.
Preto považujem za dôležité, aby financie alokované vo fonde boli použité najmä na účel športovej infraštruktúry. Spomeniem niekoľko technických zmien – mení sa postavenie Správnej rady ako kolektívneho štatutárneho orgánu, upravujú sa aj pracovnoprávne vzťahy k fondu, možnosť odvolania členov Dozornej a Správnej rady navrhovateľom, doplnenie VÚC celkov medzi žiadateľov, čiastočné obmedzenie rozhodovania komisiami, ak budú vo výzve stanovené kritériá pre výpočet a už spomínané doplnenie účelu použitia prostriedkov – na infraštruktúru písmeno f) a na sanácie pod písmenom g). Ako som práve povedal, dopĺňame týmto pozmeňujúcim návrhom aj písmeno g), ktorý hovorí o možnom využití fondu na sanácie športu, a to najmä v mimoriadnej situácii, v núdzovom stave alebo vo výnimočnom stave.
Súhlasím aj s prezentovanou zmenou koncepcie fondu, aby boli peniaze použité na základe jasných a konečne aj systémových pravidiel na financovanie športových infraštruktúry. Žiaľ, pán Raši aj pán Pellegrini a spol zavádzajú na svojich tlačovkách aj športovú obec a zneužívajú športovcov pre svoje politické body. Nie je pravdou, že peniaze alokované vo fonde, hovoríme o 20 mil., v roku 2020 prepadnú. Fond nemá termín na to, aby musel použiť finančné prostriedky do konca roku 2020. A pamätajme si aj slová pána Pellegriniho, ktorý ako bývalý premiér sa v marci spolu s pani Sakovou vyjadril, zrejme na margo prichádzajúcej pandémie, že im je to jedno, nech si na to hľadajú peniaze sami.
A títo páni šafárili aj s financiami určenými na športovú infraštruktúru, ako sa im zachcelo. Nemusím pripomínať krytie niekoľko desiatok miliónového kšeftu a oligarchu Kmotríka na predražený futbalový štadión.
Navyše vyhádzali zo štátneho rozpočtu aj na športovú infraštruktúru nesystémovo 160 mil., a teda aj všetko zo športovej špajze. Opäť známy ťah tesne pred voľbami. Ešte to budú ťažké mesiace, ktoré budú likvidovať šport na Slovensku kvôli pandémii COVID-19. Športu treba jednoznačne pomôcť.
Chcel by som upresniť aj pár ďalších faktov, ktoré verejnosť až tak dopodrobna nepozná a zrejme na nich zabudli aj pán Raši a pán Pellegrini. Podľa príspevku uznanému športu, dostávajú športové zväzy od ministerstva školstva podľa spravodlivého kľúča ročne 57 mil, táto suma nebola v tomto roku krátená ani o jedno euro na rozdiel od iných rezortov. Zväzy potom majú povinnosť tieto peniaze rozdeliť napríklad na talentovaných športovcov 20 % alebo na športovú reprezentáciu 25 %, do klubov 15 % a tak ďalej.
Navyše novelou lex korona z 1. 6. tohto roka sa upravil zákon pre zväzy tak, aby sa nemuseli držať týchto percentuálnych delení. Takže dobrá správa pre šport je, že športové zväzy majú dnes na účtoch oveľa viac finančných prostriedkov, ako je to bežné.
Uvediem ešte príklad, tí, možno čo sa najviac ozývajú, sú aj hokejisti, hokejové kluby, ale hokej, lepšie povedané Slovenský zväz ľadového hokeja, je za prvé – vymanený zo spravodlivej súťaže už o spomínaný príspevok uznanému športu a dostáva spolu s futbalom fixnú sumu bez ohľadu na svoje výsledky práce. To tiež mimochodom odklepla minulá vláda.
Za druhé – z príspevku uznanému športu dostáva Zväz ľadového hokeja 9,2 mil. eur ročne. Takže vlastne do 31.10. už dostal, a to bolo pár dní dozadu, dostal 2,2 mil., do 31.12. dostane príspevok z nadvýťažkov z TIPOSU 700-tisíc. Do 31. 01. dostane ďalších 2,2 mil.
Za tretie – zväz má za sebou majstrovstvá sveta v hokeji 2019, kde zisk bol 6,9 mil. a je momentálne na účte jeho dcérskej spoločnosti Hockey event.
Po štvrté – v tomto roku uzatvorili so štátnou lotériovou spoločnosťou TIPOS na najvyššiu hokejovú súťaž exkluzívnu zmluvu na 6,5 mil. eur, a to na najbližšie tri roky.
Po piate – dostali aj výnimku na priebeh extra ligy v čase pandémie, žiaľ, ukazuje sa, že opatrenia epidemiológov sú absolútne oprávnené, lebo vidíme, že pomaly všetky družstvá majú problémy s COVID-om.
Na margo niektorých ďalších zväzov dostávame stále podnety za neefektívne narábanie s finančnými prostriedkami. My sa ich na to budeme pýtať, ako s nimi v tomto roku narábali, lebo kontrolórka športu pani Fisterová zrejme nekoná tak, ako by mala.
Vláda aj koaličný poslanci, moji kolegovia, určite robíme všetko pre to, aby športovým subjektom sme pomohli, čoho dôkazom je aj tento pozmeňujúci návrh. Konkrétne ďalšie formy pomoci pre šport pripravuje ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom hospodárstva a ministerstvom informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií. Tam treba hľadať kompetencie pomoci a ďalšie milióny eur pre šport, ako aj vo zväzoch jednotlivých športov.
Som rád, že týmto pozmeňujúcim návrhom sa bude môcť aj fond na podporu športu, ktorý inak bude mať k dispozícií v priebehu tohto a nasledujúceho roka sumu až 40 mil. a ešte ďalších 26,5 mil. na športovú infraštruktúru, zaoberať aj sanáciami dopadu pandémie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

3.11.2020 9:55 - 10:10 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z
22. septembra 2020 č. 292 sa uzniesla prerokovať návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/219 Z. z. (zákon č.310/2019 Z.z., pozn. red.) o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 223), v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu na vydanie zákona zaujali výbory tieto stanoviská.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 121 zo 14. októbra 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 43 z 20. októbra 2020 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport – gestorský výbor z 20. októbra 2020 č. 45. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Skončil som a hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 9:10 - 9:25 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 263). Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 8:55 - 9:10 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 262.
Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republike v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 18:40 - 18:41 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Milí kolegovia, je to taký zvláštny večer pre mňa, ktorý sa tak zapíše hlboko do mojej pamäti. Výsledkom slobody a výdobytkom Novembra ´89 je možno aj tento večer. Tridsať jedna rokov som čakala na dnešnú rozpravu, státisíce nevinných odsúdených sa dnes teší a hovorí, že konečne. Myslím si, že keby bola iná garnitúra, tak tieto sviatky a možno aj v rozprave vlastne tie myšlienky by sa nikdy na pôdu tejto Národnej rady nedostali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2020 18:29 - 18:33 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som iba krátko vystúpila. Všetko, myslím si, že moja kolegyňa pani Záborská už povedala k tomuto dňu. Tak ja vlastne krátko len uvediem jeden pozmeňujúci návrh a trošku nadviažem na to, čo hovorila. Takže pokiaľ ide o pamätný deň 24. jún, pre zopakovanie, ako už povedal pán kolega Osuský, že niektoré veci, na niektoré netreba nič vymýšľať a možno iba zopakovať. Je to pomenované, ten deň je daný podľa toho, keď Silvester Krčméry vystúpil so svojou záverečnou rečou na procese a povedal toto: "Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej. Nám stačí tá pravda, lebo je väčšia a silnejšia, ako je moc. Kto však má v rukách moc, ten si často myslí, že môže pravdu zastrieť, potlačiť, zabiť alebo i ukrižovať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych.". Tieto slová sa stali symbolom väzňov svedomia a vôbec všetkých obetí komunistického režimu.
A ja krátko iba nadviažem na pozmeňujúci návrh trošku s tým súvisiaci. Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Andrejuvovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorý sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja, pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, tlač 222.
V čl. 1 sa za 2 bod vkladá nový 3. bod, ktorý znie:
"3. V § 3 sa za písm. n) vkladá nové písm. o), ktoré znie:
"o) 12. október - Deň samizdatu".
Doterajšie písmená o) až u) sa označujú ako písmená p) až v)."
Odôvodnenie: Dvanásty október navrhujeme ustanoviť nový pamätný deň - Deň samizdatu. Ako vieme, ide o tajné vydávanie a rozmnožovanie, rozširovanie kníh a periodík, ktoré sú zakázané, resp. nemôžu oficiálne vychádzať v totalitných režimoch, najmä v komunistických diktatúrach. V minulosti i na Slovensku represívny aparát totalitnej moci samizdat tvrdo potlačoval a disidentov, ktorí ho vydávali, perzekvoval. Zjednodušene možno samizdat zhrnúť slovami Vladimíra Bukovského, významného predstaviteľa disentu a bojovníka za ľudského práva v bývalom Sovietskom zväze: "Samizdat, sám ho napíšem, sám si ho redakčne upravím, sám si ho scenzurujem, sám ho vydám, sám ho rozdistribuujem a sám za neho strávim i čas vo väzení."
Snaha ustanoviť 12. október ako pamätný deň je prejavom úcty občanov Slovenskej republiky k odvahe a hrdinstvu mužov a žien, ktorí v akomkoľvek období neslobody, najmä však v rokoch 1948 až 1989 počas komunistickej diktatúry v bývalom Československu riskovali perzekúciu zo strany štátnej moci, príp. takouto perzekúciou trpeli, a to len z dôvodu realizácie svojich základných ľudských práv a slobôd, najmä slobody prejavu a slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Zároveň je to prejav vďaky za to, že vydávaním alebo rozširovaním totalitnou mocou zakázanej samizdatovej literatúry títo muži a ženy prinášali myšlienky slobody i ostatným spoluobčanom.
Tiež je vhodné, aby sme si týmto spôsobom, aj Slovenská republika uctila to, čo je vzácne a hodnotné, považované, považuje slobodný a demokratický svet - české a slovenské periodické samizdaty, ktoré boli vydávané počas obdobia komunizmu a sú uložené v zbierkach knižnice Libri prohibiti v Prahe, sú totiž od roku 2013 zapísané do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako Pamäť sveta.
Tento deň 12. október je zvolený ako symbolický dátum, keďže v tento deň roku 1988 veľká skupina vydavateľov samizdatov v Československej socialistickej republike v liste prezidentovi Gustávovi Husákovi otvorene protestovala proti uväzneniu jedného z nich - kresťanského aktivistu Ivana Polanského z Dubnice nad Váhom a požadovala jeho prepustenie alebo uväznenie tiež ich samých. Ústav pamäti národa už niekoľko rokov k tomuto dátumu pripravuje pamätné a slávnostné podujatia.
Ďakujem pekne, skončila som.
Skryt prepis