Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.11.2020 o 17:36 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

5.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 25. septembra 2020 č. 316 sa uzniesla prerokovať návrh na vydanie zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určil lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu na vydanie zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 116 zo 14. októbra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 42 z 20. októbra 2020 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 20 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Predmetná spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, gestorský výbor, z 20. októbra 2020 č. 44. V súlade s rokovacím poriadkom som bola určená predsedom gestorského výboru za spoločnú spravodajkyňu výborov na prerokovanie návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky s tým, aby som informovala o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu k návrhu zákona.
Skryt prepis
 

5.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, je to zákon, ktorý rieši vysoké školstvo. V rámci výboru aj v rámci ďalších nejakých diskusií prebehla istá rozprava a boli nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré sú aj v spoločnej správe. A ja veľmi vítam, že to bolo konštruktívne, že prispela aj opozícia, aj vysoké školy svojimi pripomienkami. Snažili sme sa ich v maximálnej možnej miere zapracovať, čo ma teší, lebo to nie je až tak úplne obvyklé, že by sa úplne bežne urobila taká dobrá a kvalitná komplikácia rôznych návrhov z rôznych strán, a to aj koaličných, aj opozičných. Tie sú v spoločnej správe, ako povie pani spravodajkyňa.
Ja potom avizujem, že prídem ešte s jedným pozmeňujúcim návrhom, ktorý ešte precizuje niektoré veci, a bude tam menený jeden bod spoločnej správy. To potom uvediem v rozprave.
Keďže je to už druhé čítanie, tak by sme sa mohli venovať konkrétnostiam, tak potom viac v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

5.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Je to tlač č. 276. Prekladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

5.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 277. Prekladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

5.11.2020 10:10 - 10:25 hod.

Hatráková Katarína
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 17:36 - 17:36 hod.

Drdul Dominik
Pán podpredseda, je to presne tak, ako hovoríš, mne k tomu napadá len jedna vec. Paradox demokracie spočíva v tom, že demokratická spoločnosť plná tolerantných ľudí nemôže tolerovať netolerantných ľudí. Ďakujem. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 16:43 - 16:44 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja tiež chcem vyzdvihnúť tento mimoriadne významný zákon z hľadiska posilnenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, RRZ, transparentnosti verejných financií, ale aj nástrojov na posilnenie zodpovednosti proti populizmu a proti cyklickej fiškálnej politike. Je to jeden z top zákonov a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali a pripravili tento zákon, aby sme teraz o ňom mohli rokovať.
Pripomínam vám, pán Kamenický, že SMER v minulosti chcel prejsť z hrubého dlhu na čistý, aby sa štát mohol predzásobiť zdrojmi, keď je situácia z hľadiska výšky úrokov na trhu priaznivá. Novela teraz rieši aj tento problém. Súčasne sa navrhuje, aby horný limit dlhu verejnej správy bol stanovený vo výške 55 %, dnes je 50 %. Zavádzajú sa výdavkové limity, čiže tento, táto novela zákona rieši skutočne situáciu. A musíme si priznať, že fakt je tu mimoriadna situácia, je tu pandémia COVID-u-19, a preto sa aj ministerstvo muselo veľmi zodpovedne pripraviť, aby vlastne zachránilo ekonomiku Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 16:42 - 16:43 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja možno tak trocha odľahčenejšie. Keby ste sa boli vy v tých dobrých rokoch vzďaľovali od tej hranice rapídne opačným smerom, tak sme to nemuseli riešiť, ale to už bolo povedané. A ešte jeden možno taký, taký politický ťukes, v ďalšom volebnom období, ak táto vláda nebude mať vládnu väčšinu, stále veríme, že to bude táto vláda, a potom sa spoliehame na zodpovednú opozíciu, ktorá doplní v dobrých časoch tie hlasy, aby sa znova tá dlhová brzda vrátila tam, kde bola v dobrých časoch. Takže keďže ste zodpovední, tak veríme, že sa to vyrieši a nemusíme sa báť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 16:36 - 16:38 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Opäť budem len vecný, pretože aj, aj, aj Edo, aj kolega Viskupič budú určite reagovať, kývali hlavou, tak ako v predchádzajúcom vašom vystúpení stopercentne budú reagovať a tieto vaše klamstvá a bludy, čo ste tu pospomínal, vyvrátia.
Ale chcem presne povedať, že každé jedno vaše vystúpenie, pán Kamenický, je o tomto. Vy vystúpite, zavádzate, šírite také naozaj nezmysly a rozprávate, vláda, čo príde po vás, sa poskladá. Po nás potopa príde, preboha... (Reakcia z pléna.) Nerozumiete mojim slovám? No keď ste, viete, keď ste tu kradli a keď ste boli, viete, v tom onom, tak to je tak, keď nerozumiete.
Môžte ho utíšiť, prosím vás, pán, môžte ho utíšiť... (Vstup predsedajúceho.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj v rokovacej sále. Pokračujte, pán poslanec. (Povedané súbežne s rečníkom.)

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
... pán Blanár, môžte ho utíšiť? (Povedané súbežne s predsedajúcim.) Ďakujem.
Takže chcem vám len povedať toľko, že, že pred chvíľou ste sa tu veľmi ohradzovali, keď vám ľudia rozprávali, že ste zlodeji. No ale zažalujte toho, čo to o vás rozpráva, a nikto to nebude rozprávať. Zažalujte Počiatka, vášho bývalého ministra financií, ktorý verejne rozprával, že Fico a Slota ukradli dve miliardy. Verejne priznali, že celý SMER ste zlodeji. A o tom to tu je, preto vy robíte tuná, čo tu predvádzate. Pretože naozaj ste tu kradli, ale tu sa poskladá na vaše zlodejiny celé Slovensko. Celé Slovensko sa bude musieť poskladať na to, čo ste tu vy rozkradli za tých 12 rokov!
Ja keď vás tam vidím, pán Kamenický, vás, tak to je, ako keď mi rozpráva najväčší zlodej na svete, že ale teraz už ja budem čestný, ja už teraz budem spravodlivý, to, čo bolo, bolo a teraz budem najkrajší anjel archanjel. No, to vy určite, to vy určite!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 16:03 - 16:03 hod.

Tabák Romana
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tiež veľmi pekne ďakujem za faktické poznámky a tiež sa ospravedlňujem za prerušované vystupovanie. Ťažko sa dýchalo. Takže ďakujem.
Skryt prepis