Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 10:06 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 10:29 - 10:29 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Milan, veľmi dobre si vystihol podstatu problému. V tejto situácii je naozaj správne sa postaviť problému priamo a neskrývať sa. Som rád, že máme tu takýto zákon, ktorý takisto podporujem. Je dôležité zabrániť skrytej privatizácii, nakoľko v tejto záležitosti musí verejný záujem zvíťaziť nad súkromným záujmom, takže takisto tento zákon jednoznačne podporujem a ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa pričinili vo veci riešenia tohto problému. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 10:27 - 10:29 hod.

Bubnár Jozef Zobrazit prepis
Tak, kolega Potocký, takisto ti ďakujem za detailné vysvetlenie tejto problematiky, ktorá tu je. Ja mám naozaj obrovskú radosť z toho, že môžem byť podpísaný pod týmto návrhom zákona, pretože pre mňa je potešujúce, že jednak dokazuje to, že my poslanci akejkoľvek koaličnej strany vieme držať spolu a ide nám o skutočné dobro pre spoločnosť, za čo ďakujem aj Peťovi Cmorejovi. A napriek tomu, že som naozaj veľkým zástancom a podporovateľom súkromného vlastníctva, lebo ak je čestný a dobrý a šikovný podnikateľ, tak dokáže veci manažovať zrejme najlepšie zo všetkých možností, tak som presvedčený, že existujú komodity a produkty, ktoré nesmieme dať do rúk súkromným sektorom. Voda je takou najukážkovejšou položkou z tejto celej galérie možností, pretože bez všetkého dokáže človek žiť, dokážeme žiť bez mobilov, bez dovoleniek, ale nedokážeme žiť bez vody.
A ja naozaj chcem poďakovať všetkým mojim poslancom a mojim kolegom za tento spoločný náš návrh, pretože je výsledkom naozaj aj tvrdej práce celého leta, kedy sme sa ako poslanci kontaktovali, chodili a organizovali stretnutia so zástupcami samospráv, primátormi, starostami a boli sme šokovaní z toho, čo sa naozaj deje a aké obavy vyplývajú z prebiehajúcich aktivít. Takže ja chcem veriť, že tento návrh zákona bude veľmi prospešný a ukážkový pre celú spoločnosť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 10:25 - 10:27 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega, ďakujem za tvoje vystúpenie v rozprave. Ja taktiež som participoval na tvorbe tohto zákona, pretože som presvedčený, že nemôžeme predať akcie vodární do súkromných rúk.
Povedzme si popravde. Každý súkromník, ktorý vstúpi do tejto spoločnosti, tam vstúpi len za účelom zisku. Ktorý podnikateľ by niečo robil bez zisku. A ak tam vstúpi za účelom zisku, kúpi zo začiatku pár percent, následne by si nakúpil týchto percent viacej a snažil by sa rozhodovať o cene vody.
Ja som presvedčený, že vodárne majú ostať v rukách samospráv a obcí, ktoré tam svoje podiely majú. Aspoň takto budú vedieť čiastočne regulovať tie ceny za vody, aby ľudia nemuseli zbytočne platiť predražené, predražené sumy. A myslím, že toto je obrovská aj pomoc pre ľudí na východe, že budú mať nejakú tú istotu, že do vodární nevstúpi súkromný investor, ktorý bude tú cenu nadmerne zvyšovať za účelom dosiahnutia svojho zisku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 10:21 - 10:25 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, impulzom pre túto legislatívnu zmenu nie je len varovanie Najvyššieho kontrolného úradu, že ochrana pred prevodom akcií vodární mimo verejný sektor zakotvená v stanovách niektorých vodárenských spoločností je nedostačujúca a môže byť prelomená.
Novela zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách reaguje na konkrétny aktuálny prípad z praxe. Je ním reálna hrozba privatizácie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti so sídlom v Košiciach. Táto spoločnosť zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd v Košickom, Prešovskom a časti Banskobystrického kraja. Je najväčšou vodárenskou spoločnosťou v Slovenskej republike a jej akcionárom je vyše 770 miest a obcí z tohto regiónu. Jeden z drobných akcionárov vodárenskej spoločnosti - obec Čerhov sa rozhodla predať svoje akcie vo vodárňach. Vo verejnej obchodnej súťaži vybrala pravdepodobne nastrčenú firmu s nejasnými motívmi. V skutočnosti nešlo o žiadnu súťaž, lebo jej podmienky neboli nikde zverejnené. Nezákonnosť tejto súťaže len pred týždňom konštatovala v podanom proteste aj prokuratúra v Trebišove a nariadila obci, aby uznesenie svojho zastupiteľstva o predaji akcií zrušila. Podobné snahy budú pokračovať. Podľa dostupných informácií až 50 samospráv má záujem speňažiť svoje podiely vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Ignorujú tým svoju zákonnú zodpovednosť na zabezpečovanie, zásobovanie obyvateľstva vodou, ktorá im vyplýva zo zákona o obecnom zriadení.
Treba zdôrazniť, že ak by sa medzi akcionárov Východoslovenských vodární dostal súkromný subjekt, mohol by potom ďalšie akcie nakupovať priamo. Nebol by už na to potrebný súhlas orgánov spoločnosti ani by neplatilo predkupné právo ostatných akcionárov. Otvorila by sa cesta k faktickej privatizácií vodární.
Je mimo akýchkoľvek pochybností, že verejný sektor si musí zachovať kontrolu nad prevádzkou verejných vodovodov a kanalizácií. Jednoducho preto, že ide o činnosť vo verejnom záujme a zásobovanie vodou má prirodzený strategický význam pre život a zdravie obyvateľstva aj bezpečnosť štátu.
Spomeniem ešte tri závažné dôvody na prijatie tejto novely. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že po odovzdaní vodární súkromným subjektom aj napriek štátnej regulácií stúpla cena vody. Takýmto príkladom je aj susedná Česká republika. Vodárne na Slovensku sú prirodzenými regionálnymi monopolmi. Neexistuje tam konkurenčný tlak, ktorý by tlačil cenu vody nadol. Existuje preto riziko zneužitia tohto monopolného postavenia súkromnými subjektmi, ktorý primárne sledujú zisk a nie verejný záujem. Slovensko by v tomto nemalo opakovať chyby iných krajín, ale sa z nich poučiť. V Anglicku a vo Francúzsku sa v ´90 rokoch spotrebitelia hromadne odpájali od vodovodnej siete, ktorú prevádzkovali súkromné vodárenské spoločnosti, lebo neboli schopní platiť rastúce ceny. Vodárne sa tu preto aspoň čiastočne vrátili do rúk miest a obcí. Aj v Českej republike boli väčšie mestá a obce nútené pre vysoké ceny vodného a stočného vykúpiť vodárenské spoločnosti späť od súkromných vlastníkov.
Je tu aj ďalšie riziko, pretože vodárne by po vstupe súkromného kapitálu museli vracať prostriedky z eurofondov, ktoré použili na budovanie vodovodov a kanalizácie. Na toto riziko jasne upozorňuje aj Najvyšší kontrolný úrad. Fondy Európskej únie sú pritom základným zdrojom financovania vodárenskej infraštruktúry. Všetky vodárne majú obrovské investičné dlhy a tieto externé zdroje nevyhnutne potrebujú.
Dlhodobým problémom vodární aj iných vodárenských spoločností je ich slabá transparentnosť a nedostatočná verejná kontrola. Prevod vlastníctva vodárenských spoločností na súkromné subjekty by len prehĺbil tento negatívny jav. Zmena by pravdepodobne znamenala vyňatie vodárenských spoločností z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní a infozákona, ktorého uplatňovanie vo vodárenskom sektore je už teraz problematické. Je jasné, že ak do podniku vstúpi súkromný subjekt, utajovanie údajov o jeho hospodárení sa len posilní. Opakované podozrenia z konfliktu záujmov a klientelizmu vo vodárňach potvrdzujú, že takýto stav nie je žiadúci.
Som preto rád, že spolu s kolegami zo SaS aj poslanci OĽANO najmä z východného Slovenska predkladáme novelu tohto zákona, ktorá zamedzí kšeftovaniu s vodou, pretože sme presvedčení, že je to naše nerastné bohatstvo. Je to surovina, vzácna tekutina, ktorá patrí nám všetkým a nemala by byť predmetom kšeftovania a rôznych špekulácií, preto tento zákon podporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 10:19 - 10:20 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 283. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.11.2020 10:12 - 10:14 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 282. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenska republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2020 10:10 - 10:12 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, dovoľte mi predstaviť vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, pardon. Navrhovaným zákonom sa upresňuje text zákona o veterinárnej starostlivosti. Ide o zmenu zákona tak, aby bol v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Momentálne totiž zákon nie je v súlade s týmito dokumentami. Túto skutočnosť vytkla Slovenskej republike Európska komisia formálnym oznámením, ktorým iniciuje nové konanie o porušení zmlúv, registrované pod č. 2018/2160.
Slovenská republika totiž preniesla príslušné časti smernice do právneho poriadku iba čiastočne. Pre úplné prevedenie smernice je nevyhnutne prebratie príslušných ustanovení smernice úpravou a doplnením zákona.
Týmto zákonom sa upravuje predovšetkým spôsob získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, kedy sa vzdelávanie, ktoré doteraz pozostávalo z akreditovaného vzdelávacieho programu, dopĺňa o praktickú prípravu na základe pripomienok Európskej komisie a následným vykonaním záverečnej skúšky.
Zároveň sa návrhom zákona dopĺňajú sankcie za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo smernice, ktoré boli transponované do nariadenia vlády a zákona, avšak ich porušenie nebolo zahrnuté medzi skutkové podstaty iných právnych deliktov v zákone, čím boli prakticky nevykonateľné.
Toľko na úvod k návrhu zákona. Verím, že daný návrh získa potrebnú podporu v pléne a ďakujem za všetky podnetné príspevky v rozprave.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 10:06 - 10:07 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Pán podpredseda, prakticky úplne súhlasím. Tvoje vystúpenie malo jeden light motív, a síce že u budúceho generálneho prokurátora bude priam kľúčové a priam rozhodujúce, ako ho budú dejiny hodnotiť, či bude klásť dôraz na veľké vyhlásenia o tom, že aké peklo on rozpúta a potom zabudne nájsť zápalky, alebo to aké výsledky sa dostavia. To, ako pohne rezort prokuratúry dopredu, to, ako bude verejnosť hodnotiť demokratický a právny štát na Slovensku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 9:54 - 9:56 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, ja sa chcem pridať k pánovi poslancovi Baránikovi. Chcem osobitne poďakovať naozaj týmto kandidátom, pretože tým, že sa zúčastnili verejného vypočutia, preukázali odvahu a odvaha je to, čo naozaj veľmi budú potrebovať pri tejto situácii, aká momentálne v súdnictve a v prokuratúre je.
Ďalšou vecou, ktorú preukázali počas toho vypočutia, je schopnosť odolávať tlaku a odosobniť sa. Myslím si, že toto bolo naozaj, boli podrobení naozaj takej skúške a bolo to určite náročné a táto pozícia naozaj vyžaduje schopnosť odolávať tlaku, osobnú integritu.
Takisto nie je možné, aby generálny prokurátor mal nejakých kostlivcov v skrini, aby mal za sebou nejaké veci, ktoré sú tajné, a som rada, že podstúpili takéto tvrdé vypočúvanie, aj keď to mohlo byť naozaj veľmi nepríjemné, keď som počúvala niektoré tie otázky.
Zároveň chcem vyzdvihnúť to, že nielen toto samotné verejné vypočutie hovorí o týchto kandidátoch, že sú dobrí a že sú kvalitní, ale to, čo za nich hovorí, sú naozaj ich dlhoročné výsledky a ich práca a som presvedčená, že s touto voľbou generálneho prokurátora máme naozaj nádej, že Slovensko bude skutočne právnym štátom a že naozaj spravodlivosti bude učinené zadosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 9:43 - 9:44 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Som veľmi rada, že som sa konečne dožila aj toho, že práve títo ľudia, ktorí mali najväčšiu moc v oblasti práva skončili. Generálny prokurátor je veľmi dôležitá voľba. Prežila som generálnych prokurátorov, ktorí absolútne zlyhali. Namiesto čestného plnenia si svojich povinností, boli prisluhovačmi skorumpovanej vlády, mafie a rôznych kriminálnych živlov. Preto je veľmi dôležité, aby novozvolený generálny prokurátor mal okrem odborných znalostí i čistý morálny kredit. Je najvyšší čas, aby sa z bezprávneho Slovenska stal konečne právny štát.
Skryt prepis