Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 15:39 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 16:31 - 16:32 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcela len podporiť pána Osuského a potvrdiť jeho slová, že sme o tomto uznesení rokovali na našom výbore pre európske záležitosti a toto uznesenie sme veľkou väčšinou hlasov neprijali aj z toho dôvodu, že sme presvedčení, že ministerstvo zahraničných vecí zabezpečuje prípravu jednotlivých rezortov prostredníctvom spolupráce s odbornými útvarmi Európskej komisie. Je dôležité, samozrejme, že v každom prípade dohoda bude predstavovať nižší stupeň ekonomickej spolupráce, ako je súčasný jednotný vnútorné trh Európskej únie, ale je dôležité, aby občania, ako aj podnikateľské subjekty boli informované. Aj za týmto účelom bola vytvorená tzv. brexit platforma na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, následne vznikli brexit platformy aj na webových stránkach ostatných rezortov. A chcela by som tým ubezpečiť aj navrhovateľov, že Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky je pripravené a robí maximum v tejto veci. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 16:06 - 16:07 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán minister, ako som dnes povedala, ďakujem za otvorenosť, s ktorou ste dnes vystúpili v pléne a ďakujem za to, že ste sa dotkli Bratislavy a okolia, lebo som presvedčená, že tak, ako je ohrozený Zemplín, rovnako je ohrozené aj toto územie. A to nemyslím len Istrochem, ktorý patrí pánovi Babišovi, českému pánovi premiérovi, ja to poviem nahlas, pretože to je katastrofa tam, ale pôjdem aj ďalej.
Ohrozenie Žitného ostrova a zásobáreň pitnej vody pod Žitným ostrovom najmä v posledných 20 rokoch je už hraničné a ak toto dokážeme účinne zastaviť, bude to zázrak možného a obrovská úľava pre takmer tretinu obyvateľstva, ktorá na tomto území žije, lebo skutočne to je zásobáreň, ktorá zásobuje pätinu obyvateľstva tejto krajiny pitnou vodou.
Ešte raz ďakujem aj za Bratislavčanov a za široké okolie, pretože pokiaľ sa nám to podarí zastaviť, tak to bude čistý zázrak.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 16:05 - 16:06 hod.

Kozelová Monika
Vážený pán minister, ako som dnes už raz povedala, ďakujem za otvorenosť, ktorou ste vystúpili v pléne a bolo dobré... Počkám si (zaznenie gongu), hovorím k nemu a asi sotva. Nie, hovorím k pánovi ministrovi. Môžem znova? Pretože ma nepočúva vôbec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 16:03 - 16:05 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, ja by som ti chcel veľmi poďakovať a som veľmi rád, že ministrom životného prostredia si práve ty. Poznám ťa dlhé, dlhé roky, viem tvoje zásady, ako sa, ako vidíš ty životné prostredie. Ja som naozaj rád, že si začal pracovať v tom životnom prostredí tak, že sú z toho všetci veľmi prekvapený a niektorí, samozrejme, nemilo, ale väčšina ľudí milo prekvapených.
Aj ja žijem v oblasti a ty si sa bol pozrieť na tú oblasť, kde je jedná veľká envirozáťaž. Je to bývalé odkalisko po bývalej bani, kde sú všetky ťažké kovy celej Mendelejevovej tabuľky a kde každý alebo takmer každý deň, keď fúka vietor, tak sa dvíha prach arzénový, kde je arzén 200-násobne prekročený, prekračuje povolené normy a roznáša to po celej doline a zakrýva dolinu čiernym smútočným prachom. Zomiera tam strašne veľa ľudí práve na cirhózu pečene.
Všetky orgány štátne doteraz hovorili, no však veľa sa tam pije, áno, je pravda, že sa tam veľa pije, ale je tam aj veľa ľudí, ktorí nepijú, a cez to všetko zomierajú. Chcem ešte povedať, podotknúť jednu vec, že, áno, my sme tiež hovorili, už tu padla zmienka o tých humínových kyselinách, my sme robili taký projektík v menšom meradle, ty, pán minister, máš z toho výsledky, kde po aplikovaní týchto humínových kyselín ťažké kovy za necelá dva mesiace klesli viac ako o 20 % vrátane arzénu a na jednom pokusnom políčku rastie krásna tráva, ktorá bola zasadená... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:45 - 15:47 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení prítomní, veľa sme tu počuli o téme životného prostredia a o ochrane jeho jednotlivých zložiek. Vidíme, že táto ochrana nie je len záležitosťou jedného štátu, ale celej zemegule či celého ľudského spoločenstva. Keďže máme rezervy, treba začať na miestnej úrovni či už od seba, alebo cez jednotlivé obce, mestá, kraje. V rámci Slovenskej republiky máme environmentálne záťaže definované v informačnom systéme environmentálnych záťaží, ktoré môžme vyhľadať, môžme sa s nimi zoznámiť, pokiaľ to nepoznáme. Je tam názov, je tam register, identifikátor, obec, okres, kraj.
Treba pracovať na vzdelávacích projektoch v školách a na širokej osvete k občanovi. Poukazovať na čierne miesta na mape Slovenska. V neposlednom rade treba priebežne postupným odstraňovaním týchto záťaží v území začať a neskrývať pravdu. To sme tu už počuli a veľmi to oceňujem, čo sme počuli od pána ministra.
Triedenie, separácia komunálneho odpadu, ako aj nájdenie koncovky pre plasty. Treba zintenzívniť spoluprácu s výskumnými ústavmi a školami. Životné prostredie a jeho jednotlivé zložky, ktoré tu hodnotíme, je veľmi široká téma aj na úrovni Európskej únie, ako sú klimatické zmeny či zelená Európa a podobne.
Ja chcem poďakovať, pán poslanec, za vystúpenie, takisto pani ombudsmanke aj pánovi ministrovi, pretože toto sú nielen prírodovedné témy, ale životné prostredie súvisí aj s celým hospodárstvom krajiny. Je to veľmi široká téma, o ktorej budeme ešte veľa diskutovať, ale je to aj téma veľmi vážna.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:43 - 15:44 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Súhlasím s vami, pán poslanec Kazda, že treba sa sústrediť na tie najväčšie a najnebezpečnejšie environmentálne záťaže a konečne ich reálne riešiť v rámci finančných možností. Pristúpiť k reálnym krokom, pretože za vlády SMER-u a predchádzajúcich vlád bolo bežné, že milióny eur sa vylievali do rôznych koncepcií, stratégií, štúdií a rôznych analýz, ale reálne pri likvidácii týchto nebezpečných environmentálnych záťaží sa neurobilo vôbec nič. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:39 - 15:39 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem. Ja úplne kratulinko. Ja som o tom presvedčený, že poslanci tu majú sedieť a nevyhovárať sa, že body idú veľmi rýchlo. Mne to príde veľmi neúctivé, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:28 - 15:28 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán presedajúci. Ja už len v krátkosti zareagujem na svojich predrečníkov. Tak, ako to už uviedol aj pán poslanec Miloš Svrček a pán Jílek, netýka sa tento problém len regiónu Zemplína, pretože aj odborníci potvrdili, že tie sedimenty, ktoré sa nachádzajú v rieke Laborec, ale aj z Kyjovského potoka, z odkaliska Poša prenikajú do Kyjovského potoka a následne do rieky Ondava, tým pádom je tomu zamorená aj južná časť východného Slovenska.
Na záver chcem ešte poďakovať pani verejnej ochrankyni práv, že túto tému otvorila aj na pôde parlamentu, pretože dodáva to vážnosť tejto téme a naozaj som rád, že ste sa postavili na stranu obyvateľov východného Slovenska, ktorý tento problém vnímajú ako veľmi vážny a akútny.
Ešte raz ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:27 - 15:28 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Situácia v tejto oblasti je tak vážna, že asi nemôžeme hovoriť, že je o päť minút dvanásť, ale zrejme už je päť minút po dvanástej. Bohužiaľ, v minulosti to bolo spôsobené naozaj tým, že sa buď nekonalo, alebo sa nechcelo teda konať v týchto veciach. Obyvateľstvo je ohrozené nielen priamo v okresoch, kde je zdroj týchto PCB látok, ale už to preniká aj vlastne do okresu Trebišov a do južnejších častí. Takisto je zrejmé, že to ide aj na sever viacej, takže jedine cestou vzájomnej spolupráce všetkých kompetentných orgánov a poctivou prácou je možné túto situáciu ešte možnože nejak to zvrátiť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:23 - 15:25 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som taktiež veľmi rád, že pani verejná ochrankyňa prišla s touto správou. Považujem to za veľmi dôležité, že práve s touto správou vystúpila aj v pléne Národnej rady. Bohužiaľ ma mrzí, že je tu takto málo poslancov. Teda ich táto situácia veľmi netrápi a je im jedno, že ľudia na Východnom Slovensku a na celom Slovensku musia častokrát aj zomierať na rôzne choroby. Aspoň vidíme, aký majú prístup naši kolegovia k týmto témam, ale veď dobre.
Veľa informácii nám už stihol povedať aj môj kolega Potocký a chcel by som taktiež upriamiť pozornosť, že náklady sú oveľa vyššie, ako spomínala pani Patakyová, lebo sú oveľa vyššie. Som bol aj s pánom Mičovským, ktorý túto tému rozoberal, a mohli by sme siahať až do niekoľko x miliónov možno aj k štátnemu rozpočtu, ak by sme chceli vlastne tieto environmentálne záťaže odstrániť na celom Slovensku.
Prejdem aj k tej svalovine zvierat, ktorú spomínal kolega. Tam cudzorodé látky boli prekročené 750-násobne. Ak sa robil posledný prieskum, ak by som povedal, že na tom Východnom Slovensku sú v areály alebo v blízkosti Chemka Strážske trpí najviac ľudí rakovinou, sú tam častokrát problémy s chrupom a len zem, teda tá pôda, ktorá sa nachádza v areály Strážske, sú tie normy prekročené 1 300-násobne. Teda je to katastrofálny stav a odkalisko Poša je najnebezpečnejšia skládka svojho druhu na celom svete. Tak to sú obrovské problémy, ktoré by sme mali čím skôr začať riešiť a prejaviť im oveľa, oveľa väčšiu pozornosť a zároveň, samozrejme, vítam aj aktivitu pána ministra Budaja, pána Mičovského a pána Mikulca, ktorí sa tejto téme venujú, a konečne po tých x rokoch chcú pomôcť. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis