Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2020 o 11:23 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2020 15:12 - 15:13 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Kamenický, len sa vyjadrím, lebo ste spomenuli v rozprave k téme gastrolístkov. Už som sa aj na poslednej schôdzi k tomu vyjadroval. Reagoval som na pána poslanca, pána poslanca, pána Richtera.
Naozaj, naozaj nič na tom nevidím zlé, že ľudia majú právo v demokratickej krajine sa rozhodnúť medzi gastrolístkami, alebo teda k príspevku v hotovosti. Práve to sa mi páči na tom, že, že ten občan si môže vybrať a môže sa rozhodnúť, či preňho budú výhodnejšie a transparentnejšie gastrolístky alebo, alebo samotná hotovosť.
Tie elektronické karty, ktoré ste tiež vraveli v rozprave, ony dnes úplne až tak veľmi nefungujú, lebo nie všetky tie reštaurácie, nie všetky tie služby ich úplne akceptujú.
A veľmi sa mi páčila aj rozprava pána poslanca zo SaS-ky Mariána Viskupiča, ktorý práve porovnával tie, tie plusy a tie, tie nevýhody, čo sa týka aj tých samotných gastrolístkov. A tie gastrolístky dneska majú svoje firmy, ktoré, bohužiaľ, na tom viac ryžovali, ako boli transparentné.
Čiže čo chcem len povedať, je, že vďaka Bohu, že občan bude mať možnosť si dnes vybrať v slobodnej krajine, v demokratickej, či sa rozhodne pre financie, alebo teda príspevok k financiám, teda hotovosti alebo gastrolístkom. Toto mi príde veľmi, veľmi transparentné a slobodné za každého občana.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2020 14:02 - 14:05 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, uviesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 199, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 253 zo 16. septembra 2020 pridelila tento návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet, uznesenie č. 87 zo dňa 15. októbra 2020, ústavnoprávny výbor, uznesenie č. 113 zo dňa 13. októbra 2020, výbor pre hospodárske záležitosti, uznesenie č. 71 zo dňa 15 októbra 2020.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 18 a 20 až 36 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bode spoločnej správy č. 19 hlasovať samostatne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 94 zo dňa 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.12.2020 11:29 - 11:29 hod.

Kozelová Monika
Pán predsedajúci, ja už budem trápna, ale tuto aj s kolegyňami naozaj prosíme, keby zase zakúrili, lebo je tu opäť zima. To už, už si pripadáme ako idioti, keď to neustále opakujeme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.12.2020 9:18 - 9:20 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, pán minister, pán predsedajúci, ja chcem pochváliť tento návrh zákona. Mám osobnú skúsenosť, keď som prevádzkoval detské ihrisko a keď som videl, aký zákon bol prijatý, ja som bol zdesený. Lebo ja som bol riaditeľom školského zariadenia, ktoré malo rozpočet na to, aby prežilo na hrane, hej, ale akonáhle som chcel detské ihrisko opraviť, kde sa vyžadovali revízie, kde sa vyžadovali iné veci, uvažoval som o tom, že toto detské ihrisko zatvorím. Buď ho zatvorím, alebo tam spravím niečo iné. To myslím vážne. Lebo tým, že my sme svojpomocne niektoré veci opravovali a snažili sme sa, aby spĺňali všetky predpoklady na bezpečnosť, nebolo možné, aby toto ihrisko bolo v budúcnosti prevádzkované bez revízie.
A povedzme si, kto tie revízie vykonával, to znamená, inštitúcia za každú revíziu chcela peniaze, inštitúcie, ktoré detské ihriská budovali, potrebovali tiež na tom zarobiť, to znamená, len tak dať majstrovi spraviť detské ihrisko, ktorý to robí celý svoj život, bolo nemožné.
Ďakujem, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2020 9:16 - 9:18 hod.

Tóth Vojtech Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu zákonu, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na zabezpečenosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 328. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa záležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. januára 2021 a v gestorskom výbore do 25. januára 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2020 11:39 - 11:41 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, tlač 302.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. januára 2021 a v gestorskom výbore do 25. januára 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.11.2020 11:24 - 11:24 hod.

Čekovský Kristián
Len pre opravu, verejné vypočutie sa začína o deviatej hodine, ale rokovanie výboru pre kultúru a médiá alebo zasadnutie sa začína už o ôsmej hodine, teda v pondelok, v Zimnej jazdiarni. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.11.2020 11:24 - 11:24 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Rád by som informoval o najbližšej schôdzi výboru pre hospodárske záležitosti v utorok 1. decembra o 8.30 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.11.2020 11:23 - 11:24 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel nielen pozvať členov výboru pre kultúru a médiá, ale aj všetkých poslancov Národnej rady, ktorí by mali záujem, v pondelok o deviatej hodine začíname verejné vypočutie kandidátov za členov Rady pre vysielane a retransmisiu v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Ste pozvaní, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 17:40 - 17:43 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi stručne odôvodniť pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Jeho cieľom je rozšíriť výnimku vo vzťahu k splneniu a k preukazovaniu podmienky na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, že voči žiadateľovi o dotáciu nie je vedený výkon rozhodnutia na všetky štátne podniky. Totiž podľa § 8a ods. 1 prvá veta zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy platí, že z výdavkov štátneho rozpočtu možno v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie právnických osobám a fyzickým osobám.
V § 8a ods. 4 toho istého zákona sú vymedzené podmienky poskytnutia dotácie žiadateľovi. Jednou podmienkou z viacerých je, že voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia. Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky podľa § 8a ods. 5 písm. c) predmetného zákona čestným vyhlásením, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia. V platnom znení ods. 6 druhá veta zákona sa upravuje, že na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy, sa ustanovenia ods. 4 písm. b) a c) a ods. 5 písm. b) a c) nevzťahujú.
V predloženom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa uvádza, že ustanovenia ods. 4 písm. c) a ods. 5 písm. c) sa nevzťahujú ani na žiadateľa, ktorým je štátny podnik, aj keď nie je subjektom verejnej správy. Má sa tým dosiahnuť to, že žiadateľ, ktorým je štátny podnik, nemusí spĺňať podmienku ustanovenia ods. 4 písm. c) a ods. 5 písm. c), t. j. že voči štátnemu podniku nie je vedený výkon rozhodnutia. Týmto sa zrovnoprávňujú subjekty, ktoré spravujú majetok štátu podľa osobitných predpisov so subjektmi, ktoré spravujú majetok štátu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Marcinčina k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (číslo parlamentnej tlače 266).
V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
5. V § 8a ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ustanovenia odseku 4 písm. c) a odseku 5 písm. c) sa nevzťahujú ani na žiadateľa, ktorým je štátny podnik, aj keď nie je subjektom verejnej správy.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem za podporu návrhu.
Skryt prepis