Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.12.2020 o 11:23 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 10.12.2020 14:29 - 14:31 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Dobre, super, ďakujem. Ja chápem, teraz otázka je, 10 % obratu bude preplácať vláda, resp. vaše ministerstvo. Mňa by zaujímalo... (Prerušenie vystúpenia nasledujúcim rečníkom.)

Sulík, Richard, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
Nie, prepáčte, nie, ministerstvo dopravy.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Áno? Ministerstvo dopravy. Dobre.

Sulík, Richard, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
To z dôvodu takého, že reštaurácie sú súčasťou cestovného ruchu a rieši sa to ako celok a cestovný ruch patrí pod dopravu.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Čiže reštaurácie budú cez, budú platiť cez, teda pôjdu cez ministerstvo dopravy, cez vás teda konkrétne vlastne ide iba tá úhrada nájomného, ak som dobre pochopila.

Sulík, Richard, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
Áno.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Lebo je v tom trochu zmätok, ja sa aj preto tak pýtam, že je v tom trochu zmätok a nevieme, nevieme sa zorientovať, nevieme odpovedať ľuďom, hej?
Za ďalšie, myslím, že je tam ešte ďalšia, ďalšie niečo, nejaké ďalšie preplácanie, a to sú pravdepodobne ľudia a ich mzdy, ktoré by mali ísť pravdepodobne cez pána ministra Krajniaka. Dobre hovorím? Dobre. Otázka je ale, že, viete, nechcem, aby sme hľadali veci ako, ako, ako nechcú ísť, ale hľadali by, ale, aby sme hľadali cestu, ako to ide, nie ako to nejde celé. Pretože ja im rozumiem a chápem, že jednoducho oni idú skutočne dolu vodou, ale nie je to len u nás, je to všade v Európe, takže zas sa nehrajme, že my sme tu horší, lebo nie sme, sme úplne rovnakí ako po celej Európe, ak nie svete. Ja hľadám cestu, ako by to išlo, ako, ako s nimi spolupracovať, ako im pomôcť. Desať percent z obratu sa mi zdá tak či tak veľmi málo z mojej, z môjho hľadiska už k situácii, v akej momentálne sa nachádzajú, v akej momentálne sú. Ja chápem, že je tam veľa, veľa problémov. Problémy sú tzv. optimalizácia daní, ktoré, ktorá bežne fungovala v tejto krajine v minulom roku. To znamená, že tým, že optimalizovali... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2020 11:55 - 11:58 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja mám iba taký krátky pozmeňujúci návrh. Pri doterajšom vyhlasovaní núdzového stavu nebolo jednoznačné, či možno núdzový stav vyhlásiť na celom území Slovenskej republiky, pretože časť odborníkov mala za to, že je to možné len v určitej oblasti alebo lokalite, resp. v určitom sektore národného hospodárstva napríklad zdravotníctvom. S cieľom spresniť znenie ústavného zákona v tejto otázke sa navrhuje uviesť, že tak výnimočný stav ako aj núdzový stav, ak je to nevyhnutné, možno vyhlásiť aj na celom území Slovenskej republiky.
Takže teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka a Radovana Marcinčina k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, tlač 357.
Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa pred doterajší bod 1 vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
"1. V čl. IV ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: «ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky.».
V čl. 4 ods. 4 úvodnej vety sa za slovo «území» vkladá čiarka a slová «ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky».
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bode 1 v čl. 5 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: «ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky.»."
3. V čl. 1 bode 2 v čl. 5 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „území" vkladá čiarka a slová „ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky".
A na záver v čl. I bode 5 v čl. V ods. 4 sa za slovo „území" vkladá čiarka a slová „ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky".
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2020 11:45 - 11:47 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Kotleba, vy nazývate pána premiéra pána Matoviča, že je psychopat. Neviem, či si uvedomujete, že je to súčasný premiér a mali by ste mať trošku úctu voči človeku ako takému. (Reakcia z pléna.) Vám to príde smiešne, no mne to smiešne naozaj nepríde. Ale poďme teda k núdzovému stavu, o ktorom ste sa viackrát zmienili.
Vedzte, že pán Matovič, ja nie som jeho ovečka, ja to hovorím ako občan Slovenskej republiky, nie ako poslanec, vedzte, že pán Matovič chce a úprimne mu záleží na zdraví každého občana Slovenskej republiky. Včera či predvčerom sme mali viac ako 5-tisíc nových nainfikovaných ľudí, päťtisíc. To si nemyslím, že je úplne normálne. A nie je to rozhodnutie len pána Matoviča, je to rozhodnutie aj konzília pandemickej, či Ústredného krízového štábu. To sú odborníci, to sú lekári. Nikto to tu nespochybňuje, čiže toto majme, prosím pekne, na pamäti, že vďakabohu, že Matovič, ako vy vravíte psychopat, jemu naozaj záleží na zdraví každého občana Slovenskej republiky.
Núdzový stav tu viackrát opomenujete, ale vy, vaši poslanci medzi nami to pravidelne porušujete, pravidelne to porušujete, manifestujete, chodíte, pán poslanec Suja chodí pred jeho dom, tam sa vyhrážate, truhlu používate ako symbol poslednej rozlúčky. Neviem, či vám, neviem, či vy ste otec, pán Suja. Ste otec? (Reakcia z pléna.) Čiže ja len, len zareagujem. (Smiech v sále.) Tak sa vyhrážate jeho rodine, to tiež neni úplne normálne, to vôbec neni normálne, to je až, by som povedal, psychopatické, čiže asi toľko.
A čo sa týka toho lyžovania, viete, tam sú podmienky, že lyžovať ľudia môžu ísť, pokiaľ budú mať antigénový test nie starší ako 72 hodín. Čo sa týka reštaurácií samotných, áno, bohužiaľ, sa to musí, musia sa tie, tie reštaurácie zrušiť, resp. no už to nestíham, bohužiaľ. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2020 11:23 - 11:29 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda vlády, pán predsedajúci, páni poslanci, pani poslankyne, ja som si dovolil požiadať o výskum Parlamentný inštitút Národnej rady Slovenskej republiky, aby mi spracovali situáciu, aká je hlavne v Európe, čo sa týka núdzového stavu. Takže sú to úvody, teda sú to údaje zo zahraničia a chcem za ne pekne poďakovať Parlamentnému inštitútu za rekordný čas, za ktorý to spracovali. Predmetom výskumu bolo jedenásť krajín: Česko, Estónsko, Fínsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko a Turecko. Snahou bolo analyzovať niektoré krajiny, ktoré sú Slovenskej republike do určitej miery blízke, ale aj porovnať ich s krajinami s odlišnou tradíciou. Tak aby ste vedeli, Česká republika vyhlasuje, teda núdzový stav vyhlasuje vláda, o vyhlásení núdzového stavu vláda bezodkladne informuje poslaneckú snemovňu, ktorá má právo vyhlásenie zrušiť. Vyhlásiť núdzový stav môže aj predseda vlády, ak jeho vyhlásenie neznesie odklad. Do 24 hodín ho však musí schváliť alebo zrušiť vláda. Tento núdzový stav sa vyhlasuje na 30 dní a predĺžiť sa dá iba s predchádzajúcim súhlasom poslaneckej snemovne. To je Česká republika.
Ďalej tu máme Estónsko. Estónska republika, môže parlament vyhlásiť núdzový stav na návrh prezidenta alebo predsedu vlády nepresahujúci tri mesiace.
Fínska republika, ak vláda v spolupráci s prezidentom zistí, že nastali okolnosti, ktoré odôvodňujú použitie výnimočných právomocí, tak vláda môže nariadením vyhlásiť stav maximálne na šesť mesiacov a bezodkladne predložiť do parlamentu rozhodnutie. Ak nebolo predložené do týždňa od jeho prijatia, tak sa zrušuje. Takže do týždňa.
Litovská republika, litovský parlament môže vyhlásiť núdzový stav, môže vyhlásiť aj prezident, následne musí dať schváliť parlamentu, nesmie presiahnuť lehotu šesť mesiacov.
Maďarsko. Maďarsko vyhlasuje núdzový stav maximálne na pätnásť dní. Vláda vyhlási stav výnimočného ohrozenia na základe zmocnenia parlamentu. Následne bol prijatý osobitný zákon o núdzovom stave. Parlament splnomocňuje vládu na predĺženie účinku vládnych nariadení až do skončenia trvania výnimočného ohrozenia. Vláda je povinná pravidelne poskytovať informácie parlamentu.
Ešte tu mám Poľskú republiku. Vláda vyhlási na dobu určitú nepresahujúcu 30 dní stav živelnej pohromy, môže byť vykonané iba so súhlasom Sejmu.
Portugalská republika. Prezident môže vyhlásiť núdzový stav. Musí byť prerokované vládou a schválené v parlamente, takže kontrola parlamentu, maximálne na 15 dní.
Ruská federácia. Prezident je povinný o vyhlásení núdzového stavu informovať Radu federácie a Štátnu dumu. Rada federácie má právomoc vysloviť súhlas na 30 dní, nesmie presiahnuť 30 dní, predĺženie dekrétom prezidenta spôsobom, ktorý je totožný s vyhlásením núdzového stavu, a teraz pozor, federácia ho prerokuje v lehote do 72 hodín od jeho vyhlásenia. Ak do 70 hodín nie je vyhlásený, schválený Radou federácie, tak stráca platnosť.
Turecká republika, prezident môže vyhlásiť núdzový stav na dobu nepresahujúcu šesť mesiacov, na schválenie bezodkladne zvolané zhromaždenie skrátiť, predĺžiť alebo zrušiť núdzový stav, maximálne štyri mesiace. Nový návrh - prezident vydáva dekrét, ktorým je vydanie, zhromaždenie na schválenie. To znamená zhromaždenie opäť schvaľuje.
Záver. Právna úprava núdzového stavu v skúmaných štátoch je veľmi rozmanitá. Vo väčšine skúmaných krajín vyhlasuje núdzový stav výkonná moc, prezident alebo vláda. V Estónsku a Litve však vyhlasuje núdzový stav parlament. V Estónsku je to však na návrh predsedu vlády alebo prezidenta. V piatich štátoch, ak nerátame tie, kde núdzový stav vyhlasuje parlament, je vyhlásenie núdzového stavu podmienené súhlasom parlamentu. V Česku sa vyžaduje súhlas Dolnej komory a v Rusku súhlas Hornej komory.
Posledná veľmi zaujímavá vec, pomerne špecifickou skupinou sú Nemecko a Rakúsko, kde možnosť vyhlásiť núdzový stav existuje iba vo veľmi špecifickej forme. V prípade Nemecka ide o dôsledok negatívnej skúsenosti z histórie, kde núdzový stav zohral svoju úlohu pri nástupe nacizmu v Nemecku.
A básnická otázka, ako bude na tom Slovensko? Musíme si zodpovedať sami.
A ešte tu mám jednu štatistiku, ako to funguje v Európe. Napríklad Malta má vyhlásený núdzový stav na 14 dní, Grécko na 15, Portugalsko na 15, Cyprus 60, Rusko 30, Fínsko 90, Slovinsko 90, Litva, Lotyšsko a Turecko na 6 mesiacov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2020 17:58 - 17:58 hod.

Pollák Peter
Zvolám ľudskoprávny výbor v miestnosti č. 33 o 18.30 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2020 17:58 - 17:58 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem. Výbor pre obranu a bezpečnosť k návrhu ústavného zákona o bezpečnosti štátu sa uskutoční ihneď v miestnosti č. 34.
Skryt prepis
 

9.12.2020 17:40 - 17:42 hod.

Vašečka Richard
Hlasovať, dohodli sme sa, že budeme hlasovať v balíku, takže keď budem hlasovať o prvom čítaní skrátených legislatívnych návrhov, tak aj o tomto, čiže ihneď.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.12.2020 17:40 - 17:42 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ja som chcel ešte v rozprave, prípadne ak náhodou niekto chcel ešte nejakú faktickú, lebo som sa hlásil do rozpravy. Ja len krátko, kolegovia.
Pani prezidentka namietala tento zákon napriek tomu, že sa s ňou komunikovalo, z jedného dôvodu, a to, že právomoc odnímať titul vysokoškolský, akademický alebo vedecko-pedagogický titul, teda konkrétne titul profesor, pardon, že nebol upravený v ústave. Ale v tom čase, keď sme už dostali späť tento zákon, keď bol vrátený, na ústavnoprávnom výbore už do spoločnej správy bola schválená, bol schválený pozmeňujúci návrh Ústavy Slovenskej republiky a to bol aj dôvod, prečo sme čakali, ja sa ospravedlňujem viacerým kolegom, ktorí boli rozrušení tým, že tento zákon akoby stále prepadal, ale jednak sme si schválili pozmeňujúcim návrhom jeho presunutie a bolo potrebné čakať, aby tej námietke pani prezidentky bolo vyhovené tým spôsobom, že tá právomoc už v Ústave Slovenskej republiky bude. To sa stalo dnes pri hlasovaní definitívne o 11.00 hod., takže teraz môžme hlasovať.
Z toho dôvodu vlastne pripomienky pani prezidentky, ktoré v tom čase ešte boli aktuálne, boli oprávnené, teraz strácajú odôvodnenie, takže odporúčame, tak ako to schválil gestorský výbor, aby sme pripomienky pani prezidentky neschválili, to bude prvé hlasovanie, a potom aby sme zákon schválili v pôvodnom znení, teda bez tých pripomienok, keďže už je zadosťučinené tej námietke.
Pripomínam, že v treťom čítaní, keď sme ho schvaľovali 5. novembra, tak zaňho hlasovala vlastne celá Národná rada naprieč všetkými klubmi, nebol tam žiaden nejaký problém.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.12.2020 17:36 - 17:40 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania zákona z 5. novembra 2020, ktorý bol vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 346).
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 5. novembra 2020 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prezidentka Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 25. novembra 2020 č. 6439-2020-KPSR uviedla dôvody, ktoré ju viedli k tomu, aby využila svoju právomoc, ktorá jej vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe toho predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 334 z 25. novembra 2020 pridelil zákon z 5. novembra 2020 týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky k pripomienkam prezidentky uvedených, uvedeným v časti II spoločnej správy zaujali tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi výboru dňa 26. novembra 2020 uznesením č. 186 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na schôdzi výboru dňa 26. novembra 2020 uznesením č. 60 zhodne odporučili zákon schváliť v pôvodnom znení.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky hlasovať:
1. o pripomienkach prezidentky Slovenskej republiky uvedených v časti II spoločnej správy v bodoch 1 až 14 spoločne s odporúčaním gestorského výboru ich neschváliť,
2. o zákone z 5. novembra 2020 ako celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť zákon v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 61 z 26. novembra 2020.
Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov, súčasne ma poveril informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa na chvíľku hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2020 16:30 - 16:32 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Nebyť plošného testovania, na Slovensku by sme mali denný prírastok už teraz zhruba štyri, päťtisíc prípadov. Skolabovali by nám viaceré nemocnice a osobne si myslím, že by sme sa veľmi priblížili Španielsku z prvej vlny koronakrízy.
Ďalším faktom, ktorý to celoplošné testovanie prinieslo, je ten, že v tých v tom čase najviac postihnutých okresoch v Bardejove a na Orave sa znížila celkom zjavne tá krivka a sa dostali z tých najčervenších čísiel niekde úplne inde. Plošné testovanie zároveň našlo nové, nové ohniská nákazy, ktoré sa týmto dokázali eliminovať. A je to pravda, že aj po tomto plošnom testovaní a aj napriek opatreniam vlády naďalej rastie incidencia prípadov a tá rastie všade. A práve preto je treba prijímať ďalšie opatrenia na to, aby už ďalej to nerástlo, prípadne sa to obmedzilo. A ja v tomto, v tomto boji premiéra Igora Matoviča za zdravie za životy ľudí budem vždy stáť a budem hlasovať tak, ak to bude na mne, aby som mu tento boj pomohol vyhrať.
Pokiaľ ide o ďalších kolegov, ja som nikdy nepovedal to, že Slovensko nie je civilizovaná krajina, ale som povedal to, že sú krajiny, ktoré sa považujú za civilizovanejšie.
A poslednú vec, na ktorú by som chcel reagovať, je to, že právny poriadok Slovenskej republiky nebol pripravený na takúto vlnu pandémie a aj z tohto dôvodu je treba... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis