Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.12.2020 o 10:46 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 15:39 - 15:41 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Kolega, vy ste neskutočný. Zase raz ste toho narozprávali pomerne dosť, ale však dobre. Poďme teda postupne.
Hovorili ste o nejakých faktoch, tak ja vám tiež poviem pár faktov.
Pri zásadne menej závažnej epidemiologickej situácii Ústavný súd jednoznačne konštatoval ústavnosť vyhlásenia núdzového stavu a to, že sme neporušili takýmto vyhlásením nič.
Nikto nič nespochybňuje? Vy ste spochybnili snáď všetko. Spochybnili ste oficiálne štatistiky NCZI, spochybnili ste tragédie, individuálne tragédie konkrétnych ľudí. Spochybnili ste to, že opatrenia, ktoré zavádzame, majú nejaký význam a zmysel. Pričom si dovolím tvrdiť, že 3 102 úmrtí, ktoré je mimoriadne znepokojivé číslo, tu máme iba vďaka tomu a iba vďaka tomu, že robíme opatrenia, aké robíme.
Hovorili ste, že nič nespochybňujete, no vaše weby a stránky a skupiny na sociálnych sieťach a všetky nástroje na sociálnych sieťach, ktoré sú na ne napojené, sú plné spochybňovania, popierania nezmyslov a šírenia bludov.
Hovorí vám niečo také pojem bezpríznakový nosič? To je človek, ktorý, ste ako povedali, nemá absolútne žiadne príznaky, napriek tomu môže ochorenie prenášať. Chorobnosť a úmrtnosť je vďaka opatreniam taká, aká je. Bez nich by bola zásadne vyššia; 3,83 % nakazených z celkovej populácie, to sú iba zistení ľudia, ktorých sa nám podarilo otestovať, nie celkový počet.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 15:00 - 15:00 hod.

Hatráková Katarína
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa len chcem poďakovať, pán kolega Dostál, za tento vstup. Do veľkej miery je to argumentácia, o ktorej som aj ja hovorila, a veľmi sa prihováram práve za, za dôkladnú analýzu núdzového stavu v čase, keďže dnes už máme desiaty mesiac. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.12.2020 10:54 - 10:56 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vzhľadom k tejto diskusii by som to chcela ešte tak precíznejšie vysvetliť, aký je dôvod odmietnutia pripomienok pani prezidentky.
Navrhované zvýšenie hranice pre nárok na poskytnutie dotácie na stravu na dvojnásobok životného minima môže rozšíriť skupinu domácností, ktorým bude poskytovaná dotácia na stravu aj daňový bonus. Naopak, pri navrhovanom zamedzení súbehu by mohla byť dotknutá skupina najodkázanejších rodín s deťmi, ako sú rodiny s deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo rodiny s deťmi s príjmom do súm životného minima odňatím možností poskytovania aj dotácie na stravu, aj daňového bonusu súčasne.
Prijatie pripomienky pani prezidentky by si vyžadovalo zároveň aj zmeny v zákone o dani z príjmov, nakoľko odstránenie súbehu dotácie na stravu a daňového bonusu na to isté dieťa je možné kontrolovať pri podávaní daňového priznania, resp. pri zúčtovaní preddavkov na daň z príjmu. Dôvodom je skutočnosť, že daňový bonus sa uplatňuje v daňovom priznaní, resp. pri zúčtovaní preddavkov na daň z príjmu za predchádzajúci rok a dotácia na stravu sa poskytuje v bežnom roku. Z tohto dôvodu a vzhľadom na komplexnosť problematiky a vzájomné prepojenie sociálnej a daňovej oblasti považujeme za potrebné odbornú diskusiu k prijatiu najvhodnejšieho opatrenia, na čo vzhľadom na účinnosť zákona od 1. 8. priestor rozhodne vidíme. (Rečníčka zakašľala.) Pardon.
Čiže situácia vyžaduje aj komplexnejšiu úpravu a z tohto dôvodu budeme schvaľovať zákon v pôvodnom znení.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2020 10:49 - 10:50 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Kotleba, chcela by som vám povedať tri argumenty, prečo nemôžeme prijať pripomienky pani prezidentky.
Našou snahou je zacieliť pomoc adresne. Pripomienkou pani prezidentky by časť ľudí mala nárok aj na daňový bonus, aj na obed zadarmo, aj na príspevok na obed.
Po druhé. Ministerstvo pripravuje dotačnú schému, ktorú môžeme prijať až do 1. augusta 2021. Potrebujeme totiž odstrániť neférovosť v bode 1.
Pán minister Milan Krajniak dal verejný prísľub, že nikto neprepadne sitom. Nejedná sa o desaťtisíce, ale o pár tisíc detí. Nevieme zákon v tejto fáze modifikovať, keďže pri vrátení zákona pani prezidentky sme viazaní výhradne jej pripomienkami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2020 10:46 - 10:48 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Kolega Kotleba, ja viem, že ste tu bol a že ste počúval, keď som hovorila, možno som sa nevyjadrila dostatočne zreteľne, tak sa to pokúsim napraviť.
Prelomenie veta nie je odmietnutím argumentov pani prezidentky. Ja považujem za správne to, že pani prezidentka namietala, pretože my sami sme túto situáciu pomenovali aj tuto v pléne, aj sa o tom hovorilo, že naozaj máme tu takúto skupinu. Pri príprave zákona, ktorého cieľom nie je zobrať obedy zdarma, ale významne rozšíril možnosti dotácie pre prorodinné aktivity a takisto navýšil príspevok na stravu, sa stalo jednoducho to, že tam tá medzera nejaká vznikla. Úmysel je túto medzeru napraviť.
My sme neodmietli argumenty pani prezidentky ani tento úmysel. To, čo odmietame vetom, je spôsob, akým toto napraviť. Pretože jediný spôsob, akým sme mohli pristúpiť k tomuto zákonu, bolo, buď prijať jej pripomienky, alebo zákon o veto prijať v pôvodnom znení, iná možnosť tu nebola.
A nakoľko sa ministerstvo rozhodlo a vláda sa zhodla na tom, že chceme prijať iné riešenie, ktoré bude spravodlivé, rozhodli sme sa, že zákon schválime v pôvodnom znení a následne bude nastavené presné riešenie tejto danej situácie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2020 10:32 - 10:34 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Budem, pokúsim sa reagovať.
K prvej pripomienke, neviem, myslím, že pán poslanec Kotleba. Ja som sem neprišla ako psychológ, ja som sem prišla robiť politiku. Prišla som pracovať na tom, aby sa na Slovensku dobre žilo. Neprišla som sem robiť psychodiagnostiku ani liečbu.
Čo sa týka daňového, bankového odvodu, to bolo rušenie jednej nesystémovej veci. A miešať bankový odvod s obedami, to sú hrušky s jablkami a to je na odbornejšie a na dlhšie diskusie. Ale chápem, že je to dobrý nástroj vo vašich ústach a pre voličov, pretože sú to, sú to veci, ktoré sú ťažko vysvetliteľné a laicky povedané, vyzerajú veľmi, veľmi zle. Situácia v našej krajine je aktuálne taká, že naozaj zdravotníctvo aj sociálna oblasť, aj všetky zložky sú v totálnej pohotovosti a sme vo veľmi vážnej kríze.
Ja by som ešte k tomu chcela povedať, že prečo, prečo nechceme teda dať aj daňový bonus, aj obedy zdarma. Filozofiou poskytovania tohto príspevku na obedy zdarma, tá filozofia je, je to kompenzácia, je to, je to istá, istý príspevok, istý sociálny, sociálny príspevok pre ľudí, ktorí sú na to odkázaní. Nie je to, neni, nebolo to myslené, že by to bolo niečo, čo by malo byť automaticky rozdávané. Bolo to myslené ako kompenzácia práve tým ľuďom, ktorí ten daňový bonus nemajú. Pokiaľ by sme prijali zákon s pripomienkami, v nasledujúcom kole by sme to museli prerábať a muselo by sa to upravovať dodatočne. Čiže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2020 10:28 - 10:30 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Kolegyňa Lucka Drábiková, ďakujem, že si vystúpila a vysvetlila vecnými argumentmi a konkrétnymi vecami to, prečo sa takýto zákon schvaľuje a ako to bude fungovať, aký bude postup. Myslím si, že počúvame tu strašne veľa poloprávd a niekedy aj nezmyslov o tom, ako berieme deťom obedy. Dobre vieme, že to nie je pravda, dobre vieme, že ide tu o niečo úplne iné, o to, aby to bolo adresné pre deti, ktoré to naozaj potrebujú. Pretože vieme, že veľmi veľa týchto obedov ostáva v jedálňach, pretože deti ich nechcú, pretože proste majú iný obed a len preto, že tam ten obed je akože zadarmo, tak ho musia pripraviť a potom ide v podstate do odpadu.
Čiže myslím si, že je veľmi dôležité sa zamyslieť aj nad tým, že koľko jedla sa takto vyhadzuje a koľko vyjde navnivoč úplne zbytočne, pretože je oveľa lepšie dať jedlo naozaj ľuďom, ktorí to potrebujú.
Je mi ľúto, že tu počúvame rôzne demagogické argumenty, ako napríklad u pána poslanca Blahu, ktorému potom drukujú všetci príslušníci polofašistickej strany. Je mi ľúto, že tu namiesto konkrétnych vecných argumentov prichádzajú k slovu svaly a že pán poslanec Suja sa ide vyhrážať svojmu kolegovi, ktorý je dvakrát menší ako on. Myslím si, že to je naozaj obrovské hrdinstvo, pán poslanec. To, že chodíte do posilovne a máte vypracované svaly, to neni žiadny argument, žiadny argument. Medzi inteligentnými ľuďmi toto naozaj nič neznamená. Skúste sa naozaj správať ako človek a nie ako gorila.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.12.2020 10:19 - 10:23 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, padlo tu mnoho informácií rôzneho charakteru a rôznej kvality a mnohé z nich boli naozaj také, že som chvíľami ľutovala, že som si nezobrala vreckovky. Ale chcela by som teda uviesť na pravú mieru, prečo prelamujeme veto pani prezidentky a čo to vlastne v skutočnosti znamená.
Pani prezidentka vetovala náš zákon, ktorý sme schválili, z dôvodov, aby, aby sa nestalo to, že naozaj nejaký počet detí, vychádzalo to 47-tisíc, aby neprepadli, aby neprepadli cez to sito, aby nezostali v situácii, že by zostali v núdzi bez obedov, bez daňového bonusu. Tento úmysel je nepochybne dobrý a všetci s ním súhlasíme.
Už na prerokovávaní tohto zákona bola o týchto veciach diskusia a určite si všetci pamätáte, aj keď možno mnohí si to nechcete pamätať, pán minister Krajniak o tomto veľmi dobre vie, že tu takáto situácia vznikla, a keď sme sa s ním rozprávali a rokovali sme teda, že či to zmeniť pozmeňovákom, tak dal verejný prísľub o tom, že sa tento zákon dopracuje.
Pri prelamovaní veta, alebo teda pri prerokovávaní zákona, ktorý je vrátený prezidentkou, má parlament v zásade dve možnosti: buď prijme presne zákon s tými pripomienkami, ktoré tam pani prezidentka navrhla, alebo zákon prijme a schváli v pôvodnom znení, čiže prelomí toto veto.
My sme sa rozhodli pre tento druhý prístup, a to z toho dôvodu, ktorý nám bol zdôvodnený aj ministrom Krajniakom, nakoľko zapracovanie pripomienok pani prezidentky by spôsobilo to, že by vznikla iná nespravodlivosť. Po schválení zákona by nám vznikla skupina detí, ktoré by mali nárok aj na bonus, aj na obedy, aj na príspevok. Táto pripomienka by nenapravila tú situáciu tak konkrétne a adresne. Preto sa pán minister rozhodol, že chce v zmysle toho svojho verejného prísľubu pripraviť – a máme na to dostatok času, zbytočne tu hovoríte o tom, že pred Vianocami tu kradneme obedy. Nie je to pravda. Toto je zákon s platnosťou od augusta 2021 a dovtedy bude pripravená úprava, ktorá zohľadní všetky skupiny týchto detí tak, aby tieto deti bez obeda nezostali.
Padli tu nejaké slová o psychiatrii. Ja som psychológ povolaním, ale mnohé výroky, ktoré tu odzneli, niesli známky čistej paranoje. My tu nie sme žiadni antisociáli, ani tu nechceme nikomu ubližovať, ale rozumiem tomu, že tieto vaše výroky vám veľmi pomáhajú a je to váš spôsob, ako bojovať o priazeň svojich voličov.
Úmyslom tohto zákona ani zákonov ostatných, ktoré prijímame, nie je ochudobňovať slovenské rodiny, nedajbože deti. Nejdeme tu roztvárať žiadne sociálne nožnice, ktoré tu už sú, ani nejdeme segregovať školské jedálne na kútiky pre chudobných a kútiky pre bohaté deti. A ani nebudú mať bohaté deti rezne a chudobné chleba s maslom, ako ste sa to tu snažili vo svojich kvetnatých príhovoroch povedať. Takto to nestojí.
Naozaj situácia stojí tak, že chceme poskytnúť tie obedy adresne. Kto má nárok na daňový bonus, bude mať daňový bonus. Kto nebude mať, bude dostávať obedy zdarma. A, samozrejme, budú rodičia, tak ako sme sa o tom minule rozprávali, hlavne aj vzhľadom k tomu, že mnoho detí trpí rôznymi intoleranciami a alergiami potravinovými a školské jedálne neumožňujú prípravu takýchto jedál, takže budú ďalšie rodiny, ktoré sa budú stravovať iným spôsobom.
Tú vecnosť, na ktorú nás vyzývate, páni kolegovia z opozície, by som ocenila aj u vás, pretože toto naozaj vecné nebolo a je to naozaj veľmi citlivá téma a toto naše rozhodnutie určite nie je populárne, ale som presvedčená o tom, že tento zákon bude pripravený naozaj už v tej dobe, keď začne platiť tak, aby nebolo ukrivdené žiadne dieťa.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2020 10:14 - 10:16 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
No, ja musím reagovať na toho Janka Heráka. Naozaj dlhé roky s ním aj ja spolupracujem, dlhé roky. Je to nezištnosť. Jána Heráka poznám ako človeka, ktorý nerozpráva o pomoci, ale tú pomoc robí, a dlhé roky.
Kto v sále sedí a nesedí, no, vy tu sedíte aj tam dole so zelenými chlapcami len vtedy, keď to, keď to je vhodné vám, keď tu púšťate tieto mantry, že chceme okradnúť deti, že sme zobrali dôchodcom, že dávame bankám. To sú vaše mantry, ktorých sa chytíte a národ presviedčate o tom, aké sme my hyeny a akí ste vy sociálni politici, hlavne ochraňujete tento národ. Hlavne ste tento národ dlhé roky okrádali. To je najdôležitejšie povedať.
Rozprávate tu o nenávisti, zlobe a nadávkach. Rozprávate tu o tom, že sa ťukáme po čele. No, keď rozprávame my, tak tie vaše gestá, čo robíte, sú katastrofa. Ale to je tak.
A o tom, aká tá politika vaša je, svedčí vaše vystúpenie. Naozaj pôsobíte na tie najcitlivejšie stránky ľudskej bytosti, a to sú city. Vy ich tu presviedčate o tom, že ideme okradnúť malé deti. To je taký hyenizmus, čo predvádzate, že to nemá obdobu. Najhoršie na tom je, že rozprávate o agresii, a to, čo tu predviedol človek, ktorý trénoval Černákových vrahov, že sa postavil a vyhrážal sa, vyhrážal sa poslancovi, to tu nemá obdobu. To, čo predvádza celá ĽSNS, ktorá je kompletne, kompletne plná odsúdených ľudí, to nemá obdobu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2020 10:12 - 10:14 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Blaha, ten zákon tu nie je prvýkrát. To už je na to, že to vrátila prezidentka, takže tých argumentov tu padlo neúrekom aj z našej strany. A argumentoval za ten zákon aj minister Milan Krajniak a mnohé veci, ktoré teraz ste znova napadli, on vám vyvrátil. A je pravda, že, že dal prísľub, že ak by tam niektoré tie deti tou pomocou, tým príspevkom náhodou prepadli tým sitom, tak ten zákon, myslím, nadobúda účinnosť až od augusta a, a on pripraví mechanizmus, aby nikto tým neprepadol. A je pravda, ako kolega Herák povedal, že, že sa o 8 % navýšil ten príspevok.
Ale dovoľte mi zareagovať ešte na jednu vec, ktorú ste vy rozoberali v svojej rozprave dvakrát. Dokonca ste spočítavali poslancov vládnej koalície, že koľko nás tu sedí z tejto strany, z hentej strany a že také veci sa preberajú, a my tu nie sme. Tak vás chcem upozorniť na jednu vec, že práca poslanca Národnej rady Slovenskej republiky spočíva aj v tom, že pracuje na výboroch, hlasuje na výboroch, rokuje na výboroch.
Váš predseda súdruh Fico tu chodí len na hlasovania a z 15 výborov, z 15 zasadaní výboru má 15 absencií. Pán Blaha, vy ste na tom rovnako, z 15 výborov máte 15 absencií. Vy nechodíte do roboty (zaznenie gongu) a beriete plat. Takže toto je to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis