Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

26.1.2021 o 13:45 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 14:04 - 14:06 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán kolega Taraba, neviem, prečo zavádzate, že toto je číslo jedna dôležitosti pre vládu. Nikto nič také nikdy nepovedal. Myslím si, že to, prečo vláda prišla s takým, takouto novelou zákona, s takýmto dokumentom, si treba prečítať v dôvodovej správe. Dôvodom je aj to, čo som spomínal, že v minulosti takáto podpora bola nastavená čiastočne tak, že smerovala pre bohatých ľudí, ktorí takúto podporu ani nepotrebovali. Čiže myslím si, že lepšie nastaviť takúto podporu je v záujme nás všetkých a v záujme občanov tejto krajiny.
Pán poslanec Potocký, áno, samozrejme, že tieto ekologické vozidlá sú často viackrát drahšie ako bežné doterajšie autá a práve preto asi si ich masovo nekupujeme. Pretože vlastne tie náklady na nákup takéhoto vozidla sú veľmi vysoké, ale práve preto prichádza podpora na nákup takýchto vozidiel.
Čiže je veľmi dôležité, aby sme dobre si preštudovali tento zákon a prípadne ho vylepšili na tomto mieste, to je naša úloha ako poslancov, aby to pre mestá, obce a samosprávne kraje bolo vlastne zvládnuteľné, aby táto podpora bola naozaj pomocou, aby sa to naozaj dobre rozbehlo, dobre zrealizovalo. Pretože ak nie, tak jednoducho tie peniaze sa neminú. Jednoducho sa nevyužijú, premrhajú sa a je v našom záujme, aby takýchto vozidiel sa vymenilo čo najviac, aby sa ten vozový park hlavne vo veľkých mestách čo najskôr obnovoval.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 14:03 - 14:04 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Peter Kremský, súhlasím s tebou v tom, že poznám veľmi dobre stav, pretože som aj mestský poslanec, čo sa týka vozového parku autodopravcov, ktorí prevádzkujú mestské autobusové dopravy v samosprávach, a naozaj ten priemerný vek autobusov je niekedy 18 až 20 rokov. To znamená, že tieto vozidlá absolútne nie sú ekologické a spôsobujú značné exhaláty v mestách.
Tu skôr vidím jedno riziko, že nákup týchto ekologických vozidiel, či už elektromobilov, bude pre tieto dopravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú mestskú autobusovú dopravu, dosť nákladný, a tým pádom sa to môže negatívne prejaviť v cenách či už lístkov samotných, alebo vo výške príspevkov na vykrytie strát vo verejnom záujme, ktoré prispievajú samosprávy.
Pokiaľ viem, značná alternatíva, Európska únia to bude podporovať, je vlastne získanie eurofondov na nákup týchto vozidiel v samosprávach. Skôr len tam viem, že bola niekedy podmienka, že eurofondy sa poskytovali spoločnostiam, v ktorých, ktorých bola účasť štátu alebo samosprávnych krajov, tým pádom súkromné spoločnosti pravdepodobne nárok na takúto dotáciu nebudú mať. Takže si počkám neskôr na spresnenie tej transpozície Európskej únie, ako to bude vlastne vyzerať v reálu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 13:58 - 14:02 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegyne, kolegyne a kolegovia, ctená snemovňa, som veľmi rád, že vláda Slovenskej republiky kladie dôraz na podporu ekologickej dopravy. Myslím si, že netreba dlho rozprávať o tom, prečo je to dôležité. Táto Zem je len jedna a veľmi ťažko sa dá opraviť. Ak si ju raz zničíme, tak bude trvať veľa rokov, možno stáročia, kým sa dostane opäť do takého stavu ako predtým, ak vôbec. A preto práve podpora ekologickej dopravy je veľmi dôležitá, pretože poškodzuje životné prostredie oveľa menej ako konvenčné spôsoby dopravy. To všetko je pravda.
Na druhej strane je veľmi dôležité túto podporu dobre zacieliť, dobre orientovať, aby nesmerovala tam, kde tú podporu veľmi netreba, ale aby smerovala tam, kde je dôležitá a kde naozaj zaberie. Dobre vieme, že hlavne v našich mestách najväčšie znečistenie z cestnej dopravy neprichádza až tak z osobných áut, ako prichádza z ťažkých nákladných áut, autobusov, dodávok, ktoré, keď za takým vozidlom idete, ktoré je staršie, tak vás zahaľuje mračnami čierneho dymu.
Preto je veľmi dôležité túto dopravu, túto podporu dobre nasmerovať do dopravy, ktorá najviac vlastne je na škodu životnému prostrediu. V minulosti veľakrát táto podpora smerovala pre luxusné elektromobily, pre drahé autá, ktoré, ktorých úžitková hodnota je veľmi často tretinová s ich cenou, pretože je to jednoducho v móde. Kúpiť si drahé americké elektrické auto, ktorým sa potom možno pochváliť a ktorým možno ohurovať ľudí okolo seba.
Myslím si, že táto podpora by naozaj mala smerovať práve tam, kde je určená. Je veľmi veľa napríklad dodávok, ktoré rozvážajú teraz tovar, keď sú obchody zatvorené, po našich mestách, ktoré dymia po ich uliciach a všetky tieto dodávky by mohli byť dneska už elektrické a je veľmi dôležité, aby sa postupne nahrádzali týmito elektrickými vozidlami.
Keď som si pozrel ponuku na trhu, tak je dnes minimálne 10-15 modelov dodávok, ktoré sú plne elektrické, majú dojazd okolo 300-400 kilometrov a na bežné denné použitie pre kuriérske a dodávateľské spoločnosti sú úplne vhodné. A takisto je na trhu pomerne široká ponuka elektrobusov, ktoré môžu nahrádzať bežné mestské autobusy a prímestské autobusy, pretože ten ich dojazd je takisto zhruba do tých 300-400 kilometrov, čo je v mestskom prostredí úplne postačujúce.
Čiže budem podrobne si študovať tento zákon, budem veľmi sledovať, či je naozaj dobre nastavený, a v rámci nášho hospodárskeho výboru v prípade potreby naozaj budeme, aj prídeme s pozmeňovacími návrhmi, ako toto zacielenie čo najlepšie vyladiť, aby to naozaj nebolo zase pomoc pre bohatých ľudí, ktorí si chcú kúpiť ďalšie elektrické auto, možno štvrté alebo piate do rodiny, lebo také ešte nemajú a sused už má. Ale aby to bola naozaj podpora pre mestá, ktoré, ktoré sú zamorené výfukovými plynmi rôznych dodávok, starých autobusov, možno starých smetiarskych vozidiel, ktoré treba jednoducho nahradiť ekologickými vozidlami.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 13:52 - 13:53 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Milé kolegyne, milí kolegovia, moja rozprava bude veľmi krátka, v podstate ani k tomuto zákonu nie, aj keď sa ho bude týkať, pretože my poslanci sme boli zvolení preto, aby sme sa vyjadrovali k zákonom. My sme tuná v rozprave rozprávali, vo faktických pozmienkach, poznámkach, pardon.
Ja len chcem povedať, že v úvode tejto schôdze vystúpili viacerí poslanci s procedurálnymi návrhmi a dožadovali sa, aby mohli pracovať, dožadovali sa, aby sme im dávali viacej informácií, teda Národná rada, tak ja len chcem povedať, pozrite sa, kde je kolega Podmanický, ktorý chcel pracovať, pozrite sa, kde sú Kuffovci, pozrite sa, kde je celý SMEROHLAS, pozrite sa, kde sú kotlebovci. Á, už prichádzajú, už prichádzajú. Takže ďakujem pekne, že ste ma počuli, chlapci, tu seďte a pracujte.
Ďakujem veľmi pekne. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.1.2021 13:50 - 13:51 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 372. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2021 13:45 - 13:47 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona, tlač 371. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 13:42 - 13:42 hod.

Gyimesi Juraj
Veľmi správny postreh. Podporujeme ho, ale aj táto lehota do toho 31. 10. bola určená aj z toho titulu, že skutočne nevieme, ako sa bude tá pandémia vyvíjať, a asistované sčítanie bude vždy podmienené súhlasom úradu pre, Úradu verejného zdravotníctva. Čiže máme, máme čas toto riešiť, ale, áno, veľmi správna pripomienka a plne podporujem. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 13:39 - 13:41 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, len skutočne veľmi krátko, pretože toto skrátené legislatívne konanie asi nevyvolalo veľkú nevôľu v tomto pléne. Je to, toto predĺženie lehoty na sčítanie obyvateľov je podstatné aj z iných dôvodov než len z tých, ktoré spomínal pán podpredseda vlády, a to (sústavný ruch v sále, zaznenie gongu), a to, aby sa v čase pandémie nenavštevovali obyvatelia, ktorí sa nevedia sčítať alebo sa, alebo nemajú pripojenie na internet, príp. nemajú absolútne ani počítač, že to asistované sčítanie sa predlžuje až do 31. 10., čo je lehota takmer deväť mesiacov a táto lehota je porovnateľná aj s lehotou, ktorá je na sčítanie domov a bytov (zaznenie gongu), kde sa vlastne vyrovnávajú tieto dve kategórie. A osobne si myslím, že za tú sumu, ktorá bude vynaložená na sčítanie, a to tých 60 mil. euro, dostane Slovenská republika tie najrelevantnejšie dáta podľa mňa v histórii, pretože ten časový limit deviatich mesiacov je dostatočný na to, aby sa sčítal každý, kto sa sčítať chce a môže a vie.
Pokiaľ ide o ten ďalší aspekt, ktorý by som v každom prípade chcel spomenúť, je to, že vo verejnom priestore momentálne prebieha kampaň, ktorá súvisí aj so sčítaním obyvateľov prináležiacich alebo patriacich k národnostným komunitám a presne týmto komunitám by sme mali dať tento veľký časový priestor na to, aby sme vedeli presne, že koľko ich je, kde sú, a tento časový limit považujem za absolútne dostatočný, čiže vás žiadam o podporu tohto návrhu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.1.2021 13:37 - 13:38 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 400 z 21. januára 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 405, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne ihneď.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 20. schôdzi dňa 25. januára 2021.
Výbor svojím uznesením č. 61 z 25. januára súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uskutoční na 23. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.1.2021 13:29 - 13:29 hod.

Mierna Anna
Pán predsedajúci, prosím, tú moju, ten môj dotaz, zákon 302 ste nespomínali, teda že ho sťahujem.
Skryt prepis