Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 16:34 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 17:40 - 17:41 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja ďakujem mojim predrečníkom, obidvom pánom poslancom, lebo ja s tým súhlasím. A pravda je taká, že hlavne Bratislava teda dopláca na to, že skutočne tá, tá poddimenzovanosť tu je taká, aká je, a otázne je, či by sme nevedeli, neviem, či v tomto, alebo v nejakom ďalšom nastavení nejakým spôsobom narábať aj s informáciou, že v Bratislave reálne žije možno o 150-tisíc ľudí viac, ako tu má trvalé bydlisko, čím, samozrejme, Bratislava prichádza o podielové dane. Tí ľudia tu žijú celoročne, ale nahlásené svoje trvalé bydliská majú niekde inde. Čiže možno by prišlo vhod nejakým spôsobom snažiť sa narábať aj s týmto údajom, pretože to práve, to práve Bratislave spôsobuje poddimenzovanosť finančnú. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2021 17:33 - 17:35 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 406. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 16:35 - 16:37 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, ja nadviažem na to, čo povedal môj, môj, jeden z mojich najmladších kolegov, ja jedna z najstarších.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, máte reagovať na rečníka.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Áno, ja jedna z najstarších budem nadväzovať a súhlasím so všetkým, čo môj kolega povedal, a pevne verím aj ja, že celý materiál prerokujeme, skutočne prerokujeme a veľmi dôsledne v pléne, pretože tá situácia je z roka na rok horšia a horšia.
A ja som naozaj rada, že máme takého ministra životného prostredia, akého máme, a že sa nepozerá cez prsty, ale vidí, kde naozaj problémy sú.
Ja nemôžem zabudnúť na rok 2016, keď na Štrbskom plese vyhynula posledná ryba Sih maréna. To bola jedinečná, to bol jedinečný živočích, ktorý žil iba na Štrbskom plese. Došli sme o celú populáciu a došli sme preto, že úradníci nekonali, nechali pokojne rozrastať sa stavbám okolo celého Štrbského plesa, nechali pokojne ľudí hrať si konské pólo na Štrbskom plese a výsledok sme pocítili v roku 2016 nielen my, ale všetci, ktorí sa o zvieratá zaujímajú. Ja dúfam, že to bol posledný druh, ktorý na Slovensku vyhynul, a že aj prístupom k tomuto materiálu tomu zabránime.
Takže ďakujem veľmi pekne, že naozaj stojíte aj jeden, aj druhý za tým, čo ste povedali, a ja som na to hrdá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 16:34 - 16:34 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
135.<br /> Ďakujem za slovo. Ďakujem p&aacute;novi ministrovi a p&aacute;novi predsedovi v&yacute;boru. Ja rovnako d&uacute;fam, že obsah, cel&yacute; obsah tejto pet&iacute;cie bude prerokovan&yacute; v pl&eacute;ne, pretože kde inde sa baviť o takto d&ocirc;ležitej t&eacute;me, ktor&aacute; presahuje rezorty a gener&aacute;cie, ako v pl&eacute;ne N&aacute;rodnej rady.<br /> Treba povedať, že t&yacute;ch viac ako 120-tis&iacute;c podpisov nebolo zozbieran&yacute;ch fyzicky, ale cez internet. A na druhej strane treba pochv&aacute;liť t&yacute;chto mlad&yacute;ch ľud&iacute;, že t&aacute;to anketa bola spraven&aacute; oveľa profesion&aacute;lnej&scaron;ie ako anketa o predčasn&yacute;ch voľb&aacute;ch od majstrov digitaliz&aacute;cie.<br /> Bol by som r&aacute;d, keby sme sa o tejto t&eacute;me nebavili len ako o nejak&yacute;ch miliard&aacute;ch a o nejak&yacute;ch abstraktn&yacute;ch percent&aacute;ch, ale naozaj o invest&iacute;cii do bud&uacute;cnosti. Spomeniem len jeden fakt, je za cel&uacute; koronakr&iacute;zu na Slovensku zomrelo na COVID okolo 4 200 ľud&iacute;, čo je, samozrejme, zar&aacute;žaj&uacute;ce č&iacute;slo. Minul&yacute; rok ale zomrelo len kv&ocirc;li zlej kvalite ovzdu&scaron;ia 5 000 ľud&iacute;. To znamen&aacute;, že viac ako na COVID. Možno to nevid&iacute;me v preplnen&yacute;ch nemocniciach, no je to probl&eacute;m rovnak&yacute;. A takisto ako nevid&iacute;me možno tie n&aacute;sledky glob&aacute;lneho otepľovania dennodenne, tak pokiaľ sa nezobud&iacute;me teraz, tak ďal&scaron;ie gener&aacute;cie už t&uacute;to zmenu zvr&aacute;tiť nebud&uacute; m&ocirc;cť. A ja ako mlad&yacute; človek možno ani o ďal&scaron;&iacute;ch gener&aacute;ci&aacute;ch nebudem hovoriť, lebo sa to t&yacute;ka priamo tej mojej.<br /> Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 16:33 - 16:34 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
133.<br /> Ďakujem pekne. P&aacute;n predseda, ďakujem ti pekne za tvoj pr&iacute;spevok, a ak dovol&iacute;&scaron;, tak naviažem na tvoje slov&aacute;.<br /> &Aacute;no, je pravdou, že si povedal presne, keď sme prerokovali t&uacute;to spr&aacute;vu na v&yacute;bore, že je to materi&aacute;l, ktor&yacute; je priam pr&iacute;ručkou pre v&scaron;etk&yacute;ch poslancov tohto v&yacute;boru. A ja si dovol&iacute;m, dovol&iacute;m pridať, že nielen pre poslancov tohto v&yacute;bore, ale pre v&scaron;etk&yacute;ch poslancov N&aacute;rodnej rady Slovenskej republiky a pre v&scaron;etk&yacute;ch ľud&iacute;, ktor&yacute;m z&aacute;lež&iacute; na životnom prostred&iacute;. A ja osobne som k dispoz&iacute;cii k naplneniu cieľov tejto spr&aacute;vy, určite nie som s&aacute;m.<br /> A čo sa t&yacute;ka pet&iacute;cie, n&aacute;&scaron; v&yacute;bor, ako si aj presne povedal, hlasovan&iacute;m odporučil, aby sa t&aacute;to pet&iacute;cia prerokovala v pl&eacute;ne, a ja osobne, a určite nebudem s&aacute;m, budem na tom trvať, aby sa v pl&eacute;ne prerokovala.<br /> Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 15:52 - 16:16 hod.

Zajačik Vladimír
Žiadal by som termín hlasovať dnes po 17. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.1.2021 15:13 - 15:17 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 454 z dňa 26. novembra 2020 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2008 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019, tlač 327, na prerokovanie týmto výborom: ústavoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavoprávny výbor uznesením č. 208 z 21. januára 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou, výbor pre financie a rozpočet č. 141 z 26. januára 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 58 z 25. januára 2021 s vládnym návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 72 z 25. januára 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 86 zo dňa 26. januára 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 15:02 - 15:03 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja s vami súhlasím, pán poslanec. Rovnako ako súhlasím s tým, aby, aby tento materiál bol prijatý.
V každom prípade GMO nepatrí nieže na stoly, ale v žiadnom prípade už ani do tela žiadneho človeka. Tak ako do nich nepatria kurence kŕmené Penicilínom a potom sa čudujeme, že deti sú rezistentné na antibiotiká. Takisto nepatrí žiadne GMO ani na polia, ani do brucha nikoho, ani, ani, čo sa ľudí týka, ani, čo sa zvierat týka, a s týmto absolútne ja plne súhlasím aj s pani poslankyňou Halgašovou, ktoré sme sa o tom bavili. Čiže ja v každom prípade budem hlasovať za prijatie a rozhodne som za likvidáciu GMO na našich poliach.
Takže ďakujem za to.
Skryt prepis
 

26.1.2021 14:53 - 14:54 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 363. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2021 14:11 - 14:13 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 402 z 21. januára 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 407, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 38. schôdzi dňa 26. januára 2021 a prijal k nemu uznesenie č. 142, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 408, v skrátenom legislatívnom konaní na jej 23. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis