Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.1.2021 o 15:50 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.1.2021 16:14 - 16:22 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Keďže ma páni od Kotlebu tak veľmi pochválili v tom predošlom vystúpení k Obrannej stratégii, tak si nenechám ujsť ani príležitosť sa vyjadriť aj k Bezpečnostnej stratégii.
Tak, ak dovolíte, musím povedať, že posilňovanie dôvery a pozitívneho vzťahu občanov k štátu, či už je to súkromného sektora alebo aj mimovládnych organizácií, čiže celého spektra spoločnosti je kľúčovým predpokladom celospoločenskej odolnosti. Bohužiaľ, stačí sa mi rozhliadnuť po tejto sále a je mi úplne jasné, že celospoločenskú odolnosť je nesmierne náročné dosiahnuť. Keďže platformu pre budovanie dôvery je zdieľaný záujem na vlastnej suverénnej štátnosti Slovenskej republiky udržanie demokratického ústavnoprávneho poriadku, bezpečnosti a prosperity.
A osobne ma veľmi teší, že máme konečne po 16 rokoch nové strategické dokumenty, ktoré sú pre nás tak dôležité a potrebné. Tieto strategické dokumenty presne popisujú bezpečnostné prostredie také, aké je. Nikto nám nediktuje, čo si máme myslieť a ako máme bezpečnostné prostredie vnímať, pretože sme hrdou a zvrchovanou republikou. Svoju obranyschopnosť si budujeme, samozrejme, pre seba, ale aj v kontexte našich medzinárodných záväzkov v rámci štruktúr EÚ a NATO.
To sa týka modernizácie našich ozbrojených síl a výdavkov na našu obranu 2 %, ktoré máme v pláne vynakladať na našu obranu sú naše peniaze, ktoré vynakladáme na budovanie našich ozbrojených síl a našej obranyschopnosti. Všetká vojenská technika má výsostný slovenský znak a my rozhodneme o ich nasadení. Samozrejme a znova pripomínam aj v prípade potreby kolektívnej obrany, ktorá je našou najlepšou zárukou našej bezpečnosti a obrany.
Samozrejme, dezoláti budú tvrdiť, ako to už poznáme aj tvrdiť budú, že nám tu niekto niečo nadiktoval, že si vytvárame nepriateľov kade-tade a tak ďalej. Jednoducho nevytvárame. Ešte raz. Strategické dokumenty popisujú bezpečnostné prostredie také, aké je, ale tí, ktorí budú tvrdiť opak, sú presne tí, ktorí dokonca tvrdili, že Soros organizuje električky v Bratislave. Bohužiaľ, taká je realita.
Minulé vlády za tri volebné obdobia nedokázala reflektovať na medzinárodné prostredie a zmeny, ktoré v ňom prebiehajú. Nedokázala ich jednoducho pretaviť do strategických dokumentov. Z jednoduchého dôvodu, že žiadne strategické smerovanie nikdy nemala. Vždy si išla len podľa toho, čo sa jej v aktuálnej situácii hodilo alebo aké boli nálady v spoločnosti. Videli sme to, že jeden sa išiel klaňať do Moskvy alebo Tatarstanu a druhý išiel s vypnutou hruďou do Bruselu a vrátil sa so sklopenými ušami, keďže vždy so všetkým súhlasil napriek tomu, ako on hovoril, že ako to on tomu Bruselu ukáže. Samozrejme, na našej domácej politickej scéne to vyzeralo úplne ináč. Búchali sa do hrude, akí sú oni Slováci, čo všetko oni urobia, ako oni tomu Bruselu ukážu.
Čiže máme tu konečne strategické dokumenty a podotýkam to ešte raz, ktoré jasne reflektujú bezpečnostné prostredie a ktoré sú bez zbytočných politických kompromisov, teda také, aké sme videli pri poslednom pokuse o schválení strategických dokumentov, ktoré, samozrejme, aj tak žalostne dopadli ako dopadli.
Keďže k tejto téme určite vystúpia aj takí, ktorí nemajú ani šajnu, čo to vôbec tá Bezpečnostná a Obranná stratégia sú, tak sa, prosím, naučte aspoň jedno. Strategické dokumenty vytvárajú rámec pre ďalšiu legislatívu a iné dokumenty, smernice, ktorými sa konečne bude riadiť tento štát, štátne orgány a bezpečnostné zložky. Áno, nová Bezpečnostná stratégie je jasno proeuroatlantická. Zároveň jasne popisuje nové hrozby pre náš región a konkrétne aj pre Slovenskú republiku. Bezpečnosť a jej európske a globálne výzvy sú mimoriadne aktuálnou témou, ktorá má vďaka svojej dynamickosti pretrvávajúci dopad na našu spoločnosť.
Samotný konflikt na Ukrajine priniesol so sebou značné bezpečnostné riziká pre región strednej a východnej Európy. Vojenské operácie, ktoré podniklo Rusko na Ukrajine, priniesli so sebou nové formy a spôsoby vedenia konfliktu vojenského, ako aj nevojenského charakteru. Napriek tomu, že medzinárodné spoločenstvo označilo postup Ruska na Ukrajine za porušenie medzinárodného práva a EÚ spoločne s ďalšími krajinami uvalilo sankcie na Rusko, toto pokračuje vo svojom asertívnom správaní.
Nová Bezpečnostná stratégia podobne definuje širokú škálu hrozieb pre Slovenskú republiku. Veľa z nich už bolo síce okrajovo spomenutých aj v poslednej Bezpečnostnej stratégii, ale so zmeneným bezpečnostným prostredím sa vyskytli nové, ako aj kombinácia hrozieb a ich použitie, ktoré predstavujú nové výzvy pre bezpečnosť a stabilitu Slovenskej republiky.
Preto som rád, že sa detailnejšie venuje dezinformáciám a hybridných hrozbám, ktoré sú v dokumente lepšie uchopené a aj s odstupom času im už aj dnes lepšie rozumieme. V prípade strategického partnerstva s USA očakávam, samozrejme, najviac pripomienok a rôznych bludov. Nuž na tie sme si už v parlamente zvykli. Ja len k tomu dodám, že doteraz som nezaznamenal žiadne nepriateľské správanie v celej našej demokratickej histórii Slovenska zo strany USA voči nám. Keď už teda ten historický kontext, tak mi tak na um prichádzajú také dva zlomové momenty v histórii Slovenska. Tými sú, páni kolegovia, napríklad, keď si spomenieme na Clevelandskú a Pittsburskú dohodu, ktorá v podstate predznamenala vznik Československa a podpora amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Čiže to je jeden neodškriepiteľný fakt. A druhá, porazenie Sovietskeho zväzu v studenej vojne, čo malo za následok odsun sovietskych vojsk z Československa po viac ako 20 rokoch okupácie.
Ja ale dodnes na Slovensku žiadne vojenské základne nevidím zo strany USA ani sa sem nehrnú a tobôž nás nemajú v pláne okupovať, ako to hovoria rôzni experti s vysokou školou života. Vzťahy s Ruskom vnímame ako pragmatické. My sme to tu už aj preberali, vy si to interpretujete rôznym spôsobom, ale my v podstate posudzujeme nie to, čo sa hovorí, ale koná, aké skutky sú, aké skutky koná Rusko. Lebo Rusko je jednoducho štát, ktorý porušuje medzinárodné právo, ktoré ohrozuje naše národnoštátne záujmy.
Čína je partner na spoluprácu napríklad pri riešení klimatických zmien. Je to ale pre Európu, a teda aj pre nás ekonomický konkurent a systémový rival. Samozrejme, že budú výhrady, že si môžeme pokaziť vzťahy s Čínou. Ja sa pýtam ale ako. Sú krajiny, ktoré Čínu vnímajú ako bezprostrednú hrozbu, čo im ale nebráni s ňou mať živé ekonomické vzťahy. Ináč, kde sú tie čínske investície a pracovné miesta, ktoré sa budú akože u nás tým ohrozené. Pravidlom v prípade kríza hrozieb je, že protivník vždy využije slabosti oponenta proti nemu. Preto čím viac sa budeme medzi sebou hašteriť, budú pretrvávať problémy, ktoré sa neriešia z dôvodu nezhody alebo už zámerne politický boj. O to viac budeme zraniteľnejší a slabší. Lavírovanie medzi hodnotami a orientáciou tejto krajiny a z toho plynúca pomalá schopnosť rozhodovania z nás robia ľahší a zraniteľnejší terč.
Ak sa nepodarí dosiahnuť zhodu na hrozbách pre Slovenskú republiku, pre parciálne záujmy jednotlivých hráčov politickej scény, o to viac budeme vystavení hrozbám a destabilizácii našej spoločnosti. Našu zahraničnú a bezpečnostnú politiku vnímame aj cez prizmu ochrany hodnôt, na ktorých je naša spoločnosť založená. Čiže demokracie právneho štátu a tiež ľudských práv. Tieto sú vo svete pod tlakom vrátane zo strany veľkých štátov. Pre našu bezpečnosť je dôležité, aby sa tieto hodnoty vo svete neoslabovali a podľa toho si vyberáme najbližších partnerov a spojencov, s ktorými tieto hodnoty vo svete obhajujeme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.1.2021 16:12 - 16:13 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca gestorského výboru predniesol správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania návrhu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky.
Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 372 z 8. januára 2021 na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Zahraničnému výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, aby podal správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výsledky prerokovania vo výboroch. Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol uvedený materiál pridelený rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, prerokovali návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky v stanovenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky po
a) schváliť návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky,
b) Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky schválenú uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. pardon, po b) zrušiť Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky schválenú uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1853 z 27. septembra 2005.
Stanovisko gestorského výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať návrh na uznesenie, ktoré je súčasťou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som a otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 15:50 - 15:52 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Suja, podpredseda ĽSNS, vy tu vytvárate taký dojem, ako keby sme na Rusko útočili a zajtra Jaro Naď s Igorom Matovičom aj Ivanom Korčokom vyhlásia Rusku vojnu a pošlú všetkých 15-tisíc slovenských vojakov bojovať niekde na Sibír.
Pravda je trošku iná, dovoľte mi povedať, ja som v podstate kultúrny rusofil totižto. Ja mám rád ruskú históriu, ja mám rád ruskú kultúru, ruskú hudbu, Rusko je fascinujúca krajina, ja som čítal Dostojevského, Tolstoja, Puškina v origináli. Neviem, koľko týchto rusofilov takúto afinitu k Rusku má. Ja nehovorím, že my máme neznášať Rusko. Práve naopak. A to isté hovorí aj táto stratégia.
Nám záleží na tom, malej krajine ako Slovensko, ktorá dováža ropu a plyn z Ruska. Je v podstate závislá na týchto dovozoch, nám záleží na dobrých vzťahoch. A na to, aby ste tancovali tango, potrebujete obidvoch aj keď jeden ten partner, ten, bohužiaľ, ten silnejší proti vám vedie otvorenú hybridnú vojnu, o čom nehovoria len predstavitelia západných krajín, ale dokonca aj naša SIS a ďalšie bezpečnostné zložky, tak sa tomu jednoducho musíme postaviť.
Takže hovorím, nikto tu neni za to, aby sme na Rusko útočili alebo aby sme proti nemu, nedajbože, viedli nejakú vojnu, ale chceme korektné, partnerské vzťahy. No, bohužiaľ, ak ten druhý partner tieto vzťahy nedodržuje, tak sa tomu musíme k tomu nejako postaviť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 15:30 - 15:31 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Kotleba, vy ste vo svojom prejave spomínal, že Slovensko je súčasťou a naša armáda nejakého agresívneho paktu, ale keď sa pozriete na pôsobenie našich vojakov v zahraničných misiách a operáciách, tak zistíte úplne pravý opak. Naši vojaci pôsobili v zahraničných misiách v Afrike, v Eritrei, pôsobili na Golanských výšinách, pôsobili v Afganistane a v ďalších misiách. A aká ich tam bola úloha? Keď sa na to pozriete, bolo to práve pomáhať obyvateľstvu, odmínovanie. Vďaka našim vojakom sme zachránili mnoho ľudských životov, neprišli o nohy malé deti , takisto v nárazníkových zónach ako na Cypre, kde je turecká zóna s gréckou. Naši vojaci zabezpečujú mier. Takže nemôžte prezentovať verejnosti a nášmu obyvateľstvu, že naša armáda je súčasťou nejakého agresívneho paktu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 15:28 - 15:30 hod.

Grendel Gábor Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja na vás nezvyknem veľmi reagovať a koniec koncov tie výhrady, ktoré ste spomínali v rozprave, boli skôr adresované pánovi ministrovi obrany a všimol som si, že vynaložil dosť veľa energie na to, aby si napísal poznámky, takže predpokladám, že bude na vás reagovať a na tie vaše pripomienky, ale jednoducho aspoň na jednu, jednu faktickú vec musím. Vy ste tu predviedli takú ukážkovú manipuláciu pri jednej vašej výhrade, že to nemôže zostať bez slov, pretože ľudia, ktorí pozerajú prenos, predpokladám, že väčšina asi nečítala tieto strategické dokumenty a vy ste teraz z obrannej stratégie zacitovali zo 6. strany bod 26 o tom vesmíre. A síce ja to zopakujem: "Slovenská republika podporuje iniciatívy NATO a EÚ smerujúce k minimalizácii hrozieb a využitiu príležitostí, ktoré vytvára vesmír." A tu ste prestali citovať a začali ste zosmiešňovať tento bod tejto stratégie prirovnávaním k hviezdnym vojnám a prišlo vám to strašne smiešne. Ale vy ste nedočítali celú vetu. A to je dosť dôležité. Takže ja to urobím pre tých ľudí, ktorí nečítali tie dokumenty. Takže: "a využitie príležitostí, ktoré vytvára vesmír, na podporu vojenských činností najmä v oblasti spravodajstva, navigácie a komunikácie." Ja neviem, v akej dobe žijete vy, či nepoužívate mobilný telefón, ale voláte len na pevnú linku, keď napríklad obvolávate členov alebo bývalých členov vášho predsedníctva, či faxujete, alebo namiesto mailov používate listy a pohľadnice, ale jednoducho žijeme dobu, kedy spravodajstvo, navigácia a komunikácia sú úplnou samozrejmosťou každodenného života.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 14:51 - 14:53 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len, keď si to tak akože zhrniem tie, jak to nazvať, či to poznámky, alebo nejaké tak akože pripomienky zo strany ĽSNS alebo dvoch ĽSNS alebo koľko vás bude, teraz neviem, tak ani jedna sa netýkala obrannej stratégie. Ani jedna sa netýkala konkrétnej témy, o ktorej tu rokujeme. Zase to bolo UFO, zase to bolo, ja neviem, očkovanie, pandémia a kadečo. Proste z hora-dola.
A, pán Suja, viete, také tie vaše urážky a výpary. V podstate vy sa snažíte skrývať tak trošku takú nervozitu, ale, bohužiaľ, ju takto ukazujete. Ja vidím, že ste sa snažili hľadať na mňa hocičo, nič ste nenašli. U vás vo vašom prípade to asi bude komplikovanejšie, ale tak ja nechcem súdiť, ja som tu v parlamente.
Ja sa chcem poďakovať pánovi Baškovi aj pánovi Svrčekovi, samozrejme, aj pánovi Osuskému za, za tie poznámky, ktoré boli naozaj vecné. Bodaj by sme takto naozaj vedeli viesť tie diskusie. Diskusiu v tomto duchu nielen o obrane, ale aj o ďalších veciach, ktoré nás tu čakajú. Veľmi by som si to želal.
A čo sa týka tej modernizácie a tak ďalej. My sme mali na výbore u nás diskusiu k tomu takú obšírnejšiu, kde bol aj váš kolega, pán poslanec Saloň, kde sme sa bavili aj o modernizácii, čo sa týka, do budúcnosti, aj ťažké brigády a situáciu ohľadne tankov a podobne. Čiže myslím si, že tam niekde sa vieme zhodnúť v tom vašom návrhu, takže absolútne ju tu vítam.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.1.2021 14:34 - 14:41 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Budem stručný. Dovoľte mi, aby som takto verejne vyjadril úctu, uznanie a rešpekt našim silovým zložkám. A v tomto prípade špecificky našim ozbrojeným silám. A, samozrejme, aj novému vedeniu ministerstva obrany na čele s ministrom Jaroslavom Naďom.
Vaše skúsenosti, integrita a odbornosť sú jasne viditeľné v novej obrannej stratégii. Aj to je jeden z dôkazov, prečo má verejnosť tak vysokú dôveru v naše ozbrojené sily. Svet okolo nás je naďalej nepredvídateľnejší a riziko nepredvídateľnej chyby, ktorá by bez varovania mohla prejsť do otvoreného konfliktu, stále rastie. Dezinformácie, zasahovanie zahraničných hráčov a mocností do vnútorných záležitostí naberá stále na sile aj vďaka novým technológiám. Naša národná suverenita je pod tlakom tým, že pravidlá a medzinárodné právo sú porušované a tým aj stabilita bezpečnostného systému.
Konečne máme po 16 rokoch nové strategické dokumenty, a teda aj obrannú stratégiu. Tá jasne hovorí, čo si skutočne myslíme o budovaní obranyschopnosti Slovenskej republiky. Definuje systém riadenia obrany a ako lepšie a rýchlejšie reagovať na hrozby. Som veľmi rád, že patričnú pozornosť venuje obranná stratégia hrozbe šírenia propagandy a dezinformácií, ktoré prispievajú k polarizácii našej spoločnosti. Ale čuduj sa svete, komu sa nepáčia takto definované hrozby? Veď predsa odborníkom na svetové sprisahania UFO a najnovšie aj expertov na nanočipy vraj spomínané v knihe Apoštola Jána a expertom na očkovanie.
Samozrejme, že medzi popredných odporcov patrí teda aj Ľudová strana Naše Slovensko. Niekoľko z nich už za extrémizmus odsúdených bolo. A polarizácia spoločnosti je ich pracovný nástroj. Neskrývajú ani fakt, že by sa s radosťou obrátili so žiadosťou o obrannú spoluprácu na Rusko. Aj Vasil Biľak by bol na vás hrdý. Ozaj, aké opatrenia s pandémiou COVID-u navrhujú kotlebovci? Ale späť k podstate veci.
Obranná stratégia adresne rieši zásadné oblasti obrannej politiky, obranyschopnosti, modernizácia a, samozrejme, aj princíp kolektívnej obrany ako jeden z pilierov našej bezpečnosti. Žiaden štát nie je schopný samostatne čeliť celému spektru bezpečnostných hrozieb, ktoré sa jasne, a preto sa jasne tento dokument opiera o naše euroatlantické ukotvenie. Roky zanedbávaných investícií a ryžovanie vojenského rozpočtu zanechali za sebou nezmazateľné stopy. Napriek rastu HDP sa výdavky na obranu pohybovali na hranici, ktoré dovoľovali našim ozbrojeným silám prežiť len s veľkou námahou a chytajúc sa každej slamky. Akoby sa pritom zámerne zabúdalo, že jedným z hlavných atribútov štátnosti sú naše ozbrojené sily, a teda naša obranyschopnosť. Priority boli zjavne v ryžovaní eurofondov a dohadzovaním kšeftov tzv. našim ľuďom. Nadarmo sme členmi elitného klubu NATO, ktorý sa vyznačuje zoskupením najmodernejších a najagilnejších armád sveta. Reťaz je len taká silná, ako je najslabšie jej spojivko. Asi toľko k vnímaniu medzinárodnej politiky a bezpečnostného prostredia Slovenska ako zodpovedného, spoľahlivého partnera a spojenca predošlými vládami.
Samozrejme, vnímam tlak na rozpočet, ktorý spôsobila pandémia a s tým spojená recesia. Napriek tomu vítam záujem vlády pokračovať vo výdavkoch na obranu na úroveň 2 % z jednoduchého dôvodu. Ak keď sme teraz naplno zamestnaní pandémiou COVID-u, musíme myslieť aj na dobu po COVID-e. To, čo COVID spôsobí, bude, že svet bude chudobnejší, nebezpečnejší, a o to ešte viac nepredvídateľnejší. Nie, neschováme sa pred tým. Je čas konečne prekonať to také typické slovenské, že nejako bolo, nejako aj bude alebo možno si nás aj nevšimnú. Samozrejme, úloha ozbrojených síl nespočíva len v úlohe budovania obranyschopnosti Slovenskej republiky, ale zohráva dôležitú úlohu aj v iných aspektoch nášho života, ako je najmä, keď zoberieme do úvahy situáciu po rozložení systému civilnej obrany a krízového manažmentu bývalými vládami, čoho sme svedkami v prípade prebiehajúcej pandémie.
Budovanie obranyschopnosti Slovenskej republiky by nebolo možné bez tak nutnej a potrebnej modernizácie ozbrojených síl, ktorá sa bude opierať čoraz viac o náš obranný priemysel, ktorý predošlé vlády sľubovali znova oživiť. Áno, išlo o tie preveliké heslovácke vyhlásenia, ako znova vybudujeme náš priemysel a nadviažeme na zašlú slávu. No skutek utek. Budovanie obranného priemyslu je dlhší proces, ktorého návratnosť nie je okamžitá. Takže sa ryžovalo na jeho troskách, ktoré tam ešte zostali. Stále širšie a väčšie zapájanie nášho obranného priemyslu nevytvorí len podmienky pre lepšiu konkurencieschopnosť našich firiem, ale taktiež podmienky pre inovácie a vývoj a, samozrejme, aj zamestnanosť. Vyzdvihnúť v tomto treba modernizáciu, ktorá je oproti minulosti transparentná a predvídateľná.
Ďalším dôležitým aspektom, ktorému sa obranná stratégia venuje, je príprava obyvateľstva na obranu štátu, a tým tak veľmi dôležité vnímanie Slovenska ako vlasti, a teda aj budovanie odolnosti a pripravenosti na krízu. Je to oblasť, na ktorú sme po desaťročia zanevreli a potrvá dlho, kým sa dostavia prvé výsledky. Treba podporiť získavanie vedomostí a zručností obyvateľstva, ktoré sú potrebné aj v období krízovej situácie, brannú výchovu, alebo dokonca také elementárne znalosti, ako je podanie prvej pomoci.
Najväčšou výzvou bude aj do budúcnosti udržať predvídateľné zdrojové zabezpečenie, ktoré umožní budovať naše ozbrojené sily, ktoré budú zvládať výzvy 21. storočia. Naše ozbrojené sily musia byť moderné, nasaditeľné a schopné brániť našu vlasť, ako aj interoperabilné s našimi spojencami, aby sme boli v budúcnosti schopní ubrániť našu vlasť a naše hodnoty.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.1.2021 14:17 - 14:19 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca gestorského výboru predniesol správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu obrannej stratégie Slovenskej republiky.
Návrh obrannej stratégie Slovenskej republiky pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 364 z 28. decembra 2020 na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, zahraničnému výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil gestorský Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, aby podal správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Po prvé výsledky prerokovania vo výboroch. Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol uvedený materiál pridelený rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, prerokovali návrh obrannej stratégie Slovenskej republiky v stanovenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky: A. schváliť návrh obrannej stratégie Slovenskej republiky a po: B. zrušiť obrannú stratégiu Slovenskej republiky schválenú uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1844 z 23. septembra 2005.
Stanovisko gestorského výboru: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať návrh uznesenie, ktoré je súčasťou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.1.2021 14:06 - 14:09 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol túto správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na navýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a vyčlenenie do rezervných síl pre vojenskú operáciu EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine, tlač 366. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na navýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a vyčlenenie do rezervných síl pre vojenskú operáciu EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine, tlač 366, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 363 z 28. decembra 2020 pridelil návrh na navýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a vyčlenenie do rezervných síl pre vojenskú operáciu EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine, tlač 366, na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na navýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a vyčlenenie do rezervných síl pre vojenskú operáciu EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine, tlač 366, v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s navýšením počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a vyčlenením do rezervných síl pre vojenskú operáciu EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine. Prílohou tejto správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 11:55 - 11:56 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Patrick, ja by som ti chcel pogratulovať k tomuto zákonu. Naozaj z môjho pohľadu je to dielo také, že je to dôkaz toho, že keď niekto sa snaží robiť jednu vec poriadne, tak ju dotiahne dobre dokonca. A ešte navyše si myslím, že o to viac je to dôležité, lebo môže to priniesť zdravie pre občanov, samozrejme, už na každom jednotlivcovi je to, je to zvlášť teda, že jak sa rozhodne nakupovať, ale je to, bude to, bude to určite prínosom, takže gratulácia k tomuto.
Skryt prepis