Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 16:46 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 16:51 - 16:57 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, viacerí sme aj komunálnymi poslancami. Už dnes tu pán poslanec Krajčír hovoril tiež o tom a viacerí sa aj snažíme pomáhať obciam, mestským častiam, mestám, v ktorých sme komunálnymi poslancami. Ja mám troška výhodu, keďže som bratislavský mestský poslanec, v tom, že hlavné mesto má svoj vlastný zákon, takže niektoré veci si vieme doladiť separátne od toho, aby to malo dopad na iné obce a mestá. Robí sa to trocha ľahšie, a toto je taký, taký prvý krok aj po konzultáciách s vedením hlavného mesta.
Predkladáme návrh v tomto prípade len poslanci hnutia OĽANO, ale avizujem, že v najbližších, na najbližších schôdzach prídeme ešte s ďalšími vylepšeniami tohto zákona o hlavnom meste aj s ďalšími poslancami komunálnymi hlavného mesta, ktorí, ktoré sa tu nachádzajú z iných, iných, najmä koaličných, teda strán parlamentných.
No a tento návrh zákona rieši pomerne urgentnú záležitosť, ktorá súvisí s tým, že Bratislava by chcela tento rok zaviesť parkovaciu politiku, celomestskú parkovaciu politiku. Pôvodne to malo byť už v júni tohto roka. Teraz sa to posúva na október. No a nevyhnutnou súčasťou parkovacej politiky je aj, je aj odťahovanie vozidiel, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky. Niekedy to môžu byť skutočne aj vážne situácie. Nikomu sa neľúbi, keď mu odtiahnu auto. Nie je to nejak pre ľudí až taká obľúbená téma, ale iba pre tých, ktorí nevedia dodržiavať predpisy. Niektorí (ruch v sále a zaznievanie gongu) oceňujú, keď sa auto, keď auto má, alebo motorové vozidlo má kto odtiahnuť, pretože sú to často situácie, sú to miesta, na ktoré sa nevedia dostať záchranná služba, hasiči, kam sa nevie dostať prevádzkovateľ, ktorý odváža odpad z kontajnerov, čiže nevyhnutnou súčasťou parkovacej politiky je určite aj odťahová služba.
No a v Bratislave je problém v tom, že mesto má zriadenú odťahovú službu, ale v zmysle zákona vie odťahovať vozidlá len z ciest I. a II. triedy, pretože z tých tzv. trojok a štvoriek, teda z ciest III. a IV. triedy, majú oprávnenie odťahovať len mestské časti, no ale tie zase nemajú zriadené odťahové služby. A preto mesto Bratislava už aj zriadilo podnik, ktorý by mal odťahovať vozidlá, keď sa zavedie parkovacia politika. No, a zmyslom tohto zákona je, aby sme umožnili pripojiť sa mestským častiam k takto zriadenému celomestskému podniku na odťahovanie vozidiel, aby sa dalo odťahovať zo všetkých ciest a aby bol na cestách poriadok a aby tá parkovacia politika fungovala skutočne efektívne.
Sú tam určité aj pravidlá, ktoré zavádzame v tejto novele zákona, a za také najpodstatnejšie považujem to, že takto vytvorený podnik, už či tam bude majetková účasť len hlavného mesta, alebo spolu hlavné mesto, mestské časti, môže mať iba majetkovú účasť týchto verejných subjektov, teda zákon nepripúšťa, aby mohol súkromný subjekt vstupovať do odťahov, inými slovami, nechceme, aby si niekto z odťahovania motorových vozidiel v Bratislave robil súkromný biznis, a preto je tam tá podmienka. Bude to platiť, samozrejme, len pre hlavné mesto, lebo je to novela zákona o hlavnom meste, ale medzi prvým a druhým čítaním by som rád konzultoval túto vec aj so, so ZMOS-om a s Úniou miest, či nestojí za to zvážiť, aby takáto podmienka platila pre odťahové služby na celom Slovensku, pre všetky obce, pre všetky mestá, a uvidím, aká bude reakcia. Ak nebude pozitívna reakcia, tak to necháme zatiaľ len pre hlavné mesto Bratislavu, a ak bude pozitívna reakcia, tak to vieme vyriešiť tak, že tú poslednú vetu, ktorú tam máte v tom paragrafovom znení, vložíme do zákona o pozemných komunikáciách a odtiaľto ju vypustíme a tým pádom to bude platiť pre všetky obce a mestá.
Nakoniec toto bolo aj riešenie, ktoré odporúčalo v rámci konzultácii, ktoré som mal, ministerstvo vnútra, ale neodvážil som sa takúto úpravu spraviť bez toho, aby som to prekonzultoval so ZMOS-om a s Úniou miest, takže uvidíme, ako to dopadne, a, samozrejme, riešim praktickú záležitosť, ktorá pomôže ľuďom, najmä poctivým, zodpovedným ľuďom, ktorá pomôže hlavnému mestu, aby, aby sa vyriešila naozaj veľmi neuspokojivá dopravná situácia, a tá dopravná situácia je tak neuspokojivá, že si ju všíma aj programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa uvádza, že vláda sa chce zaoberať neuspokojivou dopravnou situáciou v aglomerácii Bratislavy a efektívnou parkovacou politikou na jej území.
Nakoniec všetci dobre vieme, nielen Bratislavčania, ale aj tí, čo do Bratislavy dochádzajú, či už za prácou, za zábavou, ako turisti alebo z iných dôvodov, že dopravná situácia v Bratislave je, je skutočne žalostná. Častokrát máme v Bratislave dopravný kolaps a verím, že zavedenie parkovacej politiky vrátane efektívnej parkovacej odťahovej služby pomôže vyriešiť v konečnom dôsledku túto neuspokojivú situáciu, a myslím si, že to je aj zámerom programového vyhlásenia vlády, ktoré, ktoré zamýšľa túto žalostnú situáciu v aglomerácii Bratislavy súvisiacu s dopravou riešiť.
Ďakujem pekne za slovo a takisto budem rád, ak tento návrh zákona podporíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 16:49 - 16:51 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ja ďakujem kolegom za to, že v podstate vítajú tento návrh zákona. Môj osobný názor je ten, že v podstate veľmi to pomôže hlavne v riešení priestupkov, ktoré sa dejú vlastne v našich mestách nielen tam, kde je parkovacia politika, ale tam, kde nie je parkovacia politika, čo nie je vylúčené, že v podstate niektoré mestá na túto politiku nabiehajú, a veľmi účinný nástroj to bude na riešenie týchto priestupkov.
Samozrejme, nechceme ostať len pri tomto VÚD-e, budeme ďalej pokračovať, pretože treba si uvedomiť jednu vec, že skutočne v tých mestách tú účinnosť v tej ulici preberajú tie mestské a obecné polície, kde ten verejný poriadok je čisto len na ich pleciach. A pokiaľ chceme, aby efektívne pracovali a účinne pracovali, tak musia mať aj nástroj na vyberanie prípadných sankcií a to riešenie týchto priestupcov.
A ja si myslím, že tento, tento zákon určite podporia všetci poslanci a bude to účinný nástroj pre obecné polície do ďalšieho obdobia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 16:46 - 16:47 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja rovnako podporujem tento návrh zákona.
Už ako povedala moja predrečníčka, pomôže to obciam, pomôže to najmä tým, ktoré v najbližšej dobe spúšťajú parkovaciu politiku alebo už ktoré majú parkovaciu politiku zavedenú, aby fungovala efektívnejšie, a nakoniec tento, tento návrh zákona súvisí čiastočne aj s tým ďalším, ktorý budem o chvíľu predstavovať, aj keď tento je postavený všeobecne pre všetky obce, pomôže všetkým obciam, ten ďalší, to bude novela zákona o hlavnom meste. Tam takisto budeme vypomáhať hlavnému mestu tým návrhom pri parkovacej politike. Takže trocha to súvisí, čiastočne to súvisí.
A je to taký začiatok série zákonov, ktorý by sme ako poslanci chceli aj v najbližšom období predkladať, ktoré pomôžu obciam, pomôžu najmä pri riešení dopravnej situácie, parkovacej politiky a veci, ktoré s tým súvisia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 16:45 - 16:46 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ako jedna zo spolupredkladateľov návrhu zákona som tento zákon konzultovala s viacerými príslušníkmi obecných polícií a na doplnenie chcem povedať, že bol vo všeobecnosti prijatý veľmi kladne.
Rozšíria sa kompetencie obciam, teda aj obecným políciám realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti. Pomôžeme z veľkej časti obciam riešiť parkovaciu politiku a rezidenčné parkovanie. Pre obecné polície to bude znamenať veľkú pomoc a uľahčenie práce pri riešení dopravných situácií v obciach, a to aj z preventívneho hľadiska vo vzťahu k porušovateľom cestnej premávky.
Štátna polícia v súčasnosti nestíha tieto správne delikty riešiť a obecné polície to riešia zdĺhavým a neefektívnym spôsobom, napr. nasadením tzv. papuče. Správne delikty prejednávať poverený orgán obce a v prípade odvolania bude vec ako druhostupňový orgán riešiť štátny policajt z príslušného okresného dopravného inšpektorátu. Výnosy z pokút pôjdu obciam, čo znamená istý príjem do obecného rozpočtu.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2021 16:40 - 16:45 hod.

Mihalik Marcel
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 16:40 - 16:45 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, rád by som vás oboznámil s niektorými skutočnosťami, ktoré mi prináleží v prvom čítaní vám povedať.
Predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nadväzuje vo svojej problematike na nami schválené programové vyhlásenie vlády, kde okrem iného sa píše o zvyšovaní kompetencií pre obecné a mestské polície.
Predkladaná legislatívna úprava je vyústením snahy obcí a miest v zastúpení Úniou miest, Združením miest a obcí Slovenska a Združením K8, keď sa práve z ich iniciatívy, ako i potreby neodkladného riešenia problematiky statickej dopravy v obciach a mestách, ktorá sa postupne stáva neudržateľnou, a v potrebe zavádzania a realizácie tzv. parkovacích politík, bolo navrhnutie legislatívneho, ale i v úzkej nadväznosti technického riešenia zverenia kompetencií obciam a mestám v tejto oblasti realizovať a postihovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti, a to príslušníkmi obcí, obecných polícií a mestských polícií.
Samotná legislatívna norma sa tvorila v úzkej spolupráci v rezorte verejnej správy od januára 2019, kedy Združenie K8 upozornilo na dôležitosť potreby zverenia možnosti riešenia objektívnej zodpovednosti ako prepotrebný inštitút v dôsledku regulácie parkovania a riešenia veľkých problémov v samotnej statickej doprave pre obecné a mestské polície.
Následne podľa navrhovaných riešení realizácie v porušení pravidiel cestnej premávky spočívajúcich v porušení zákazu zastavenia a státia v kompetencii obecných a mestských polícií zástupcovia Policajného zboru Slovenskej republiky v oblasti Policajného prezídia, oddelenia dopravnej polície, analyzovali súčasný stav jestvujúcej legislatívy, potrebu legislatívnych úprav a oprávnení a predstavili odbornej komisii návrhy riešenia problému, okruhy porušení a ich možné riešenia formou objektívnej zodpovednosti, ktoré by malo byť obecným a mestským políciám Slovenska zverené.
Boli odprezentované subjekty, ktoré sú legislatívne navrhované, aby v určitom štádiu konania o správnom delikte realizovali samostatné správne konanie. Ako orgán dokumentujúci skutok vydávajúci rozkaz o uložení sankcie a konajúci o podanom odpore je navrhovaná obec v zastúpení obecnou, resp. mestskou políciou.
Problematickým v zavedení do praxe môže byť funkčnosť a pružnosť existujúceho informačného systému, ktorý by obciam a mestám mal poskytovať technické a programové prostriedky k efektívnemu postupu ukladania sankcií. Za správne delikty samotného držiteľa vozidla ako i pripojenia obcí a miest k centrálnej evidencii správnych deliktov, nakoľko vstup do systému z technických prostriedkov obcí a miest budú musieť zabezpečovať obce a mestá samotné.
Z tohto dôvodu za účelom zabezpečenia nevyhnutného technického zosúladenia, kvalitného preškolenia zamestnancov k samotnej realizácii je navrhované nadobudnutie účinnosti v dostatočnom časovom predstihu, a to od 1. mája 2022. Dôležitým faktorom samotného prijatia navrhovanej legislatívy je i tlak občanov obcí a miest na potrebu riešenia problematiky v statickej doprave, ako i samotnou samosprávou.
Z uvedených dôvodov je teda plne na mieste, aby sa samotná obec, mesto svojou činnosťou a plnením povinnosti snažili dosiahnuť kvalitnú a profesionálnu kontrolu činnosti príslušníkov obecných a mestských polícií, dosiahnuť požadovanú reguláciu v statickej doprave v rámci vlastnej dostupnej a zákonnej legislatívnej úpravy a bola jej daná takáto možnosť, riadne a zákonne pokutovať držiteľov, majiteľov motorových vozidiel na svojom území za porušovanie pravidiel cestnej premávky a zabezpečiť, aby pri vlastnom prevádzkovaní motorového vozidla boli riadne dodržiavané pravidlá v územnej pôsobnosti obcí a miest.
Z týchto dôvodov plne podporujem ako jeden z mnohých predstaviteľov s dlhoročnou praxou v samospráve prijatie tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2021 16:37 - 16:39 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne a vážení kolegovia poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 395). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu a zároveň sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 16:34 - 16:37 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený predsedajúci, poslankyne, poslanci, skupina poslancov predkladá návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Keďže je to prvé čítanie, tak uvediem ho v skratke.
Cieľom tohto návrhu je rozšírenie kompetencií obcí, vlastne obecných polícií realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. V súčasnosti je možné správny delikt držiteľa vozidla, teda objektívna zodpovednosť, prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Obec nemôže vyhotovovať dôkazy ani vydávať meritórne rozhodnutia vo veci správneho deliktu držiteľa vozidla. Policajný zbor nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých protiprávnych skutkov v cestnej premávke a na strane druhej značné množstvo obcí, predovšetkým okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov, kde jasne stanovili pravidlá, realizovali príslušné dopravné značenie, avšak nemajú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel.
Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností, a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce.
Čo sa týka pokút, ak pokutu uloží právoplatné rozhodnutie obce, prijmem poku..., príjem pokuty patrí do obcí. Obdobne sa navrhuje upraviť aj príjem v prípade uložených trov konania, ak tieto vznikli, resp. boli uložené v obci v súvislosti s uložením pokuty v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla v uvedenom v podaní odporu.
Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu bude príslušný orgán Policajného zboru, ktorý je de facto miestne príslušný, teda dopravný inšpektorát v okrese na prejednávanie a objasňovanie týchto priestupkov.
Zároveň sa zavedie pre obce pripojenie k existujúcej aplikácii centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov, ktorá je využívaná na realizáciu konania o správnych deliktoch držiteľov vozidiel, aby bola upravená tak, aby poskytovala možnosť realizovať toto konanie rovnako pre príslušníka Policajného zboru, ako aj zamestnanca obce.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2021 16:32 - 16:33 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby sa výbory, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 16:29 - 16:32 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, zákon o štátnom rozpočte pozná viacero druhov rezerv. Tieto rezervy sa vytvárajú na rôzne účely. S niektorými prichádzame častejšie do styku, niektoré sú viac zaujímavé, iné menej.
No a k tým zaujímavejším podľa môjho názoru patrí aj rezerva premiéra, rezerva predsedu vlády a ten obnos tam nie je malý, pričom zákon žiadnym spôsobom neupravuje, ako sa predseda vlády dopracuje k výsledku pri rozdeľovaní financií, ktoré sú alokované v tejto rezerve. Poznáme to z ministerstiev, z ústredných orgánov, z rôznych štátnych úradov, že ak minister poskytuje dotácie a inú finančnú pomoc, ale najmä dotácie, tak má, sa hovorí, poruke - aj v zmysle zákona, pri niektorých úradoch sú to interné prepisy - vytvorenú komisiu, dotačnú komisiu alebo akúkoľvek komisiu ako poradný orgán, ktorého, ktorej rady môže, ale nemusí akceptovať, ale väčšinou akceptuje, až na výnimky, pretože niektoré žiadosti, ktoré prichádzajú o pomoc, v prípade premiéra to býva väčšinou o pomoc, nejaká katastrofa, živelná pohroma a tak ďalej, ale môžu to byť aj iné druhy žiadostí, sú aj zložitejšieho charakteru a je dobre, keď sa to chce komplexne posúdiť, aby mal aj premiér poruke určitú komisiu, ktorá mu vie s tým poradiť, vie vyhodnotiť, vie povedať, ktoré, na ktoré sa objektívne má dať peniaze a na ktoré nie.
No a to je práve cieľom novely zákona o rozpočtových pravidlách, aby predseda vlády, ak to uzná za vhodné, a keďže tento návrh bol robený aj po konzultácii s úradom vlády, tak mám informácie, že to považuje za vhodné, aby si mohol vytvoriť komisiu, ktorá mu poradí, akým spôsobom bude poskytovať finančné prostriedky zo svojej rezervy alebo z rezervy predsedu vlády, nie z jeho vlastnej, ale z rezervy predsedu vlády. Takže o tom je tento návrh zákona, je to jednoduchá novela zákona o rozpočtových pravidlách a som pripravený zodpovedať prípadné otázky, ktoré by v tejto súvislosti boli vami položené, a v každom prípade budem rád, ak väčšina z vás, tak aby bol zákon schválený, mi to na konci toho legislatívneho procesu aj podporí. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis