Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.2.2021 o 19:25 hod.

Mgr.

Jozef Bubnár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 10:13 - 10:28 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán Kamenický, s mnohými vecami, ktoré odzneli vo vašej rozprave, súhlasím. Konkrétne s tým, že tá suma 6 mld. eur je značný balík, ktorý budeme splácať 30 rokov, a si myslím, že z tejto verejnej debaty by parlament nemal byť vynechaný. Pokiaľ viem, ministerstvo financií sa bude snažiť tento stav zmeniť v najbližších týždňoch, neviem, či ste už dostali informáciu, že budú prebiehať rokovania s poslaneckými klubmi a s ministerstvom financií. Mňa skôr, tá diskusia, ktorá prebehla len v podstate s videohovorom s europoslancami a samosprávami niektorými, je nedostatočná určite.
Ja skôr vidím iný problém v tom, že samotný problém urobila už Európska únia, ktorá vôbec neberie do úvahy jednotlivé potreby členských krajín, ale vlastne nadiktovala, ako má tento plán obnovy vyzerať, a v podstate tie členské krajiny Európskej únie sa pohybujú v určitých mantineloch, ktoré im stanovila, čo je chyba.
A čo sa týka samotného dokumentu plánu obnovy a odolnosti, tak ešte stále prebieha ten negociačný proces schvaľovania, nie je to uzavreté, takže tieto svoje výhrady budete môcť deklarovať potom na stretnutiach ministra financií na poslaneckom klube.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 9:28 - 9:43 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 425) a vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, kľudne sa nadýchajte, vydýchajte, neponáhľajte sa.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 586 zo dňa 4. februára 2021 pridelila tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť - výbor pre financie a rozpočet - uznesenie č. 149 zo dňa 5. februára 2021, ústavnoprávny výbor - uznesenie č. 223 zo dňa 5. februára 2021.
Z uznesení výborov nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk k danému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 150 z 5. februára 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 9:28 - 9:43 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctená snemovňa, chcel by som len krátko vysvetliť môj pozmeňovací návrh, ktorý teda prešiel dlhým procesom a aj by som ho prirovnal k pôrodu, ale neviem to ja posúdiť teda, lebo som nikdy nerodil. A chcem len vysvetliť pár drobností, ktoré, ktoré tam sme považovali za dôležité.
V prvom rade oproti tomu pôvodnému návrhu sme považovali za dôležité uvoľniť ten režim pýtania si predbežného súhlasu od vlády pri priamych, ale hlavne nepriamych prevodoch akcionárskych podielov v podnikoch kritickej infraštruktúry. Je to zhruba 18 podnikov, niektoré priemyselné, niektoré energetické, a ich materské spoločnosti alebo ešte ich materské spoločnosti materských spoločností, čiže tzv. babky, o ktoré ide pri nepriamych prevodoch. Sú kótované na burzách, sú obchodované na najväčších burzách v zahraničí a bolo by naozaj veľmi ťažké alebo neštandardné a neprimerané od nich žiadať, aby si na prevody svojich akcií na burzách žiadali povolenie slovenskej vlády.
Čiže tam sme nakoniec použili ustanovenia podobného nemeckého zákona, ktorý hovorí, že ministerstvo hospodárstva môže preskúmať takéto prevody. Samozrejme, tieto jednotlivé spoločnosti majú povinnosť ich ohlásiť a potom ministerstvo hospodárstva ich môže preskúmať a v prípade, že to ohrozuje verejný poriadok a národnú bezpečnosť Slovenskej republiky a ďalších krajín Európskej únie, navrhne vláde vysloviť nesúhlas s takouto transakciou. To je jedna záležitosť.
Druhá záležitosť je v prípade konkurzu, reštrukturalizácie, uplatnenia záložného práva, to je už naozaj veľmi vážna vec v prípade takéhoto podniku. Ale v takom prípade pri prevode majetku, pri pohybe majetku akomkoľvek v rámci takéhoto konkurzu alebo exekúcie, alebo záložného práva si dotknutý subjekt musí vypýtať povolenie od vlády s takýmto niečím nakladať.
Čiže, keď to preženiem a niekto v exekúcii by chcel získať jadrovú elektráreň Mochovce, tak sa musí predtým opýtať vlády a, samozrejme, že pán minister hospodárstva a celá vláda by určite povedali, že nie, nie, my vám to pekne tu zaplatíme a Mochovce nám nechajte. Čiže to je tá noha vo dverách pre vládu, ktorú sme tam nechali, a myslím si, že to je naozaj primerané a oprávnené. A zase nebude tam tá noha v úplne zbytočných prípadoch. Nechceli sme ani vytvoriť zbytočnú byrokratickú povinnosť pre ministerstvo hospodárstva preskúmavať každú transakciu, ktorá sa objaví v týchto spoločnostiach, lebo to som hovoril tuto pánovi ministrovi hospodárstva, že by si musel zriadiť nový odbor na ministerstve, ktorý by to všetko preskúmaval a dával, dával k tomu nejaké vyjadrenie.
Ešte jedna zmena, ku ktorej sme dospeli v podstate včera po diskusii, že dvihneme tú, tú hranicu späť na 10 %, pretože pod 10 % naozaj to nie je významný podiel spoločnosti. Ak sa to dostane nad 10 %, naozaj je to niečo vážne, čím by, čím by sa mali teda úrady zaoberať a ministerstvo hospodárstva, keďže ide o tieto strategické podniky.
Možnože ešte jednu poznámku, myslím si, že by sa mal aj prehodnotiť tento zoznam podnikov kritickej infraštruktúry, lebo v dnešnej dobe už ani nie je tak dôležité, čo kto vyrába, to sa väčšinou dá získať niekde na trhu, ale sú dôležité tie siete. Je dôležitý často softvér, je dôležité know-how. Sú dôležité vedomosti, ktoré vlastne sú kľúčové pre fungovanie krajiny. Takže myslím si, že by sme mohli otvoriť túto verejnú diskusiu v tomto roku a možnože sa pozrieť na ten zoznam, že čo tam všetko je, či všetky tie podniky tam patria, ktoré sú mnohé na 100 % súkromné. Na druhej strane, či tam by sme nemali zaradiť niečo iné, čo je takisto dôležité.
Takže ďakujem za dôveru a verím, že tento môj pozmeňovací návrh a celý tento zákon nájde podporu vo vašich radoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 19:25 - 19:25 hod.

Bubnár Jozef
Ďakujem všetkým, ktorí reagovali, a už iba chcem popriať pekný večer, majte sa pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 19:23 - 19:25 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No, Jozef, naozaj ako veľmi dobré, kultivované, ako ťa poznám, povedal si o moste, si hovoril, no a zajtra, som presvedčený, že nepríde pán Pellegrini do pléna, pretože aj dnes niektorí poslanci prišli za našimi poslancami, Jozef, a prosili, aby ste vystúpili, pretože zajtra určite Peťo Pellegrini do pléna nepríde, tak ako nepríde Robo Fico, tak ako tu nebudú, tak ako celý čas nechodia. Ale majú právo, samozrejme, že majú právo na predčasné voľby. A prečo majú právo, Jozef? No pretože už sa tie najťažšie časy končia, už Peťo Pellegrini nebude platiť, ako povedal Sakovej, že veď to oni zaplatia. Peťo Pellegrini už chce vládnuť, opäť chce kšeftovať, ako, samozrejme, čo celý čas s Robom Ficom robili, a to je ich, to je ich, to je ich. Nikto tu zajtra nebude zo SMEROHLAS-u, tak ako počas celého toho roka, počas toho celého roka.
Peťo, čo ste nervózny? Čo rozkladáte ručičkami? Máte tie ručičky nejaké nervózne. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec...

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
No tak čo ma tu, tak môžte upozorniť, aby na mňa nerozprával.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, aby ste zachovali pokoj. Dokončite.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Pán Pellegrini! Vráťte mi čas, prosím vás pekne.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pokračujte, pán poslanec.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Vráťte mi čas, pán Pellegrini ma vyrušoval.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Ja vám nemôžem počas tohto vrátiť, ale...

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
No jasné, presne toto ste, toto ste vy! Toto ste vy!

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec!

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Ste jedna neskutočná skupina, skupina, ktorá tu roky kšeftovala, roky kradla a teraz, keď vám človek povie pravdu, tak tuto Peťko Pellegrini ručičkami rozhadzoval, vyrušoval ma a keď mi máte vrátiť čas, tak zase, samozrejme, lebo ste z tej istej partičky Alibabových zbojníkov, no tak ja vám nevrátim.
Ja vám želám všetkým veľa zdravia, ale každému jednému z vás. Smeráci, nech vám Pán Boh alebo karma vráti to, čo si zaslúžite.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 19:21 - 19:23 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Tak ja takisto kolegovi Jožkovi Bubnárovi chcem poďakovať. Je to také symbolické, že bol asi, nie bol asi, bol určite posledný vystupujúci v rozprave a dal do toho, samozrejme, jeho vlastnú emóciu a dobrotu, ktorú v srdci má. No a bodaj by tá, taká tá, nazvem to teraz možno tak pateticky, láska, ktorá, ktorá volá vlastne, aby sa dotkla tých ľudí, ktorí rozhodujú aj v tomto parlamente, a prial by som mu aj vzhľadom k jeho mladému veku teda, aby sa naozaj dožil toho, že v parlamente budú sedieť takí ľudia, ktorí sa budú vedieť zjednocovať pre krajinu, pre veci a tak ďalej. Určite sa to stane. Prechádzame veľkými zmenami, aj toto sú veľké skúšky pre nás mladých teda poslancov, ktorí sú, dá sa povedať, ešte neskúsení, ale aj pre krajinu, pre Slovensko, pre všetko taká očista musí prísť, ale zároveň si netreba zakrývať oči pred tým, čo tu bolo.
Niekto hovorí, že nevracajme sa späť, ale nedá sa nič robiť, my sa musíme pozerať späť, pretože vlastne aj tí ľudia, ktorí sa tuná uchádzajú o to, že by chceli opäť viesť krajinu, lebo im stúpajú preferencie, tak jednoducho to sú tí istí, čo tu doteraz boli. A jednoducho rád by som bol, keby sa zmenili k lepšiemu a potom by mohli vládnuť, ale nemám úplne teda istotu, že by sa tak stalo. Takže jednoducho ja to takisto beriem ako zneužívanie, doslova zneužívanie tejto situácie zlej, ktorú na Slovensku zažívame, na to, aby sa nejakým spôsobom pokúsili zvrhnúť to, čo tu je, a aby nadobudli moc. O nič iné v podstate tuná nejde.
Takže ja ešte raz Jožkovi Bubnárovi ďakujem a nech sa on a jeho deti dožijú tých lepších čias. A verím, že sa aj dožijú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 19:20 - 19:21 hod.

Nemec Richard
Ďakujem, pán predsedajúci.
Jozef, zase si ukázal, že ten most vieš budovať a poukázal si, poukázal si na jednu veľkú pravdu. Tie severské krajiny preto zvládajú pandémiu tak, lebo tí politici držia spolu. Vybíjať si politický kapitál na korone, ktorú sme si nikto nevymysleli tuná v tomto pléne, a zneužívať ju, je to trošku také všelijaké, ale však tí ľudia to snáď pochopia a pristúpia k tomu s úctou a s pokorou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 19:20 - 19:20 hod.

Šudík Tomáš
Jožino, ja ďakujem za tvoj kultivovaný prejav a možno aj týmto by mohli občania vidieť, keď tu raz naša opozícia po nás kričala, že sme magori a, v úvodzovkách, debili a sa nevieme správať, tak aby to reálne videli, že aj od nás idú tie kultivované prejavy a že sme slušní ľudia a nie to, čo z nás vykresľuje tá opozícia. Takže ďakujem ti a tvoj prejav bol, myslím, že aj celkom emotívny a veľmi dobrý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.2.2021 19:12 - 19:20 hod.

Bubnár Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, ja, pamätám si, že keď som môjmu okoliu oznámil, že prijal som teda pozvanie kandidovať do politiky, tak mal som vlastne také dve cesty, ako sa k tomu ľudia postavili. A jedni hovorili, že, Joži, ty tam vôbec nepatríš, proste lebo ty si strašne taký staviteľ mostov, ty si ten, ktorý stále zmieruje, a druhí mi zas hovorili, je to skvelé, že tam ideš, pretože aj takýchto ľudí potrebujeme. A ja som vlastne prišiel sem aj preto, aby som zistil, kto z nich mal pravdu. Zatiaľ to neviem, ale to celé moje psychické nastavenie, teda človek, akým som sa narodil pred 34 rokmi, tak takéhoto človeka chcem tu aj ponúknuť.
Bolo to asi pred štyrmi rokmi, keď som bol na takej rodinnej oslave človeka, ktorého si nesmierne vážim, oslavoval veľké životné jubileum, a vtedy som priniesol ako dar až z Rakúska taký jeden prenádherný darčekový kôš. Skutočne, bolo to na chvíľu takou hviezdou celého toho podujatia a všetci si to fotili, že proste nič krajšieho ešte nevideli. Ja som sa tak vytešoval, ako som proste si uctil človeka, ktorého si veľmi vážim, ale z ničoho nič sa pred budovou, kde sa tá oslava konala, objavilo nové auto zabalené v stuhe. Zistili sme, že je to dar od takisto jednej z prítomných, a od toho momentu všetky tie nadšenia z môjho daru sa absolútne stratili, na ten môj darčekový kôš sa zabudlo a všetci išli obdivovať auto, ktoré stálo vonku.
Priatelia, prečo hovorím tento príbeh? Žijeme od roku 2020 v dobe, akú svet ešte nepoznal. A tam vonku pred budovou pristavilo to také fiktívne auto, volá sa koronavírus. Je logické, že čosi tak mohutné, gigantické pritiahlo pozornosť všetkých ľudí. A ja by som ale chcel tak pozitívne zakončiť a vyzvať naozaj ľudí, aby sme nevideli iba to, čo sa tam vonku objavilo, ale aby sme videli ten darčekový kôš, to, čo tu je a čo je pre všetkých ľudí tejto krajiny. Teda rád by som povedal naozaj tie pozitívne veci, ktoré táto vláda, títo poslanci za desať mesiacov priniesli.
Keď sa pozrieme na vládu a ministrov, náš Eduard Heger napísal podľa mnohých ekonómov jeden z najlepších rozpočtov, aký tu kedy bol. Transparentne vybral šéfa Finančnej správy. Pani ministerka Kolíková urobila jednu zaujímavú reformu súdnictva. Pán Sulík ako minister hospodárstva naozaj skvelými nápadmi na podporu podnikateľov sa snaží uctiť si to, čo sa možno dlhodobo zanedbávalo. Takisto kolegovia zo SME RODINA, napadá mi pán minister Krajniak a jeho skvelá práca, pán minister Doležal.
Ale aby sme tu nehovorili iba teda o vláde, ja sa teším, že aj medzi nami poslancami sa nájdu ľudia, ktorí sú plní kreativity a nápadov. Čo napríklad mňa veľmi potešilo, čo sme za tých desať mesiacov stihli presadiť, bol napríklad návrh môjho kolegu Miška Šipoša, a teda 200 eur pre tehotné mamičky už od štvrtého mesiaca. Anička Andrejuvová takisto presadila skvelý návrh, kde všetci politickí väzni z komunizmu dostali 1 989 eur ako krásny symbol toho, že si museli do tohto roku, kedy sme si vybojovali slobodu, veľa vytrpieť. Tiež kolegovia zo SME RODINA, potravinový semafor, aby sme doslova vedeli, čo jeme. A mohol by som pokračovať s mnohými skvelými nápadmi aj z radov poslaneckých lavíc, ktoré sme tu priniesli.
Teraz trošku možno aj k tomu meritu veci. Ja nie som slepý a takisto keď tu kolega Suja hovoril o tom, že nevidíme tú náladu medzi ľuďmi, jasné, že ju vidíme a mňa to nesmierne trápi. No zároveň sa teraz tak chcem možno spýtať. Kam chceme dotiahnuť demokraciu v roku 2021? Psychológia má termín, ktorý sa volá odkrajovanie salámy. Ja som vnútorne presvedčený, že ak spravíme predčasné voľby teraz, týmto precedensom podľa mňa nastane to, že vždy sa po desiatich mesiacoch nespokojná opozícia vzbúri a bude žiadať voľby. A nedajbože, aby sme sa dožili toho, čo sa stalo napríklad v americkom Capitole, aby možno ten, kto prehrá voľby, burcoval svojich fanúšikov na dosť násilné protesty.
Priatelia, ja nechcem spochybňovať nikoho legislatívne zámery alebo čo je za tým. Ja sa pýtam, chceme vidieť demokraciu v roku 2021 na tomto mieste? Ja sa toho naozaj bojím.
Možno už na záver len tak na odľahčenie, áno, takisto ja by som teda nepoužíval slová, aké niekedy náš pán premiér používa. Ale urobil som si taký krátky kvíz, ja vám poviem expresívne slovo a skúste mi k tomu zaradiť premiéra z minulosti. Tak začneme takto, že kto povedal "gágaji, táraji a prďúsi". Bol to Mečiar, áno. Mám tu, že "špinavé protislovenské prostitútky" alebo "Sorošove deti". Bol to takisto jeden z premiérov v minulosti. A tu ma naozaj privádza možno zamyslieť sa k tomu, že ten tlak, ktorý sa na premiéra krajiny vyvíja, musí byť tak enormný, že naozaj závisí od sily osobnosti, kto sa s tým ako popasuje. A ak boli premiéri a premiérky v histórii, ktorí sa s tým popasovať dokázali, je to vďaka tomu, že sa narodili možno s vyššou silou osobnosti. Ale skutočne, ja nechcem súdiť nikoho, kto niekedy je s nervami na kraji.
Takže, prosím vás, priatelia, majme naozaj trošku takú úctu k demokracii. Nesnažme sa za každú cenu bojovať, ale skúsme sa spojiť, ako sa píše o Švédsku. Skúsme naozaj poraziť túto pandémiu a spolupracovať pre našich občanov.
Ďakujem, že ste mali so mnou ešte trpezlivosť a prajem ešte pekný večer. Majte sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 19:11 - 19:12 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Chcel by som všetkým kolegom poďakovať za ich faktické poznámky, ktoré na mňa smerovali. Je mi ľúto, že nás tu je v pléne práve takto málo a si neprišli kolegovia vypočuť ani prejavy poslancov Národnej rady. Ešte bude za mnou pokračovať môj kolega, čož je veľmi smutné, že takto poslanci odchádzajú z pléna a zrazu chcejú robiť predčasné voľby a ani tu nesedí z nich väčšina, tak ako by tu potom vlastne sedeli? A som rád, že aj kolegovia sa so mnou zhodli na tom, že voľby predčasné nemajú žiaden zmysel, pretože v súčasnosti podľa preferencií nie je možnosť, ak HLAS so SMER-om nepôjde s ĽSNS, aby vznikla nejaká koalícia. Jednoducho sa to nedá a nedá.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis