Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.2.2021 o 13:43 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 5.2.2021 14:43 - 14:58 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som tiež chcela upresniť, že používanie technických noriem je založené na zásade dobrovoľnosti a z tejto zásady vychádza aj slovenská právna úprava v oblasti technickej normalizácie, to je zákon 264/1999. V súlade s deklarovanou zásadou dobrovoľnosti technická norma obsahuje všeobecne uznávané technické riešenia, ktoré sú v dispozícii všetkým zainteresovaným stranám. Použitie technickej normy má byť len jednou z možností, ako splniť požadované parametre a vlastnosti výrobku. Technické normy sa však môžu stať záväznými v rámci zmluvnoprávnych vzťahov v obchodných zmluvách medzi dodávateľom a odberateľom. Čiže toto nám hovorí vlastne zákon o európskej normalizácii a myslím si, že to je len vlastne vstup do toho riešenia, aby sa stali záväzné pre, v rámci zákona o detských ihrísk, ihriskách. Takže to, čo povedal pán minister aj pán podpredseda vlády ohľadom tej svojej ponuky, možno toho kompromisu, tak myslím si, že to by vyriešilo vlastne ten problém, o ktorom tu teraz diskutujeme.
Skryt prepis
 

5.2.2021 14:43 - 14:58 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Kotleba, vy ste normálne mediátor, teraz vás musím nazvať, naozaj že v dobrom. Lebo vy ste vlastne, ja takisto, takisto vítam tú možnosť, ktorú dal pán minister, že, že teda ten prísľub, že budeme sa zaoberať tou povinnosťou tých STN noriem, a to, že sú len dobrovoľné momentálne, teda keď zrušíme ten, tento zákona, tak to je fakt. A tie STN normy, samozrejme, sú dostačujúce, lebo ony sú prevzaté zo smernice Európskej únie, čiže tam, tam sú jasne zadané, že aké majú byť.
Ale možno ja trošku viacej vnímam v tom zákone viacej tej bezpečnosti, lebo aj údržba a kontrola detských ihrísk súvisí, súvisí s bezpečnosťou a možno aj so šetrením financií v konečnom, lebo toto, keď niečo nám dlhšie vydrží, tak aj šetríme, samozrejme. Takže treba, keď už raz dáme veci dokopy, tak treba sa o nich starať. A takisto to rieši aj definíciu detského ihriska ako takú, lebo zrušením toho zákona napríklad nebudeme mať vôbec, vôbec stanovené, že čo to vlastne detské ihrisko je. Lebo detské ihrisko sa skladá z hracích prvkov, ktoré si, samozrejme, môžte kúpiť, musíte dodržať tie STN normy, ale to už, jak ich poskladáte, a to, že napríklad umiestnite šmykľavku, a čo sa stáva, umiestnite ju zle voči napríklad stene nejakej z betónu, kde to dieťa si môže, môže, ja neviem, urobiť nejaké nešťastie, tak práve na to sú tie kontroly aj, samozrejme, pri kolaudácii a podobne. Takže, takže tak.
Skryt prepis
 

5.2.2021 14:28 - 14:43 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Cmorej, zase ste to len zľahčovali. SOI-ka, samozrejme, už to tu niekoľkokrát bolo povedané, nemá kapacity na kontrolu, na údržbu už vôbec nie, samozrejme, o ktorej ste hovorili. Nie je tu priestor na všetky možné témy alebo aj skorej polovička možno z toho bolo, bolo z môjho pohľadu naozaj veľmi slabé argumenty, ktoré ste otvorili.
To, čo sa stane, samozrejme, v súkromných priestoroch, za to, samozrejme, zodpovedá rodič, ale keď raz máme verejné, verejný priestor, verejné ihrisko a treba tie, tie hracie prvky, áno, sú certifikované, ale treba ich aj správne umiestniť. Za to, samozrejme, a stanovisko SOI-ky, samozrejme, ešte dopĺňam, že najpočetnejšie zisťované nedostatky sa týkajú práve správy a údržby, takže keby, keby naozaj sa o to starajú tie samosprávy, tak jak sa o to stará tuto pán primátor Rimavskej Stredy, ak správne hovorím, Štvrtku alebo čoho, tak, tak, tak, takých je málo, hej. Čiže, chvalabohu, že, že takých, že tu takých máme, ale, ale nie všetci to dodržujú a keď nájdu nejakú skulinku v tom zákone, tak to budú zľahčovať a, a nebudú to dodržovať.
A ešte tu padol aj komunizmus, slovo. Tak za komunistov neboli ani tie dve firmy, bola tu len jedna firma, ktorá stavala tie ihriská zrejme, a dnes už tu máme, asi zrejme chceme ísť aj tým smerom, že, že máme tu otvorený trh a prichádzajú sem nové firmy, tak máme, keď máme teda dve, tak rozmýšľajme na to, ako teda zvýšiť ten trh, aby, aby bola súťaž čo najlepšia, aby tá cena išla dole... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 14:13 - 14:28 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, všetky tieto právne predpisy najprv, o ktorých si hovoril, sú ony sú, áno, ale sú nedostatočné, sú nedostatočné. Potom dúfam, že nebude dotyčný odborník prepustený z funkcie, keď si si tak rýchlo vedel vybaviť vlastne nové stanovisko. Si spomínal, že máš už nové stanovisko, ktoré to, čo som rozprával, bolo zo včera, neplatí, tak dúfam, že toto sa nestane.
Ale idem ďalej, idem ďalej, že ešte si spomínal, že bol ten zákon na základe toho, že nejakému ministrovi alebo neviem, nejakému poslancovi sa stal nejaký úraz ťažký s dieťaťom a on si to vyloboval a on si vyloboval čo teda? Bezpečnosť ihrísk si vyloboval. Akože loboval kvôli tomu, že chce z toho urobiť biznis alebo kvôli tomu, že to dieťa sa mu zranilo, hej?
A ďalej SOI-ka kontroluje, áno, robí tie, nemá kapacitu, aby, proste má určitú len kapacitu, aby kontrolovala, ale neodstraňuje tie nedostatky.
A takisto si nemyslím, že systém bude kolabovať na tom, lebo tak si to postavil, že bude nám tu kolabovať systém na bezpečnosti detských ihrísk a ak spadneme pod to ako spoločnosť, že budeme vyčíslovať detský život v tomto prípade na 30-tisíc, tak sme naozaj skončili. To je asi tak.
Pán Cmorej, prosím vás, doštudujte si, lebo naozaj akože... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, reagujte na predrečníka.

Kučera, Karol, poslanec NR SR
Ale on reagoval takisto akože nie na mňa, nie na pána... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:43 - 13:58 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak bolo toho viacej, ďakujem za pripomienky. Možno by som za, asi neodpoviem na všetky, ale začal by som Janou Cigánikovou, pani poslankyňou, že však práve o tom to je, že o tej diskusii, že za prvé teda regulácia ihrísk materských škôl má úplne iný predpis, aký, o ktorom sa tu bavíme.
Ale keď sa bavíme teraz o tom, že viacerí ste hovorili o tých firmách dvoch len, tak krásne to vieme upraviť tak, aby, aby ten certifikovaný výrobok spĺňal, samozrejme, tie STN normy, spĺňal tie následné kontroly a vieme to upraviť v zákone. Nebudú to musieť vyrábať len tieto dve firmy. Kľudne si to môžte dať urobiť, čo ja viem, aj z dreva napríklad u nejakého šikovného stolára, ktorý to vyrobí, a dojde SOI-ka na kontrolu a všetko bude v poriadku. Takže nie je to tak. Hej? Nemusíme mať tento bič na seba, keď ho nechceme.
No a k pánovi Cmorejovi, možno poviem toľko len, že fakt sa musel, som sa musel zasmiať nad tým, že, že som, som vás nekontaktoval alebo niečo také. Však som vás niekoľkokrát kontaktoval, naopak, vy ste neprejavili záujem. Ešte včera som bol za vami, vy ste neprejavili vôbec záujem o ďalšiu diskusiu ako tú, len tú jednu. Spomenuli ste si, že ste boli na stretnutiach, tak boli ste len na jednom s nami. A snažil som sa naozaj s vami skontaktovať.
No a to je čiastočne odpoveď aj na pána Kotlebu teda, že predsa len tá komunikačná chyba tam nastala. Beriem to tak. Je ťažká doba, je málo času, takže to chcem povedať, že, že aj tento zákon naozaj bol možno zobraný veľmi povrchne, si myslím, a málokto to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:43 - 13:58 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. No mnohí, ktorí sa tu vyjadrujú, sme buď poslanci v obciach, mestách a tak ďalej a je pravda, že aj ja keď som prvýkrát sa stretol s týmto návrhom, tak na prvý šup som povedal, že som za to, aby sa to zrušilo, pretože aj my sme sa v našom meste stretávali s tým, že tá administratíva, resp. tie poplatky, ktoré okolo toho sú, boli, by som povedal, neprimerané a radi by sme sa, samozrejme, ich zbavili.
Ale aj na základe možno rozhovorov práve aj na klube a aj s Karolom Kučerom, ktorý sa tejto problematike venoval, a chcem oceniť jeho snahu, teda čo pre to všetko spravil a myslím si, že v tej rozprave to dal aj jasne najavo, že má úprimný záujem, venoval tomu veľmi veľa času, tak aj mňa presvedčil o tom, že to zrušenie zákona ako také bez náhrady ani ja nepodporím.
To znamená, že je potrebné naozaj nájsť tie prieniky tak, aby to bolo vyhovujúce, aby, ako tuná spomenul pán primátor z Rimavskej Soboty, aby aj preňho to vyhovovalo. Lebo do určitej miery zase si musíme uvedomiť, a to som sa aj ja presvedčil, že mnohí starostovia, hlavne v menších obciach, si ani neuvedomujú tú zodpovednosť, ktorú majú, že sa to tam môže stať. To znamená, že tento zákon do určitej miery alebo do značnej miery ich aj chráni, pretože ak sa naplní, tak potom, ak sa tam naozaj niečo stane, tak sú, tak sú chránení.
A to konštatovanie, ktoré tuná Karol Kučera povedal, že z tých kontrolovaných ihrísk 70 - 80 % nespĺňalo tie požiadavky a kritériá, tak to je skutočne alarmujúce.
A ja som teda za to, aby sme naozaj našli, našli tú spoločnú reč a dohodli sa na tom, aby to bolo v takej, by som povedal, priechodné pre jednu aj pre druhú stranu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:43 - 13:58 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vidíme, že pri tomto zákone sú rôzne protichodné názory nielen zo strany opozície, ale aj koalície.
V prvom rade by sme mali klásť dôraz na bezpečnosť a zdravie našich detí. To si myslím, že na tom sa zhodneme všetci, a to je tá základná priorita. Ale určite musíme nájsť nejaké vyváženie a kompromis medzi tým, aby sme nešikanovali naše obce, mestá, ktoré vlastne sú vystavené rôznym tlakom. Je pravda, že boli naozaj v minulosti viaceré vážne úrazy, niektoré sa skončili aj tragicky, a práve preto, že mnohé tieto detské ihriská nespĺňali rôzne technické normy, parametre, samozrejme, neboli použité kvalitné materiály, z bezpečnostného hľadiska boli úplne nevyhovujúce.
Takže ja som presvedčený o tom, že mali by sme sa sústrediť na efektívnu kontrolu, to je už jedno, či zo strany štátnych orgánov, alebo samosprávnych, aby tieto ihriská kontrolovali efektívnejším spôsobom, aby vlastne predchádzali takýmto vážnym úrazom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:43 - 13:58 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, rozumiem obavám Karola Kučeru o bezpečnosť detských ihrísk, verím, že sa nájde spoločný kompromis hlavne pre prevádzkovateľov detských ihrísk a bezpečnosti detských ihrísk. Určite si teba vyžiadať stanovisko Únie miest Slovenska, ZMOS-u a SK 8.
Dnes sa skutočne stretávame na samospráve s rozličnými známymi podnikateľov v biznise, ako im my ponúkame v rozličných zákonoch tento biznis napĺňať. A tak chodia po obci energetickí audítori, ktorí navštevujú domácnosti a ponúkajú im rôzne audity, dávajú im podpisovať zmluvy na tri roky o službách, ktoré od nich vymámia každý rok viac ako sto eur.
Aj v oblasti bezpečnosti detských ihrísk bombardujú neustále samosprávy, aby od nich vymámili na revízie nemalé finančné prostriedky. Preto s nadmernou reguláciou treba skoncovať hlavne preto, že malé obce, pre malé obce je to šikana a množstvo financií.
Pripomínam, že pri povolení a skolaudovaní detských ihrísk platí stavebný zákon a investor musí zabezpečiť všetky certifikáty. Vybudovať detské ihrisko stojí niekoľko desiatok tisíc eur a následná kontrola a certifikáty ho zbytočne predražujú a hlavne malé obce nedokážu opakovane certifikáty financovať.
Tak verím, že sa nájde spoločný kompromis a nakoniec budú obe strany spoločné. Teda budú, obidve strany budú spokojné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:28 - 13:43 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. A, pán poslanec Kučera, ja ti ďakujem za tvoje vystúpenie, pretože bolo pokojné, také pragmatické. Zhodnotil si tú situáciu, aká je, pomenoval si viaceré fakty aj tie čísla, ktoré uvádza SOI-ka o pochybeniach, ktoré sa zistili.
Mne sa takisto ako tebe nepáči, že keď SOI-ka má viac ako cez 400 zákonov, ktoré musí kontrolovať, alebo povinnosti, ktoré musí kontrolovať, tak my si vybereme práve detské ihriská, ktoré ešte ani neprišli do praxe tej kontroly a ešte ani nevieme to posúdiť, či by sa tá situácia zlepšila alebo nie. Takže s týmto ja takisto sa neviem stotožniť.
Ja sa ešte naviažem na to, čo hovoril aj pán predkladateľ, pán minister, že ja rozumiem tomu, že mnohokrát tá regulácia je neúnosná, že je to finančne veľmi náročné, že často sa na tom možno nabaľujú niektoré firmy, ktoré to absolútne nerobia. Zoberú peniaze a nič to nemení na kvalite, napríklad v tomto prípade ihrísk. Ale nikdy sa nestotožním s tým, že situáciu budeme riešiť tak, že to úplne zrušíme bez toho, aby sme načrtli nejakú víziu, ako by sme to potom ďalej vedeli kontrolovať alebo regulovať. Najjednoduchšie niečo zrušiť a potom sa nedostať z časových dôvodov k tomu, aby sa tá situácia zlepšila.
To isté si myslím napríklad aj o pracovných zdravotných službách. Najjednoduchšie je zrušiť kontrolu v dvojke, v ktorých najviac pracovných, teda úrazov a chorôb z povolania vzniká, pretože tí ľudia nie sú úplne bez rizika, ale sú to ľudia, ktorí pracujú v podlimitnom riziku a často u nich tá kontrola je nedostatočná. Čiže tieto diskusie sú tu už roky a toto mi pripomína veľmi aj tieto pracovné zdravotné služby a postoj SaS k tomu. Čiže v tomto ja ťa úplne podporujem.
Spomenul si aj, dal si si tú námahu, aj starostov, čiže ja si myslím, že nejaký konsenzus by sme našli a minimálne presunutie tohto návrhu na budúcu schôdzu by nám v tomto pomohlo. Takže ja sa tiež k tomu prihováram a pripájam.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:28 - 13:43 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Karol, my sme spolu absolvovali niekoľko stretnutí k tejto téme a množstvo vecí z toho, čo si povedal, sa zakladá na pravde. Počul som tie veci rovnako aj ja, preto by som sa chcel naozaj prihovoriť, aby neostalo len pri prísľuboch a aby naozaj tieto prísľuby boli naplnené, že pre prípad potreby zrušenia tohto zákona a keďže sa momentálne nevieme dohodnúť ani na jeho presunutí, ani k takejto dohode nedošlo. Tak by som naozaj ešte raz chcel apelovať, aby táto snaha bola pretavená do nejakej skutočnosti, aby sme čím rýchlejšie našli vyváženú alternatívu ku súčasnému predpisu, ktorý teda, ako som správne pochopil, ideme rušiť, a aby sme dosiahli rovnováhu medzi nadmernou reguláciou a tým, čo reálne chráni životy a zdravie našich detí.
Ďakujem.
Skryt prepis