Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.2.2021 o 13:43 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

5.2.2021 14:43 - 14:58 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Kotleba, vy ste normálne mediátor, teraz vás musím nazvať, naozaj že v dobrom. Lebo vy ste vlastne, ja takisto, takisto vítam tú možnosť, ktorú dal pán minister, že, že teda ten prísľub, že budeme sa zaoberať tou povinnosťou tých STN noriem, a to, že sú len dobrovoľné momentálne, teda keď zrušíme ten, tento zákona, tak to je fakt. A tie STN normy, samozrejme, sú dostačujúce, lebo ony sú prevzaté zo smernice Európskej únie, čiže tam, tam sú jasne zadané, že aké majú byť.
Ale možno ja trošku viacej vnímam v tom zákone viacej tej bezpečnosti, lebo aj údržba a kontrola detských ihrísk súvisí, súvisí s bezpečnosťou a možno aj so šetrením financií v konečnom, lebo toto, keď niečo nám dlhšie vydrží, tak aj šetríme, samozrejme. Takže treba, keď už raz dáme veci dokopy, tak treba sa o nich starať. A takisto to rieši aj definíciu detského ihriska ako takú, lebo zrušením toho zákona napríklad nebudeme mať vôbec, vôbec stanovené, že čo to vlastne detské ihrisko je. Lebo detské ihrisko sa skladá z hracích prvkov, ktoré si, samozrejme, môžte kúpiť, musíte dodržať tie STN normy, ale to už, jak ich poskladáte, a to, že napríklad umiestnite šmykľavku, a čo sa stáva, umiestnite ju zle voči napríklad stene nejakej z betónu, kde to dieťa si môže, môže, ja neviem, urobiť nejaké nešťastie, tak práve na to sú tie kontroly aj, samozrejme, pri kolaudácii a podobne. Takže, takže tak.
Skryt prepis
 

5.2.2021 14:28 - 14:43 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Cmorej, zase ste to len zľahčovali. SOI-ka, samozrejme, už to tu niekoľkokrát bolo povedané, nemá kapacity na kontrolu, na údržbu už vôbec nie, samozrejme, o ktorej ste hovorili. Nie je tu priestor na všetky možné témy alebo aj skorej polovička možno z toho bolo, bolo z môjho pohľadu naozaj veľmi slabé argumenty, ktoré ste otvorili.
To, čo sa stane, samozrejme, v súkromných priestoroch, za to, samozrejme, zodpovedá rodič, ale keď raz máme verejné, verejný priestor, verejné ihrisko a treba tie, tie hracie prvky, áno, sú certifikované, ale treba ich aj správne umiestniť. Za to, samozrejme, a stanovisko SOI-ky, samozrejme, ešte dopĺňam, že najpočetnejšie zisťované nedostatky sa týkajú práve správy a údržby, takže keby, keby naozaj sa o to starajú tie samosprávy, tak jak sa o to stará tuto pán primátor Rimavskej Stredy, ak správne hovorím, Štvrtku alebo čoho, tak, tak, tak, takých je málo, hej. Čiže, chvalabohu, že, že takých, že tu takých máme, ale, ale nie všetci to dodržujú a keď nájdu nejakú skulinku v tom zákone, tak to budú zľahčovať a, a nebudú to dodržovať.
A ešte tu padol aj komunizmus, slovo. Tak za komunistov neboli ani tie dve firmy, bola tu len jedna firma, ktorá stavala tie ihriská zrejme, a dnes už tu máme, asi zrejme chceme ísť aj tým smerom, že, že máme tu otvorený trh a prichádzajú sem nové firmy, tak máme, keď máme teda dve, tak rozmýšľajme na to, ako teda zvýšiť ten trh, aby, aby bola súťaž čo najlepšia, aby tá cena išla dole... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 14:13 - 14:28 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, všetky tieto právne predpisy najprv, o ktorých si hovoril, sú ony sú, áno, ale sú nedostatočné, sú nedostatočné. Potom dúfam, že nebude dotyčný odborník prepustený z funkcie, keď si si tak rýchlo vedel vybaviť vlastne nové stanovisko. Si spomínal, že máš už nové stanovisko, ktoré to, čo som rozprával, bolo zo včera, neplatí, tak dúfam, že toto sa nestane.
Ale idem ďalej, idem ďalej, že ešte si spomínal, že bol ten zákon na základe toho, že nejakému ministrovi alebo neviem, nejakému poslancovi sa stal nejaký úraz ťažký s dieťaťom a on si to vyloboval a on si vyloboval čo teda? Bezpečnosť ihrísk si vyloboval. Akože loboval kvôli tomu, že chce z toho urobiť biznis alebo kvôli tomu, že to dieťa sa mu zranilo, hej?
A ďalej SOI-ka kontroluje, áno, robí tie, nemá kapacitu, aby, proste má určitú len kapacitu, aby kontrolovala, ale neodstraňuje tie nedostatky.
A takisto si nemyslím, že systém bude kolabovať na tom, lebo tak si to postavil, že bude nám tu kolabovať systém na bezpečnosti detských ihrísk a ak spadneme pod to ako spoločnosť, že budeme vyčíslovať detský život v tomto prípade na 30-tisíc, tak sme naozaj skončili. To je asi tak.
Pán Cmorej, prosím vás, doštudujte si, lebo naozaj akože... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, reagujte na predrečníka.

Kučera, Karol, poslanec NR SR
Ale on reagoval takisto akože nie na mňa, nie na pána... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:43 - 13:58 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak bolo toho viacej, ďakujem za pripomienky. Možno by som za, asi neodpoviem na všetky, ale začal by som Janou Cigánikovou, pani poslankyňou, že však práve o tom to je, že o tej diskusii, že za prvé teda regulácia ihrísk materských škôl má úplne iný predpis, aký, o ktorom sa tu bavíme.
Ale keď sa bavíme teraz o tom, že viacerí ste hovorili o tých firmách dvoch len, tak krásne to vieme upraviť tak, aby, aby ten certifikovaný výrobok spĺňal, samozrejme, tie STN normy, spĺňal tie následné kontroly a vieme to upraviť v zákone. Nebudú to musieť vyrábať len tieto dve firmy. Kľudne si to môžte dať urobiť, čo ja viem, aj z dreva napríklad u nejakého šikovného stolára, ktorý to vyrobí, a dojde SOI-ka na kontrolu a všetko bude v poriadku. Takže nie je to tak. Hej? Nemusíme mať tento bič na seba, keď ho nechceme.
No a k pánovi Cmorejovi, možno poviem toľko len, že fakt sa musel, som sa musel zasmiať nad tým, že, že som, som vás nekontaktoval alebo niečo také. Však som vás niekoľkokrát kontaktoval, naopak, vy ste neprejavili záujem. Ešte včera som bol za vami, vy ste neprejavili vôbec záujem o ďalšiu diskusiu ako tú, len tú jednu. Spomenuli ste si, že ste boli na stretnutiach, tak boli ste len na jednom s nami. A snažil som sa naozaj s vami skontaktovať.
No a to je čiastočne odpoveď aj na pána Kotlebu teda, že predsa len tá komunikačná chyba tam nastala. Beriem to tak. Je ťažká doba, je málo času, takže to chcem povedať, že, že aj tento zákon naozaj bol možno zobraný veľmi povrchne, si myslím, a málokto to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:43 - 13:58 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. No mnohí, ktorí sa tu vyjadrujú, sme buď poslanci v obciach, mestách a tak ďalej a je pravda, že aj ja keď som prvýkrát sa stretol s týmto návrhom, tak na prvý šup som povedal, že som za to, aby sa to zrušilo, pretože aj my sme sa v našom meste stretávali s tým, že tá administratíva, resp. tie poplatky, ktoré okolo toho sú, boli, by som povedal, neprimerané a radi by sme sa, samozrejme, ich zbavili.
Ale aj na základe možno rozhovorov práve aj na klube a aj s Karolom Kučerom, ktorý sa tejto problematike venoval, a chcem oceniť jeho snahu, teda čo pre to všetko spravil a myslím si, že v tej rozprave to dal aj jasne najavo, že má úprimný záujem, venoval tomu veľmi veľa času, tak aj mňa presvedčil o tom, že to zrušenie zákona ako také bez náhrady ani ja nepodporím.
To znamená, že je potrebné naozaj nájsť tie prieniky tak, aby to bolo vyhovujúce, aby, ako tuná spomenul pán primátor z Rimavskej Soboty, aby aj preňho to vyhovovalo. Lebo do určitej miery zase si musíme uvedomiť, a to som sa aj ja presvedčil, že mnohí starostovia, hlavne v menších obciach, si ani neuvedomujú tú zodpovednosť, ktorú majú, že sa to tam môže stať. To znamená, že tento zákon do určitej miery alebo do značnej miery ich aj chráni, pretože ak sa naplní, tak potom, ak sa tam naozaj niečo stane, tak sú, tak sú chránení.
A to konštatovanie, ktoré tuná Karol Kučera povedal, že z tých kontrolovaných ihrísk 70 - 80 % nespĺňalo tie požiadavky a kritériá, tak to je skutočne alarmujúce.
A ja som teda za to, aby sme naozaj našli, našli tú spoločnú reč a dohodli sa na tom, aby to bolo v takej, by som povedal, priechodné pre jednu aj pre druhú stranu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:43 - 13:58 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vidíme, že pri tomto zákone sú rôzne protichodné názory nielen zo strany opozície, ale aj koalície.
V prvom rade by sme mali klásť dôraz na bezpečnosť a zdravie našich detí. To si myslím, že na tom sa zhodneme všetci, a to je tá základná priorita. Ale určite musíme nájsť nejaké vyváženie a kompromis medzi tým, aby sme nešikanovali naše obce, mestá, ktoré vlastne sú vystavené rôznym tlakom. Je pravda, že boli naozaj v minulosti viaceré vážne úrazy, niektoré sa skončili aj tragicky, a práve preto, že mnohé tieto detské ihriská nespĺňali rôzne technické normy, parametre, samozrejme, neboli použité kvalitné materiály, z bezpečnostného hľadiska boli úplne nevyhovujúce.
Takže ja som presvedčený o tom, že mali by sme sa sústrediť na efektívnu kontrolu, to je už jedno, či zo strany štátnych orgánov, alebo samosprávnych, aby tieto ihriská kontrolovali efektívnejším spôsobom, aby vlastne predchádzali takýmto vážnym úrazom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:43 - 13:58 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, rozumiem obavám Karola Kučeru o bezpečnosť detských ihrísk, verím, že sa nájde spoločný kompromis hlavne pre prevádzkovateľov detských ihrísk a bezpečnosti detských ihrísk. Určite si teba vyžiadať stanovisko Únie miest Slovenska, ZMOS-u a SK 8.
Dnes sa skutočne stretávame na samospráve s rozličnými známymi podnikateľov v biznise, ako im my ponúkame v rozličných zákonoch tento biznis napĺňať. A tak chodia po obci energetickí audítori, ktorí navštevujú domácnosti a ponúkajú im rôzne audity, dávajú im podpisovať zmluvy na tri roky o službách, ktoré od nich vymámia každý rok viac ako sto eur.
Aj v oblasti bezpečnosti detských ihrísk bombardujú neustále samosprávy, aby od nich vymámili na revízie nemalé finančné prostriedky. Preto s nadmernou reguláciou treba skoncovať hlavne preto, že malé obce, pre malé obce je to šikana a množstvo financií.
Pripomínam, že pri povolení a skolaudovaní detských ihrísk platí stavebný zákon a investor musí zabezpečiť všetky certifikáty. Vybudovať detské ihrisko stojí niekoľko desiatok tisíc eur a následná kontrola a certifikáty ho zbytočne predražujú a hlavne malé obce nedokážu opakovane certifikáty financovať.
Tak verím, že sa nájde spoločný kompromis a nakoniec budú obe strany spoločné. Teda budú, obidve strany budú spokojné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:28 - 13:43 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. A, pán poslanec Kučera, ja ti ďakujem za tvoje vystúpenie, pretože bolo pokojné, také pragmatické. Zhodnotil si tú situáciu, aká je, pomenoval si viaceré fakty aj tie čísla, ktoré uvádza SOI-ka o pochybeniach, ktoré sa zistili.
Mne sa takisto ako tebe nepáči, že keď SOI-ka má viac ako cez 400 zákonov, ktoré musí kontrolovať, alebo povinnosti, ktoré musí kontrolovať, tak my si vybereme práve detské ihriská, ktoré ešte ani neprišli do praxe tej kontroly a ešte ani nevieme to posúdiť, či by sa tá situácia zlepšila alebo nie. Takže s týmto ja takisto sa neviem stotožniť.
Ja sa ešte naviažem na to, čo hovoril aj pán predkladateľ, pán minister, že ja rozumiem tomu, že mnohokrát tá regulácia je neúnosná, že je to finančne veľmi náročné, že často sa na tom možno nabaľujú niektoré firmy, ktoré to absolútne nerobia. Zoberú peniaze a nič to nemení na kvalite, napríklad v tomto prípade ihrísk. Ale nikdy sa nestotožním s tým, že situáciu budeme riešiť tak, že to úplne zrušíme bez toho, aby sme načrtli nejakú víziu, ako by sme to potom ďalej vedeli kontrolovať alebo regulovať. Najjednoduchšie niečo zrušiť a potom sa nedostať z časových dôvodov k tomu, aby sa tá situácia zlepšila.
To isté si myslím napríklad aj o pracovných zdravotných službách. Najjednoduchšie je zrušiť kontrolu v dvojke, v ktorých najviac pracovných, teda úrazov a chorôb z povolania vzniká, pretože tí ľudia nie sú úplne bez rizika, ale sú to ľudia, ktorí pracujú v podlimitnom riziku a často u nich tá kontrola je nedostatočná. Čiže tieto diskusie sú tu už roky a toto mi pripomína veľmi aj tieto pracovné zdravotné služby a postoj SaS k tomu. Čiže v tomto ja ťa úplne podporujem.
Spomenul si aj, dal si si tú námahu, aj starostov, čiže ja si myslím, že nejaký konsenzus by sme našli a minimálne presunutie tohto návrhu na budúcu schôdzu by nám v tomto pomohlo. Takže ja sa tiež k tomu prihováram a pripájam.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:28 - 13:43 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Karol, my sme spolu absolvovali niekoľko stretnutí k tejto téme a množstvo vecí z toho, čo si povedal, sa zakladá na pravde. Počul som tie veci rovnako aj ja, preto by som sa chcel naozaj prihovoriť, aby neostalo len pri prísľuboch a aby naozaj tieto prísľuby boli naplnené, že pre prípad potreby zrušenia tohto zákona a keďže sa momentálne nevieme dohodnúť ani na jeho presunutí, ani k takejto dohode nedošlo. Tak by som naozaj ešte raz chcel apelovať, aby táto snaha bola pretavená do nejakej skutočnosti, aby sme čím rýchlejšie našli vyváženú alternatívu ku súčasnému predpisu, ktorý teda, ako som správne pochopil, ideme rušiť, a aby sme dosiahli rovnováhu medzi nadmernou reguláciou a tým, čo reálne chráni životy a zdravie našich detí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 13:13 - 13:28 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, musím povedať, že som rád, že som si dal trošku viac času na to, lebo mal som to pripravené tak zhruba na tých desať minút. Ale predsa len aj sa mi ťažko spalo, keď som si pripravoval túto rozpravu, vážne.
Viem, že to zľahčujete, túto tému. A veľmi ťažko sa mi počúvali aj vaše slová, ktoré ste na margo zrušenia tohto zákona už teraz povedali. Dokonca ste aj zle pomenovali tento zákon. Povedali ste, si to možno prehrajte naspäť, že zrušenie zákona detských ihrísk. Takže najprv by som chcel povedať, že sa bavíme o zrušení zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Čiže, aby sme sa dobre počúvali, čo ideme zrušiť. A chcel by som, samozrejme, aj vašu pozornosť upriamiť na to, aby sme teda počúvali, že o čom sa bavíme.
Myslím si a teší ma takisto, že nie som jediný nielen tu v pléne medzi kolegami teda, ale aj medzi odborníkmi, ktorí sa zaoberajú kontrolou STN noriem či priamo problematikou detských ihrísk, že takýto zákon by nemal byť zrušený bez náhrady. Bez náhrady. Nezľahčoval by som vôbec túto tému. Nakoniec prijatie tohto zákona podpisovala už aj pani prezidentka Zuzana Čaputová. Tu by som mohol možno skončiť, ale v športe som sa držal aj hesla, že tam, kde iní končia, ja len začínam. Takže som sa pozrel na tento problém trošku do hĺbky.
Hovorili ste a som veľmi rád, že ste hovorili vlastne o SOI-ke. Koľko? Štyristotri právnych predpisov musí vykonávať. A musím povedať, že práve SOI-ka, s ktorými som sa bavil s odborníkmi zo SOI-ky, hovoria o nutnosti existencie zákona 371/2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk. A je to podporené dlhodobo pretrvávajúcimi nedostatkami v oblasti bezpečnosti detských ihrísk, ktoré boli opodstatnené z dôvodu vzniknutých úrazov, dokonca smrteľných. Tu mi treba povedať, že nejak sme si zvykli možno na Slovensku, že začneme riešiť takéto závažné veci, až keď sa niečo stane. A nemyslíme dostatočne na prevenciu tak dôležitej veci, ako je bezpečnosť našich ihrísk.
Áno, súhlasím s tým, že je to zaťažujúce pre SOI-ku. Majú tam strašne veľa práce. Nemajú kapacity na to, aby zvládali toľko vykonávacích predpisov. Ale prečo práve ideme rušiť, tie všetky ostatné, čo ste menovali, ako v poriadku, ale prečo ideme rušiť alebo sme ho ani nevytvorili vlastne, tento zákon.
Hovoril si, že smrteľné prípady sa nestávajú alebo že ich je málo, alebo možnože... Neviem, koľko je málo. Ale tak hovorím, že ťažko sa mi spalo práve z tohto dôvodu, že poviem jeden. Napríklad v areáli rekreačného zariadenia v Poráči dňa 19. septembra sa stal, 2015, sa stal smrteľný úraz, keď sa na päťročného chlapčeka zrútila hojdačka v tvare baranidla. Pri šetrení sa dospelo k záveru, že hojdačka bola neodborne postavená, bez certifikácie a neboli na nej vykonávané pravidelné kontroly. Boli zistené nedostatky, s ktorými sa pri kontrolných akciách stretávajú inšpektori SOI. Napríklad v roku 12, 2012, boli zistené nedostatky v 78 %, v roku 2013, a som rád teda, že tak často to SOI-ka preverovala, v 83 prípadoch, v 83 % prípadov, v roku 2017 opäť v 79 % prípadov. Toľko teda zo stanoviska SOI. A prípady boli, samozrejme, aj medializované.
Veľmi ťažko sa mi to hovorí, ale napriek, napriek týmto prípadom som ochotný vnímať aj celú tú dôvodovú správu, ktorá sa vyhodnotila na ministerstve hospodárstva. A myslím si, že na tom sa zhodneme všetci, že tento zákon obsahuje zbytočnú nadmernú reguláciu, s tým plne súhlasím, ktorá zamestnáva prevádzkovateľov a vlastníkov detských ihrísk, čo sú, samozrejme, poväčšine VÚC-ky, mestské úrady alebo súkromníci či iní prevádzkovatelia. Nevhodné sú najmä body - krátke prechodné obdobie, ktoré si spomínal, pán minister, ktoré zapríčiňujú zatváranie detských ihrísk, súhlasím. Finančná náročnosť starých či výstavbu nových ihrísk, súhlasím. Komplikované a opäť finančne náročné uvedenie do prevádzky, to si ani nespomínal. Komplikované a zdĺhavé získanie certifikátu oprávnenej osoby pre kontrolu detských ihrísk, tiež si nespomínal. A komplikované vedenie záznamov o vykonaní kontroly.
V čom sa však zásadne rozchádzame, pán minister, je, že tento zákon ideme rušiť bez náhrady. Po rozhovoroch s odborníkmi môžem konštatovať, že nebudeme mať adekvátnu alebo dostačujúcu alternatívu, právnu alternatívu pre bezpečnosť detí na detských ihriskách. Vysvetlím aj trošku tej legislatívy v krátkosti. Lebo, samozrejme, to sú odborné veci. A ja teda nie som ani právnik, ale som si naštudoval tie veci aj s právnikmi.
Takže od roku 1999 spadali ešte detské ihriská, lepšie povedané ich komponenty, len pod zákon 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody. A v § 7 ods. 3 sa uvádza, že dodržiavanie STN noriem je len dobrovoľné či odporúčajúce. To znamená, že nie je to pravda, že by tieto STN normy sa museli dodržiavať. Tu to máme jasne zdokumentované a zrušením tohto zákona prídeme k tomuto predpisu, resp. k tomuto zákonu.
Ďalej detské ihriská, zase lepšie povedané len ich komponenty, spadali aj pod nariadenie vlády 404/2007 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktoré transformovalo smernicu Európskeho parlamentu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, avšak sankcie za porušenie alebo nedodržanie tejto smernice Slovensko neprijalo žiadne. A tieto informácie čerpám zo stanovisko ministerstva hospodárstva z roku 2017.
Neskôr v roku 2010 prišlo nariadenie vlády 349/2010, bolo platné od 1. 1. 2011 až po 1. 4. 2019, ktoré aspoň sčasti riešilo povinné technické požiadavky o postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačného zariadenia. Avšak nedávno, v roku 2019 prišlo nariadenie vlády, ktoré aj toto povinné nariadenie vlády zrušilo.
Nakoniec teda prišiel zákon 371, ktorý dnes ideme rušiť. S detskými ihriskami, lepšie povedané len ich komponentami, padneme teda naspäť o 20 rokov pod spomínaný zákon, ktorý som hovoril. Toľko teda zhrnutie tej, tej technickej časti.
A ešte jedna možno k tomu len informácia, že žiadny právny predpis nebudete ustanovovať, kto bude osobou oprávnenou na výkon kontroly týchto zariadení detských ihrísk. Čiže bez kontroly. (Reakcia z pléna.) Prevádzkovatelia, áno.
A aby som len nekritizoval teda, dovolil by som spomenúť niekoľko podmienok, ktoré by pomohlo nájsť konsenzus medzi šikanóznym teda zákonom, dá sa povedať v úvodzovkách, a stavom, do ktorého sa zrušením tohto zákona dostaneme. Čiže do diskusie o novej právnej úprave navrhujeme predĺžiť prechodné obdobie a povinnosť uvedenia starých detských ihrísk a uvedenie do súladu so zákonom teda 371 možno až do roku 2026. Kľudne 20 % detských ihrísk ročne z toho, aby to nebolo tak zaťažujúce. To sú len návrhy. Ako je to na diskusiu, samozrejme, to hovorím, z celkového počtu ihrísk. Čo som ináč aj už vykomunikoval a overoval som si to s niektorými samosprávami, predstaviteľmi samospráv a boli na to prístupní.
Navrhujeme zjemnenie regulácie, ktorá umožňuje úpravu podmienok pre získanie certifikátu oprávnenej osoby na vykonávanie kontroly. Takže tam bola napríklad taká podmienka, že musí mať ročnú prax ten človek, čo je naozaj zbytočné z nášho pohľadu.
Navrhujeme aj jednoduchšie a finančne výhodnejšie uvedenie do prevádzky detského ihriska, napríklad kolaudačným rozhodnutím len za účasti oprávnenej osoby, samozrejme, na kontrolu. Nie je nutné platiť zástupnú kontrolu do nejakej externej firmy.
Navrhujeme menej zaťažujúce pravidelné kontroly pre vlastníka. Kontroly možno by sme navrhli vykonávať častejšie, avšak nie je povinnosť správy z vykonávanej kontroly zasielať na SOI-ku. Ale naopak, SOI-ka by mohla prísť hocikedy na kontrolu, proste ten prevádzkovateľ by si musel viesť nejaké zápisy, samozrejme, a prípadne mu aj uložiť pokutu, ak by to, ak by to nedodržoval. Nemajú kapacity na to. (Reakcia z pléna.) Ja len hovorím ten stav.
Navrhujeme medzi základné povinnosti vlastníka doplniť povinnosť mať počas celej doby prevádzky ihriska uzatvorené poistenie na zodpovednosti za škodu v súvislosti s prevádzkou detského ihriska. Poisťovňa bude mať nastavené určité podmienky, samozrejme, pre uzatvorenie zmluvy a rýchlejšie to služba pre občanov, rýchlejšie poskytnutie náhrady škody pre rodičov dieťaťa. A sú ďalšie, samozrejme, možnosti na diskusiu, ako napríklad budovanie aj určitého percenta detských ihrísk pre zdravotne znevýhodnených a podobne.
Spravil som si teda domácu úlohu a stretol som sa osobne aj s predstaviteľmi SOI, ako som spomínal, odborníkmi pre problematiku detských ihrísk, aby som predtým, ako vystúpim tu v pléne pred vami, mal niektoré návrhy odkomunikované. Záverné stanovisko SOI-ky zastáva názor, že zrušenie tohto zákona 371/219 (2019, pozn. red.) bez náhrady iným priamo uplatniteľným právnym aktom je nesprávny krok, nakoľko zákon upravoval kopec vecí, ktoré teraz preskočím, už ich nebudem omieľať. Ale možno by som jednu ešte spomenul. Odbornosť vykonávania kontrol na detské ihrisko, ktoré pri nedostatočnej právnej úprave pred vznikom tohto zákona poskytovali rôzne nekvalifikované osoby s cieľom zarobiť, čiže normálne došiel niekto, kto sa vydával za oprávnenú osobu, došiel na samosprávu, samozrejme, mal nejaké fiktívne dokumenty a veľakrát takto tí ľudia zarobili peniaze a sužovali tak tie samosprávy.
Ale poviem ešte jeden predsa len prípad, ktorý bol tiež medializovaný, z nedávnej minulosti, z roku 2018, kedy na dievča vo veku 11 rokov z Vysokých Tatier spadol drevený nosný trám hojdačky a dievčatko muselo byť vrtuľníkom prevezené s ťažkým zranením hlavy do nemocnice. V tomto prípade bolo na vine neudržiavané detské ihrisko v zlom konštrukčnom stave. A takýchto príkladov je viac. Samozrejme, nebudem ich tu menovať, to nechceme, ale chcem len tým zvýrazniť, ako je možno tento zákon z môjho teda pohľadu dôležitý.
Myslím si, že život, či už len jedného dieťaťa, alebo jeho bezpečnosť, zabezpečenie kontroly či skvalitnenie a skultúrnenie detských ihrísk stojí za to, aby sa dalo pár hláv, pán minister, dokopy, vyvolala sa spoločenská diskusia v zastúpení samospráv, odborníkov, napríklad aj zo SOI, a prinieslo sa niečo adekvátne, za čo by sme sa nemuseli hanbiť medzi vyspelými krajinami EÚ, čo nebude zbytočne týrať, samozrejme, samosprávy či vlastníkov a prevádzkovateľov detských ihrísk. Ale, naopak, zaručí bezpečnosť pre naše deti.
Volal som si aj s niektorými zástupcami, ako som hovoril, či už SK 8 alebo niektorými zástupcami obcí či územných celkov, ktorí po argumentácii pochopili, že nie je správne zákon rušiť bez náhrady, ale novelizovať po vzájomnej diskusii. Pochopili, že údržba, kontrola a bezpečnosť detských ihrísk je služba občanom, ktorá zabezpečí aj prevenciu úrazov, tak aj efektívnejšie využitie investovaných peňazí v neposlednej rade. Pochopili, že zrušením zákona bez náhrady, sa dostaneme do nevyhovujúceho právneho stavu, ako aj pohľadu, z pohľadu samospráv, tak aj najmä z pohľadu občana či rodiča.
Spravili sme nakoniec aj dotazník pre ľudí, aby sme si vypočuli ich názor na stav detských ihrísk, čo je pre nich vyhovujúce, dostačujúce alebo naopak. Dostali sme 330 odpovedí zatiaľ z celého Slovenska, čo je už slušná výpovedná hodnota. Ľudia nám takisto potvrdili, že napríklad len 20 % respondentov je spokojných s technickým stavom detského ihriska a 65 z opýtaných vníma závažný technický nedostatok, ktorý už dlhodobo nebol odstránený.
A nakoniec ste hovorili aj o pánovi ministrovi Krajniakovi. Tak som rád a ďakujem, že si nás aj s kolegom Dominikom Drdulom nakoniec vypočul aj pán minister Krajniak a prijal možnosť preloženia tohto bodu programu na ďalšiu schôdzu, a teda aj vytvorenia priestoru na pripravenie novely tohto zákona. Chcem len podotknúť, že tento zákon podpisovala teda, ako som už hovoril, aj Zuzana Čaputová.
Preto ťa, pán minister, prosím o podobný ústretový krok, čo si už aj avizoval, čo naozaj veľmi som privítal, že si povedal, že, že dáš ten priestor na, na, nie na odsunutie, ale že dáš priestor na vytvorenie nejakej úpravy alebo nejakej náhrady zmysluplnej. Ale, samozrejme, ak trváš na tom, že tento zákon ideme rušiť bez náhrady, tak môžeme hlasovať v otázkach zdravia a života úplne slobodne aj v koalícii.
Myslím, že nemusím spomínať ďalšie smrteľné prípady, aby som to dokázal, že tento zákon to napĺňa, aj keď priamo, samozrejme, v koaličnej zmluve to asi nie je zakotvené, ale teda mne ako splnomocnencovi vlády aj pre mládež a šport svedomie nedovolí zahlasovať za toto zrušenie.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis