Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 11:39 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 11:59 - 12:00 hod.

Tabák Romana
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec Szőllős, ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie. Ja by som len tak chcela vypichnúť, že ľudia hovoria, že neriešime ich problémy. Tak poďme spoločne ľuďom dokázať opak a podporme petíciu, pod ktorú sa podpísalo 120-tisíc ľudí. Ich hlas je mohutný a nesmieme ho ignorovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 11:58 - 11:59 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať kolegovi Jankovi Szőllősovi za argumentami podložené vystúpenie v tejto rozprave. Klimatická zmena, klimatická kríza je už dekády pomenovaným a predvídateľným rizikom a s istotou vieme, že sa mu nevyhneme. Tak ako preverila akcieschopnosť samospráv celosvetová pandémia nového koronavírusu, zmena klímy a klimatická kríza je a bude ďalšou skúškou, pred ktorou stoja aj samosprávy. Klimatickú núdzu môže vyhlasovať aj región, mesto alebo obec. Prvým mestom na Slovensku, ktoré klimatickú núdzu vyhlásilo, sú Zlaté Moravce. Vážnosť tomuto bodu dáva účasť aj pána ministra životného prostredia Jána Budaja na rozprave k tomuto bodu programu, čo si veľmi vážim.
Ako architektka už dlhšie sledujem fóra o výstavbe rodinných domov. Dávam do pozornosti domáce elektrárne, ktoré v súčasnosti si ľudia nedovolia kvôli vysokej vstupnej cene. Celková cena je okolo 7-tisíc eur a cena batérie sa pohybuje v rozmedzí od 3- do 4-tisíc eur. V mnohých krajinách je to zaužívané. V prípade dotácie, ktorá by znížila vstupné náklady by mnoho ľudí prešlo na fotovoltické články, reálna návratnosť investície pre domácnosť je 10 rokov. Týmto krokom by sa znížilo, znížila na polovicu. Čiže keď chceme pretaviť vlastne túto tému, musíme ju pretaviť priamo aj obyvateľom. A myslím si, že obyvatelia si uvedomujú vážnosť tejto situácie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 11:57 - 11:58 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Janko, tento bod považujem za jeden z najdôležitejších, ktorý v Národnej rade prerokovávame a budeme prerokovávať. Vecne, odborne a pomocou faktov si pomenoval všetky problémy, ktoré súvisia s klimatickou krízou.
Sedí tu cirka, keď pozerám, 20 poslancov. Poslanci, ktorí považujú klimatickú krízu za hoax, tu vôbec nesedia. Fakty sa im asi ťažko počúvajú a rovnako aj globistickým skupinám, ktoré svoj zisk dávajú vyššie ako budúcnosť našej planéty.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2021 11:39 - 11:57 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, som rád, že Národná rada Slovenskej republiky reflektuje požiadavku takmer 128 000 ľudí podpísaných pod petíciu za klímu za budúcnosť. Ďakujem všetkým, ktorí pripojili svoj podpis, a je mi ľúto, že zástupcovia iniciatívy nemôžu tu dnes byť. Hnutie OĽANO má vo svojom programe podporu rozvoja priamej demokracie a konkrétne opatrenia v oblasti zlepšenia životného prostredia. Som rád, že súčasťou navrhovaného uznesenia k tejto iniciatíve sú aj konkrétne úlohy pre vládu a jednotlivé ministerstvá.
Národná rada v období klimatickej krízy podporuje opatrenia vlády na adaptáciu Slovenskej republiky na klimatické zmeny. V uznesení v bode C pripomína, odporúča vláde Slovenskej republiky celý rad opatrení a iniciatív, ktoré Národná rada považuje za nevyhnutné, aby Slovensko rýchlejšie a účinnejšie transformovalo na nízkouhlíkovú spoločnosť a zvýšilo svoju odolnosť voči dôsledkom zmeny klímy. Tieto opatrenia vyplývajú aj z programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa vláda zaviazala zamerať na komplexnejšiu starostlivosť o všetky zložky životného prostredia - lesy, pôdu, vodu, ovzdušie a biodiverzitu - s cieľom zmierňovať dopady klimatických zmien. Medzi najväčšie environmentálne výzvy Slovenska vláda zaradila zlú kvalitu ovzdušia. Slovensko by malo podľa programového vyhlásenia vlády aktívne presadzovať a formovať environmentálnu a klimatickú politiku Európskej únie, ku ktorej sme sa zaviazali medzinárodnými zmluvami. Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality vláda reviduje Nízkouhlíkovú stratégiu a Národný integrovaný energetický a klimatický plán a pripravuje zákon o zmene klímy.
Vláda Slovenskej republiky sa tiež zaviazala vytvoriť podmienky na prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050 s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov a zlepšiť schopnosť Slovenska adaptovať sa na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Zmieňujem tieto opatrenia kvôli tomu, pretože aj ten globálny klimatický štrajk, v deň ktorého sme začali prerokovať túto petíciu, mal heslo Dosť bolo prázdnych sľubov. A treba teda prijímať konkrétne opatrenia a som rád, že Slovensko a slovenská vláda v tomto ide týmto smerom, prijímať konkrétne opatrenia.
V navrhovanom uznesení navrhujeme zrušiť dotácie do fosílnych palív, čo vítam a považujem za správny krok k zmierneniu dopadov klimatických zmien. Na druhej strane si myslím, že sme mohli byť odvážnejší a do uznesenia doplniť niekoľko bodov, napr. zaviazať ministerstvo životného prostredia, aby Národnej rade predkladalo Výročnú správu o plnení Parížskej dohody a európskych záväzkoch a tiež aby v uznesení časovo ohraničila plnenie záväzkov. Nemenej dôležitým bodom je aj zaviazať ministerstvo životného prostredia, aby zadefinovalo stav klimatickej núdze alebo aby teda aj na medzinárodnej úrovni sa na tomto pracovalo, čo to znamená, ako sme už tu diskutovali o tom, aby to - aj deklaratívne vyhlásenie je dobré -, ale aby to malo aj konkrétny obsah.
Považujem za dôležité legislatívne ukotviť, čo to je ten pojem vyhlásenia klimatickej núdze, nielen ako nezávislú, symbolickú deklaráciu, ale s konkrétnymi opatreniami, ktoré budú zo stavu núdze vyplývať. Národná rada Slovenskej republiky by mala v budúcnosti vyhlásiť stav klimatickej núdze a zaradiť sa tak medzi najvyspelejšie krajiny sveta, ktoré si uvedomujú závažnosť klimatických zmien a neberú tento problém na ľahkú váhu. Umožnilo by nám to tiež rozoznávať a nepodporovať také aktivity, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.
Dosť bolo slov a vyhlásení, je čas na skutky. Potreba zvýšiť ambície v oblasti klímy sa vyžaduje aj v Parížskej zmluve, ktorú Slovenská republika v roku 2015 podpísala, a zaviazala sa tak plniť medzinárodné záväzky v oblasti klimatických zmien. Európska rada na zasadnutí v decembri 2020 schválila nový cieľ zníženia emisií do roku 2030. Lídri Európskej únie sa dohodli na záväznom cieli Európskej únie dosiahnuť do roku 2030 čisté domáce zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 55 %.
Údaje podľa Európskej agentúry pre životné prostredie nám dokazujú, že Slovensko od roku 1990 do 2018 znížilo podiel svojich emisií asi o 40 %. Z toho nám vyplýva, že na naplnenie dohody znížiť emisie o 55 % je potrebné najbližších 9 rokov znížiť emisie zhruba o 15 %. V roku 2023 nás čaká zatvorenie uhoľnej elektrárne Nováky, ktorá ročne prispieva asi 3,5 % emisií. Dosiahnuť hranicu 55 % nebude vôbec jednoduché, ale ak dnes začneme s opatreniami, môžeme to zvládnuť. Ročný objem emisií Slovenska je približne 43,53 mil. ton CO2 za rok 2018. V prepočte na obyvateľa je to asi 8 ton CO2 na obyvateľa.
Najväčší podiel emisií skleníkových plynov Slovenska za rok 2018 podľa Európskej agentúry pre životné prostredie podľa sektorov má na svedomí priemyselná výroba a spaľovanie v priemysle, doprava a energetika. Menšími zdrojmi znečistenia sú domácnosti, poľnohospodárstvo a odpadové hospodárstvo. To všetko sú teda oblasti, kde môžeme zamerať konkrétne opatrenia.
Najnovší výskum popredných ekonómov naznačuje, že výdavky na zelené dekarbonizačné iniciatívy nielenže posúvajú svet na cestu smerom k nulovým emisiám, ale majú aj potenciál ponúknuť najlepšiu ekonomickú návratnosť výdavkov. Medzinárodná agentúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov preukázala, že každé investované euro do premeny energetiky v súlade s ochranou klímy prinesie 3 až 8 eur výhod. Výraznejšia dekarbonizácia energetiky oproti súčasným plánom vytvorí 7 mil. pracovných miest navyše a nárast celosvetového HDP o 2,4 % do r. 2050 oproti súčasným hospodárskym plánom. V Európskej únii by to malo byť až až o 5 %.
Výskum Globálnej komisie pre hospodárstvo a klímu preukázal, že dôsledné opatrenia v oblasti klímy by mohli do roku 2030 priniesť ekonomické prínosy vo výške 26 bil. dolárov oproti doterajšej praxi, 65 mil. nových nízkouhlíkových pracovných miest.
Klimatické zmeny sa v súčasnosti dejú čoraz rýchlejšie a majú stúpajúcu tendenciu. Priemerná ročná teplota vzduchu v oblasti Bratislavy sa za uplynulých 67 rokov už zvýšila o 2 °C a predpokladá sa jej ďalší rast. Povrchová teplota Zeme má stúpajúci trend a je najvýraznejším prejavom prebiehajúcej zmeny klímy. Na Slovensku si budeme musieť zvyknúť aj na rýchlejší nástup teplého a suchého počasia v jarnom období. Ďalším prejavom klimatickej zmeny na Slovensku bude rast dennej maximálnej a minimálnej teploty vzduchu. V dôsledku vyššej vlhkosti vzduchu sa očakáva i častejší výskyt búrok, ktoré budú predstavovať vážnejšie riziko pre ľudské aktivity. Zmeny v teplotných a zrážkových pomeroch sa v zime prejavia na znížení počtu dní so snehovou pokrývkou.
Klimatické zmeny teda už dnes výrazne ovplyvňujú aj čistotu ovzdušia, kvalitu vody, úbytok stratosférického ozónu, pokles biodiverzity a degradáciu pôdy a tým pádom aj naše zdravie. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie medzi rokmi 2030 a 2050 klimatické zmeny spôsobia približne 250 000 úmrtí ročne, a to v dôsledku teplotného stresu či podvýživy, ktorá bude následkom sucha. Kvôli klimatickým zmenám sa budú zvyšovať aj náklady na zdravotnú starostlivosť.
Slovensko je podľa SHMÚ ohrozené predovšetkým nárastom intenzity búrkových javov v lete, čo môže mať za následok vyššie škody spôsobené krúpami a prívalovými povodňami. Očakávaný rast teplôt a intenzity sucha na Slovensku bude mať dopad aj na pôdohospodárstvo a vodné zdroje. Sprievodným javom tohto stavu je už aj dnes vyššie riziko požiarov. Objem škôd poistení proti požiaru a iným majetkovým škodám na Slovensku vzrástol v roku 2017 oproti roku 2016 o 123 %. Aj z týchto čísiel môžeme vidieť, že už dnes vynakladáme veľké prostriedky na riešenie následkov, ktoré spôsobuje klimatická zmena, a preto myslím, že je ekonomickejšie vynakladať prostriedky na prevenciu, aby k týmto nedokázal... nedochádzalo.
Energetika patrí medzi, ako som hovoril najväčších prispievateľov ku globálnemu otepľovaniu. Platná Energetická politika Slovenska z roku 2014, nakoľko vznikla pred prijatím aktuálneho energetického balíčka Európskej únie pod názvom Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorý bol prijatý v roku 2016 a dopĺňaný ďalšími dokumentmi a štúdiami až do roku 2019, táto naša platná energetická politika teda, prirodzene, nemôže rešpekt..., reflektovať priority a ciele Európskej únie v energetickom balíčku, je svojím zameraním na neobnoviteľné zdroje energie, koncentráciu a centralizáciu produkcie energie, rozvíjanie jadrovej energetiky, podporu a dotovanie ťažby nekvalitného hnedého uhlia a produkciu elektriny z neho v kontradikcii s cieľmi energetickej politiky Európskej únie vyjadrenými v dokumentoch energetického balíčka.
Tento energetický balíček Európskej únie obsahuje 8 legislatívnych návrhov, 4 nelegislatívne návrhy opatrení a 9 detailných správ, je ambicióznou koncepciou a stratégiou s konkrétnymi krokmi smerujúcimi k transformácii energetických systémov Európskej únie smerom k udržateľnému stavu a vytvoreniu jednotného európskeho energetického systému v rámci energetickej únie.
Dôraz kladie na prechod k čistej energii, na energetickú efektívnosť, dekoncentráciu, využívanie obnoviteľných zdrojov, rozvoj regiónov a na posilnenie pozície a práv spotrebiteľov, ktorých chce zmeniť na aktívnych prosumerov, teda nielen konzumentov ale aj producentov energie. V prípade realizácie týchto stratégií a cieľov pôjde o najhlbšiu transformáciu energetických systémov za ostatných 100-150 rokov od zavedenia centralizovaných energetických systémov. Slabým miestom ostáva možnosť blokácie uvedených radikálnych zmien a ich nerealizáciu vzhľadom na nedostatočné kompetencie a implementačné nástroje Európskej komisie a ostatných orgánov EÚ vo vzťahu k národným štátom a oproti mocným energetickým korporáciám.
Dobrou správou je, že Slovensko prijalo v rámci týchto dokumentov vyplývajúcich z energetického balíčka Európskej únie Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 až 2030. Vypracovanie novej Energetickej politiky, ktorá bude v súlade s Energetickou politikou Európskej únie a v súlade s kritériami udržateľného vývoja energetiky a ktorá bude zahŕňať aj aspekty regionálneho rozvoja, sa javí ako nevyhnutné. Je jasné, že potrebné zmeny ohľadom energetickej infraštruktúry, obnoviteľných zdrojov energií, obehového hospodárstva, nedostatku vody, dekarbonizácie priemyslu či prechod na ekologickejšiu verejnú a osobnú dopravu sa nezaobídu bez investícií.
Prostriedky z Plánu obnovy môžu byť injekciou, no nie komplexným riešením. Potrebujeme teda naštartovať dlhodobé inovačné prístupy a zväčšiť reformné úsilie. Bude nutné vyčleňovať na transformáciu ekonomiky aj naše vlastné zdroje. Odstraňovanie súčasných environmentálnych záťaží a podporu zelenej ekonomiky považujem za investíciu do budúcnosti.
Uvedomujem si vážnosť týchto problémov a taktiež veľké ekonomické prostriedky, ktoré budeme musieť vynaložiť na túto snahu. Tak ako v iných oblastiach, aj v oblasti životného prostredia nie je otázka, čo robiť, ale čo skôr urobiť. Aj v tejto oblasti mi pripadá ako vhodné zhrňujúci výraz správcovstvo. Verím, že sme boli Stvoriteľom povolaní byť dobrými správcami tej časti stvorenstva, na ktoré máme dosah, ktorá je nám zverená. Aj z tohto svojho spravovania sa budeme zodpovedať.
Zodpovedne spravovať stvorenstvo znamená rešpektovať jeho životné potreby a prejavy a, samozrejme, jeho životné prostredie. Ak človek tieto potreby rešpektuje, žije v harmónii s prírodou a stvorenstvo mu slúži. Ochrana prírody a klímy je univerzálna hodnota vychádzajúca nám ľuďom danej zodpovednosti za našu planétu. Našu Zem sme nevyrobili, bola nám daná do daru. Žijeme tu len určitý čas a musíme ju zachovať a odovzdať v dobrej kondícii pre ďalšie generácie.
Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, vyzývam vás, aby ste hlasovali za navrhované uznesenie, ktoré nasmeruje Slovensko k väčšej ochrane klímy a pomôže nám vysporiadať sa s negatívnymi dôsledkami klimatických zmien.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2021 11:39 - 11:57 hod.

Szőllős Ján
Upozorňujem, že by som mal mať tridsať minút, lebo som za klub.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.3.2021 11:34 - 11:34 hod.

Kremský Peter
Dobrý deň, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti o 13.00 hod., miestnosť bude oznámená v skupine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.3.2021 11:33 - 11:33 hod.

Vašečka Richard
Vážený pán predsedajúci, prosím uviesť pre záznam, že v prípade hlasovania 95 som bol prítomný a hlasoval som za, bolo to hlasovanie, návrh pána predsedu Kollára o zaradení uznesenia k Náhornému Karabachu. Vykázalo ma, že som nehlasoval. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.3.2021 11:12 - 11:18 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. marca 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutiami č. 478, 482 a 483 zobral na vedomie, že:
Prezidentka Slovenskej republiky dňa 23. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Richarda Sulíka, povereného riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, a členky vlády Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Dňa 25. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga, povereného riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Po prijatí demisie členov vlády Slovenskej republiky si Richard Sulík a Mária Kolíková začínajú uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 24. marca 2021 a Branislav Gröhling si začína uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 26. marca 2021.
Podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) Miroslavovi Žiakovi a Alexandre Pivkovej, ktorí 22. marca 2020 nastúpili ako náhradníci za stranu Sloboda a Solidarita a za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka a Márie Kolíkovej, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 23. marca 2021.
b) Milanovi Laurenčíkovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga a ktorý bol v tajnom hlasovaní dňa 24. marca 2020 zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 25. marca 2021.
Zánikom mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Žiak a Milan Laurenčík zostávajú náhradníkmi za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Zánikom mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Pivková zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na kandidátnej listine v pôvodnom poda... poradí. Pardon.
Predkladám návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky v tomto znení:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 30. marca 2021 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že
1. prezidentka Slovenskej republiky dňa 23. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Richarda Sulíka, povereného riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Richard Sulík počínajúc dňom 24. marca 2021 začína uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
- prezidentka Slovenskej republiky dňa 23. marca 2021 prijala demisiu členky vlády Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Po prijatí demisie členky vlády Slovenskej republiky si Mária Kolíková počínajúc dňom 24. marca 2021 začína uplatňovať mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky;
- prezidentka Slovenskej republiky dňa 25. marca 2021 (ruch v sále a zaznievanie gongu) prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga, povereného riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Branislav Gröhling počínajúc dňom 26. marca 2021 začína uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- Miroslavovi Žiakovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 23. marca 2021;
- Alexandre Pivkovej, ktorá 22. marca 2020 nastúpila ako náhradníčka za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 23. marca 2021;
- Milanovi Laurenčíkovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga a ktorý bol v tajnom hlasovaní dňa 24. marca 2020 zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ruch v sále a zaznievanie gongu) dňom 25. marca 2021;
- zánikom mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Žiak a Milan Laurenčík zostávajú náhradníkmi za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
- zánikom mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Pivková zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
3. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, dajte o informácii hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2021 10:15 - 10:17 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave (tlač 476). Návrh zákona prerokúvavame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Slovenskej národnej rady pre hospodárskej záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárskej záležitosti.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2021 9:46 - 9:47 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, vážení prítomní, ako spravodajca výboru predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis