Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.4.2021 o 10:28 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2021 11:09 - 11:10 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem pekne za slovo, ja tiež na základe dohody štyroch koaličných poslaneckých klubov by som chcel navrhnúť, aby sme hlasovanie o parlamentnej tlači 373, to sú tie ekologické vozidlá, presunuli na dnes na sedemnástu hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2021 10:40 - 10:40 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Suja, máte pravdu, ono najmä z hľadiska opozičného poslanca to vôbec nevyzerá dobre, keď je nastavený určitým spôsobom a potom zrazu tu predkladatelia chýbajú, úplne si rozumieme. Ja, ono niekedy človek naozaj pri tej poslaneckej práci je to zložité, najmä keď potrebuje určité zmeny prekonzultovať s ministrami, ak prípadne budete v budúcnosti raz aj koaličným poslancom, tak, tak, tak veľmi rýchlo to zistíte a nie je to, nie je to jednoduché to všetko zladiť, čiže to je prvá vec.
Druhá vec, ja som v pozícii, kedy ten pozmeňujúci návrh by som mal prečítať tak, ako bol podaný na organizačné oddelenie, a ja nemôžem si dovoliť pána Laurenčíka ísť vyškrtnúť na organizačné oddelenie, viete, že tiež to, to ako keby som hlasoval za iného, tak nebudem niekoho vyškrtávať. Čiže to len na vysvetlenie.
A pánovi Kočišovi, no áno, tých opatrení je viacej a jedna, ktoré vylepšia parkovanie v Bratislave, a jedno z nich je aj zavedenie tohto, tejto odťahovej služby.
Ďakujem pekne aj za príspevky v rozprave.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.4.2021 10:31 - 10:36 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, ešte raz sa ospravedlňujem, lebo dneska som od rána išiel tým, že dám pozmeňujúce návrhy, už som bol vo švungu, jak sa povie, a som si neuvedomil, že tuná som aj predkladateľom. Ale teda na vysvetlenie, sme tam viacerí predkladatelia, je tam aj pán poslanec Kyselica, pán Pročko, pani Kozelová, pán Mihalik, toho samotného návrhu, no a potom toho samotného pozmeňováku sú predkladatelia okrem mňa aj pán Laurenčík, pán Krajčír a pán Lehotský. S tým, že on je takto na čítanie pomerne rozsiahly, ale v zásade ide o legislatívno-technické spresnenia, ktoré teraz by som aj rád odôvodnil.
V tom bode 1 tým, že bola, bolo aj stanovisko legislatívnej rady vlády a bolo aj stanovisko parlamentnej legislatívy a každé bolo trocha iné, akým spôsobom ktorú poznámku pod čiarou v tom texte upraviť. Ono sa nedalo vyjsť v ústrety obom tým legislatívam, niekedy sa to stane, to aj pánovi poslancovi Sujovi teda ako jeden príklad taký, že prečo sa niekedy robia pozmeňujúce návrhy, lebo sú vylepšenia aj zo strany vlády, v stanovisku sú vylepšenia zo strany parlamentnej legislatívy. Legislatívne pravidlá vlády nie sú rovnaké ako legislatívne pravidlá parlamentu v niektorých otázkach a jednoducho nám to potom strieľa tak, že ten predkladateľ sa musí s tým nejak vysporiadať a podľa teda, samozrejme, najlepšieho vedomia a svedomia a nejakých odborných znalostí, ktoré má, sa to snaží teda spresniť.
Ja som zvolil potom to, že nechcel som tam robiť niekoľko bodov v tom pozmeňováku, tak som už rovno dal celé znenie tých poznámok pod čiarou 2a až 2c, ktoré sa v tom pôvodnom texte... ono aj niektoré z tých poznámok boli aj v tom pôvodnom texte, už predloženom, ale aby to bolo zrozumiteľnejšie, tak som to dal už do jedného bloku, nech tam vidíme všetky tie poznámky pod čiarou naraz.
A len príkladmo uvediem jednu vec, napríklad tá posledná poznámka, ktorá spresňuje ten odkaz na § 21 odsek 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Tam išlo o to, že ten pôvodný, a takto by sa mohla rozobrať každá poznámka pod čiarou, ale nebudem to robiť, len tú jednu príkladmo uvediem, aby ste vedeli, že akým spôsobom sa dá ten text vylepšiť a prečo je to tak. Keď by sa v budúcnosti zriadila rozpočtová príspevková organizácia, ktorá by odťahovala vozidlá na území Bratislavy, tak ona by mohla mať len jedného zriaďovateľa. Ten text to nevylučuje, ale aby ten adresát tej právnej normy, ktorý si bude čítať tú právnu normu, si uvedomil, že ak to bude tak robiť, tak pozor, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy hovorí, že ak to urobíte formou rozpočtovej a príspevkovej organizácie, tak môžte mať len jedného zriaďovateľa, tak sa tam vložila tá poznámka pod čiarou, § 21 ods. 3, aby to bolo zrejmé. Čiže ono, ona by tam nemusela byť, ona by tam nemusela byť, ale takýmto spôsobom sú tie poznámky tam poupravované.
No a pokiaľ ide o ten bod 2, kde sa otvoril cestný zákon, a som tu musel čítať všetky tie novely kvôli tomu, tak to súvisí s tým, čo som hovoril v úvodnom slove, že som sa snažil pýtať únie miest aj ZMOS-u, SK8, či by to chceli ten, to pravidlo o tej výlučnej majetkovej účasti roztiahnuť teda alebo vzťahovať aj na mestá a obce, a keďže tam bola zamietavá odpoveď, tak potom sme to spresnili aj v tomto zákone tak, že odkazujeme ako výnimku pri tomto pravidle práve na zákon o Bratislave. Čiže aby nebolo sporné, či ide o priamu a nepriamu, či ide o nepriamu novelu, a aby bol vyjadrený jasne ten vzťah medzi cestným zákonom, kde je určité všeobecné pravidlo, ktoré nevylučuje, aby bola aj iná, ako iná majetková účasť, a aby teda bolo jasné, že v Bratislave to môže mať aj formu rozpočtovej príspevkovej organizácie alebo formu obchodnej spoločnosti, tak sme tam uviedli ten odkaz v tom cestnom zákone na zákon o hlavnom meste, teda zákon o Bratislave.
V praxi je to ale tak, tí, ktorí žijete v Bratislave a troška sa zaujímate o, aj o komunálnu politiku, o to, čo sa deje, že mesto už zriadilo obchodnú spoločnosť Mestský parkovací systém, ktorý by mal na území mesta odťahovať vozidlá, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky, a týmto návrhom zákona sa umožní, aby sa jednotlivé mestské časti na základe dohody s hlavným mestom mohli do tohto systému pridať, aby eventuálne tam mohli mať aj majetkovú účasť, keďže ide o obchodnú spoločnosť, to sa nevylučuje, a aby bolo možné odťahovať v Bratislave teda nielen na cestách I. a II. triedy, ktoré patria pod správu hlavného mesta, ale aby bolo možné odťahovať vozidlá aj v mestských častiach na cestách III. a IV. triedy, ktoré sú v správe mestských častí.
O tom je vlastne aj ten návrh zákona. Nie je to nič zložité, ale pomôže to súčasnému vedeniu Bratislavy aj celej Bratislave k tomu, aby celomestská parkovacia politika, ktorá by sa mala zaviesť od septembra tohto roka, septembra, prípadne októbra, aby mala v sebe zakomponovaný aj ten efektný prvok odťahovania vozidiel, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky.
Ďakujem za pozornosť. Rád by som vás požiadal, aby ste tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporili. A do tretice, ešte raz sa ospravedlňujem, že som na úvod pochybil, lebo ako predkladateľ som čítal pozmeňovák. Už sa to nestane.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2021 10:28 - 10:31 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Lukáša Kyselicu, Jozefa Pročka, Moniky Kozelovej a Marcela Mihalika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (tlač 396), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 558 z 29. januára 2021 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 248 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 74 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 78 zo 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.4.2021 10:19 - 10:28 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia, ide o návrh zákona, ktorým sa umožňuje na území Bratislavy zaviesť efektívnu službu, ktorá, ktorej cieľom bude odťahovanie vozidiel v rámci blížiacej sa alebo blížiaceho sa zavedenia celomestskej parkovacej politiky v Bratislave. Nakoniec sme o tom rozprávali už v prvom čítaní o tomto návrhu zákona. A ten časový priestor, ktorý bol medzi prvým a druhým čítaním, som využil najmä na to, aby som sa oboznámil so stanoviskom parlamentnej legislatívy, kde boli určité podnety jednak na zváženie aj na spresnenie samotného návrhu zákona, čo som rád využil, a preto aj o chvíľu prečítam jeden taký kratší pozmeňujúci návrh.
A takisto som ten čas využil na to, aby som oslovil ZMOS, SK8 a úniu miest, pretože v tomto návrhu sa okrem zavedenia tej efektívnej odťahovej služby alebo v súvislosti s ňou ustanovuje, že ten podnik, ktorý by mal, alebo ten subjekt, ktorý by mal tieto odťahy vykonávať, môže mať len výlučnú majetkovú účasť či už hlavného mesta, alebo mestských častí. A ono to súvisí aj s jedným ustanovením, ktoré je uvedené v zákone o, alebo v cestnom zákone.
A teda bola namieste otázka, či by taká tá úprava nemala platiť pre všetky obce a mestá na Slovensku. Obrátil som sa na nich a odpovede boli rôzne, ale vzhľadom na to, že odpoveď ZMOS-u nebola v tomto smere pozitívna, tak som rešpektoval tento názor a nevyvinul som nejakú legislatívnu iniciatívu, ktorá by formou pozmeňujúceho návrhu v druhom čítaní rozšírila takúto podmienku aj na iné obce a mestá na Slovensku.
Toľko k tomu, čo sa udialo medzi prvým a druhým čítaním, a výsledkom teda týchto aktivít je aj po prerokovaní na ústavnoprávnom výbore a, samozrejme, aj so súhlasom ďalších spolupredkladateľov tohto návrhu zákona pozmeňujúci návrh, ktorý podávam nielen ja, ale podávam ho spolu s pánom poslancom Laurenčíkom, s pánom poslancom Krajčírom a s pánom poslancom Lehotským. Teraz ho prečítam a krátko odôvodním.
Čiže návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V čl. I v § 7c) poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:
"poznámka pod čiarou 2a) § 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
poznámka pod čiarou 2b) § 43 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zároveň § 67 ods. 3 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
poznámka pod čiarou 2c) Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a § 21 ods. 3 č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 360/2020 Z. z." Koniec úvodzoviek k týmto poznámkam pod čiarou.
Bod 2. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II.
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 149/2019 Z. z. a zákona č. 393/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3d ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis, odkaz 2caa), neustanovuje inak,".
K tomu poznámka pod čiarou k odkazu 2caa znie:
„2caa) § 7c zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. .../ 2021 Z. z."."
Doterajší, k tomu ešte, doterajší čl. II sa primerane preznačí a v súvislosti s vložením nového čl. II sa upraví aj názov zákona.
Teraz napriek tomu, že to bolo pomerne dlhé čítanie, ide o veľmi jednoduchý pozmeňujúci návrh. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán predseda, my sme v takom hektickom čase, že už to chceme ukončiť, ale...

Vetrák, Milan, NR SR
Jasne, ja som v úvodnom slove prečítal pozmeňovák, to je pravda. To sa ospravedlňujem.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ale, vzhľadom na dĺžku toho celého sa vás chcem opýtať, že je všeobecný súhlas? Je, nechcete si to dať znova? Dobre. Tak sa dohodneme takto, že toto, čo prečítal, platí, ale potom, aby ste mohli reagovať v rozprave, tak vy vystúpite v rozprave a tam to vysvetlíte. Vieme s tým žiť, parlamentná legislatíva? Vieme, dobre.
Ďakujem pekne, predpokladám, že ste skončili úvodné slovo.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Skončil som a ja sa vlastne prihlásim do rozpravy s tým, že odôvodním ten pozmeňovák a potom budete môcť na to reagovať.
Ďakujem pekne za pochopenie a prepáčte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2021 9:55 - 9:56 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, mala by dnes nasledovať tlač číslo 394, ide o novelizáciu zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá sa týka rezervy premiéra, ale vzhľadom na to, že sa mení personálne obsadenie tejto funkcie a potrebujem viac času na to, aby som s novým premiérom prebral otázku rezervy, jeho samotnej rezervy a či teda chce mať dotačnú komisiu, nechce mať dotačnú komisiu, teda kvázi dotačnú komisiu, tak vás chcem požiadať o to, či by sme mohli tento bod presunúť na ďalšiu schôdzu, aby sme, aby som získal čas, aby som sa s ním o tom mohol podrobnejšie porozprávať. A je to na základe štyroch koaličných poslaneckých klubov požiadavka, tak... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2021 9:52 - 9:54 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dalo by sa o tomto zákone, samozrejme, diskutovať aj viac, ale sústredím sa len na pozmeňujúci návrh, ktorý je podaný. Má len dva body. Sú to legislatívno-technické alebo legislatívne úpravy vyplývajúce zo stanoviska parlamentnej legislatívy a prekonzultované aj s pánom podpredsedom vlády.
1. V čl. I sa v § 2 ods. 2 za slová „podľa ods. 1 sa" vkladajú slová „na účely tohto zákona".
2. V čl. III novelizačný bod za úvodnou vetou znie:
V § 21 odsek 10 znie:
"(10) Objednávateľ je pri zadávaní zmluvy o službách, poznámka, odkaz 43), ktoré sa poskytujú vozidlom kategórie M1, M2, M3, N1, N2 alebo N3, povinný dodržať minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel podľa osobitného predpisu, odkaz č. 44)."
Následne poznámky pod čiarou k odkazom 43 a 44 znejú:
"43) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. .../2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
A poznámka k odkazu 44) § 4 ods. 1 zákona č. .../2021 Z. z."
K bodu II, ide o legislatívno-technické úpravy, ktoré spresňujú vzájomnú previazanosť medzi jednotlivými ustanoveniami zákona.
A k bodu I, bola tam taká diskusia, že či tým, že hovoríme, čo je to nadlimitná zákazka v tomto zákone, či je to nepriama novela zákona o verejnom obstarávaní alebo nie, takže sa tam vložili slová "na účely tohto zákona", aby bolo jasné, že nejde o rozšírenie nadlimitných zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní, ale ide o špecifickú definíciu nadlimitných zákaziek na účely tohto samotného zákona.
Ďakujem pekne za pozornosť a chcem vás požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý vylepšuje samotný obsah novely. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2021 9:49 - 9:52 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, vážený pán podpredseda, predkladám (správu) výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania vládneho návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 373) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 528 z 26. januára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 328 zo 16. marca 2021, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 140 z 11. marca 2021 a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 93 z 15. marca 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 12 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 12 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 373) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 147 zo 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2021 9:39 - 9:40 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Nechcem hovoriť za pána podpredsedu vlády, ale poviem všeobecne, že je to rozsiahly zákon, je to nový zákon a ono nie je to nič výnimočné, že ešte keď zákon takéhoto rozsahu príde do parlamentu, a preto tu máme zriadené aj útvary, odborné útvary, ako je parlamentná legislatíva, že je snaha o vychytanie určitých nedostatkov alebo vylepšenie zákona. A niekedy sa aj stane, ale to by vedel pán podpredseda povedať, že povedzme výnimočne niektoré zákony neprejdú ani legislatívnou radou vlády a podobne. Čiže ak sa to stalo aj v tomto prípade napríklad, tak potom, potom ani ten odborný útvar na Úrade vlády sa tým nezaoberal. Ale toto neviem, to nie je otázka veľmi na mňa.
To ak bude chcieť pán podpredseda na to nejak reagovať, ja som reagoval v rámci tej svojej pôsobnosti, ktorú mám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2021 9:29 - 9:38 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja vzhľadom na to, že máme dnes veľmi nabitý program, tak nebudem tú diskusiu nejak naťahovať. Sústredím sa len na podanie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a na jeho stručné odôvodnenie.
Tento návrh vychádza zo stanoviska parlamentnej legislatívy. Tie veci, ktoré som si osvojil, následne boli konzultované aj s pánom podpredsedom vlády, niekoľkokrát aj dokonca s úradom, ktorý je za túto oblasť zodpovedný, čiže na ochranu hospodárskej súťaže. Je to, samozrejme, teda aj po konzultácii s nimi predkladané pánom podpredsedom.
Prečítam teda najskôr samotný návrh.
Bod 1. V čI. I v § 2 ods. 5 sa slová "uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "ktorou je Slovenská republika viazaná".
Bod 2 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 16 ods. 1písmeno d) znie:
"d) ukladá
1. dočasné opatrenia podľa § 31,
2. opatrenia podľa § 32 alebo § 40,
3. plnenie záväzkov podľa § 33."
Bod 3. V čl. I v § 16 ods. 1 písm. l) a ods. 10 a v § 56 ods. 3 písm. e) sa slová "uverejnenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "ktorou je Slovenská republika viazaná".
Bod 4 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 25 ods. 2 písm. f) sa slová "medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná".
Bod 5 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 12 ods. 4 sa slovo "zdrojoch" nahrádza slovom "financovaní".
Bod 6 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 13 ods. 9 sa slovo, sa slová "avšak najviac" nahrádzajú slovami "avšak najdlhšie".
Bod 7 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I § 13 ods. 16 sa slovo "najviac" nahrádza slovami "avšak najdlhšie".
Bod 8 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 14 ods. 14 sa veta "Po skončení funkcie člena rady úradu podľa odseku 12 písm. b) plní pôvodný člen rady úlohy až do vymenovania nového člena rady úradu, najdlhšie dva mesiace od vzdania sa funkcie." nahrádza vetou "Po vzdaní sa funkcie podľa odseku 12 písm. b) zostáva pôvodný člen rady vo funkcii do vymenovania nového člena rady úradu, avšak najdlhšie dva mesiace od vzdania sa funkcie."
Bod 9 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 9 ods. 3 v druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "úrad vyzve účastníka konania na doplnenie podkladov vždy, ak bez doplnenia nie je možné posúdenie koncentrácie."
Bod 10 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 42 ods. 1 sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovami "uloží".
Bod 11 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 42 ods. 2 sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovami, slovom "uloží".
Bod 12. V čl. I v § 43 ods. 1 sa slová "úrad môže združeniu podnikateľov uložiť pokutu" nahrádzajú slovami "úrad uloží združeniu podnikateľov pokutu".
Bod 13 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 44 ods. 1, 2 a 3 sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovom "uloží".
Bod 14 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 46 ods. 1 a 2 sa slová "môže rozhodnutím uložiť" nahrádzajú slovom "uloží".
Bod 15 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v nadpise § 40 sa slová "Dočasné opatrenie" nahrádza slovami "Opatrenie".
Bod 16 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 49 ods. 1 sa slová "podľa odsekov 2 až 6" nahrádzajú slovami "podľa odseku 2".
Bod 17 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 49 sa vypúšťa odsek 6.
A bod 18 pozmeňujúceho návrhu. V čl. II sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod, ktorý znie:
"1. V § 185 sa za slová "Správny súd môže" vkladá čiarka a slová "ak osobitný predpis neustanovuje inak,"."
A ešte aj doterajšie body 1 a 2 sa označujú ako body 2 a 3, čiže prečíslovanie.
Teraz veľmi krátko k tomu pozmeňujúcemu návrhu, pretože má veľa bodov, tak nebudem zdržiavať. Ono sa dajú niektoré body aj kumulatívne okomentovať. Väčšinou ide o legislatívno-technické pripomienky, či už nahrádzame tie slová "uverejnené v Zbierke zákonov" slovami "medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná". Ide o to, že ten okruh tých zmlúv, ktoré boli pôvodne upravené v návrhu zákona, bol užší a my po novele ústavy v roku 2001 sme viazaní aj medzinárodnými zmluvami, ktoré nie sú len uverejnené v Zbierke zákonov, ale sú, a ktorými je Slovenská republika viazaná aj bez toho, aby boli uverejnené v Zbierke zákonov, a preto sme tento okruh zmlúv rozširovali. Týka sa to bodov 1, 3, 4... áno, 1, 3 a 4.
Potom sú tam legislatívno-technické vylepšenia kvôli konzistencii textu, to sú body 6, 7, 8. Mali sme tam či už predsedu úradu, podpredsedu úradu a ďalších funkcionárov úradu, ktorí mali pri ukončení funkcie nejednotnú formulačnú, formulácie uvedené, tak sme ich dali dokopy v tých bodoch 6, 7, 8.
Body 9 až 14, išlo pôvodne o to, že úrad pri udeľovaní sankcií mal oprávnenie pokutu len ukladať, ako bolo to jeho len oprávnenie a nie povinnosť. A toto na ústavnoprávnom výbore bolo vytýkané ako niečo, čo by nemalo byť len fakultatívne pre ten úrad stanovené, ale malo by to byť obligatórne, teda ak už niekto niečo poruší, tak úrad by mal mať povinnosť uložiť pokutu. Nemalo by to byť len tak, že môže, a teda potom môže kedy? Kedy chce alebo kedy? Niekomu áno, niekomu nie? Takže toto ukladanie pokút sme v tých bodoch 9 až 14 stanovili obligatórne.
A v bode 9 išlo o situáciu, kedy úrad nemusel si žiadať od účastníka konania o koncentrácii podklady ani vtedy, kedy on sám bol jediným, ktorý tie podklady môže tomu úradu poskytnúť, aby ten úrad mohol vo veci rozhodnúť, a to sa nám nepozdávalo. Takže sme to opravili tak, že pokiaľ ten účastník je jediným, ktorý môže prispieť k ukončeniu toho konania, rozhodnutia vo veci samej, tak vtedy je povinný ten úrad vyzvať účastníka, aby mu tie podklady poskytol.
Potom sú tam ďalšie legislatívno-technické vylepšenia. Je to bod 2 a bod 15 dokopy, kde sme v § 40 mali v štyroch odsekoch dočasné opatrenia, ale v odseku 5 bolo trvalé opatrenie, a preto sme ten paragraf premenovali. Nemohol sa volať dočasné opatrenie, keďže v odseku bolo trvalé opatrenie, tak sme to nazvali len opatrenie. To bolo formulačné, to je bod 2 a 15.
No a zostali nám dva body, ktoré, čiže bod 17, 18. Bod 18 je novelizáciou, novelizáciou v čl. II máme otvorený Správny súdny poriadok a tam bolo potrebné vyjadriť vzťah medzi zákonom o ochrane hospodárskej súťaže a Správnym súdnym poriadkom, aby nedošlo k nepriamej novele Správneho súdneho poriadku. O tom je ten bod 18.
A bod 17, tam išlo o situáciu, kedy v prípade pandémie úrad v podstate bez nejakých presnejších podmienok a obmedzení nemusel umožňovať nahliadnuť do spisu účastníkovi konania, a to sa nám nepozdávalo. Snažili sme sa to s príslušným úradom riešiť tak, že by tie lehoty boli zachované tomu účastníkovi počas toho, ako mu nebude umožnené nahliadnutie do spisu, ale to úrad vyhodnotil z praktickej stránky ako v podstate ešte horšie riešenie, ako keď to ustanovenie tam nebude. Takže nakoniec sme sa zhodli, že to opatrenie, že sa nebude umožňovať nahliadanie do spisu počas pandémie, vypustíme a bude ten úrad musieť prijať také hygienické a bezpečnostné opatrenia protipandemické, aby účastníkovi umožňoval nahliadnuť do spisu, aj keď je pandémia.
To je vlastne všetko k tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu. Ja smerujem k tomu týmto pozmeňujúcim návrhom, aby sme samotný návrh zákona vylepšili. Je to nový zákon, veľmi dôležitý zákon a je potrebné ho mať čo najkvalitnejší. A prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis