Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.4.2021 o 14:05 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2021 16:12 - 16:14 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Susko, vo vašom vystúpení ste skonštatoval, že zdravotníci v našich nemocniciach sú vyťažení a melú z posledného. Ale ak by ste si dal ruku na srdce, určite by ste prišiel na to, že to je aj vďaka tomu, že strana SMER a predchádzajúce vlády roky ignorovali tento stav. Slovenská lekárska komora, ale aj ďalšie stavovské organizácie vás viac ako desať rokov upozorňovali, že je personálne poddimenzovanie našich nemocníc, zdravotníckych zariadení. Slovenská lekárska komora konštatovala, že nám chýba viac ako 5-tisíc lekárov a zdravotných sestier. Tento problém ste neriešili a práve aj teraz počas pandémie sa tento nelichotivý stav prejavil.
Čo sa týka testovania, všetci veľmi dobre viete, že ak by sme netestovali, tak by prišiel tvrdý lockdown, pretože mnohé veľké firmy a podniky by prestali fungovať. Vďaka plošnému testovaniu dnes vedia odstrániť svojich zamestnancov, ktorí sú infikovaní, ktorí by mohli nakaziť ďalších zamestnancov, a práve vďaka týmto opatreniam a testovaniu môžu tieto firmy naďalej fungovať a Slovensko na tom nie je horšie. A podľa vášho kľúča, že testovanie zvyšuje mobilitu a ľudia sa týmto pádom stretávajú, tak by sme potom vlastne ani nemali očkovať a robiť vakcinácie, pretože ľudia sa tam stretnú. Takže v tom s vami nesúhlasím, páni.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2021 16:10 - 16:12 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Susko, vy ste tam hovorili o tom, že tie antigénové testy a vlastne, pardon, o antigénových testoch už vám povedala kolegyňa Pleštinská. Ale vy ste hovorili aj o tom, že ten núdzový stav by mal byť na najpostihnutejšie regióny alebo tak nejak ste to chceli lokalizovať. No, ja som rád, že Ústavný súd rozhodol aj o tom a prečítam z toho uznesenia. Podľa záveru Ústavného súdu na celom území Slovenska je prítomná hrozba epidémie a v dôsledku toho je prítomné aj ohrozenie života a zdravia osôb. A teraz citujem: "Ústavný súd je toho názoru, že vláda preto disponovala náležitým skutkovým stavom, pre prijatie napadnutého uznesenia disponovala aj náležitým právnym základom, ktorý vyplýva z ústavného zákona o bezpečnosti štátu." Tá posledná veta, to uviedol sudca spravodajca Martin Vernarský.
Takže žiadna špekulácia o tom, že by sme tu mali nejaké lokality napadnuté. Áno, sú, ale ľahko sa to môže preklopiť z jednej do druhej lokality, ľahko sa to môže zhoršiť. A Ústavný súd tiež vyriekol, že tá epidemická situácia je komplexne na celom Slovensku nie dobrá stále.
A ešte jedna vec, že bude tu rozprava možno o všelijakých odborníkoch, ale, pán Susko, ústavnoprávny výbor a zdravotnícky výbor, tie to dostali za úlohu, aby to posúdili. A odobrili to, treba ten núdzový stav podporiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2021 16:09 - 16:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega Susko, spomínali ste, že pri testovaní sa občania nakazia. Mám osobnú skúsenosť, pretože sa každý týždeň testujem, pomocou objednávacieho systému NCZI je bezproblémové, na MOM v Starej Ľubovni alebo v Nitre sa zdržím päť minút a výsledok testu dostanem esemeskou. Aj v prípade podania generálneho prokurátora, ktorý mal zásadné námietky proti povinnému celoplošnému antigénovému testovaniu či zákazu cestovania do zahraničia na rekreačné účely, Ústavný súd potvrdil ústavnosť opatrení. Ústavný súd dospel k názoru, že výlučným, jediným kritériom pre posudzovanie obmedzení základných práv a slobôd v čase núdzového stavu je ich nevyhnutnosť vo vzťahu k závažnosti hrozby, ktorej čelíme, a toto kritérium zavedené obmedzenia spĺňajú.
Je tu aj dobrá správa pre obyvateľov, vláda tiež predĺžila platnosť negatívnych testov, ktorými sa človek musí preukázať napríklad pri ceste do práce. Antigénový či PCR test vykonaný od 1. do 4. apríla bude platný až do 11. apríla a to aj na miestach, kde je potrebné preukázať sa maximálne sedem dní starým negatívnym testom.
Pán premiér Eduard Heger vo svojom úvodnom slove povedal, že ide o výsledok diskusie konzília odborníkov, všetci sme predsa volali, že nech rozhodnú odborníci. Tak ich, prosím, rešpektujme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2021 16:06 - 16:08 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja na viacero vecí pokúsim sa potom reagovať aj priamo v rozprave, ale dovoľte, aby som vysvetlil tie spomínané antigénové testy.
Po prvé, COVID automat nie je súčasťou uznesenia o núdzovom stave, ktorý teraz ideme prijať. COVID automat je niečo, čo sa bude meniť. Doteraz bolo jeho súčasťou testovanie, avšak bude sa meniť aj súčasná stratégia testovania. Takže o tomto my naozaj hlasovať nebudeme, či sa bude alebo nebude teraz testovať. Teraz hlasujeme o niečom alebo budeme hlasovať o niečom úplne inom.
Ale samotné antigénové testy, treba si uvedomiť, že ony zachytia približne každého druhého pozitívneho na ochorenia COVID-19, ktorého by sme vedeli dokázať PCR testom. Časť týchto ľudí vôbec nevie, že sú infekční. Veľmi dobre vieme, že ochorenie COVID-19 práve preto je také nebezpečné, lebo ho roznášajú mnohí tí, ktorí sú bezpríznakoví, sú infekční. Keď zachytíte takéhoto človeka, vie, že je pozitívny, ide do karantény. Zabránite tomu, aby nakazil svojich kolegov v práci, aby nakazil tých, s ktorými možno cestuje v hromadných prostriedkoch, svojich blízkych a tak ďalej. Takže áno, je tam len 50-percentná, by som povedal, účinnosť, ale aj tá 50-percentná účinnosť robí obrovský rozdiel v tom, ako manažujeme, zvládame pandémiu.
Súčasťou súčasného COVID automatu je aj testovanie a treba povedať, že sa testuje veľmi veľa, vychytávame obrovské množstvo tým pádom pozitívnych ľudí, ktorí keď sa správajú zodpovedne, zabraňujeme tomu, aby sa ďalej replikoval tento vírus u tých, ktorí ešte toto ochorenie neprekonali alebo nie sú zaočkovaní. To znamená, výrazným spôsobom tlmíme prírastok nových hospitalizovaných v nemocniciach a tým pádom dobre sa manažuje tá pandémia, čo je nakoniec posledné týždne vidieť, keďže nám klesajú počty hospitalizovaných v nemocniciach a konečne po niekoľkých mesiacoch vidíme efekt. Áno, zároveň aj tých opatrení, ktoré máme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2021 15:15 - 15:16 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážený pán premiér, vážený pán predsedajúci, predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 491 z marca 2021 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorého zároveň určil ako gest... ktorý zároveň určil ako gestorský výbor s tým, že podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania predloženého návrhu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie prerokovali 1. apríla 2021 a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov súhlasiť s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky zo 17. marca 2021 č. 160.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo sa ako gestorský výbor uzniesol, že odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh na opakované predĺženie núdzového stavu schváliť.
Návrh správy o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na svojej 30. schôdzi dňa 1. apríla 2021.
Správa o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 488a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo č. 91 z 1. apríla 2021. Týmto uznesením výbor zároveň poveril poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Marka Šefčíka a Marka Krajčího, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky plnili úlohu spravodajcov k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie.
Predkladám návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Tak prečítam uznesenie:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie (tlač 488).
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov súhlasí s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky zo 17. marca 2021 č. 160.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2021 14:05 - 14:08 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 1. apríla 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 496 z 1. apríla 2021 zobral na vedomie, že prezidentka Slovenskej republiky po prijatí demisie vlády Slovenskej republiky vymenovala 1. apríla 2021 novú vládu Slovenskej republiky. Opätovným vymenovaním poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Hegera za predsedu vlády Slovenskej republiky a Igora Matoviča, Jána Budaja, Jaroslava Nagya, Jána Mičovského, Romana Mikulca, Štefana Holého, Veroniku Remišovú za členov vlády Slovenskej republiky, ktorých mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa naďalej neuplatňuje podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky; Richarda Sulíka, Branislava Gröhlinga a Máriu Kolíkovú za členov vlády Slovenskej republiky, ktorých mandát poslanca sa od 1. apríla 2021 neuplatňuje podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Marek Antal, narodený 12. augusta 1966, bytom Košice, sa vzdal práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu ZA ĽUDÍ, pretože vykonáva funkciu štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil, že podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2021 nasledovne:
Za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Richarda Sulíka nastupuje 1. apríla 2021 náhradník Miroslav Žiak, narodený 27. novembra 1987, bytom Prievidza, na neuplatňovaný mandát poslanca Branislava Gröhlinga nastupuje 1. apríla 2021 náhradník Milan Laurenčík, narodený 23. septembra 1958, bytom Terchová.
Za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslankyne Márie Kolíkovej nastupuje 1. apríla 2021 náhradníčka Alexandra Pivková, narodená 30. septembra 1964, bytom Lučenec.
Mandátový a imunitný výbor preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podáva Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.
Predkladám návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 1. apríla 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie,
1. že prezidentka Slovenskej republiky po prijatí demisie vlády Slovenskej republiky vymenovala 1. apríla 2021 novú vládu Slovenskej republiky;
2. opätovným vymenovaním poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Hegera za predsedu vlády Slovenskej republiky a Igora Matoviča, Jána Budaja, Jaroslava Nagya, Jána Mičovského, Romana Mikulca, Štefana Holého, Veroniku Remišovú za členov vlády Slovenskej republiky. Ich mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa naďalej neuplatňuje podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, Richarda Sulíka, Branislava Gröhlinga, Máriu Kolíkovú za členov vlády Slovenskej republiky, ich mandát poslanca sa od 1. apríla 2021 neuplatňuje podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky;
3. vyhlásenie Mareka Antala, narodeného 12. augusta 1966, bytom Košice, o jeho vzdaní sa práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu ZA ĽUDÍ, pretože vykonáva funkciu štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky;
4. že predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 496 z 1. apríla 2021 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2021 nasledovne:
– za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Richarda Sulíka nastupuje 1. apríla 2021 náhradník Miroslav Žiak, narodený 27. novembra 1987, bytom Prievidza. Na neuplatňovaný mandát poslanca Branislava Gröhlinga nastupuje 1. apríla 2021 náhradník Milan Laurenčík, narodený 23. septembra 1958, bytom Terchová,
– za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslankyne Márie Kolíkovej nastupuje 1. apríla 2021 náhradníčka Alexandra Pivková, narodená 30. septembra 1964, bytom Lučenec;
5. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Prosím, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2021 11:33 - 11:33 hod.

Andrejuvová Anna
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcela zvolať zasadnutie mandátového a imunitného výboru, 13.15 v miestnosti č. 183 dnes. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2021 11:09 - 11:10 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem pekne za slovo, ja tiež na základe dohody štyroch koaličných poslaneckých klubov by som chcel navrhnúť, aby sme hlasovanie o parlamentnej tlači 373, to sú tie ekologické vozidlá, presunuli na dnes na sedemnástu hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2021 10:40 - 10:40 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Suja, máte pravdu, ono najmä z hľadiska opozičného poslanca to vôbec nevyzerá dobre, keď je nastavený určitým spôsobom a potom zrazu tu predkladatelia chýbajú, úplne si rozumieme. Ja, ono niekedy človek naozaj pri tej poslaneckej práci je to zložité, najmä keď potrebuje určité zmeny prekonzultovať s ministrami, ak prípadne budete v budúcnosti raz aj koaličným poslancom, tak, tak, tak veľmi rýchlo to zistíte a nie je to, nie je to jednoduché to všetko zladiť, čiže to je prvá vec.
Druhá vec, ja som v pozícii, kedy ten pozmeňujúci návrh by som mal prečítať tak, ako bol podaný na organizačné oddelenie, a ja nemôžem si dovoliť pána Laurenčíka ísť vyškrtnúť na organizačné oddelenie, viete, že tiež to, to ako keby som hlasoval za iného, tak nebudem niekoho vyškrtávať. Čiže to len na vysvetlenie.
A pánovi Kočišovi, no áno, tých opatrení je viacej a jedna, ktoré vylepšia parkovanie v Bratislave, a jedno z nich je aj zavedenie tohto, tejto odťahovej služby.
Ďakujem pekne aj za príspevky v rozprave.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.4.2021 10:31 - 10:36 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, ešte raz sa ospravedlňujem, lebo dneska som od rána išiel tým, že dám pozmeňujúce návrhy, už som bol vo švungu, jak sa povie, a som si neuvedomil, že tuná som aj predkladateľom. Ale teda na vysvetlenie, sme tam viacerí predkladatelia, je tam aj pán poslanec Kyselica, pán Pročko, pani Kozelová, pán Mihalik, toho samotného návrhu, no a potom toho samotného pozmeňováku sú predkladatelia okrem mňa aj pán Laurenčík, pán Krajčír a pán Lehotský. S tým, že on je takto na čítanie pomerne rozsiahly, ale v zásade ide o legislatívno-technické spresnenia, ktoré teraz by som aj rád odôvodnil.
V tom bode 1 tým, že bola, bolo aj stanovisko legislatívnej rady vlády a bolo aj stanovisko parlamentnej legislatívy a každé bolo trocha iné, akým spôsobom ktorú poznámku pod čiarou v tom texte upraviť. Ono sa nedalo vyjsť v ústrety obom tým legislatívam, niekedy sa to stane, to aj pánovi poslancovi Sujovi teda ako jeden príklad taký, že prečo sa niekedy robia pozmeňujúce návrhy, lebo sú vylepšenia aj zo strany vlády, v stanovisku sú vylepšenia zo strany parlamentnej legislatívy. Legislatívne pravidlá vlády nie sú rovnaké ako legislatívne pravidlá parlamentu v niektorých otázkach a jednoducho nám to potom strieľa tak, že ten predkladateľ sa musí s tým nejak vysporiadať a podľa teda, samozrejme, najlepšieho vedomia a svedomia a nejakých odborných znalostí, ktoré má, sa to snaží teda spresniť.
Ja som zvolil potom to, že nechcel som tam robiť niekoľko bodov v tom pozmeňováku, tak som už rovno dal celé znenie tých poznámok pod čiarou 2a až 2c, ktoré sa v tom pôvodnom texte... ono aj niektoré z tých poznámok boli aj v tom pôvodnom texte, už predloženom, ale aby to bolo zrozumiteľnejšie, tak som to dal už do jedného bloku, nech tam vidíme všetky tie poznámky pod čiarou naraz.
A len príkladmo uvediem jednu vec, napríklad tá posledná poznámka, ktorá spresňuje ten odkaz na § 21 odsek 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Tam išlo o to, že ten pôvodný, a takto by sa mohla rozobrať každá poznámka pod čiarou, ale nebudem to robiť, len tú jednu príkladmo uvediem, aby ste vedeli, že akým spôsobom sa dá ten text vylepšiť a prečo je to tak. Keď by sa v budúcnosti zriadila rozpočtová príspevková organizácia, ktorá by odťahovala vozidlá na území Bratislavy, tak ona by mohla mať len jedného zriaďovateľa. Ten text to nevylučuje, ale aby ten adresát tej právnej normy, ktorý si bude čítať tú právnu normu, si uvedomil, že ak to bude tak robiť, tak pozor, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy hovorí, že ak to urobíte formou rozpočtovej a príspevkovej organizácie, tak môžte mať len jedného zriaďovateľa, tak sa tam vložila tá poznámka pod čiarou, § 21 ods. 3, aby to bolo zrejmé. Čiže ono, ona by tam nemusela byť, ona by tam nemusela byť, ale takýmto spôsobom sú tie poznámky tam poupravované.
No a pokiaľ ide o ten bod 2, kde sa otvoril cestný zákon, a som tu musel čítať všetky tie novely kvôli tomu, tak to súvisí s tým, čo som hovoril v úvodnom slove, že som sa snažil pýtať únie miest aj ZMOS-u, SK8, či by to chceli ten, to pravidlo o tej výlučnej majetkovej účasti roztiahnuť teda alebo vzťahovať aj na mestá a obce, a keďže tam bola zamietavá odpoveď, tak potom sme to spresnili aj v tomto zákone tak, že odkazujeme ako výnimku pri tomto pravidle práve na zákon o Bratislave. Čiže aby nebolo sporné, či ide o priamu a nepriamu, či ide o nepriamu novelu, a aby bol vyjadrený jasne ten vzťah medzi cestným zákonom, kde je určité všeobecné pravidlo, ktoré nevylučuje, aby bola aj iná, ako iná majetková účasť, a aby teda bolo jasné, že v Bratislave to môže mať aj formu rozpočtovej príspevkovej organizácie alebo formu obchodnej spoločnosti, tak sme tam uviedli ten odkaz v tom cestnom zákone na zákon o hlavnom meste, teda zákon o Bratislave.
V praxi je to ale tak, tí, ktorí žijete v Bratislave a troška sa zaujímate o, aj o komunálnu politiku, o to, čo sa deje, že mesto už zriadilo obchodnú spoločnosť Mestský parkovací systém, ktorý by mal na území mesta odťahovať vozidlá, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky, a týmto návrhom zákona sa umožní, aby sa jednotlivé mestské časti na základe dohody s hlavným mestom mohli do tohto systému pridať, aby eventuálne tam mohli mať aj majetkovú účasť, keďže ide o obchodnú spoločnosť, to sa nevylučuje, a aby bolo možné odťahovať v Bratislave teda nielen na cestách I. a II. triedy, ktoré patria pod správu hlavného mesta, ale aby bolo možné odťahovať vozidlá aj v mestských častiach na cestách III. a IV. triedy, ktoré sú v správe mestských častí.
O tom je vlastne aj ten návrh zákona. Nie je to nič zložité, ale pomôže to súčasnému vedeniu Bratislavy aj celej Bratislave k tomu, aby celomestská parkovacia politika, ktorá by sa mala zaviesť od septembra tohto roka, septembra, prípadne októbra, aby mala v sebe zakomponovaný aj ten efektný prvok odťahovania vozidiel, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky.
Ďakujem za pozornosť. Rád by som vás požiadal, aby ste tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporili. A do tretice, ešte raz sa ospravedlňujem, že som na úvod pochybil, lebo ako predkladateľ som čítal pozmeňovák. Už sa to nestane.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis