Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 18:49 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 10:22 - 10:24 hod.

Kuriak Milan
O skrátenom legislatívnom konaní budeme hlasovať zajtra o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2021 10:22 - 10:23 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja budem iba krátky. Nebyť pandémie, ktorá nás postihla, a boja s pliagou COVID určite by sme v tomto pléne neriešili navýšenie štátneho rozpočtu. Dnes rokujeme iba o skrátenom legislatívnom konaní. Verím, že na vaše otázky vám zajtra v prvom čítaní určite zodpovie pán minister financií osobne a v rozprave aj niektorí poslanci.
Niektorí kolegovia máte výhrady voči navýšeniu štátneho rozpočtu z dôvodu zjemňovania následkov pandémie COVID. Mňa by zaujímalo, ako by ste riešili vy túto situáciu, ktorí ste proti navýšeniu štátneho rozpočtu, a najmä, z akých finančných zdrojov by ste financovali nepredpokladané následky COVID, za ktorú nikto z nás nemôže.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 10:14 - 10:16 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega, hovoríte správne, že pandémiu sme tu mali aj minulý rok. Pandémia minulý rok a pandémia začiatkom tohto roku sú dve veci. Pandémia podobne ako niektoré iné krízy je typická aj tým, že je nepredvídateľná. To, ako vyzerala druhá vlna COVID-u, si dovolím povedať, sa ťažko dalo predpokladať minulý rok.
Áno, vláda prijala rozpočet, ktorý uvažoval nad pokrytím všetkých tých výdavkov, avšak priebeh druhej vlny pandémie priniesol ďalšie nové výzvy. Čím navyšujeme ten rozpočet? Máme tu množstvo príplatkov pre COVID oddelenia, rôzne dávky pomoci či už pre ľudí v núdzi, pre rodiny, pre pracovníkov, ktorí pracujú v zdravotníctve. Tých výdavkov bolo naozaj mnoho a bolo ich oveľa viac, ako sa dalo minulý rok predpokladať. Takisto nemocnice a celé hospodárstvo bolo zaťažené oveľa viac, ako sa dalo predpokladať minulý rok.
Čo sa týka hospodárskych škôd, veď pokiaľ štát má hospodáriť a už nie sú kryté tie ďalšie výdavky, ktoré vystali práve preto, že tá druhá vlna bola taká silná, pretože nám sem prišli britské mutácie, pretože sme tu mali nezodpovedných občanov, aj preto ako haprovali rôzne dodávky vakcín a podobne, preto potrebujeme mať tie výdavky kryté. Toto je dôvod a toto sú podľa môjho názoru naozaj vážne dôvody na to, aby ten rozpočet bol upravený pre potreby toho, čo už teraz vieme, ako sa tá pandémia a tie náklady vyvíjali za týchto päť mesiacov tohto roku.
Čiže takto to ja vidím a verím, že aj... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 9:53 - 9:54 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Marián, musím ťa ubezpečiť, aj keď to celkom nie je v téme, pretože rozhodujeme o celkom inom, ale spomenul si plán obnovy a ja ťa musím ubezpečiť, že obsahuje investície naviazané na reformy. Nebol postavený na zelenej lúke, rešpektuje roky pripomienok Európskej komisie na zlepšenie vzdelávania, zdravotníctva. Musím ťa ubezpečiť, že slovenský plán obnovy patrí k tým reformnejším a Európska komisia vyzdvihuje naše reformné úsilie.
V porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie máme veľmi dobrý plán obnovy a ministerstvu financií bolo avizované, že slovenský plán obnovy je považovaný za jeden z ukážkových dokumentov. Aj na tomto základe sme boli napríklad kontaktovaní Lotyšskou republikou s otázkou neformálnej diskusie, ako pristupujeme k reformám alebo k procesu príprav plánu obnovy. Takže aj keď to nie je celkom téma, ale mal si ten prejav taký veľmi skeptický, takže ja ťa chcem tak možno naladiť pozitívne, že plán obnovy určite Európska komisia schváli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 9:41 - 9:43 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ako ľahko sme zabudli, asi nám už je veľmi dobre, čo celý svet postihlo. Pandémia COVID-19 doslova paralyzovala svet, Európu, ako aj našu krajinu. Vláda preto od prvého dňa sústreďovala mimoriadne úsilie na minimalizáciu zdravotných rizík a ochranu života ľudí. Zároveň prijímala opatrenia na ochranu pracovných miest, pomoc živnostníkom a postihnutým zamestnávateľom.
Správne si povedal, pán minister, po vojne je každý generál. Desaťročia sme tu mali vlády plné komunistov a ich nasledovníkov, desaťročia tu politici rozkrádali našu krajinu, metastázovala tu korupcia obludným spôsobom, a to pravdepodobne asi nikomu nevadilo a vďaka vláde Igora Matoviča a jeho viac ako desaťročnému boju, sme sa nadýchli k očiste Slovenska.
Žiaľ, prišla pandémia a neprajníci a nepriatelia situáciu zneužívali. Posledný rok bol hodnotovým sporom medzi slobodou a ochranou ľudských životov. Na základe mnohých covidových príbehov, ktoré mi naháňali strach a zimomriavky, v čase, keď zomreli mi blízki a priatelia, nebola som na strane slobody, ale stále stojím za vládou a jej úprimným bojom za zdravie a životy ľudí, do ktorého vložil obrovské úsilie.
Ďakujem ti za tvoj príhovor, ktorý vniesol taký pokoj, a dneska je 13. máj, takže myslím si, že ten príhovor bol adekvátny k dnešnému dňu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.5.2021 9:19 - 9:21 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 550 z 12. mája 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021, tlač 531, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uvedený návrh prerokoval na svojej 53. schôdzi výboru dňa 13. mája 2021. Z celkového počtu dvanásť poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo prítomných desať poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali piati poslanci, štyria poslanci hlasovali proti návrhu a jeden poslanec sa zdržal hlasovania.
Výbor pre financie a rozpočet neschválil návrh uznesenia v súlade s § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, nakoľko za predložený návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 18:59 - 19:00 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za slovo. Ja by som vám touto cestou chcel poďakovať, že v pléne predkladáte tento návrh, lebo ja si pamätám, že ešte pár mesiacov dozadu opozícia kritizovala, že sme zabudli na určitú skupinu detí, ktoré v zákone sú, a pevne verím, že sa opozícia nám aj ospravedlní, že sme neplánovali, ako v budúcnosti to tam vôbec dať. Tak takto vyšla pravda najavo, že svoje sľuby ako koalícia plníme, aj vďaka vám.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2021 18:56 - 18:57 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený tlačou 509. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 522 z 19. apríla 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.5.2021 18:52 - 18:54 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Nehnevajte sa, pán Susko, ja toto využijem ako možnosť na odpoveď. Ja absolútne chápem, rozumiem aj súhlasím s vami. Máme na, v podstate, čo sa týka súdnictva, je stále čo doháňať, stále čo riešiť. Potrebuje to reformy, potrebujeme riešiť, samozrejme, aj túto oblasť.
Ja to vnímam ale tak, že keď už prebehne trestnoprávne konanie, páchateľ je definovaný, vieme, kto to je, vieme už v podstate určiť, akú, k akej ujme alebo ublíženiu došlo. Potom sa aj ľahšie potom rieši občianskoprávny spor, keď už v trestnom konaní vlastne máte jasne definovaného, kto je zodpovedný, kto je ten, ktorý spáchal ten trestný čin. A občianskoprávny spor potom sa ľahšie robí ako naopak. Čiže ja najprv musím dokázať v občianskoprávnom spore, aby potom došlo k tomu, že keď už budem identifikovaný, že budeme sa handrkovať alebo teda súdiť o nejaké odškodné a až potom by vlastne malo prebehnúť možno aj nejaké trestnoprávne konanie. Ja to vidím, vnímam takto. Cieľ nie je tých ľudí zatvárať, ale má to byť ako prevencia.
Viete, to má aj tak, keď sa budeme baviť napríklad o... ja neviem, deťoch alebo proste, áno, deti, ktoré sú do 18 rokov alebo niečo podobné, jednoducho takisto tam máte iné procesy, ktoré proste, ja by som povedal, jednoducho ťažko ich nejakým spôsobom odsúdite, dáte do väzenia alebo čo. Ale to sa týka potom aj takých prípadov, ako keď maloletí kradnú alebo páchajú iné trestné činy a každopádne je tam potom aj nejaký postih. A toto je vlastne dôležité aj vzhľadom na to, že veľká časť tejto kyberšikany sa práve deje v tom priestore, kde sú vlastne maloletí. A to neznamená, že sa to netýka, samozrejme, aj celej škály spoločnosti.
Len v stručnosti toľko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 18:49 - 18:51 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne. Pán poslanec Susko. ja vám rozumiem. Chápem, že sa snažíte proste trestnoprávny kódex vnímať ako taký nejaký ucelený celok, do ktorého nerád, ste nerád, keď sa takýmto spôsobom zasahuje a vznikajú nejaké nové skutkové pods... nejaké skutkové... činy. Problém je ten, v podstate sú dve roviny, takto ako ja to vnímam.
Prvá je, že áno, je tu možnosť občianskoprávnych sporov, ale dobre vieme, že tieto občianskoprávne spory sú veľmi náročné, dlho to trvá aj ešte v procese aj reformy súdnictva, ktoré tu máme, dobre vieme, že niekedy je to až neúmerné a zároveň tá ťarcha spočíva v podstate na tom, ktorý je poškodený. To znamená, že ten musí začať občianskoprávny spor, musí doniesť dôkazy a musí to celé vlastne zvládnuť, zafinancovať a dokázať, že mu bolo naozaj krivdené. A toto tá, ten dôkaz je a to celé trvá, naozaj trvá proces. A práve v prípade šikany tu máme veľa takých, ktorí sa k tomu nepriznajú a jednoducho to trpia ďalej. Čiže touto chceme, týmto, touto cestou chceme vlastne povzbudiť aj tých, ktorí sú takto v anonymite, aby sa bránili.
Druhá je, že keď už sa bavíme o nejakých nových trestných skutkoch, viete, ono ten kybernetický priestor sa stále vyvíja a stále sa budú vyvíjať a budú aj nové nejaké trestné skutky, ktoré budú vychádzať aj z nových technológií, z vývoja, ktorý tu máme v spoločnosti a tak ďalej, čiže tomu sa nevyhneme. Preto aj nemôžme ignorovať toto ako trestný skutok.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis