Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

13.5.2021 o 9:19 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 10:30 - 10:36 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som vystúpil v rozprave k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov. Na začiatku by som chcel veľmi pekne poďakovať, že môžem byť spolupredkladateľom tohto návrhu, čiže ďakujem hlavnej predkladateľke pani Žitňanskej, že ma teda pripísala, že som teda mohol participovať.
Táto téma je mi neskutočne veľmi blízka a aj sa tejto téme venujem. Poznám teda mnoho rodičov, a teda mnoho náhradných rodín, ktoré jednoducho vykonávajú túto svoju prácu naozaj veľmi zodpovedne s láskou. Treba povedať aj to, že tá práca náhradných rodičov je istým spôsobom veľmi komplikovaná. Z osobnej skúsenosti teda naozaj viem, že, že dokonca aj môj brat hovorí, jak sme boli v pestúnskej starostlivosti a tí náhradní rodičia jednoducho po tej finančnej stránke to naozaj nemali jednoduché. Ale to nemá byť to dôležité alebo to hlavné memento pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, ale jednoducho to sú tie holé fakty.
Pani Žitňanská povedala, že v roku 2020 máme umiestnených 6 879 detí a deti, ktoré boli teda zverené do konca roka 2020, čiže ide o 5 269 detí, ktoré sú umiestnené v náhradnej starostlivosti. Je ale pravdou, že ja tiež veľmi úzko spolupracujem s organizáciou Úsmev ako dar a my naozaj sa snažíme roky rokúce, aby deti sme sanovali, aby jednoducho tá biologická rodina zostala pokope, aby sme skutočne ochránili rodinu pred nežiadúcimi patologickými javmi, ak to mám takto odborne nazvať. Ale je pravdou, že máme teda mnoho tých rodín v pestúnskej starostlivosti alebo teda v náhradnej starostlivosti a je veľmi dôležité, aby sme naozaj to dieťa ochránili pred ústavnou starostlivosťou. To je tá posledná fáza alebo posledná akcia, hovorím to veľmi tak familiárne, aby teda dieťa nemuselo jednoducho ísť do ústavnej starostlivosti. Čo dnes vieme, že v ústavnej starostlivosti máme okolo 5-tisíc detí v rámci celého Slovenska od východného až po západné Slovensko.
Ale je aj pravdou to, že nám za posledné roky ubúda možnosť alebo resp. zo strany náhradných rodičov (reakcia z pléna) záujem, ďakujem pekne, záujem teda o náhradnú starostlivosť ako takú. A ja si kladiem otázku, že prečo to tak je, samozrejme. Samozrejme, nie je to absolútne žiadne zlyhanie štátu, ale možno je tá príprava na to náhradné rodičovstvo trolinku slabšia ako možno v minulosti, možno aj tie prirodzené obavy si vziať dieťa do náhradnej starostlivosti. Je pravdou, že tam mnoho tých faktorov skutočne do toho vstupuje, čiže možno to je otázka a následne sa budem tomu určite aj ja venovať. A hovorím, venujem sa tomu, aby sme aj tých budúcich náhradných rodičov dostatočne pripravili na to, aby si deti vzali do náhradnej starostlivosti.
Ale v prvom rade o čo nám ide, je sanovať rodinu ako takú a nedbať a nepozerať sa na to, či to je dieťa rómskeho pôvodu, alebo pochádza z málopodnetného prostredia alebo, ja neviem, ak ide o marginalizované skupiny. Jednoducho sanácia je naozaj alfa a omega.
Hlavným cieľom návrhu zákona, aby som teraz sa dostal k meritu veci, je skutočne upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, a to podmienku veku v čase zverenia dieťaťa do náhradnej starostlivosti na základe neodkladného opatrenia alebo zverejnenia do predosvojiteľskej starostlivosti.
Pani Žitňanská tiež vravela, že v súčasnosti definuje platná úprava právo dieťaťa na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, čiže za podmienky, že dieťa, ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) až f), je mladšie ako šesť mesiacov. Túto podmienku v mnohých prípadoch v praxi nie je možné splniť, a to aj v súvislosti s dĺžkou súdnych konaní. Čiže je veľmi vynikajúce, že naozaj nebudeme absolútne brať do úvahy jednoducho ten vekový limit, pretože častokrát tie náhradné rodiny alebo náhradní rodičia jednoducho mali potom možno aj takú demotiváciu si teda vziať to dieťa do náhradnej starostlivosti, ale to nemá byť. Samozrejme, finančný príspevok nemá byť absolútne tým hlavným momentom si dieťa vziať do náhradnej starostlivosti, ale jednoducho vziať si dieťa preto, lebo si to dieťa zaslúži mať naozaj plnohodnotný a zdravý život v milujúcej rodine.
V dôsledku nesplnenia tejto podmienky je naozaj strata nároku oprávnenej osoby na tento príspevok. To som vravel. Z tohto dôvodu je pre mnoho oprávnených osôb objektívne nemožné podmienku splniť, a preto pri zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti stráca nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti. Áno je to, v súčasnosti tá suma predstavuje okolo 540 euro. Ak sa nemýlim, bude to až okolo 829,86 eur, ktoré sa v prípade úpravy zákona, samozrejme, bude automaticky valorizovať.
Čiže ešte raz by som chcel veľmi pekne poďakovať pani Žitňanskej. Samozrejme, teším sa, že môžem byť spolupredkladateľom a vyzývam a povzbudzujem všetkých budúcich náhradných rodičov, aby sa toho nebáli. Skutočne reflektujeme na potreby mnohých tých náhradných rodín alebo rodičov. Mnohí to skutočne robia veľmi, veľmi zodpovedne, s láskou. A poznáme dokonca aj mnohých tých domovákov alebo teda tých detí, ktoré už teda boli zverené do tej pestúnskej starostlivosti alebo teda do úplného osvojenia, sú to plnohodnotní občania, ktorí ďakujú za to, že mohli byť práve umiestnení v náhradnej starostlivosti. Ale opakujem treba sa pozerať v prvom rade na to, aby deti sme dokázali po tej materiálnej, po tej duševnej hlavne, čo sa týka sanácie rodiny, ochrániť.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.5.2021 10:28 - 10:29 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený po tlačou 509. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 525 z 19. apríla 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna.
Otvorte, prosím, pán predsedajúci, všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 10:22 - 10:24 hod.

Kuriak Milan
O skrátenom legislatívnom konaní budeme hlasovať zajtra o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2021 10:22 - 10:23 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja budem iba krátky. Nebyť pandémie, ktorá nás postihla, a boja s pliagou COVID určite by sme v tomto pléne neriešili navýšenie štátneho rozpočtu. Dnes rokujeme iba o skrátenom legislatívnom konaní. Verím, že na vaše otázky vám zajtra v prvom čítaní určite zodpovie pán minister financií osobne a v rozprave aj niektorí poslanci.
Niektorí kolegovia máte výhrady voči navýšeniu štátneho rozpočtu z dôvodu zjemňovania následkov pandémie COVID. Mňa by zaujímalo, ako by ste riešili vy túto situáciu, ktorí ste proti navýšeniu štátneho rozpočtu, a najmä, z akých finančných zdrojov by ste financovali nepredpokladané následky COVID, za ktorú nikto z nás nemôže.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 10:14 - 10:16 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega, hovoríte správne, že pandémiu sme tu mali aj minulý rok. Pandémia minulý rok a pandémia začiatkom tohto roku sú dve veci. Pandémia podobne ako niektoré iné krízy je typická aj tým, že je nepredvídateľná. To, ako vyzerala druhá vlna COVID-u, si dovolím povedať, sa ťažko dalo predpokladať minulý rok.
Áno, vláda prijala rozpočet, ktorý uvažoval nad pokrytím všetkých tých výdavkov, avšak priebeh druhej vlny pandémie priniesol ďalšie nové výzvy. Čím navyšujeme ten rozpočet? Máme tu množstvo príplatkov pre COVID oddelenia, rôzne dávky pomoci či už pre ľudí v núdzi, pre rodiny, pre pracovníkov, ktorí pracujú v zdravotníctve. Tých výdavkov bolo naozaj mnoho a bolo ich oveľa viac, ako sa dalo minulý rok predpokladať. Takisto nemocnice a celé hospodárstvo bolo zaťažené oveľa viac, ako sa dalo predpokladať minulý rok.
Čo sa týka hospodárskych škôd, veď pokiaľ štát má hospodáriť a už nie sú kryté tie ďalšie výdavky, ktoré vystali práve preto, že tá druhá vlna bola taká silná, pretože nám sem prišli britské mutácie, pretože sme tu mali nezodpovedných občanov, aj preto ako haprovali rôzne dodávky vakcín a podobne, preto potrebujeme mať tie výdavky kryté. Toto je dôvod a toto sú podľa môjho názoru naozaj vážne dôvody na to, aby ten rozpočet bol upravený pre potreby toho, čo už teraz vieme, ako sa tá pandémia a tie náklady vyvíjali za týchto päť mesiacov tohto roku.
Čiže takto to ja vidím a verím, že aj... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 9:53 - 9:54 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Marián, musím ťa ubezpečiť, aj keď to celkom nie je v téme, pretože rozhodujeme o celkom inom, ale spomenul si plán obnovy a ja ťa musím ubezpečiť, že obsahuje investície naviazané na reformy. Nebol postavený na zelenej lúke, rešpektuje roky pripomienok Európskej komisie na zlepšenie vzdelávania, zdravotníctva. Musím ťa ubezpečiť, že slovenský plán obnovy patrí k tým reformnejším a Európska komisia vyzdvihuje naše reformné úsilie.
V porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie máme veľmi dobrý plán obnovy a ministerstvu financií bolo avizované, že slovenský plán obnovy je považovaný za jeden z ukážkových dokumentov. Aj na tomto základe sme boli napríklad kontaktovaní Lotyšskou republikou s otázkou neformálnej diskusie, ako pristupujeme k reformám alebo k procesu príprav plánu obnovy. Takže aj keď to nie je celkom téma, ale mal si ten prejav taký veľmi skeptický, takže ja ťa chcem tak možno naladiť pozitívne, že plán obnovy určite Európska komisia schváli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 9:41 - 9:43 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ako ľahko sme zabudli, asi nám už je veľmi dobre, čo celý svet postihlo. Pandémia COVID-19 doslova paralyzovala svet, Európu, ako aj našu krajinu. Vláda preto od prvého dňa sústreďovala mimoriadne úsilie na minimalizáciu zdravotných rizík a ochranu života ľudí. Zároveň prijímala opatrenia na ochranu pracovných miest, pomoc živnostníkom a postihnutým zamestnávateľom.
Správne si povedal, pán minister, po vojne je každý generál. Desaťročia sme tu mali vlády plné komunistov a ich nasledovníkov, desaťročia tu politici rozkrádali našu krajinu, metastázovala tu korupcia obludným spôsobom, a to pravdepodobne asi nikomu nevadilo a vďaka vláde Igora Matoviča a jeho viac ako desaťročnému boju, sme sa nadýchli k očiste Slovenska.
Žiaľ, prišla pandémia a neprajníci a nepriatelia situáciu zneužívali. Posledný rok bol hodnotovým sporom medzi slobodou a ochranou ľudských životov. Na základe mnohých covidových príbehov, ktoré mi naháňali strach a zimomriavky, v čase, keď zomreli mi blízki a priatelia, nebola som na strane slobody, ale stále stojím za vládou a jej úprimným bojom za zdravie a životy ľudí, do ktorého vložil obrovské úsilie.
Ďakujem ti za tvoj príhovor, ktorý vniesol taký pokoj, a dneska je 13. máj, takže myslím si, že ten príhovor bol adekvátny k dnešnému dňu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.5.2021 9:19 - 9:21 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 550 z 12. mája 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021, tlač 531, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uvedený návrh prerokoval na svojej 53. schôdzi výboru dňa 13. mája 2021. Z celkového počtu dvanásť poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo prítomných desať poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali piati poslanci, štyria poslanci hlasovali proti návrhu a jeden poslanec sa zdržal hlasovania.
Výbor pre financie a rozpočet neschválil návrh uznesenia v súlade s § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, nakoľko za predložený návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 18:59 - 19:00 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za slovo. Ja by som vám touto cestou chcel poďakovať, že v pléne predkladáte tento návrh, lebo ja si pamätám, že ešte pár mesiacov dozadu opozícia kritizovala, že sme zabudli na určitú skupinu detí, ktoré v zákone sú, a pevne verím, že sa opozícia nám aj ospravedlní, že sme neplánovali, ako v budúcnosti to tam vôbec dať. Tak takto vyšla pravda najavo, že svoje sľuby ako koalícia plníme, aj vďaka vám.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2021 18:56 - 18:57 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený tlačou 509. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 522 z 19. apríla 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis