Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

13.5.2021 o 14:40 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 13.5.2021 14:40 - 14:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Pán minister Lengvarský, ďakujem vám za vašu odpoveď na moju otázku, pretože médiá mnohokrát vaše odpovede skresľujú, takže takto sa to, je to lepšie počuť. Doplním svoju otázku o postreh po komunikácii s občanmi a nakoniec položím doplňujúcu otázku.
Stretávam sa s veľkými obavami ľudí v súvislosti s očkovaním. Ľudia sú rôznymi hoaxami ovplyvňovaní a domnievajú sa, že očkovanie je pre nich rizikové, pretože majú iné choroby. Ako argument spomínajú cukrovku, srdcovo-cievne problémy, prípadne aj iné onkologické ochorenia. Myslia si, že nemôžu ísť na očkovanie, pretože berú lieky na tlak alebo riedenie krvi. Aj v tejto súvislosti by som chcela pochváliť a odporučiť našim občanom facebookovú stránku ministerstva zdravotníctva, ktorá prináša relevantné informácie a vyvracia mnohé hoaxy na sociálnych sieťach.
Moja doplňujúca otázka znie: "Akým spôsobom plánuje ministerstvo zdravotníctva osloviť našich občanov a hlavne takýchto pacientov, aby sa dali zaočkovať čo najskôr."
Skryt prepis
 

13.5.2021 14:40 - 14:43 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som chcela vlastne poďakovať za odpoveď a chcela som na túto problematiku upozorniť, pretože sa na ňu ako keby pozabudlo. Hovoríme o digitalizácii, zriaďovaní 5G sietí a na Slovensku skutočne existujú obce, z ktorých sa mobilom nikde nedovoláte. Ľudia sú nútení všetko vybavovať osobne, čo je, čo je veľmi nepraktické. A považujem za absolútnu prioritu tento problém riešiť. Možno na záver ešte otázka, či máte zmapované, koľko takých obcí na Slovensku existuje.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 13.5.2021 14:36 - 14:36 hod.

Čepček Martin
Ja chcem pánovi ministrovi poďakovať za vyčerpávajúcu odpoveď. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 13.5.2021 14:27 - 14:27 hod.

Tabák Romana
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán minister, ďakujem za vašu odpoveď, ja by som len chcela povedať, že je veľmi dôležité vedieť, koľko športovísk na Slovensku máme a v akom sú stave. Takže dúfam, že na tom pracujú a splnia to, čo sľúbili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.5.2021 11:52 - 11:52 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne. Zvolávam ľudskoprávny výbor na 12.20 v miestnosti č. 148. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.5.2021 11:34 - 11:36 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Len v stručnosti. Vrátime sa ešte k včerajšiemu rokovaniu k tomuto bodu a ide o jednu formalitu. Tento procedurálny návrh prečítam ja, ide o návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ja ho odôvodním, ide vlastne, v dôsledku určenia rôzneho vymeriavacieho základu pre výpočet materského podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov sa navrhuje upraviť výšku materského na 100 % čistého denného služobného platu. Takáto výška bude viac zodpovedať reálnej výške materského vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, pretože materské podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení sa vypočítava z hrubého príjmu.
Vzhľadom na to, že sa materské podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení poskytuje len do určitej maximálnej výšky, navrhujem rovnakú maximálnu výšku materského zaviesť aj v predkladanom návrhu zákona.
Teraz prečítam pozmeňujúci návrh. Je to návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 444, sa mení takto:
1. V čl. I sa slová "vo výške 75 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12" nahrádzajú slovami "vo výške 100 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12, najviac vo výške 75 % maximálneho denného vymeriavacieho základu na určenie nemocenskej dávky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení5".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
"5) § 55 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov."
2. V čl. II sa slová "1.júna" nahrádzajú slovami "1. júla".
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.5.2021 11:15 - 11:16 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene pani predsedníčky Bittó Cigánikovej zvolávam výbor pre zdravotníctvo na trinástu hodinu v miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 10:58 - 10:59 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Vďaka za slovo. Pán podpredseda Laurenčík, ďakujem veľmi pekne, veľmi ste ma potešili. Veď ja považujem tento zákon za jeden z najdôležitejších, ktorých sa týkajú národno-bezpečnostných záujmov, pretože kybernetická bezpečnosť je naša bezpečnosť a je to vlastne bezpečnosť našej budúcnosti, bez nej jednoducho nedokážeme fungovať.
Som veľmi rád, že sme sa v tejto veci posunuli dopredu a ja som presvedčený, že sa nám podarí doladiť aj tie veci, ktoré sú tam nejak, na ktorých ešte momentálne nepanuje úplne 100-percentná dohoda. Ale je, považujem to za absolútne ultimatívne dôležité, aby ten zákon prešiel v čo najlepšej forme, aby sme mohli naozaj myslieť na našu budúcnosť a na našu bezpečnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2021 10:50 - 10:52 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, tlač 441. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2021 10:46 - 10:46 hod.

Hatráková Katarína
Ja som sa len chcela poďakovať za diskusiu a poprosiť o podporu, pretože je to, vnímam to ako prvú lastovičku v podpore náhradných rodín. Ďakujem pekne.
Skryt prepis