Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:09 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.5.2021 15:50 - 15:51 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rovnako pozdravujem všetkých kolegov, ktorí ešte vytrvali, zostali.
Európska politika je súčasťou našej politiky a ja som veľmi rada, že je, nie, Národná rada nehovorí, že sa netreba zaoberať tou politikou, že to je niekde v Bruseli, ale my sme súčasťou a my ju tvoríme, a preto tiež žiadam o podporu tohto uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať na júnovej schôdzi.
Ďakujem pekne.
Pozdravujem, prajem vám príjemný víkend.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.5.2021 15:43 - 15:50 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, v prvom rade vám chcem všetkým poďakovať, ktorí ste zostali v piatok poobede na túto diskusiu. Ja si to veľmi vážim a vážim si aj všetky vaše názory, pripomienky a všetko, čo tu dnes poobede odznelo.
Predseda, teraz máme pána Michela, predtým pána Tuska a predtým bal, bol bývalý belgický premiér Herman Van Rompuy predsedom Európskej rady, a keď nastúpil, tak povedal, že nemyslite si, že Európska únia získa na vážnosti a na sile tým, že bude ohrozovať a uberať zo suverenity členských štátov, tým, že bude porušovať princíp subsidiarity, jeden zo základných princípov vzniku Európskej únie.
A ja si myslím, že to bolo veľmi vizionárske tvrdenie, pretože už počas tých 15 rokov, ako som bola v Európskom parlamente, a kolegyňa Pleštinská tiež, tak sme videli, že, že postupne aj takýmito iniciatívnymi správami sa snažila ovplyvňovať suverenita a subsidiarita a, a princíp subsidiarity členských štátov. Ako keby Lisabonská zmluva bola s tým počítala, tak k tej zmluve pridala niekoľko protokolov. A práve Protokol 1 a Protokol 2 hovorí o tom, ako môžu členské štáty reagovať na legislatívnu iniciatívu Európskeho parlamentu, Európskej komisie, ďalej Európskeho súdneho dvora. Iste, sú tam európske banky, sú vymenované rôzne, rôzne inštitúcie európske, ku ktorým sa môžu národné parlamenty vyjadrovať. Tento protokol hovorí o tom, že návrhy legislatívnych aktov zaslané Európskemu parlamentu a Rade sa postúpia národným parlamentom. Na účely tohto protokolu návrh legislatívneho aktu znamená návrh Komisie, iniciatívy skupiny členských štátov a iniciatívy Európskeho parlamentu. To znamená iniciatívnej správy Európskeho parlamentu, o ktorej dnes hovoríme.
My sme neurobili nič iné, len to, že sme naplnili literu zákona Lisabonskej zmluvy. Ja viem, že to v Slovenskej republike nebolo zvykom, ale keď si pozriete stránku, tak zistíte, že od roku 2009, kým je to zaregistrované na stránke, takýchto pripomienok bolo 2 961 a k iniciatívnym, iniciatívne vzniknuté v jednotlivých parlamentoch alebo vo výboroch v jednotlivých parlamentoch ich bolo asi 1 500. Ja som si ich pozrela skoro všetky a Slovenskú republiku som tam nenašla. Je tam Nemecko, Francúzsko, Malta, Írsko, proste štáty, Francúzsky senát a podobne, ale Slovenská republika tam nie je.
My nie sme zvyknutí využívať, nehovorím zneužívať, ale využívať to, čo nám Lisabonská zmluva dovoľuje. My hovoríme nad... od... že nám niečo nanucuje Európske únia, tak ako povedala Zitka Pleštinská, ale nič sa neurobí bez súhlasu, hlavne v jednomyseľnom rozhodovaní, bez súhlasu členského štátu. Keď vznikne takáto správa, nič nebráni slovenskému premiérovi alebo slovenskému ministrovi, keď je na Rade, povedať, že si neprajeme, aby zasahoval Európsky parlament do kompetencii členského štátu.
Tieto správy sa stupňujú. Kedysi Európsky parlament nemohol nariadiť sexuálne a reprodukčné práva v tretích krajinách. Postupne sa to tam pridalo, lebo sa povedalo, že môže, pretože je to zahraničná politika, a skončilo to tak, že vo viacerých štátoch boli, bola rozvojová pomoc podmienená prijatím ústavného zákona pre právo na potrat alebo registrované partnerstvo. Čiže postupnou metódou sa to stupňuje aj na úrovni Európskej únie a ja si myslím, že je dobré, ak sa slovenský parlament vyjadrí.
Samozrejme, my si môžeme rozhodnúť, ako chceme a aký zákon chceme prijať, ale skutočne tá dikcia tejto poslednej správy je direktívna, je vyzývajúca a už to, že právo na výhradu vo svedomí u zdravotníckych pracovníkov má byť zakázané a je tam presne napísané, aké materiály máme používať pri sexuálnej výchove, je za čiarou.
Čiže ja by som chcela požiadať všetkých kolegov, aby ukázali, že Slovensko je demokratický, ale zvrchovaný a suverénny štát, a preto by som vás chcela veľmi poprosiť, aby ste tú deklará... to, to, tú rezolúciu podporili.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:39 - 15:41 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem zareagovať na to, čo hovoril už aj pán kolega Janko Szőllős. Ja som mala tiež v tom svojom prejave, že silné štáty v silnej Európskej únii.
Totiž celý ten zámer bol taký, aby sa tam každý cítil dobre, a na to boli urobené všetky zmluvy, ktoré, ktoré platia od založenia Európskej únie, aby sa našlo isté vyvážené postavenie aj Európskej únie, aj členských štátov. A práve preto, že sa toto nedodržuje, tak mô... tvrdím, že odišli Briti a sú rôzne, rôzne turbulencie, a ja si myslím, že o to dôležitejšie je, je ozvať sa, keď sa niečo takéto stane, aby Európska únia vedela aj predseda Európskeho parlamentu, že my sledujeme, či Európsky parlament dodržiava, alebo nedodržiava kompetencie.
Ja si myslím, že, že to ide, aby boli silné štáty, teda členské štáty v silnej v Únii.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:34 - 15:36 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi, že sa vyjadril aj k obsahu, aj k forme, a teda myslím si, že sa nedá oddeliť v pléne obsah od toho, od toho, od tej formy. Teda je prirodzené, že diskutujeme aj trochu k obsahu. Ale ja sa chcem venovať tiež k tomu, k čomu je to uznesenie zamerané, a to je tá suverenita Slovenskej republiky v konkrétnych oblastiach.
A tuto, áno, ja plne podporujem to, čo povedal aj kolega Vašečka, ktorého, a nesúhlasím s vami, kolega Kotleba, lebo myslím si, že rezolúcia nemá za cieľ spochybniť Európsku úniu. My formujeme to, aká bude Európska únia a Európska únia nie je náš nepriateľ, ale skutočne my sme Európska únia. Ja som presvedčený, že sa dá uskutočniť ten model, že v niektorých oblastiach, na ktorých sa dohodneme, sú silné kompetencie národných štátov a tam, kde je to výhodná, na ktorých sa dohodneme, sú silné alebo sú kompetencie Európskej únie v tých vymedzených oblastiach.
Čiže myslím, že je to kompatibilné a nevidím v tom rozpor. Na to som chcel upozorniť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:22 - 15:23 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Milá pani kolegyňa, som veľmi rada, že si takouto formou zvolila svoj prejav, zvlášť keď sa rozpráva na jednej strane o právach žien a na druhej strane o právach na výhradu vo svedomí. Ja si stále myslím a myslím si, že si aj ty zhodne teda s tým mojím zmýšľaním povedala o tom, že tie práva by mali byť dodržiavané.
A skutočne, keď sme suverénny štát a sme občania suverénneho štátu, máme mať všetci teda rovnaké práva. Tak veľmi s tebou súhlasím s tou výhradou vo svedomí. A súhlasím a zastávam tvoj názor, že nemôžeme predsa nikomu diktovať to svedomie. A práve preto takýmto signálom dávame aj Európskej únii náš postoj, že sme proste štát, ktorý má občanov, ktorí vedia, čo chcú a vedia, ako chcú žiť, a na základe tohto nášho uznesenia ten signál môžeme aj takto vyslať.
Ďakujem ti ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:21 - 15:22 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Mirka Šuteková, ale aj pani Záborská a pani Pleštinská, ktoré sú spolupredkladateľky tohto návrhu uznesenia, súhlasím s vami. Vy máte aj dlhoročné skúsenosti v Európskom parlamente, že aj takáto možno nevinná informatívna správa sa môže časom zmeniť na smernicu, ktorá môže byť pre nás potom záväzná, a my už nebudeme môcť efektívne reagovať. Preto súhlasím s tým, že je veľmi dobré, ak Slovensko a tento parlament vyšle veľmi jasný signál Európskej únii, ale aj jednotlivým členským krajinám, že v týchto otázkach chceme postupovať zvrchovane a sami. A myslím si, že je veľmi dôležité citlivo vnímať akékoľvek správy, ktoré sa prijmú na pôde Európskeho parlamentu, aby sme mohli na nich včas reagovať.
Ale aj čo tu spomínal pán Kotleba, určite to môže byť aj určitým... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prosím, reagujte na pani poslankyňu Šutekovú.

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Pardon. Áno, to uznesenie, ktoré môžme teraz schváliť, môže byť aj určitým návodom pre našich europoslancov, ktorí nás zastupujú na pôde Európskeho parlamentu. Takže ja toto uznesenie určite podporím.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:16 - 15:18 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, Mirka, za tvoje vystúpenie. Rovnako považujem výhradu vo svedomí za základnú integritu človeka. Ďakujem, že si to tu spomenula. Ja len poviem, že Európska únia alebo tri zásady vlastne určujú spôsob a rozsah činností Európskej únie. Je to zásada prenesenia právomoci, Európska únia má len tie právomoci, ktoré sa na ňu preniesli, zmluvami ratifikovanými všetkými členskými štátmi, potom je to zásada proporcionality, opatrenia Európskej únie nesmú presahovať rámec nevyhnutný na dosiahnutie cieľov zmlúv a potom je tretia zásada subsidiarity v oblastiach, v ktorých môže vykonávať svoje právomoci Európska únia alebo členské štáty, môže Únia konať len vtedy, ak niekto o tom rozhodne. Čiže členské štáty si vlastne sami riešia svoju integritu.
To, že správa napríklad Edite Estrela neprešla, bolo znamením, že väčšina poslancov Európskeho parlamentu jasne odmietla zasahovanie do výlučných kompetencií členských štátov predovšetkým v otázkach týkajúcich sa výchovy detí v rodine a vykonávania potratov. Ja som presvedčená, že, alebo viem, že európ... že legislatíva sa netvorí, lebo niekto povie, že Brusel, to všetko Brusel môže. Však predsa my sme súčasťou Európskej únie, našou podstatou je, aby sme sa spolu podieľali na tvorbe takej európskej legislatívy, ktorá bude v prospech všetkých občanov Európskej únie.
A preto verím, že Národná rada toto uznesenie schváli a vyšle signál Európskemu parlamentu, aby rovnako ako 10. decembra 2013 neschválil správu Edite Estrela, urobí tak so správou chorvátskeho europoslanca Predraga Freda Matića.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:14 - 15:16 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem pani kolegyni Šutekovej za jej pokojné, konštruktívne vystúpenie aj smerom k ďalším kolegom či kolegyniam.
Ja môžem povedať, že ja som zástanca alebo som priaznivec Európskej únie, myšlienky Európskej únie. Možno mám problémy s niektorými momentálnymi nastaveniami alebo fungovaním, ale to je na diskusiu. A chcem povedať, že my nie sme v Európskej únii Slovensko. My sme Európska únia úplne rovnako ako iné štáty. To neni nejaký samostatný subjekt, nejaký, nejaký iný, nadradený. Európska únia existuje, lebo sme tak rozhodli. Rozhodli sa tak národné štáty. Keď sa rozhodnú, že nebude existovať, tak nebude existovať.
Keď si Nemci, Francúzi, Slováci, Poliaci povedia, že nebude, tak nebude. Európska únia je z našej vôle. A tá subsidiarita, ale, ale aj vôbec ten postup je taký, že na prvom mieste je Slovensko a národné štáty a potom je Európska únia, čo je dobré, lebo nemáme tu vojnu, môžme komunikovať, môžme nejakým spôsobom spolupracovať, môžme cestovať. Áno, sú problémy a práve podľa mňa a toto hovorím veľmi úprimne, práve toto škodí tej myšlienke európskej spolupráce, ak sa prijímajú takéto návrhy, ktoré ako keby tak zvrchu chcú poučovať národné štáty, napr. spomínajú Poľsko alebo možno ďalšie krajiny. To je podľa mňa nenáležité. A preto sa proti tomu ozývame.
Lebo napríklad kolegovia, ktorí nie sú zástancovia európskej integrácie a je to ich legitímne právo, tak oni práve potom využijú takúto správu na to, že hovoria, vidíte Európska únia je zlá, lebo prijíma takéto správy. Ja si nemyslím, že Európska únia je zlá, ale táto správa je nesprávna a my sa musíme ozvať a je to naša povinnosť voči občanom Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:09 - 15:09 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som sa chcela poďakovať iba za faktické poznámky krátko.
A súhlasím s tým, že pri uzatváraní zmlúv a vstupu Slovenska do Európskej únie sú témy, ktoré mohli byť možno ešte viac v kompetencií národného štátu. A fakt je taký, že niečo sa vybojovalo, a na základe toho aj dnes môžme postupovať a povedať, že aj táto téma čisto naša vec, ako ti to povedal ty, Richard.
A áno, Slovensko sa k týmto témam má vyjadrovať, je to žiaduce, pretože chrámime, chránime suverenitu našej krajiny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:06 - 15:08 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem pani poslankyne Andrejuvovej za taká krátke, ale jasné vyjadrenie toho, čo je podstatou tej, tohto uznesenia, kde sa odvoláme, ako ona spomínala, napríklad na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie v kultúrno-etických otázkach, ktorá bola schválená Národnou radou v roku 2002.
To znamená, že takéto veci sem patria, boli tu prijaté a my znova pokojne, bez nejakého rozdeľovania, bez nejakého útočenia, bez nejakého nepriateľského polemizovania hovoríme, že toto, táto sála, táto inštitúcia, parlament Slovenskej republiky je miestom, kde my, ktorí sme boli zvolení, aby sme zastupovali občanov Slovenskej republiky, ľudí žijúcich na Slovensku, si to vydiskutovali a rozhodli o tom, ako budeme v týchto veciach postupovať.
Áno, máme rôzne pohľady na to. Áno, pre mňa tá správa v takej podobe, v akej bola schválená na výbore a postupuje do toho pléna je v mnohom neprijateľná. Ja som zástanca rodiny, života a podporujem prirodzené právo, tak nakoniec, ako je to aj ukotvené v Ústave Slovenskej republike, kde je zakotvené, kde hovoríme o tom, že podporujeme manželstvo muža a ženy. Ale rovnako akceptujem, že sú tu voliči a ich zástupcovia, ktorí majú iný názor, ale tu si to musíme vydiskutovať, a preto to jednoznačne patrí sem. Skôr, naopak, je otázka, či to v takejto forme patrí do Európskeho parlamentu. Ale to je ich vec, ale my za seba chceme povedať, toto je naša vec a veľmi nám na tom záleží. Záleží nám na Slovensku, na rodine, na živote.
Ďakujem.
Skryt prepis