Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.6.2021 o 10:04 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2021 10:25 - 10:25 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak pán poslanec Šefčík, ja sa chcem hlavne tebe poďakovať za to, s akým oduševnením si sa pustil do tejto problematiky. Aj ako nezdravotník si veľmi dobre uchopil aj tie odborné veci, aj svoj osobný vklad do toho. Naozaj sme sa to, čo si spomínal v rozprave, sme sa spojili s odborníkmi, aj s VÚC, aj s komorou, Slovenskou komorou zubných lekárov, kde v podstate sme načrtli ďalšie problémy, ktorým sa chceme v budúcnosti venovať, ako aj môj predhovorca povedal, spomínal, že sú obrovské problémy so zubnou starostlivosťou na Slovensku, či už čo sa týka počtu lekárov a sociálne slabšie skupiny majú problém si zaplatiť takúto zubnú starostlivosť v regiónoch. Nejdú radšej k zubárovi, pretože nemajú peniaze na to, aby dostali ošetrenie.
Čiže to sú všetko problémy, s ktorými sa musíme potýkať. Práve takíto sociálne slabší občania potom vyhľadávajú len pohotovosti, kde tá úroveň v mnohých tých pohotovostných ambulanciách je žalostná. Hej? Tam to vybavenie je úplne jak z minulého storočia niekedy. Čiže zubní lekári privítali túto našu iniciatívu. Je to síce len malý krok úplne na začiatku, ale naozaj, ako aj pán poslanec Suja povedal, je absolútne nehorázne, aby sme sa tu bavili... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, musíte reagovať na pána poslanca Šefčíka.

Horváthová, Eva, poslankyňa NR SR
Ja reagujem na pána poslanca Šefčíka.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Ale hovoríte o pánovi Sujovi.

Horváthová, Eva, poslankyňa NR SR
Zo širšia to spomínam a nadväzujem na to, čo hovoril môj predchodca. Ďakujem za upozornenie.
Takže toto je taká malá zmena a keď sa bavíme aj o sume 12 euro, tak to je tiež na pováženie. Inšpirovali sme sa vlastne tým, čo je v zákone teraz pri pediatroch a pri všeobecných lekároch, ktorí tak isto majú povinnosť nastúpiť do služby a samozrejme, že ten poskytovateľ, ktorý poskytuje starostlivosť, tak môže dať aj vyššiu sumu. Hej? Takže zatiaľ sme ostali na tejto sume, ale v budúcnosti, samozrejme, že tá suma bude musieť byť vyššia, hlavne keď štát vyžaduje od lekára službu a aj kvôli tomu, aby lekárov nedemotivovali a neodchádzali zo Slovenska ďalej preč.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2021 10:08 - 10:23 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, niektoré veci by bolo treba meniť hlbšími zásahmi a možno zubno-lekárske pohotovosti sú toho príkladom. Stretnutia s odborníkmi, ktorí sa téme dlhodobo a širšie venujú, nás zasvätili do témy ešte viac a je jasné, že je na tomto poli množstvo vecí, ktoré je nutné vylepšiť. Vieme však, že na väčšie, hĺbkovejšie zmeny treba omnoho viac času, príprav, rokovaní a dohôd, preto je komplikované zlepšiť všetko naraz. Dostali sme teda podnet od jedného zo zubných lekárov, ktorý na zjavnú nespravodlivosť a zneužívanie práce lekárov upozornil aj tým, že sa s organizátorom zubno-lekárskej pohotovosti súdi.
Ako systém funguje dnes, už som to hovoril aj pri prvom čítaní, ale zostručním a zopakujem. Organizátor zubno-lekárskych pohotovostí požiada vyšší územný celok, že chce pohotovosť prevádzkovať. Vyšší územný celok nemá regulačný mechanizmus a povolí to automaticky. Organizátor síce z e-VUC systém nakliká zubných lekárov a povolá ich tak do pohotovostných služieb podľa rozpisu. Ak ide o poctivého, čestného organizátora, tak sa väčšinou so zubnými lekármi dohodne a tí uňho radi odslúžia hodiny na pohotovosti. Stáva sa však aj, že organizátor nemá dostatok zubných lekárov na pokrytie služieb a vtedy do toho zasahuje aktívne vyšší územný celok, doplní zoznam zubnými lekármi, ktorým takto nariadi službu pod hrozbou zákonnej pokuty 3 319 eur.
Sú organizátori, ktorí zubných lekárov dôstojne za ich služby odmenia, ale sú aj takí, ktorí dieru v zákone, mám na mysli teraz to, že zákon pamätá na všetkých lekárov či pediatrov, všeobecných, pardon, lekárov či pediatrov slúžiacich na pohotovosti, ale opomína zubných lekárov, takže tí túto dieru v zákone zneužívajú a zaplatia mzdu týmto lekárom aj výrazne menej, ako je 12 eur za hodinu, čo je minimum v prípade iných spomínaných lekárov na pohotovosti. Oslovili sme s týmto podnetom všetky VÚC-ky, komunikovali sme s prezidentom Slovenskej komory zubných lekárov aj priamo s niektorými organizátormi pohotovosti a zistili sme, aký je v súčasnosti stav. Dovoľte mi aspoň niekoľko vecí z tohto stavu vám priblížiť.
Aktuálne v Slovenskej republike pôsobí 33 organizátorov, ktorí majú licenciu na poskytovanie tejto zubno-lekárskej pohotovostnej služby. V kooperácii so Slovenskou komorou zubných lekárov, zubnými lekármi a organizátormi sme zistili mzdové podmienky u dvadsiatich organizátorov. Z nich evidujeme 11 organizátorov, ktorí poskytujú poskytovateľom hodinovú sadzbu v minimálnej výške 12 eur alebo viac. Deviati organizátori poskytujú hodinovú sadzbu menej ako 12 eur, pričom štyria poskytujú hodinovú sadzbu 10 eur. Evidujeme jedného organizátora, je to v Košickom kraji, ktorý poskytuje za hodinu 3,396 eura počas pracovného dňa a 4,07 eura za hodinu počas víkendu a sviatkov. Evidujeme štyroch organizátorov, ktorí poskytujú od 6 do 9 eur za hodinu. Netýka sa to, alebo tento zákon samozrejme, že je všeobecný, ale nedotkne sa všetkých, teda nebudú musieť meniť, meniť všetci tie podmienky, iba niektorí. Tí, ktorých som, ktorých som tu uviedol a majú tú sumu nižšiu ako 12 eur.
Vrátim sa k pánovi doktorovi, ktorý má s jedným z organizátorov súdny spor a tvrdí, že organizátor zubnej pohotovosti sa obohacuje na úkor svojich kolegov. Mzda, ktorú má, ktorú mu za službu ponúkli, bola 3,369 eura za hodinu, čo odmietol, nepodpísal zmluvu a chodieva na pohotovosť pod hrozbou pokuty 3 319 eur za mzdu 0 eur. Teda zadarmo.
No a teraz minulý týždeň som bol obhajovať tento zákon na ústavnoprávnom výbore a už sme vedeli o rozsudku, na ústavnoprávnom výbore som bol 10. 6. a 9. 6. prvostupňový súd všeobecný rozhodol v prospech tohto lekára. To znamená, povedal, že, že tá mzda by mala byť minimálne tých 12 eur, tak ako navrhujeme v zákone, a na tom súdnom pojednávaní aj odznelo, že tento zákon je už v pléne Národnej rady a prešiel prvým čítaním a že sa to bude riešiť.
Nemám konkrétne ten súdny verdikt, ale, lebo to bolo čerstvé, ten zubný lekár to ešte nemal v rukách, ale môžem uviesť, že dňa 9. 6. na pojednávaní súd rozhodol tak, že vyhovel žalobe a priznal nárok žalobcovi, čiže súdnemu, pardon, zubnému lekárovi. Súd svoje rozhodnutie opiera o zákonnú minimálnu hodinovú mzdu všeobecných lekárov na pohotovosti, z čoho usúdil, že hoci zákon výslovne zubných lekárov neuvádza, vzťahuje sa minimálna výška hodinovej sadzby aj pre výkon pohotovostnej služby zubnými lekármi, ktorí v zákone zakotvení priamo explicitne nie sú. Niektorí zubní lekári sú s týmto stavom samozrejme spokojní, pardon, nespokojní, ale nechcú si robiť problémy, tak to na tejto pohotovosti odslúžia aj za takýchto problémov.
Schválením tohto zákona pomôžeme odstrániť túto nespravodlivosť, ktorú zvýraznil svojím rozsudkom už aj prvostupňový súd a ukotvíme do zákona minimálnu mzdu aj pre zubných lekárov slúžiacich na pohotovostiach.
Vážené poslankyne, poslanci, týmto návrhom zákona sa opierame aj o časť programového vyhlásenia vlády, v ktorej sa píše, že vláda Slovenskej republiky uvedomujúc si kľúčovú rolu zdravotníckych pracovníkov a ďalších pracovníkov v zdravotníctve sa zasadí o zlepšenie ich pracovných podmienok a nastavenie motivačného prostredia tak, aby pracovník v zdravotníctve zostával a takisto sa vracal za prácou na Slovensko. Stav, ktorý tu momentálne v spomínanej oblasti je, je skôr demotivujúcim pošliapaním hodnoty lekárskeho povolania, ako jeho ocenením a vyjadrením vďačnosti. Prísť na pohotovosť, prísť slúžiť na pohotovosť, kde sú nevyhovujúce hygienické podmienky, priniesť si vlastné nástroje, dostať ani nie štyri eurá na hodinu v hrubom je skutočne ponižujúce.
Verím, že sa podarí v budúcnosti zmeniť k lepšiemu aj ďalšie veci v tejto oblasti. My už sme rozdiskutovali ďalšie veci s Komorou zubných lekárov aj s tými organizátormi pohotovosti, takže dúfame, že do budúcna presadíme alebo podarí sa presadiť aj v tomto pléne niektoré ďalšie veci, ktoré zlepšia súčasný stav. Na začiatok sa teda snažíme presadiť aspoň to, aby sa zmenilo ponižujúce odmeňovanie za službu na pohotovostiach.
Chcel by som sa ešte krátko zmieniť o, o, o pripomienkach, ktoré sme dostali, resp. hlavnej pripomienke v prekladacej, predkladacej správe z ministerstva zdravotníctva, ktorej sa chytilo potom aj ministerstvo financií. Ja to prečítam celé, celú tú stať:
"Cieľom predloženého poslaneckého návrhu zákona je zrovnoprávniť zákonné podmienky na výkon pohotovostnej služby v ambulanciách pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, v ambulanciách zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Súčasne platné znenie zákona č. 578/2004, ďalej len zákon, garantuje minimálnu výšku mzdy lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnom vzťahu s organizátorom v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, a to v sume 12 eur. Súčasne však platný zákon opomína rovnakú garanciu minimálnej výšky hodinovej mzdy pre zubných lekárov, ktorí vykonávajú pohotovostnú službu v ambulanciách zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Cieľom návrhu zákona je preto napraviť tento stav a umožniť tak lekárom, ako aj zubným lekárom spravodlivo rovnaké podmienky odmeňovania výkonu pohotovostnej služby v obidvoch zdravotníckych povolaniach."
Z ministerstva zdravotníctva takisto tvrdia, že účel návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a ich stanovisko, o ktorom chcem ešte hovoriť, v materiáli sa uvádza, že navrhovaná novela nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, ani vplyv na rozpočet verejnej správy. Máme za to, že zvýšenie garantovanej minimálnej výšky hodinovej mzdy pre zubných lekárov zakladá vyššie nároky na rozpočet verejného zdravotného poistenia, s ktorými sa pri návrhu rozpočtu na rok 2021 nepočítalo. Lenže to by som vysvetlil.
My sme boli aj na ministerstve zdravotníctva a vysvetľovali sme si práve to, že financovanie alebo mzdu tí zubní lekári slúžiaci na pohotovostiach dostávajú nie priamo z poisťovní, oni ju dostávajú od tých organizátorov, ktorí majú nejaký, nejaký balík peňazí cez, cez, z kapitálových tržieb, resp., resp. z tých zubných úkonov, ktoré sa tam robia a oni z tohto balíka vyplácajú týchto lekárov. Keď som spomínal, že sme to zisťovali a koľkí organizátori nemajú problém zaplatiť nielen 12 eur, ale s príplatkami povedzme 25 eur za hodinu týmto zubárom, tak sme zistili, že len niekoľko, ktorý, niekoľko tých organizátorov, ktorí s nami navyše nie úplne ochotne spolupracovali a komunikovali, tak iba niekoľko z nich má tento problém. To znamená, že keď to väčšina z nich, povedzme, ja neviem, štyri pätiny z nich dokážu spraviť, dokážu zaplatiť a nemá to vplyv na verejné financie, tak prečo by to nedokázali aj tí ďalší? Čiže ja poviem to tak, možno nie úplne najšťastnejšie, že nepôjdu tie peniaze z verejného zdravotníctva, ale pôjdu zo ziskov tých organizátorov pohotovosti. Čiže týmto som zodpovedal aj to, tú hlavnú námietku, ktorú z ministerstva zdravotníctva sme mali a ktorej sa chytilo potom aj ministerstvo financií a namietalo.
Dobre. Tak na záver ešte mi dovoľte poďakovať mojej kolegyni profesorke Eve Horváthovej, s ktorou sme zákon pripravovali, ale tiež kolegom z ďalších koaličných strán Zuzane Šebovej a Tomášovi Lehotskému, ktorí sa so zákonom stotožnili, pridali sa k nám ako predkladatelia, čím presadenie zákona podporili. Verím, že tento zákon nájde podporu u všetkých poslancov, tak ako v prvom čítaní. Myslím, že tam jeden pán, pán Baláž zo SMER-u, ktorého máme na zdravotníckom výbore, takisto to podporoval a on sa potom ospravedlňoval, že sa pomýlil pri hlasovaní, ale myslím, že to prešlo stotridsiatimi alebo stotridsaťjeden hlasmi.
Takže ďakujem za pozornosť a verím, že to podporíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2021 10:04 - 10:08 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka, Evy Horváthovej, Tomáša Lehotského a Zuzany Šebovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 504.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 719 z 5. mája 2021 po prerokovaní návrhu poslancov, tlač 504, rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predložený návrh zákona dňa 10. júna 2021 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s jednou pripomienkou, uznesenie č. 298 z 10. júna 2021. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo nerokoval o predmetnom návrhu zákona, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. V čl. II sa slová „1. júla“ nahrádzajú slovami „1. augusta“, bez odporúčania gestorského výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor mal rokovať 16. júna 2021. Návrh spoločnej správy o výsledku prerokovania vo výboroch ani stanovisko gestorského výboru neboli prerokované, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov výbor nebol uznášaniaschopný.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2021 10:01 - 10:04 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia poslanci, predložený návrh zákona, ktorý plénum jednoznačne posunulo do druhého čítania, bol inšpirovaný podnetom, o ktorom sa zmienim neskôr v rozprave, aby ste mali možnosť zareagovať. V úvodnom slove len stručne pripomeniem, o čom tento návrh je.
Tento návrh zákona má za úlohu odstrániť nedôstojné odmeňovanie zubných lekárov, ktorí vykonávajú zubnú pohotovostnú službu nad rámec svojich ordinačných hodín, ktoré je v niektorých prípadoch päť, ale aj menej ako štyri eurá, či dokonca, ako spomínam, 3,39 eura na hodinu.
Ja už som to hovoril aj pred prvým čítaním, ale zopakujem, že na jednej strane zákon ukladá zubným lekárom povinnosť vykonávať aj zubno-lekársku pohotovostnú službu podľa aktuálneho rozpisu príslušného vyššieho územného celku, pod hrozbou finančnej sankcie za nedodržanie tejto povinnosti je to sankcia až vo výške 3 319 eur podľa zákona. No a na druhej strane podmienky výkonu tejto služby, zhodou okolností aj odmeňovanie, ponecháva vyslovene na dohodu zmluvných strán, t. j. poskytovateľa, ktorý je prevádzkovateľom ambulancie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a samotným lekárom, ktorý je povinný službu vykonávať v tejto ambulancii. Zákon prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, kde boli vznesené pripomienky, o ktorých sa zmienim v rozprave neskôr.
Pri obhajobe zákona na ústavnoprávnom výbore bola vznesená jedna pripomienka, ktorá sa týkala účinnosti zákona. Tým, že bol zákon predložený už pred pár mesiacmi, resp. prerokovávaný a potom stiahnutý už pred pár mesiacmi, a bol podaný až neskoro na 31. schôdzi Národnej rady, jeho účinnosť, ktorá tam bola zakotvená 1. 7. 2021, ústavný výbor a legislatíva Národnej rady namietala oprávnene. A túto námietku sme akceptovali a posunuli účinnosť na 1. 8. 2021. V návrhu zákona sa stanovuje minimálna hodinová mzda, ktorú je povinný poskytovateľ zubnej pohotovosti zubnému lekárovi zaplatiť na sumu 12 eur na hodinu. Tá suma je inšpirovaná tým, čo majú všeobecní lekári a pediatri na pohotovostiach.
Vážené kolegyne, kolegovia, vyjadrujem presvedčenie, že túto pozitívnu zmenu aj v druhom a treťom čítaní podporíte.
Zatiaľ ďakujem. Potom sa prihlásim ešte do rozpravy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2021 9:53 - 9:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis

24.

Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, dámy a páni, ctená snemovňa, chcel by som predložiť tento návrh zákona, ktorý rieši nedostatky, ktoré vznikli poslednou novelou zákona o spotrebnej dani. Pokiaľ ide o využívanie ropného plynu LPG a najmä ide o riešenie určitých byrokratických pravidiel, ktoré tam sa dostali nedopatrením, aspoň teda verím, a spôsobili to, že ľudia, ktorí využívajú tento ropný plyn LPG na kúrenie vo svojich domoch a firmách, vlastne by museli vykonávať veľmi veľa úkonov, zbytočných. Čiže touto novelou zákona chceme odstrániť tento stav a zjednodušiť im život.
Na finančnom výbore som si dovolil ešte podať pozmeňovací návrh, ktorým sa upresňuje vlastne účtovanie a zdaňovanie tohto plynu v prípade, že nejaký odberateľ ho využíva čiastočne na kúrenie, čo je oslobodené od dane a čiastočne ho plní do tlakových nádob na ďalší predaj, prípadne ho využíva ako palivo. Čiže sú to ešte ďalšie upresnenia a rád by som vás požiadal o podporu či už tohto pozmeňovacieho návrhu, alebo aj celého zákona.

Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2021 9:50 - 9:52 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som predniesol ako spravodajca správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 561 z 24. mája 2021 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a doporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
1. vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008,
2. rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2021 9:47 - 9:47 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán predsedajúci. V prípade, že bude hlasovanie dnes o jedenástej, tak odporúčam, aby hlasovanie o tomto návrhu zákona bolo dnes o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2021 9:43 - 9:44 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, milý Ondrej Dostál, myslím si, že táto novela, alebo nie, som presvedčená, že novelizácia zákona o živnostenskom podnikaní je ďalším zákonom, ktorý odbúrava administratívu a byrokratické prekážky pre podnikateľov.
Chcela by som podporiť pozmeňujúci návrh, ktorý predložili kolegovia poslanci Dostál, Cmorej, Žitňanská a Šeliga. V súčasnosti naša pracovná skupina naprieč koalície pripravuje novelizáciu zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Preto pokladám za racionálne riešenie, že sa živnostenský zákon nedotkne zákona o obecnom zriadení v paragrafe, na základe ktorého obec reguluje čas prevádzky. Verím, že tou novelizáciou zákona 369 o obecnom zriadení aj tento problém v zákone vyriešime a dáme možnosť obciam, aby hlavne odbúravali rušenie nočného kľudu a vytvárali lepšie podmienky pre život obyvateľov v obciach.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2021 9:42 - 9:43 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Chcel som sa dotknúť toho rušenia nočného kľudu. Ono aj záleží, v akej destinácii, v akom meste, obci to je, či sú to kúpeľné mestá, ako je vzdialená, ja neviem, obytná zóna a podobne. Tu v Bratislave som bol svedkom, že to riešia tak, že z terasy sa do dvadsiatej druhej musíte stiahnuť do interiéru. Pýtam sa, či je to kvôli nejakým pandemickým opatreniam, že nie, že je to jednoducho VZN-ko a práve z dôvodu, aby sa nerušil nočný kľud, tak sa to takto riešilo, prevádzka bola otvorená alebo má otváracie hodiny do polnoci.
Čiže tu vidím ako vstup tej obce, mesta, že je to celkom také, také prirodzené, aby sa tieto veci koordinovali. Chcem oceniť, že sa zjednodušenie agendy prostredníctvom elektroniky zjednodušuje, uľahčuje sa to pre občana a toto je tiež jeden z prínosov tohto vládneho zákona. Chcem poďakovať rezortu vnútra, že ho predkladá a samozrejme ho podporujeme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2021 9:06 - 9:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, živnostenský zákon, v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 367, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 639 z 18. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 266 z 28. apríla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi; Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 164 z 29. apríla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi; Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 83 z 29. apríla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynuli tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 91 zo 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis