Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 11:31 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 14:05 - 14:08 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predložiť spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 506.)
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 765 z 13. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, zároveň určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona (tlač 506) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú tri pozmeňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo Výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 114 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.6.2021 11:55 - 11:59 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu, Vladimíry Marcinkovej, Ondreja Dostála a Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 505).
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 720 z 5. mája 2021 pridelila návrh poslancov (tlač 505) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote okrem výboru pre sociálne veci, ktorý nebol uznášaniaschopný. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbory zaujali nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť, výbor pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť, výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade schváliť. Výbor pre sociálne veci nezaujal stanovisko, keďže nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť. Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov k návrhu poslancov bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť č. 81 na svojej 30. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.6.2021 11:53 - 11:55 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ide o návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie. A vzhľadom aj na časovú tieseň (ruch v sále a zaznievanie gongu) len v stručnosti poviem, že ide o symbolický príspevok, ktorý by mal byť vyplatený týmto účastníkom, priamym účastníkom odboja počas osláv, nadchádzajúcich osláv v septembri tohto roka vo výške okolo 630 eur. Ide o v podstate návrh, ktorý bol schválený alebo na ktorom sa ešte vláda uzniesla v roku 2019, čiže predošlá vláda, ale už sa potom do roku 2020 v podstate nedostalo do legislatívneho procesu a bol vlastne potom prevzatý touto vládou a pripravený legislatívne, ktorý tu dnes máme.
Ja som presvedčený, že nájde širokú podporu naprieč celý spektrom, tak ako to bolo počas prvého čítania.
Takže ďakujem veľmi pekne, to je z mojej strany zatiaľ všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 11:45 - 11:47 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Pán poslanec Raši, vy ste tu asi neboli, keď som ja vlastne v pléne vystúpila, aj pani predsedníčka Janka Bittó Cigániková to spomínala.
Hovoríte, že ten systém ako-tak funguje. Veľmi dobre viete, že nefunguje, a ako-tak fungovanie je veľmi relatívne. Čiže ja, ja si myslím, že veľmi dobre viete, že to nefunguje. Od roku 2017 narástli výdavky na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel až o 321 % a náklady mali presiahnuť 3 mil. eur. Zisky putujú hlavne súkromným organizátorom. Tí súkromní organizátori, nemá kto súťažiť. V Prešovskom kraji vyhrala, vyhrala len jedna, ktorá sa prihlásila. Tá ponúkla cenu za jednu obhliadku 138 euro. Uznáte, že je to neúnosné. A tá súťaž, ktorá je teraz nastavená, nefunguje, čiže fungovalo to len na základe toho, že boli dostatočné platby pre tých organizátorov týchto obhliadok. A to sa asi zhodneme, že to nie správne. Takže systém nefunguje. Tak, prosím, treba dať na stôl tieto fakty.
A boli tu povedané ďalšie fakty, ku ktorým ste sa nevyjadrili. Ja som čakala, že sa vyjadríte aj k tým podozreniam, ktoré boli medializované na vašu podpredsedníčku, či má alebo nemá z toho nejaký osoh. Čiže ak, ak máte nejakú takú vedomosť o tom, ja viem, že sa to priamo vás netýka, ale predsa je to vysokopostavený človek vo vašej strane, a teda opakujem, že nezvyknem ja politicky vystupovať, ale sú to informácie, ktoré ma naozaj úprimne zaujímajú.
A myslím si, že teraz tí lekári dostanú mnohokrát vyššiu sumu za tú obhliadku, nemusia chodiť obhliadať v pracovnej dobe, až po skončení tej, teda svojich vlastných pacientov, ktorých majú. A ešte raz opakujem, keby vznikol s tým problém, tak budeme riešiť to, keby boli nejakým spôsobom tí lekári nútení na tieto obhliadky chodiť proti svojej vôli, tak určite sa zasadím ja osobne za to, aby sa toto nestávalo.
Chceme tie podmienky nastaviť férovejšie a lepšie, ako je to teraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 11:35 - 11:37 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
A ešte na zopakovanie, každá krajina v Európskej únii si kladie svoje podmienky. My chceme uľahčiť situáciu aj slovenským občanom, aby mohli cestovať. Nielen Slovensko sa snaží chrániť svojich obyvateľov, ale aj ostatné krajiny. Ten COVID pas bude slúžiť na to, aby ste ľahšie mohli chodiť cez tie hranice.
Nie je pravda, že Rakúsko kontroluje aj testy, keď je človek zaočkovaný. Možno je problém s tým, aké potvrdenie o tom očkovaní majú, a to sa práve budeme snažiť tými COVID pasmi zmeniť. Nie, očkovanie je nepovinné, to znamená, že kto sa nechce dať očkovať a chce cestovať, má aj iné možnosti. Môže sa dať otestovať, a keď prekoná ochorenie a neuplynulo viac ako 180 dní, takisto ho cez tie hranice pustia, takže aby sme nezavádzali zbytočným, stále sa motáme okolo toho očkovania, ale rozumní ľudia, ktorí tomu rozumejú, chcú tomu rozumieť, tak vedia, čo, aké benefity to očkovanie prináša.
A ešte k tomu, čo sme sa bavili, účinnosť očkovania v určitom čase poznáme, dokazujú to klinické štúdie, vidíme to potom v praxi, čím viac ľudí sa zaočkuje, vidíme, my sme sa bavili o tom, či človek, ktorý je zaočkovaný, môže alebo nemôže prenášať ochorenie, to je veľký rozdiel, tak, prosím vás, tu nemotajme dve veci dokopy a treba počúvať naozaj s porozumením.
A čo sa týka obhliadky mŕtvych, máme akútnu situáciu napríklad v Prešovskom kraji. Tu ten systém sa nejako musel zmeniť. A, pani predsedníčka, ja s tebou súhlasím, že v niektorých prípadoch súťaž je lepšia, nie som až tak nadšená zo súťaží, ako si ty, pretože doteraz tá súťaž bola, vidíme, ako to dopadlo. Hej, súťaž je jedna, jedna spoločnosť, ktorá dá cenu, ktorá je dvojnásobne, trojnásobne premrštená, a takto to naozaj nemôže fungovať. Čiže ak bude nejaký konkrétny návrh, ako to zlepšiť, ušetriť peniaze, sa tomu nebránim, ale v súčasnosti tú akútnu situáciu musíme riešiť a mne sa toto javí ako najlepšie možné riešenie toho času. Áno, pridávam sa k tebe.
Mám informácie zvonku, že dve tretiny lekárov, ktoré to doteraz, ktorí to doteraz vykonávali, to budú robiť aj naďalej, a pokiaľ by sa stalo, že by bol niekto nútený, a nechce to robiť, tak aj ja dávam tuná v pléne sľub, že sa s tým budeme zaoberať a budeme túto situáciu, samozrejme, riešiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 11:31 - 11:33 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Bludy, hlúposti, debiliny, to je to, čo tu zo strany opozície počúvame už vyše roka. Vaše argumenty sa opierajú o úplné hoaxy, o sprostosti, ktoré sa šíria internetom, americkým výmyslom, ktorý potrebujete na to, aby ste mohli šíriť vaše zblúdené myšlienky.
Vy môžete tvrdiť, čo chcete, empirické bádanie, veda vám vždy dokáže opak. Vy môžete len na určitý čas zmiasť časť obyvateľstva, ktoré sa obáva z nových vecí, ktoré úplne na sto percent nerozumie tej pandémii, ktorá je komplikovaná a nemá nejakú jasnú logiku.
Ale čo vy robíte týmto vaším zblúdeným argumentovaním, tými klamstvami, je, že vy vlastne nepriamo budete zodpovední za smrť tisícov ľudí. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)


Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
143.
Pán poslanec, musíte reagovať na vystúpenie, na vystúpenie.


Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
144.
Áno, samozrejme, ja reagujem, ja len vysvetlím jedno, rozdiel medzi zaočkovanými a nezaočkovanými je ten, že tí zaočkovaní neležia v špitáli na COVID, tí nezaočkovaní v ňom ležať budú, keď príde ďalšia vlna, tak nahrnú sa do špitála, do nemocníc a zaberú všetky miesta.
Kde budú potom tí, ktorí potrebujú tiež lekársku starostlivosť? Kde sú tí, ktorí potrebujú operácie, ktorí majú, ktorí majú, ja neviem, karcinómy, ktorí majú ďalšie problémy, a takisto im hrozí, že (povedané so smiechom), že nebudú ošetrení alebo nebudú ošetrení včas, pretože nemocnice budú plné covidových pacientov. No kto bude za to zodpovedný? No tí, ktorí budú presviedčať tých ľudí, že očkovanie je riziko, a títo ľudia potom budú mrieť. Kto je za to zodpovedný?! Kto? No vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 11:25 - 11:27 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som možno reagoval na to, čo si spomenula o opozícii, ktorá je v jednom kuse očkovanie podkopáva alebo odmieta, a budem trochu parafrázovať Gábora Grendela.
Oni, ak by boli hlúpi, a hovoria to, čo hovoria, tak je to zlé, ale keby neboli hlúpi, a hovoria to, čo hovoria, tak je to ešte horšie, lebo ak by to bolo, ak by boli hlúpi, tak by to pramenilo z nejakej nevedomosti, že nevedia o tých dátach, nevedia si dočítať tie veci, nechápu, o čo tu ide, nechápu, čo ten COVID znamená, ale tým, že hlúpi nie sú, a oni si to dobre uvedomujú a ja si myslím, že mnohí z nich možno aj vedia, že to očkovanie je potrebné, a napriek tomu hovoria niečo iné, pretože to je jednoducho cynicky politický kalkul.
My tu máme množstvo ľudí, ktorý sa bojí očkovania, pretože to je niečo nové, boja sa COVID-u alebo veria rôznym alternatívnym webom a jednoducho to je tá cielovka pre týchto ľudí, a preto budú dookola a dookola omieľať tie rovnaké konšpiračné bludy, ktoré nemajú nič spoločné s realitou. My tu máme jasné dáta, či to už je Británia, kde počty nakazených narastajú, ale hospitalizovaní nie sú očkovaní, práve naopak, tí, čo nie sú očkovaní, sú hospitalizovaní a tí umierajú.
Máme tu dokonca jeden skvelý príklad a tým je Rusko, to je krajina zasľúbená alternatívy, kde funguje sloboda a vládne osvietený vládca Putin, preto samotné Rusko už povinne očkuje. Pokiaľ v Moskve nebudete zaočkovaný, nemáte nárok ani na preventívnu lekársku previerku a niektoré zamestnania museli byť očkované povinne, inak zamestnanie stratia. Takže toto všetko svedčí o tom, že situácia je vážna a naozaj očkovanie je jediná cesta. Ale oni nie sú hlúpi a oni to dobre vedia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.6.2021 11:14 - 11:14 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem. Ja len chcem informovať, že dnes 12.30 hod. v kinosále sa uskutoční diskusia spoločne s výborom pre európske záležitosti k navrhovanému zákonu o strelných zbraniach, ktorého sa zúčastní aj britský veľvyslanec Baker a šéf legislatívy ministerstva vnútra Kriška a takisto aj zástupcovia Legis Telum, kto má záujem, je vítaný. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.6.2021 11:13 - 11:14 hod.

Čekovský Kristián
Vďaka. Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, o 12.05 hod. máme krátku schôdzu výboru v rokovacej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.6.2021 11:13 - 11:13 hod.

Andrejuvová Anna
Ďakujem pekne. Poprosím členov mandátového a imunitného výboru 13.30 hod. v miestnosti 183, tam, kde sme boli naposledy. Budeme zas krátko zasadať. Ďakujem.
Skryt prepis