Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 16:31 hod.

Anna Remiášová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 22.6.2021 18:58 - 19:06 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že ešte vydržíte päť minút, ale potrebujem tieto veci pre záznam povedať, aj keď tu mnohí kolegovia, ktorí návrh kritizovali, nie sú.
Prvé, kolektívna vina. Zdá sa, že sa nám tu rozmáha taký nový nešvár. Aj v parlamente sa objavujú ľudia, ktorí sa pokúšajú dávať slovám iný význam, ktorí sa pokúšajú pôvodný význam slov relativizovať. Špeciálne sa to týka slov súvisiacich s komunistami a ich totalitou. Najskôr sa pokúsili relativizovať obsah pojmu politický väzeň. Teraz sa pokúšajú relativizovať pojem kolektívna vina. Tak si to teda ujasnime.
Slovné spojenie kolektívna vina sa používa v súvislosti s neospravedlniteľným prijatím židovských kódexov a transportami desaťtisícov nevinných slovenských občanov do koncentračných táborov. Slovné spojenie kolektívna vina sa používa v súvislosti s povojnovým odsunom československých občanov, sudetských Nemcov a našich Maďarov. Slovné spojenie kolektívna vina sa môže týkať tzv. kulakov a násilnej kolektivizácie ich pôdy. Slovné spojenie kolektívna vina sa môže týkať odsunu stoviek intelektuálov a pre komunistov nepohodlných úradníkov vysídlených z Bratislavy a z ďalších miest na vidiek. To je kolektívna vina, ktorej následkom boli perzekúcie a kriminalizácia celých skupín ľudí, obetí totalitných režimov. Tieto perzekúcie, kriminalizáciu a porušovanie základných ľudských práv a slobôd plánovali a vykonávali aj komunisti a ich rozsiahly aparát.
Na rozdiel od nich my nejdeme na základe predloženého návrhu zákona nikoho perzekvovať ani kriminalizovať. Na základe predloženého návrhu zákona nikto nebude postavený pred súd. Nikomu nezoberieme a neznárodníme jeho majetok. Nikoho neodsunieme do pohraničia ani do zberných táborov. Nikoho nepošleme do PTP. Neurobíme to, pretože nie sme ako oni. Neurobíme to, pretože veríme v demokraciu, právo a spravodlivosť.
Sú medzi nami ľudia, ktorí sa pokúšajú z predstaviteľov totalitného komunistického režimu urobiť obete. Týmto ľuďom hovorím jasné... jasne, bývalí vysokopostavení komunisti a eštebáci neboli a nie sú obete. Práve naopak, za svoju činnosť v prospech totalitného režimu boli privilegovaní, jednak prostredníctvom nadpriemerných platových podmienok, ale aj vo forme oficiálnych či neoficiálnych spoločenských výhod pre nich samotných, ako aj pre ich rodinných príslušníkov, napríklad s možnosťou rýchlejšieho kariérneho napredovania, privilegovaným zaobchádzaním v kontakte so štátnymi úradmi, podnikmi, dokonca aj zdravotníckymi zariadeniami, možnosťou cestovať do zahraničia či študovať na spoločensky prestížnych univerzitách a odboroch a v neposlednom rade tiež vo forme garancie vyšších starobných dôchodkov a príplatkov pre nich samých a od týchto dôchodkov odvodených nadpriemerných vdovských a vdoveckých dôchodcov pre ich rodinných príslušníkov. Chcem ešte raz zdôrazniť, snahu robiť z predstaviteľov totalitného komunistického režimu obete rozhodne odmietam a vyzývam vás, aby sme ju odmietli všetci. Okrem iného aj z úcty k obetiam totalitných režimov.
Druhou oblasťou pripomienok boli otázky, či je takýto zákon potrebný, spravodlivý a vykonateľný. Spolu s predkladateľmi som presvedčená, že takýto zákon je potrebný, a to preto, že napráva doterajšiu nespravodlivosť a nemorálnosť. Považujeme to totiž za nespravodlivé a nemorálne, aby osoby, ktoré boli vrcholovými predstaviteľmi totalitnej komunistickej štátnej moci, a tí, ktorí tejto moci vo vymedzených organizáciách slúžili, boli za svoju činnosť v prospech totalitného režimu aj naďalej privilegovaní formou poberania nadpriemerných dôchodkových dávok.
Predložený návrh zákona teda umožní nastoliť spoločenskú, historickú a sociálnu spravodlivosť medzi tými, ktorí odsúdeniahodnému režimu slúžili, a tými, ktorých na základe, ktorým boli základné ľudské práva a slobody počas totalitného komunistického režimu porušované. Spravodlivý je preto, že každý jeden prípad budú zodpovedné orgány posudzovať individuálne a na základe zákona. To je, mimochodom, obrovský rozdiel v porovnaní s množstvom káuz obetí totalitného režimu. Komunistický režim totiž prenasledoval vlastných občanov mimo zákonného rámca, často len na základe tajných rozkazov. Tým porušoval vlastné zákony a medzinárodné zmluvy, ku ktorých sa dodržiavaniu sám zaviazal.
Spravodlivosť predloženého návrhu je aj v tom, že po prijatí budú nezaslúžené benefity odobraté individuálne a len za roky služby totalitnému režimu. Dôležitým princípom, ktorý návrh zákona rešpektuje, je zákaz retroaktivity. Už vyplatené dôchodky teda nebudú musieť vracať. Opätovné určenie dôchodku bude pôsobiť len do budúcnosti.
A, samozrejme, každý dotknutý bude mať možnosť odvolať sa na... v prvom kroku voči rozhodnutiu a následne domáhať sa aj súdnej ochrany. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, je v súlade s právom Európskej únie a v plnej miere rešpektuje súvisiacu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.
A napokon posledné a po tretie, zákon je vykonateľný. Ku prijatiu legislatívy, ktorou boli znížené dôchodkové dávky bývalých vrcholových predstaviteľov orgánov komunistickej moci alebo príslušníkov zamestnancov a funkcionárov bezpečnostných zložiek komunistického režimu, najmä tajných služieb, politickej polície, niektorých zložiek ozbrojených zborov, došlo v minulosti vo viacerých postkomunistických krajinách Európy. Medzi tieto krajiny patrí napríklad Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Maďarsko, Spolková republika Nemecko či Poľsko.
Aj na Slovensku sa už v minulosti dôchodky prepočítavali. Možno si spomeniete, že Sociálna poisťovňa v roku 2018 prepočítala celkovo asi 130 000 starobných dôchodkov, dôchodcov, pardon, dôchodkov. My predpokladáme, že po prijatí tohto návrhu zákona by mohlo prísť k prepočítaniu približne 5 000 dôchodkových dávok. 130 000 dôchodcov už pracovníci Sociálnej poisťovne prepočítali, a to za menej ako rok. Verím, že aj prepočítanie tých 5 000 dôchodkov zvládnu pracovníci Sociálnej poisťovne a príslušných rezortných útvarov sociálneho zabezpečenia v primeranom čase.
Vážení kolegovia a kolegyne, aby sme sa ako krajina vedeli pohnúť dopredu, musíme sa vysporiadať s minulosťou. Súčasťou vysporiadania sa so svojou minulosťou je aj naprávanie krívd z minulosti. Preto vás prosím, aby sme a aby ste predložený návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom totalitného komunistického režimu podporili.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 18:54 - 18:56 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Kuffa, ste hovorili o odpustení, ja som takisto za odpustenie. Ale nie je možné, aby požívali benefity tí, ktorí zámerne škodili nevinným ľuďom. Tu nejde o krvavé oči, ale aspoň o symbolickú nápravu krivdy.
Pred 30 rokmi, alebo pred vyše 30 rokmi bola Nežná revolúcia. Mnohí z tých, ktorí pred ňou škodili, ostali na vysokých postoch. Nič sa im nestalo. Ťažili z minulého režimu, prezliekli kabát a fungovali ďalej. A keď sa rozprávate s ľuďmi, aj s tými, ktorí boli tribúnmi novembra, tak hovoria s odstupom času, že my... že si myslia, že práve toto je najväčšia chyba, ktorá sa vtedy stala, a nevysporiadali sme sa s ňou doteraz.
Pán Kuffa, ešte jedna taká poznámka. Všimnite si, kto je tu v pléne, keď sa prejednáva tento zákon. Z opozičných kolegov si váš príhovor neprišiel vypočuť nikto. Nikto tu nie je. Sme tu len opoziční poslanci. Či, pardon, koaliční poslanci. Ostatní vaši kolegovia odišli. Blaha si povedal svoje a odišiel. Jeho nezaujíma diskusia. On si spraví nejaké videjko, jeho nezaujíma, ako to dopadne, on len potrebuje sa viezť na nejakej vlne.
My reálne chceme meniť veci, a keď sa stali v minulosti krivdy a sú nenapravené, tak ich chceme, aj keď symbolicky, ale napraviť. Na to sme sem prišli. Možno po 30 rokoch, možno neskoro, ale predsa. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 18:50 - 18:52 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Kolega Štefan, máš pravdu, že tento zákonom, zákon prichádza neskoro. A prichádza až tak neskoro, že viacerí aj v tomto parlamente si myslia, že nemal prísť vôbec.
O dva dni si budeme pripomínať prvé výročie pamätného dňa obetí komunistického režimu. Aj to je hanba, že si ho budeme pripomínať po 30 rokoch, po tridsiatich až teraz prvýkrát.
Návrh pani poslankyne Aničky Andrejuvovej nie je o treste, ale je o spravodlivosti. Nemožno benefitovať na nespravodlivosti.
Týmto návrhom dávame do poriadku historickú pamäť. Nechceme rozdelenie, ale zjednotenie. A to môže vyrásť iba na pravde, priznaní si viny, pokánia a odpustení. To je skutočná európska kultúra. To je kultúra obety. Dovoľte mi na záver odcitovať dve vety filozofa Rogera Scrutona: „Obetuje sa ten, kto sa kajá, lebo obetuje pýchu. A obetuje sa aj ten, kto odpúšťa, lebo obetuje svoju zášť.“
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 18:20 - 18:22 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blaha, obhajujete tých, ktorí vedome páchali krivdy, ničili ľuďom životy a niektorých aj o život pripravili, často len kvôli viere v Boha či kvôli inému názoru. Verím tomu, že nevinných ľudí sa zmena zákona týkať nebude.
Na jednej strane obhajujete páchateľov a... skutočných páchateľov a na druhej strane obviňujete Igora Matoviča a súčasnú vládu a viníte ich za smrť ľudí počas COVID-u. Vy nechcete vidieť, že kvôli pliage COVID zomierajú mnohí ľudia na celom svete. Určite nezomierali kvôli politikom ani kvôli Matovičovi, ale kvôli nebezpečnému vírusu. Nevidím nič zlé na tom, že ľudia z komunistického režimu budú konečne niesť zodpovednosť za svoje činy a budú im odobraté niektoré benefity, ktoré desaťročia poberajú a podľa mňa nepatria im už dávno.
To, že niektorí eštebáci neboli žiadne neviniatka, som zažil aj ja na vlastnej koži ešte ako žiak základnej školy, keď príliš zapálený a presvedčený komunista ma deptal, týral a nenávidel len preto, že som sa priznal pred celou triedou, že verím v Boha, a za to, že som miništroval, tak dal mi to ako ešte dieťaťu vtedy riadne pocítiť. Prečo sa nechce... Bolo to podľa vás, pán Blaha, správne takéto konanie? Prečo sa nechcete vcítiť do pozostalých tých ľudí, ktorí sa stali obeťami eštebákov a komunistov len pre iný názor. Mnohé deti prišli o svojich rodičov, o svojich najbližších.
Viete si predstaviť, ako títo nevinní ľudia museli trpieť? Ja nie som pomstychtivý ani nenávistný, ale tyrani a ničitelia životov sa budú zodpovedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 18:04 - 18:05 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No čo na to už povedať? Vypočuli sme si tu prejav ako vystrihnutý zo XIV. zjazdu KSČ, len potlesk a skandovanie Nech žije KSČ tomu chýbalo.
Zmyslom, zmysel tohto zákona dostatočne vysvetlili moje kolegyne Anka Andrejuvová a Zita Pleštinská. A k tomu, si myslím, že netreba nič viac dodať, iba mi dovoľte jednu malú poznámočku.
Súdruh Blaha, vaše narážky na naše vzdelanie sú tu už všeobecne známe. Áno, ani ja nemám také vzdelanie ako vy, lebo mi vaši súdruhovia zakázali študovať. Ale keď sa tak pozerám, čo spravilo vaše vzdelanie s vami, asi im za to poďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.6.2021 17:08 - 17:12 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ruch v sále a zaznievanie gongu) zo dňa 22. júna 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Ján Herák 21. júna 2021 doručil písomné rozhodnutie predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona, pardon, Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky dňom 22. júna 2021 nastúpenie náhradníkov za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti nasledovne.
Na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Heráka nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Radovan Marcinčin, ktorý vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča a na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča nastupuje náhradník Sebastián Kozarec.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a podáva Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.
Predkladám návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý znie takto:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 22. júna 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Herák 21. júna 2021 doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 21. júna 2021.
2. že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil podľa § 71 ods. 1, 4 a 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 22. júna 2021 nastúpenie náhradníkov za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti nasledovne:
- na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Heráka nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Radovan Marcinčin, ktorý od 22. marca 2020 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča,
- na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici v Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 náhradník Sebastián Kozarec, narodený 20. augusta 1997, bytom Dechtice.
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:58 - 17:00 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán kolega Blaha, hovoríte, aby sme zabudli. To sa však nedá.
Na základe kolektívnej viny bol môj otec nevinne 10 rokov v ruských gulagoch. Keby nebol zomrel Stalin, nebol by sa 13. decembra 1953 vrátil domov a ja by som sa nebola narodila. Máte vôbec predstavu, koľko si vytrpel, a celý život žil v obrovskej traume? Mal minimálny dôchodok. Máte vôbec predstavu, koľko trpeli naši občania v Chmeľnici, keď ich nevinní naši sovietski osloboditelia na základe udania eštebákov 42 zobrali do gulagov?! Mnohí zomreli po ceste do lágra Artimovsk, Bulanaš v dobyčích vagónoch. Dnes už žije iba jedna svedkyňa – Anna Závacká v Chmeľnici, ktorá doplatila na kolektívnu vinu, ale prežila gulag. Sú to ľudia, ktorí vďaka svojím demokratickým a antikomunistickým postojom nemohli budovať kariéru a ich dôchodky sú nízke, pripadne boli priamo vo väzení a z toho dôvodu majú nízke dôchodky. Na opačnej strane sú tu ľudia, ktorí túto represiu riadili a majú oproti tej prvej skupine oveľa vyššie dôchodky.
Našou snahou je nastolenie istej spravodlivosti medzi týmito dvoma skupinami. Samozrejme, mnohí ľudia na Slovensku nevnímajú komunistický režim ako vyslovene zlý, keďže sa ich priamo nedotkli negatíva totalitného režimu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:56 - 16:57 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja musím zase len smutne skonštatovať ako po prvom čítaní, pán Blaha, že vy ste si zákon nečítali, a plietli ste si dojmy s pojmami. My nikoho neodsudzujeme. To máte úplne mylnú predstavu, čo tam je napísané. My len znižujeme časť dôchodkov ľuďom, ktorí boli zodpovední za tento režim, ktorý porušoval základné ľudské práva a slobody.
A ak hovoríte o starých ľuďoch, dôchodcoch, ja by som chcela iba povedať, že posledný človek, ktorý, predpokladám, že robil v ŠtB, je ročník narodenia 1971. Predpokladám, že je stále aktívny pracovne. Na ostatné veci budem reagovať v záverečnom slove po diskusii, lebo mám pocit, že to, čo opakovali všetci tí, ktorí s tým návrhom nesúhlasia, ste dneska zodpovedali vy, teda zopakovali vy v pléne. A myslím si, že sa mýlite. A budem veľmi rada, ak o tom bude rozhodovať Ústavný súd.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:52 - 16:54 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak, pán Blaha, myslím, že to, čo ste povedali, to porovnanie s nacizmom, to je hrubý argumentačný cynizmus z vašej strany. My predsa neospravedlňujeme zverstvá, ktoré napáchal nacizmus alebo fašizmus, týmto zákonom. Vy dokonca poviete, že komunizmus, že len 700 obetí. Viete čo? 700 obetí je obrovské číslo a ja si myslím, že, že (povedané so smiechom) vy ste to veľmi, veľmi zúžili, tam sú obete celé rodiny. Otcovia rodín, celé rodiny, ktoré, ktoré postrácali otcov, ktoré, boli tí ľudia mučení, väznení, nechcem to ďalej rozoberať, ale na, keď to zoberieme celosvetovo, tak Francúzi odhadli, že komunizmus mal 85 až 100 mil. ľudí, ktorých pripravil o život.
Vy hovoríte, že niekto sa narodil ako Slovan a nacisti preto uplatnili kolektívnu vinu. Lenže nikto sa nenarodí ako človek, ktorý ubližuje nevinným. Títo ľudia, ktorí majú teraz nezaslúžené benefity, ich majú za to, že prenasledovali a ubližovali iných, nevinných ľudí, lebo si to vybrali kvôli tomu, že cítili, že z toho budú mať nejaký benefit, nejaký zisk.
Ďakujem hlavnej predkladateľke tohto zákona, je dobré, že sympatizant Marxa či Lenina zákon kritizuje, bolo by omnoho horšie alebo zlé, keby tento človek tento zákon pochválil, takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 16:31 - 16:33 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako spoločnej spravodajkyni výborov informovať vás o výsledku prerokovania predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru.
Výbor pre sociálne veci o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný. Ostatné určené výbory návrh prerokovali a zhodne ho odporúčali schváliť s pripomienkami. Poslanci, ktorí nie sú členmi určených výborov, neoznámili gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení výborov, sú uvedené v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o osemnástich pozmeňujúcich návrhoch spoločne a tieto schváliť. Na základe rokovania výborov a rozpravy v gestorskom výbore gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis