Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

23.6.2021 o 9:12 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.6.2021 9:14 - 9:17 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vidíme, že rána sú tu niekedy také kruté. Takže, vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, tlač 519, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 729 zo 6. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému zákonu.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 306 z 10. júna 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 189 zo 14. mája 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú zatiaľ žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie, ktorým sa mení a dopĺňa číslo zákona 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, tlač 519, schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 197 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.6.2021 9:12 - 9:14 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Dobré ráno. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, dámy a páni, ctená snemovňa, rád by som uviedol návrh novely zákona, ktorým sa mení zákon o tepelnej energetike.
Ako sme už spomínali v prvom čítaní, ide o to, aby pravidlá v tepelnej energetike boli nastavené nediskriminujúco a to tak, aby majitelia súkromných bytov a vlastne spoločenstva bytov mali možnosť v prípade nevýhodných dodávok tepla z centrálnych zdrojov sa odpojiť a vybudovať si vlastné zdroje a vlastne, aby pravidlá v celom tomto reťazci boli nastavené tak, aby na to nedoplácali tí najslabší, čiže odberatelia a spotrebitelia.
V tomto smere sme diskutovali so všetkými zúčastnenými tak s výrobcami tepla, ako aj so spotrebiteľmi, takisto s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a verím, že sa nám podarilo nájsť dobrý, nechcem povedať kompromis, ale konsenzus skôr, dohodu na tom, ako by táto novela mala vyzerať. A práve preto ešte bude podaný pozmeňovací návrh v druhom čítaní, ktorým sa táto novela vylepší. A verím, že to prispeje tak k stabilite zásobovania teplom na Slovensku, ako aj ku konkurencii na trhu, aby sa nestávalo, že spotrebitelia sú odkázaní na to, že nemajú na výber, musia odoberať hoci aj veľmi drahé teplo a nemôžu si nijako pomôcť.
Takže verím, že tento návrh podporíte, vrátane tohto pozmeňovacieho návrhu a že spolu prispejeme k zlepšeniu situácie na trhu s teplom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.6.2021 9:08 - 9:10 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Petry Hajšelovej, Juraja Šeligu, Milana Laurenčíka a Romana Foltina o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, tlač 518.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 728 zo 6. mája 2021 pridelila návrh poslancov týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť, výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 206 z 15. júna 2021. Týmto uznesením výbor poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona som predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.6.2021 9:06 - 9:07 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, v prvom rade poďakovanie za to, že ste chvíľu počkali. Výnimočne som dochádzal dnes do Bratislavy a zápchy na obchvatoch sú veľké, takže tých päť minút som, žiaľ, meškal.
No a k tomuto samotnému legislatívnemu návrhu, v zásade je veľmi stručný. Bol vypracovaný po zhode medzi v podstate poslaneckými klubmi opozície aj koalície a medzi prvým, druhým čítaním vlastne nevzniklo v rámci diskusie nič, čo by bolo potrebné zapracovať priamo do tohto návrhu zákona.
Takže, ak by predsa bolo niečo, čo treba vysvetliť, som pripravený na diskusiu, ale inak by som vás chcel požiadať, aby ste tento návrh podporili aj v druhom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.6.2021 19:06 - 19:08 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Chcem sa vám všetkým poďakovať za vaše príspevky. Je vidno, že hovorí z vás srdce a rozum. Ďakujem vám. A zároveň si pripadám ako svedok celého obdobia od 49. roku, a preto si myslím, že je najvyšší čas všetko dať do poriadku, lebo sa tvrdí, že národ, ktorý nie je schopný sa vysporiadať so svojou minulosťou a odsúdiť zločiny, je nútený si ich zopakovať. Keby v ’89. pri Nežnej revolúcii sa urobil poriadok so zločineckou komunistickou stranou, tak pohrobkovia komunistov by dnes nesedeli v tomto parlamente a môj syn by žil. Keď som mala 11 rokov, komunisti mi zavraždili otca. Takže som doslovne svedok vyčíňania komunistov.
Neriešim to po tej stránke ako pomstychtivosť, ale aby za to brali ešte aj benefity, tak to už je, bohužiaľ, odsúdeniahodné. Tak si myslím, že je to spravodlivé voči obetiam, ktoré, oni proste všetky zločiny spáchali.
Ešte raz vám ďakujem. (Potlesk.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Áno, ešte som chcel, pani poslankyňa, aby ste nám povedali termín.

Remiášová, Anna, poslankyňa NR SR
Zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.6.2021 18:58 - 19:06 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že ešte vydržíte päť minút, ale potrebujem tieto veci pre záznam povedať, aj keď tu mnohí kolegovia, ktorí návrh kritizovali, nie sú.
Prvé, kolektívna vina. Zdá sa, že sa nám tu rozmáha taký nový nešvár. Aj v parlamente sa objavujú ľudia, ktorí sa pokúšajú dávať slovám iný význam, ktorí sa pokúšajú pôvodný význam slov relativizovať. Špeciálne sa to týka slov súvisiacich s komunistami a ich totalitou. Najskôr sa pokúsili relativizovať obsah pojmu politický väzeň. Teraz sa pokúšajú relativizovať pojem kolektívna vina. Tak si to teda ujasnime.
Slovné spojenie kolektívna vina sa používa v súvislosti s neospravedlniteľným prijatím židovských kódexov a transportami desaťtisícov nevinných slovenských občanov do koncentračných táborov. Slovné spojenie kolektívna vina sa používa v súvislosti s povojnovým odsunom československých občanov, sudetských Nemcov a našich Maďarov. Slovné spojenie kolektívna vina sa môže týkať tzv. kulakov a násilnej kolektivizácie ich pôdy. Slovné spojenie kolektívna vina sa môže týkať odsunu stoviek intelektuálov a pre komunistov nepohodlných úradníkov vysídlených z Bratislavy a z ďalších miest na vidiek. To je kolektívna vina, ktorej následkom boli perzekúcie a kriminalizácia celých skupín ľudí, obetí totalitných režimov. Tieto perzekúcie, kriminalizáciu a porušovanie základných ľudských práv a slobôd plánovali a vykonávali aj komunisti a ich rozsiahly aparát.
Na rozdiel od nich my nejdeme na základe predloženého návrhu zákona nikoho perzekvovať ani kriminalizovať. Na základe predloženého návrhu zákona nikto nebude postavený pred súd. Nikomu nezoberieme a neznárodníme jeho majetok. Nikoho neodsunieme do pohraničia ani do zberných táborov. Nikoho nepošleme do PTP. Neurobíme to, pretože nie sme ako oni. Neurobíme to, pretože veríme v demokraciu, právo a spravodlivosť.
Sú medzi nami ľudia, ktorí sa pokúšajú z predstaviteľov totalitného komunistického režimu urobiť obete. Týmto ľuďom hovorím jasné... jasne, bývalí vysokopostavení komunisti a eštebáci neboli a nie sú obete. Práve naopak, za svoju činnosť v prospech totalitného režimu boli privilegovaní, jednak prostredníctvom nadpriemerných platových podmienok, ale aj vo forme oficiálnych či neoficiálnych spoločenských výhod pre nich samotných, ako aj pre ich rodinných príslušníkov, napríklad s možnosťou rýchlejšieho kariérneho napredovania, privilegovaným zaobchádzaním v kontakte so štátnymi úradmi, podnikmi, dokonca aj zdravotníckymi zariadeniami, možnosťou cestovať do zahraničia či študovať na spoločensky prestížnych univerzitách a odboroch a v neposlednom rade tiež vo forme garancie vyšších starobných dôchodkov a príplatkov pre nich samých a od týchto dôchodkov odvodených nadpriemerných vdovských a vdoveckých dôchodcov pre ich rodinných príslušníkov. Chcem ešte raz zdôrazniť, snahu robiť z predstaviteľov totalitného komunistického režimu obete rozhodne odmietam a vyzývam vás, aby sme ju odmietli všetci. Okrem iného aj z úcty k obetiam totalitných režimov.
Druhou oblasťou pripomienok boli otázky, či je takýto zákon potrebný, spravodlivý a vykonateľný. Spolu s predkladateľmi som presvedčená, že takýto zákon je potrebný, a to preto, že napráva doterajšiu nespravodlivosť a nemorálnosť. Považujeme to totiž za nespravodlivé a nemorálne, aby osoby, ktoré boli vrcholovými predstaviteľmi totalitnej komunistickej štátnej moci, a tí, ktorí tejto moci vo vymedzených organizáciách slúžili, boli za svoju činnosť v prospech totalitného režimu aj naďalej privilegovaní formou poberania nadpriemerných dôchodkových dávok.
Predložený návrh zákona teda umožní nastoliť spoločenskú, historickú a sociálnu spravodlivosť medzi tými, ktorí odsúdeniahodnému režimu slúžili, a tými, ktorých na základe, ktorým boli základné ľudské práva a slobody počas totalitného komunistického režimu porušované. Spravodlivý je preto, že každý jeden prípad budú zodpovedné orgány posudzovať individuálne a na základe zákona. To je, mimochodom, obrovský rozdiel v porovnaní s množstvom káuz obetí totalitného režimu. Komunistický režim totiž prenasledoval vlastných občanov mimo zákonného rámca, často len na základe tajných rozkazov. Tým porušoval vlastné zákony a medzinárodné zmluvy, ku ktorých sa dodržiavaniu sám zaviazal.
Spravodlivosť predloženého návrhu je aj v tom, že po prijatí budú nezaslúžené benefity odobraté individuálne a len za roky služby totalitnému režimu. Dôležitým princípom, ktorý návrh zákona rešpektuje, je zákaz retroaktivity. Už vyplatené dôchodky teda nebudú musieť vracať. Opätovné určenie dôchodku bude pôsobiť len do budúcnosti.
A, samozrejme, každý dotknutý bude mať možnosť odvolať sa na... v prvom kroku voči rozhodnutiu a následne domáhať sa aj súdnej ochrany. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, je v súlade s právom Európskej únie a v plnej miere rešpektuje súvisiacu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.
A napokon posledné a po tretie, zákon je vykonateľný. Ku prijatiu legislatívy, ktorou boli znížené dôchodkové dávky bývalých vrcholových predstaviteľov orgánov komunistickej moci alebo príslušníkov zamestnancov a funkcionárov bezpečnostných zložiek komunistického režimu, najmä tajných služieb, politickej polície, niektorých zložiek ozbrojených zborov, došlo v minulosti vo viacerých postkomunistických krajinách Európy. Medzi tieto krajiny patrí napríklad Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Maďarsko, Spolková republika Nemecko či Poľsko.
Aj na Slovensku sa už v minulosti dôchodky prepočítavali. Možno si spomeniete, že Sociálna poisťovňa v roku 2018 prepočítala celkovo asi 130 000 starobných dôchodkov, dôchodcov, pardon, dôchodkov. My predpokladáme, že po prijatí tohto návrhu zákona by mohlo prísť k prepočítaniu približne 5 000 dôchodkových dávok. 130 000 dôchodcov už pracovníci Sociálnej poisťovne prepočítali, a to za menej ako rok. Verím, že aj prepočítanie tých 5 000 dôchodkov zvládnu pracovníci Sociálnej poisťovne a príslušných rezortných útvarov sociálneho zabezpečenia v primeranom čase.
Vážení kolegovia a kolegyne, aby sme sa ako krajina vedeli pohnúť dopredu, musíme sa vysporiadať s minulosťou. Súčasťou vysporiadania sa so svojou minulosťou je aj naprávanie krívd z minulosti. Preto vás prosím, aby sme a aby ste predložený návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom totalitného komunistického režimu podporili.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 18:54 - 18:56 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Kuffa, ste hovorili o odpustení, ja som takisto za odpustenie. Ale nie je možné, aby požívali benefity tí, ktorí zámerne škodili nevinným ľuďom. Tu nejde o krvavé oči, ale aspoň o symbolickú nápravu krivdy.
Pred 30 rokmi, alebo pred vyše 30 rokmi bola Nežná revolúcia. Mnohí z tých, ktorí pred ňou škodili, ostali na vysokých postoch. Nič sa im nestalo. Ťažili z minulého režimu, prezliekli kabát a fungovali ďalej. A keď sa rozprávate s ľuďmi, aj s tými, ktorí boli tribúnmi novembra, tak hovoria s odstupom času, že my... že si myslia, že práve toto je najväčšia chyba, ktorá sa vtedy stala, a nevysporiadali sme sa s ňou doteraz.
Pán Kuffa, ešte jedna taká poznámka. Všimnite si, kto je tu v pléne, keď sa prejednáva tento zákon. Z opozičných kolegov si váš príhovor neprišiel vypočuť nikto. Nikto tu nie je. Sme tu len opoziční poslanci. Či, pardon, koaliční poslanci. Ostatní vaši kolegovia odišli. Blaha si povedal svoje a odišiel. Jeho nezaujíma diskusia. On si spraví nejaké videjko, jeho nezaujíma, ako to dopadne, on len potrebuje sa viezť na nejakej vlne.
My reálne chceme meniť veci, a keď sa stali v minulosti krivdy a sú nenapravené, tak ich chceme, aj keď symbolicky, ale napraviť. Na to sme sem prišli. Možno po 30 rokoch, možno neskoro, ale predsa. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 18:50 - 18:52 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Kolega Štefan, máš pravdu, že tento zákonom, zákon prichádza neskoro. A prichádza až tak neskoro, že viacerí aj v tomto parlamente si myslia, že nemal prísť vôbec.
O dva dni si budeme pripomínať prvé výročie pamätného dňa obetí komunistického režimu. Aj to je hanba, že si ho budeme pripomínať po 30 rokoch, po tridsiatich až teraz prvýkrát.
Návrh pani poslankyne Aničky Andrejuvovej nie je o treste, ale je o spravodlivosti. Nemožno benefitovať na nespravodlivosti.
Týmto návrhom dávame do poriadku historickú pamäť. Nechceme rozdelenie, ale zjednotenie. A to môže vyrásť iba na pravde, priznaní si viny, pokánia a odpustení. To je skutočná európska kultúra. To je kultúra obety. Dovoľte mi na záver odcitovať dve vety filozofa Rogera Scrutona: „Obetuje sa ten, kto sa kajá, lebo obetuje pýchu. A obetuje sa aj ten, kto odpúšťa, lebo obetuje svoju zášť.“
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 18:20 - 18:22 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blaha, obhajujete tých, ktorí vedome páchali krivdy, ničili ľuďom životy a niektorých aj o život pripravili, často len kvôli viere v Boha či kvôli inému názoru. Verím tomu, že nevinných ľudí sa zmena zákona týkať nebude.
Na jednej strane obhajujete páchateľov a... skutočných páchateľov a na druhej strane obviňujete Igora Matoviča a súčasnú vládu a viníte ich za smrť ľudí počas COVID-u. Vy nechcete vidieť, že kvôli pliage COVID zomierajú mnohí ľudia na celom svete. Určite nezomierali kvôli politikom ani kvôli Matovičovi, ale kvôli nebezpečnému vírusu. Nevidím nič zlé na tom, že ľudia z komunistického režimu budú konečne niesť zodpovednosť za svoje činy a budú im odobraté niektoré benefity, ktoré desaťročia poberajú a podľa mňa nepatria im už dávno.
To, že niektorí eštebáci neboli žiadne neviniatka, som zažil aj ja na vlastnej koži ešte ako žiak základnej školy, keď príliš zapálený a presvedčený komunista ma deptal, týral a nenávidel len preto, že som sa priznal pred celou triedou, že verím v Boha, a za to, že som miništroval, tak dal mi to ako ešte dieťaťu vtedy riadne pocítiť. Prečo sa nechce... Bolo to podľa vás, pán Blaha, správne takéto konanie? Prečo sa nechcete vcítiť do pozostalých tých ľudí, ktorí sa stali obeťami eštebákov a komunistov len pre iný názor. Mnohé deti prišli o svojich rodičov, o svojich najbližších.
Viete si predstaviť, ako títo nevinní ľudia museli trpieť? Ja nie som pomstychtivý ani nenávistný, ale tyrani a ničitelia životov sa budú zodpovedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 18:04 - 18:05 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No čo na to už povedať? Vypočuli sme si tu prejav ako vystrihnutý zo XIV. zjazdu KSČ, len potlesk a skandovanie Nech žije KSČ tomu chýbalo.
Zmyslom, zmysel tohto zákona dostatočne vysvetlili moje kolegyne Anka Andrejuvová a Zita Pleštinská. A k tomu, si myslím, že netreba nič viac dodať, iba mi dovoľte jednu malú poznámočku.
Súdruh Blaha, vaše narážky na naše vzdelanie sú tu už všeobecne známe. Áno, ani ja nemám také vzdelanie ako vy, lebo mi vaši súdruhovia zakázali študovať. Ale keď sa tak pozerám, čo spravilo vaše vzdelanie s vami, asi im za to poďakujem.
Skryt prepis