Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.6.2021 o 19:09 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 9:15 - 9:15 hod.

Nemec Richard
Ďakujem, pán podpredsedajúci. Lukáš, ja by som ti chcel vyjadriť podporu a som rád, že si sa do takýchto vecí pustil, lebo ten chliev, čo tu bol, treba čistiť pomaly a postupne. Samozrejme, je to na... je to náročné, lebo, lebo toho, toho, čo tu bolo spôsobené, je hodne ťažké za rok nejak upraviť, a držím ti palce a budem ťa vždy podporovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 9:13 - 9:15 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Lukáš, ja ti práve naopak ďakujem za tvoju rozpravu aj za zákon, ktorý predkladáte, pretože si myslím, že občania čakajú od štátnej a verejnej správy profesionalitu a odbornosť. No, bohužiaľ, to tak momentálne nie vždy funguje. A po bývalých nomináciách, a aké kde boli, tak to viem povedať zaručene. Na okresných úradoch máme v súčasnosti množstvo politických nominácií ľudí, ktorí, bohužiaľ, sú odborne veľmi slabí, a preto ich treba vymeniť.
Ja som si prešiel aj pár okresných úradov a rozprával som so zamestnancami, práve tí sa mi sťažovali na vedúcich, že oni sú častokrát odbornejšie zdatnejší ako ich vedúci, len tam boli politicky dosadení. A ako my môžme dať ľuďom odbornosť a funkčné úrady, ak tí vedúci nezvládajú svoju prácu, lebo tam takí boli nominovaní? Veď ak sa prednosta rozhodne odvolať nejakého vedúceho, veď kde mu, jaký je problém, aby sa znova prihlásil do výberového konania a ukázal, že je najlepší?
Veď dajme šancu tým najlepším, aby riadili, a nie tým, ktorí na to nemajú a boli politicky dosadení. Ja tento zákon plne podporujem, lebo iba takto zlepšíme, zefektívnime štátnu a verejnú správu, aby konečne efektívne fungovala v prospech ľudí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2021 9:05 - 9:11 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Takže ešte raz sa vám prihováram. V krátkosti. Zmenou tohto zákona reagujeme na viaceré problémy, ktoré boli alebo ktoré sú v štátnej službe.
Keď sa hodil tento zákon do legislatívneho procesu, tak vzniesla sa vlna kritiky. Predkladáme tento zákon v čo najlepšom úmysle. Naozaj naším cieľom je odpolitizovať túto štátnu službu takisto, jak sme to garantovali v programovom vyhlásení vlády. Bývalá vláda, alebo teda nechcem stále politicky nejak rozprávať, bývalá vláda, taká vláda, v minulosti sa často bez výberových konaní dosadzovalo na riadiace pozície. Každý si tam dával svojich nominantov a potom zmenou zákona si vlastne zákonom zabetónovala a naším cieľom je vlastne tieto pozície uvoľniť, len uvoľniť a urobiť na ne riadne výberové konania.
Riadne výberové konania, to je to, čo sa momentálne, aspoň z veľkej, z veľkej časti, čo mám informácie, deje. Teda zákon vraciame do stavu, v akom bol do roku 2017, ktorá bola za predchádzajúcich vlád. Už momentálne, keď je uvoľnené miesto, napríklad na ministerstve vnútra sa vykonávajú tie výberové konania, tak trebárs ak sa uvoľní na okrese XY nejaké miesto vedúceho odboru, trebárs životného prostredia, tak nikto si tam nedáva svojho človeka alebo svoju osôbku. Tie výberové konania, aj keď je to, ja neviem, okresný úrad niekde v Humennom, tie výberové konania sa robia na služobnom úrade.
Služobný úrad je ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra, pokiaľ spraví komisiu, tak je tam zástupca z osobného úradu, je tam zástupca odborov, je tam trebárs ten daný prednosta, ale čo je hlavné, to, čo sme posunuli vpred, už teraz, pokiaľ je to špecifikovaná činnosť ako trebárs odbor životného prostredia, tak priamo z toho gestorského ministerstva sa priamo do tých výberových komisií volajú ľudia, aby tí rozhodovali podľa odbornosti, kto je najlepší kandidát na danú pozíciu. Keďže tu v minulosti bolo mnoho politických nominácií, mnohokrát bez patričného vzdelania ľudia riadia odbor.
Kritizovali ste nás trebárs za výber prednostov. Prednostovia, tam je menovací princíp. Vláda menuje, ako sa hovorí, prednosta je v regióne predĺžená ruka vlády. Takže sme mali plné právo si vyberať alebo, jak sa hovorí, aj nevyberať a priamo vymenovať tých ľudí. Vy nás ešte aj, viacerí nás ešte aj za to kritizovali, že naozaj sme vyberali. Ako sa vyberalo, tak sa vyberalo, ale proste sme sa snažili vybrať čo najlepších ľudí.
Boli tu rôzne tlačové konferencie po tom, ako sa dal tento zákon do legislatívneho procesu. Kritizujú sa tu čistky, že sa tu idú robiť čistky. Keby sa tu išli robiť čistky, tie čistky sa robia hneď po zmene vlády. Prešlo už viac ako rok a tento proces sa snažíme zákonne presadiť teraz. Taktiež bolo vyčítané, že tak závažná zmena ide poslaneckým návrhom. Kto sa vyzná v legislatívnom procese, tak tiež vie povedať, že akým spôsobom prebieha legislatívny proces, pokiaľ je aj poslanecký návrh predložený, že, že taktiež to ide na vládu, vláda to tam dáva do medzirezortného pripomienkového konania, hocikto sa môže k tomu vyjadriť a tak ďalej, a tak ďalej. Ten legislatívny hlavný proces a schvaľovací prechádza potom tu v Národnej rade.
Aj v programovom vyhlásení vlády je uvádzané, že chceme robiť riadne výberové konania. O toto sa snažíme teraz. Ja predpokladám a dúfam a chcem, aby sme tento zákon ešte po nejakom čase znova otvorili a nastavili si jasné definície, čo bude nejaká, jak sa hovorí, možno politická funkcia, čo nebude politická funkcia. Áno, v prvom rade treba hľadieť na odbornosť, ale na druhej strane, pokiaľ by som bol šéf niečoho, aj v súkromnej firme alebo aj v štátnej, tak chcem pracovať s ľuďmi, ktorým dôverujem.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2021 9:03 - 9:04 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 583. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 596 z 31. mája 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.6.2021 9:01 - 9:02 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Dobré ráno, pán predsedajúci. Vážení poslanci, poslankyne, takže predkladáme tu zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V krátkosti sa vyjadrím teraz ako predkladateľ a potom sa ako prvý hlásim do rozpravy, aby bolo na čo reagovať.
Takže základom zákona je, že sa v podstate menia hlavne dva odseky, že generálny tajomník bude môcť so súhlasom štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi tento štatutárny orgán alebo štátny zamestnanec vo verejnej funkcii aj bez udania dôvodu.
A ďalším odsekom generálny tajomník na návrh štatutárneho orgánu alebo vedúceho štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii odvolá do desiatich dní aj bez udania dôvodu vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán alebo štátny zamestnanec vo verejnej funkcii.
Ďakujem, skončil som, hlásim sa zároveň prvý do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 19:13 - 19:15 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Mirko Žiak, mám ťa rád aj napriek tomu, že si ateista a že máš úplne odlišné názory na veľa vecí. Ale musím ťa trošku poopraviť v tých názoroch, s ktorými sa absolútne nezdieľam.
Určite téma ochrany života nepatrí do stredoveku. Naopak, chrániť najnevinnejšie nenarodené deti je vysoko humánne, demokratické a ľudské. Neľudské a stredoveké je podpora vraždenia nevinných detí. Čo sa týka rozhodnutia, či počaté dieťa bude mať šancu na život alebo nie, by okrem matky dieťaťa mal určite mať nárok aj muž, ktorý pri počatí dieťaťa určite bol. Nebola v tom sama žena a budúca matka. Zabíjanie života v tele matky je brutálny a barbarský zločin. Zástancovia potratov obhajujú trhanie nožičiek, ručičiek od telíčka dieťaťa. Hlúpe výhovorky, že je to len plod, len zhluk buniek neobstoja a ani vraždenie neviniatok neospravedlnia, lebo počaté dieťa v tele matky nie je matkiným telom, ale samostatným ľudským, samostatnou ľudskou bytosťou.
Verím tomu, že počas tohto volebného obdobia sa v tomto pléne ochrana počatého života schváli. A všetky deti dostanú šancu narodiť sa tak, ako sme ju dostali všetci my vrátane teba, vrátane Janky Bittó Cigánikovej a vrátané všetkých nás.
Za všetkých aj za teba Mirko, aj za Janku, aj za ďalších ďakujem našim rodičom, že nám dali šancu narodiť sa. A vďaka tomu aj ja som a mnohí ďalší z nás mali šancu dať život viacerým deťom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 19:11 - 19:13 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Dobre. Pomaly sa to všetci naučia. Ja chcem len krátku poznámku k tomu, že ja som rád, že aj keď, povedzme, každý povedal, aj keď sa to môže zdať zbytočné, ale je to skutočne téma, ktorou spoločnosť viacerí žijú, a treba o nej diskutovať. Parlament je tá pôda, kde je dôležité viesť diskusiu. Ale kultivovane bez osobných útokov, ktoré, žiaľ, aj teraz zazneli. A fakticky držať sa, argumentovať faktami, ktoré aj teraz málo zazneli. A k tomu sa chcem tiež vyjadriť, že nepridávať sem témy, ktoré nepatria. Lebo toto nie je téma, ktorá nás delí podľa toho, že kresťania a ateisti.
Toto podľa mňa bolo nenáležité, kolega Žiak, lebo mám priateľov ateistov, ktorí sú proti potratom, ale z vedeckých dôvodov. A mám priateľov kresťanov, ktorí sú za potraty, takže to nie je otázka viery. To je otázka, aby sme hovorili o faktoch a tie sú dôležité, aby sme sa nimi tuto prebíjali a nie osobnými útokmi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 19:09 - 19:11 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, mali by ste poznať zákon, ku ktorému reagujete. Lebo vy ste k tomuto zákonu vlastne ani nereagovali, vy ste tu splietali dve na tri. Tento zákon v podstate, do dvanásteho týždňa netreba udať žiadny dôvod. Chceli ste ma uraziť tými reprodukčnými orgánmi. No, tak to sa vám nepodarilo.
Fundamentalizmus, no, neviem, čo je, či ľudský život je dôležitejší, alebo nejaké pomenovanie, ktoré si tu vymýšľate. Ja by som mohol vás nazvať takisto a čo by sa zmenilo?
Stredoveká bublina. No neviem, stredoveká bublina, ja tiež používam sono aj röntgen, aj iné veci a sám dobre viete, že sono vám ukáže to dieťa, že je živé. Takže k tomu som sa už raz vyjadroval, nemusím sa.
Ja som tu v žiadnom prípade nespájal túto tému s vierou. To ste si mohli všimnúť a môžte si to všimnúť aj naďalej. Každý človek, každý normálny človek, ktorý vie, kedy začína život, si uvedomuje, že ľudský život začína počatím a ten ľudský život treba si chrániť. Máme to napísané v ústave. Tak neviem, prečo tu splietate dva na tri. A to je tak asi všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 18:52 - 18:54 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán poslanec Schlosár, tvárite sa, že bojujete za nenarodené deti, ale prepáčte, ja si myslím, že z vašej strany a zo strany ĽSNS jedna či dva to nie je celkom úprimné. Ukázali ste to pri návrhu zákona pani Záborskej, kedy ste najskôr povyťahovali karty po dohode s Jankou Bittó Cigánikovou, ktorej ste urobili obrovskú radosť. Nebyť vášho divadla vyťahovania kariet, tak už mohlo mať niekoľko detí šancu narodiť sa.
Ak si dobre pamätám, pri ďalšom hlasovaní ste dokonca na hlasovaní chýbali a aj niektorí vaši kolegovia a jeden kolega, myslím, že pán Šimko, sa ževraj pomýlil. Tak neviem, neviem, či váš záujem chrániť deti je naozaj úprimný. Práve vďaka vášmu chýbajúcemu hlasu či hlasom tento zákon neprešiel a už malo mať niekoľko minimálne desiatok detí, možno stoviek, šancu narodiť sa. Možno ste mali vážne dôvody nezúčastniť sa vtedajšej schôdze, keď sa rokovalo o ochrane života. Ja by som pri tak vážnom zákone, ako je ochrana najnevinnejších, určite urobil všetko preto, aby som v pléne Národnej rady bol a aby som životy detí chránil.
Ja napriek niektorým výhradám voči vašim názorom som dokázal za váš návrh zákona pri poslednej schôdzi, keď ste ho predkladali, som nemal problém zahlasovať aj napriek tomu, že som vedel, že liberálne médiá si ma s chuťou podajú a aj tak urobili. Tak naozaj presvedčte toto plénum a ľudí na Slovensku, že toto nie je len hra o vaše politické body... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 18:47 - 18:48 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Pán poslanec, ďakujem za vaše slová. Ja som tiež uvažoval podobným spôsobom, že keď nám klesajú krádeže, tak zrušme zákon, ktorý trestá krádeže, lebo však načo.
Ja pripomeniem ešte jedného významného človeka, bol to štyridsiaty americký prezident Ronald Reagan, ktorý spomenul: "Všimol som si, že každý kto je za potraty, sa už stihol narodiť." A myslím, že to hovorí za všetko, že my bojujeme proti potratom a niekto bojuje za potraty, ale už sa narodil, to znamená, jeho sa táto téma netýka.
Ďakujem.
Skryt prepis