Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2021 o 9:44 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 24.6.2021 11:35 - 11:45 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctená snemovňa, ako spolupredkladateľ zákona by som rád vystúpil v rozprave a povedal pár slov. Počúval som celú túto doterajšiu rozpravu a nestíham sa diviť, čo všetko sa tu objavilo, akí bojovníci za slobodu a demokraciu sa spájajú a aké argumenty prinášajú. Nuž ale je to, žiaľ, tak, že kto nepozná históriu, je odsúdený na to, aby si ju zopakoval, tak chcem trošku pripomenúť históriu štátnej služby na Slovensku a osudu okresných úradov.
Okresné úrady sa riadili zákonom, ktorý bude alebo bol veľmi podobný tomu, aký bude po tejto novele, čiže zmenilo sa to za vlády Ivety Radičovej a fungovalo to takto až do roku 2017, keď sa SMER rozhodol zmeniť to spolu s reformou ESO, ak si dobre pamätáme, a výsledkom bolo zabetónovanie veľkej väčšiny úradníkov v ich funkciách. A nechcem teda nejak byť predpojatý a predpokladať zlý úmysel, ale výsledok, ktorý tu máme dnes, nie je to, čoho sa obávate, že by sa títo úradníci odvolávali bezdôvodne. Problém je to, že takíto úradníci sa nedajú odvolať ani s akýmkoľvek dôvodom.
Možnosť je jedine taká, že buď odídu sami, alebo, s pripáč... s prepáčením, zomrú, alebo si nájdu niečo lepšie. A možnosť na ich odvolanie je tak komplikovaná a prináša toľko problémov, že je takmer nemožná. A toto je celá pravda, to, čo tu hovoria kolegovia zo SMER-u, ale dokonca aj z mimoparlamentných strán, to sú polopravdy. Polopravda je často horšia než lož. Ak si chceme povedať pravdu otvorene, tak si povedzme celú.
Nemôžeme mať v štáte úradníkov, ktorí rozhodujú často neodborne, v rozpore so zákonmi, s predpismi, ale štát nemá žiadnu reálnu možnosť ich vymeniť a odvolať. Takéto niečo žiadny štát nemôže tolerovať, pretože to je anarchia. Pán Kollár krúti hlavou, ale, pán Kollár, hneď vám prečítam jeden príklad úplne konkrétny, jeden príbeh.
Tento príbeh sa udial v našej pýche, vo Vysokých Tatrách v Tatranskej Lomnici, kde sa istý podnikateľ rozhodol urobiť si geotermálny vrt. Taký geotermálny vrt nie je len tak, že niekde zavŕtate do zeme, keď idete zasadiť stromček, iste viete, že to ide do hĺbky niekoľko sto metrov minimálne, niekedy aj tisíc a prináša to zo sebou výrazné riziká pre ekológiu pre okolité životné prostredie, na čo, samozrejme, zvyčajne treba tzv. štúdiu EIA, čiže štúdiu dopadov na životné prostredie. Navyše tento pán sa rozhodol, že týmto vrtom alebo geotermálnou energiou bude vykurovať svoju vilu, ktorá je odtiaľ vzdialená niekoľko sto metrov, čiže by musel vybudovať horúcovodné potrubie a toto horúcovodné potrubie by čírou náhodou viedlo cez štvrť rodinných domov, kde nemal žiadne pozemky ani nič také.
Takto si to naplánoval a - div sa svete - šéf úradu životného prostredia na okresnom úrade nepovažoval vôbec za dôležité, že by mal vypracovať EIU. Načo? Však nech sa vŕta, je tam síce voda s prímesou arzénu, bude sa vypúšťať do miestneho potoka, kde žijú bobry, vydry a všeličo ďalšie, ktoré by pravdepodobne vyhynulo. Ale načo, načo štúdiu EIA? Tento pán, predajca áut z Popradu, zjavne bohatý podnikateľ, v máji 2019 predložil úradom svoj zámer vŕtať do zeme v Tatranskej Lomnici v III. stupni ochrany prírody Tatranského národného parku. Hydrogeologický vrt s hĺbkou 500 metrov firma nazvala prieskumným s cieľom nájsť zdroj geotermálnej vody s predpokladanou teplotou 20 až 25 stupňov Celzia. Pomocou energie z útrob zeme plánuje podnikateľ vykurovať svoj letohrádok Vila Széchényi, ktorý je od miesta vrtu vzdialený približne 500 metrov vzdušnou čiarou. Tuto to trošku preskočím, lebo to sú nepodstatné veci. V dokumentoch predložených úradom chýba technické riešenie, ako sa geotermálna voda z navrhovaného vrtu premení na zdroj tepla slúžiaci na vykurovanie spomínanej vily. Inými slovami, neboli tak hodnotené jej vplyvy na prírodné prostredie v treťom stupni ochrany prírody a krajiny v intraviláne Tatranskej Lomnice. V okruhu približne 0,5 km od plánovaného vrtu sa pritom nachádza územie európskeho významu.
Napriek tomu existuje rozhodnutie o tom, že prieskumný vrt pre geotermálne vody sa nebude posudzovať podľa zákona EIA. To vydal Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie začiatkom decembra 2020. Jeho vedúci Jozef Slovík si za svojím verdiktom stojí a tvrdí, že so všetkými námietkami a pripomienkami sa vysporiadal. Rovnako totiž rozhodol aj v septembri 2019. Už vtedy voči verdiktu podali rozklady viacerí účastníci konania. Šlo o susedov z vedľajších nehnuteľností či obyvateľov priľahlého sídliska, ktorých sa zámer podnikateľa s autami priamo dotýka. Vo svojich námietkach poukázali na viaceré pochybenia vo zvláštnom rozhodnutí Slovíkovho odboru a odvolací Okresný úrad Prešov, konkrétne odbor opravných prostriedkov im dal za pravdu. Rozhodnutie o tom, že sa zámer spoločnosti Autonova nebude posudzovať podľa zákona EIA, v apríli 2020 zrušil a celú záležitosť vrátil späť do Popradu na nové prejednania rozhodnutie. V novom - s rovnakým záverom - z decembra 2020 sa okrem iného píše, že v rámci zisťovacieho konania správny orgán nezistil zásadné skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov a ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona EIA.
Opačný názor má prednosta toho istého Okresného úradu v Poprade Jozef Bednár, ktorý ešte koncom vlaňajška podal odvolanie. Pravdepodobne pritom ide o celoslovenský unikát. Jeden a ten istý úrad sa totiž odvoláva voči svojmu vlastnému rozhodnutiu.
Mohol by som ešte čítať vyjadrenia ochranárov, čo tam hrozí, nebudem, pretože to chcem skrátiť, a výsledok je jeden. Predseda odboru životného prostredia má nejaký názor, ktorý veľmi biedne chráni životné prostredie. Odvolací orgán, jeho vlastný prednosta okresného úradu, ochranári, všetci okolo mu hovoria, že nie, že urobil chybu, že pochybil, že nedodržiava zákony. On si stále tvrdí, že má pravdu. Nie je toho, kto by ho dokázal odvolať, takéhoto človeka, ktorý si vykladá zákony po svojom a namiesto ochrany prírody ju dovoľuje poškodzovať. Niet takého. Ani prednosta okresného úradu, ani ministerstvo životného prostredia, nikto.
Skúste mi teraz odpovedať na túto otázku, čo s tým. Čo s tým má urobiť štát? Má sa prizerať? Má sa tváriť, že sa nič nestalo? Má nechať Tatranskú Lomnicu, má nechať Tatry poškodzovať ľuďmi, ktorí v drese štátu (povedané so smiechom) nedodržiavajú pravidlá, nedodržiavajú zákony? Ja si myslím, že nie, a to je dôvod, prečo sme aj tento zákon navrhli.
Tu nemôže byť žiadny úradník beztrestný, nezodpovedný, nedodržiavať zákony bez toho, aby štát mal naňho akúkoľvek páku a akokoľvek ho mohol odvolať. Myslím si, že naozaj môže byť teraz poplach medzi úradníkmi, medzi úradníkmi, ktorí sú neodborní, ktorí si nerobia poriadne svoju prácu, ktorí sa boja, pretože jednoducho si urobili také meno, že bude veľmi rýchlo nutné ich odvolať. Myslím si, že úradníci, ktorí si svoju prácu robia dobre, tak tých tam práve potrebujeme, nikto ich odvolávať nebude, prečo by sme to robili. Je veľmi, veľmi ťažké získať úradníkov. Vy tu rozprávate o výbere prednostov okresných úradov. Keby ste vedeli, koľkých skvelých ľudí, ktorých sme oslovili, nám to odmietli kvôli nízkemu platu, kvôli tomu, že sa báli, že sa báli lobistov, korupčníkov a týchto ľudí, ktorí na nich tlačili cez ich rodiny, cez ich známych. To je veľmi ťažká pozícia.
Takže prosím vás, zostaňme v reále a skúsme sa pozrieť na to naozaj bez červených očí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 10:54 - 10:56 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ja budem na pána Richtera. Čo sa týka toho nálezu Ústavného súdu č. 540/2012, tak máme urobenú analýzu aj konkrétne priamo k tomuto zákonu, tak vzhľadom na tú dvojminútovku to nestíham teraz vysvetliť, takže na konci sa k tomu vyjadrím.
Ja tiež v prvom rade by som poblahoželal všetkým Jánom, takisto aj tým, čo majú narodeniny, pani Garstková.
Čo sa týka toho nástroja, ktorý je teraz v zákone. Áno, ten nástroj na odvolanie trvá vyše roka, minimálne. To sú služobné hodnotenia, prehodnotí niekoho ako nevyhovujúceho. A pokiaľ bol niekto politicky dosadený, tak, samozrejme, že mal hodnotenia AAA, a zrazu takému zamestnancovi dať úplne negatívne hodnotenie, tak to hneď vyvolá diskusiu a povedia, no zrazu si bol najlepší, mal si áčka a zrazu si teraz najhorší a idú ťa vyhodiť. Tak niekde je asi problém. A povedia, každý povie, že to je politická motivácia a tak ďalej a tak ďalej, takže ani tento nástroj nie je dobrý.
Práve preto hovorím, tak jak aj pán Faič hovorí, spravme do budúcna nejakú komplexnú novi... novelu alebo poďme sa o tom pobaviť, že čo je politická zodpovednosť, že keď máte politickú zodpovednosť za niečo, vládnuť, a poďme oddeliť potom politické nominácie a odborné.
Tak jak pán Richter hovoril, áno, ten riaditeľ kdesi na úrade práce má nejakých tých 800 eur, jak hovoríte, brutto alebo ten vedúci odboru. Pod ním, čo sú tí zamestnanci, majú možná 700. Takže tam tí ľudia sa nebudú hlásiť, maximálne do tých vnútorných výberových konaní priamo tí zamestnanci, ktorí tam robia 20 rokov, a z tých sa v prvom rade bude vyberať, lebo naozaj kto je odborník, tak radšej zobere súkromnú sféru a tam ide robiť možno aj za troj... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 10:32 - 10:34 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Faič, vážim si vás ako odborníka v štátnej správe, máme vždy vecné pripomienky aj v našom výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Vaše vystúpenia sú odborné, pretože máte rovnako ako ja veľa skúseností.
Ako prednostka okresného úradu nikdy som sa nepozerala na svojich kolegov a na vedúcich odborov na ich politické presvedčenie, ale vždy som sa pozerala na ich odborné skúsenosti. A, samozrejme, som sa snažila, aby ten úrad môj bol, bol najlepší, aby vykonával svoju prácu, aby všetci vlastne štátni zamestnanci vykonávali svoju prácu zodpovedne a v prospech našich občanov.
Ja si stále myslím, že tento zákon je dobrý z toho dôvodu, že mnohí vedúci odborov už sú vyhorení a nemajú tam čo robiť. A myslím si, že je veľa veľmi skúsených a dobrých štátnych zamestnancov, ktorí vo výberových konaniach ukážu svoje kvality a budú dobrými a lepšími vlastne tými vedúcimi odbormi, vedúcimi odborov v štátnej správe.
Možno sa treba pozrieť aj do budúcnosti, som vlastne bola účastná aj v špecializovanej štátnej správe a možno si povedať, že aké budú napríklad kompetencie na obciach originálne, prenesený výkon v štátnej správe. Nedá sa to zvládnuť počas jedného volebného obdobia, ale musíme si povedať, aké, aká bude naša vízia, aké bude naše smerovanie v štátnej správe aj v samospráve.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

24.6.2021 10:24 - 10:26 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Milý Tomáš, ja som v štátnej správe pracovala šesťkrát dlhšie ako ty, v štátnej správe som aj v špecializovanej štátnej správe som pracovala od roku ’85, takmer 30 rokov v rôznych pozíciách od referenta cez vedúcu oddelenia, vedúcu odboru až po prednostku okresného úradu, ktorú som vykonávala v roku 2002 až 2004 a 2010 až 2012.
Samozrejme, v totalitnej dobe som nemohla vykonávať vedúcu pozíciu, lebo som nebola členkou komunistickej strany. Výmena na vedúcich pozíciách v štátnej správe sa ma dotkla vždy s príchodom novej politickej garnitúry. Nikto sa nezaoberal s tým, či som, alebo nie som odborníčka, pritom som mala niekoľko odborných spôsobilostí a prax v štátnej správe. Zákony sa menia a dopĺňajú a z toho dôvodu úradník musí neustále študovať a vzdelávať sa. Nesmie mať pocit, že jeho post je neohrozený, pretože prestane na sebe pracovať a stane sa vyhoreným. Tento návrh zákona dáva šancu prednostovi okresného úradu vybrať si odborný tím pracovníkov, ktorí budú vykonávať svoju agendu profesionálne, v súlade so zákonom. Nie je dobré, keď si pracovníci v štátnej správe na pozíciách vedúcich odborov zabetónovaní, pretože ich to nenúti vzdelávať sa a pracovať na sebe.
Verím, že tento zákon dá šancu všetkým šikovným zamestnancom v štátnej správe uchádzať sa vo výborových konaniach o post vedúceho odboru. Verím, že to bude transparentné, keďže generálneho riaditeľa pána Jenča, ktorý bol nominant SMER-u, náš minister Roman Mikulec ponechal vo funkcii. Potvrdilo sa to pri výberovom konaní 22 prednostov, ktorých vyberalo v tomto volebnom období ministerstvo vnútra.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

24.6.2021 10:24 - 10:26 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
V krátkosti reagujem na pána Valášeka. Tiež si nemyslím, že by tu išlo o nejakú atmosféru strachu. Tak jako aj pán Kočiš hovoril, tie podnety sú, sú z jednej strany, z druhej strany podľa toho, kto tam je na tých pozíciách, kto tam nie je na tých pozíciách.
Naozaj, ja som si robil taký malý prieskum, a teda zas aby sme sa nebavili len o prednostoch, ale prieskum som si robil po viacerých úradoch na okresnej úrovni, ktoré sa týkajú viacerých ministerstiev, či už pôdohospodárstva, zdravotníctva, ale aj ministerstva vnútra, viacerí povedali, že ja tu mám odborníka, ja ho nemám prečo meniť. Ale našli sa aj takí, že žaloby si medzi sebou na súde, si dávajú na okresné súdy riadne žaloby medzi sebou nejaký vedúci odboru a ja neviem, riaditeľ. Takže niektoré veci sú úplne nepochopiteľné, tak jak v súkromnej sfére, pokiaľ s niekým neviete robiť alebo sa s ním nedá robiť ani na odbornej, tak ja si myslím, že takýchto ľudí treba vymeniť. A v prvom rade sú tie vnútorné výberové konania, takže aj ten odbor nejaký má dosť schopných ľudí vo vlastných radoch, ktorí sa môžu prihlásiť na to výberové konania, na to výberové konanie a je tam možnosť uspieť.
Áno, na druhej strane viem, je možné to zneužiť, tento zákon v budúcnosti, a tomuto chceme tiež predísť, nejakým spôsobom zabrániť. A je to len zrejme na politickej zodpovednosti aj budúcich vlád, ktoré prídu.
Skryt prepis
 

24.6.2021 10:24 - 10:26 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Valášek, keď som vás počúval, tak používate presne tú istú rétoriku čo SMEROHLAS, rozprávate tu o tom (povedané zo smiechom), že bude strach, že ľudia budú báť. Ja som hlboko presvedčený, tak ako vedľa vás sediaci Kollár, vy chcete čím skôr, aby boli voľby, samozrejme, čím skôr, aj celá tá vaša nová strana, do ktorej ste išiel, nemá problém ísť a spolupracovať so SMEROHLASOM a Kollár detto (povedané so smiechom), samozrejme. A robíte presne to isté, čo robí celá opozícia, šírite tu dezinformácie a klamstvá.
Tento zákon má práve odstrániť tých 12 rokov, 12 rokov zabetónovania si svojich ľudí, presne to tu bolo dnes povedané. Dávali si svoje milenky, dávali si svojich bratrancov, svoje sesternice bez akéhokoľvek, akéhokoľvek odborného, odbornej vedomosti. A toto chceme odstrániť, žiaden poctivý, ale poctivý verejný úradník sa nemá čoho báť.
Ale už teraz chodia bývalí prednostovia okresných úradov, predsedovia SMER-u okresní a strašia úradníkov, čo robia smeráci, smerohlasáci, akú vytvárajú medzi tými úradníkmi hrôzu, že tu bude, čo vás tu čaká. Toto sú vaše metódy. A toto, pán Valášek, ste použili aj vy dnes. Nikto, žiaden poctivý úradník sa nemá čoho báť. Poctiví ľudia, čo pôjdu do úradov, tam nepôjdu kradnúť, poctiví ľudia tam pôjdu verejne spravovať majetok. Ale tí, ktorí sú zlodeji a ktorí sa tam budú chcieť ísť obohatiť, no tak tí nech sa boja.
Tento zákon vôbec nie je o tom, že my ideme trestať úradníkov a vyhodiť úradníkov. Čestní a spravodliví úradníci sa nemajú čoho báť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 10:00 - 10:02 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Reagujem na pána Kéryho, ale vlastne aj pán Fajč to spomínal a ja som to tiež v rozprave povedal, proste spravme nejakú komisiu, odbornú, širokú, opozícia - koalícia a poďme sa baviť o tom, čo je to štátna služba, čo je to politizácia a čo je to politická zodpovednosť. Ak raz máme vládnuť, tak nie... tak každý má tú politickú zodpovednosť. A práve preto nastavme do budúcna, čo je politická funkcia a čo je už odborná funkcia.
Keď sme už pri tých okresných úradoch, ktoré sa tu omieľajú dokola, ale tento zákon sa netýka len okresných úradov, tak tam možná polovičku sa takto vyberalo, to nebola výberová komisia, to boli híringy, jak sa hovorí, ale potom už vyberalo ministerstvo vnútra. Napríklad v Senici ešte je starý prednosta. A prednosta, keď je predĺžená ruka vlády, starý prednosta je tam ešte, nechcem hovoriť, že smerácky. (Reakcia z pléna.) Prosím? (Reakcia z pléna.) No nie, však práve preto ja hovorím, že my tu nekrágľujeme tých ľudí.
No, a keď sa týka toho GTSU, že na základe subjektívneho názoru. Akého subjektívneho? Však... však je tam poistka. Ten zákon je tak písané, písaný, že keď napríklad prednosta dá návrh, že chce odvolať, tak do 10 dní odvolá generálny tajomník. Ale ak by generálny tajomník ho chcel poza chrbát, jak sa hovorí, odvolať, tak musí s tým ten prednosta súhlasiť. Takže tam je tá poistka, to nie je len že subjektívny názor generálneho tajomníka.
A keď som aj pri tých princípoch, tak v prvom rade sa robia vnútorné výberové konania. Toto je alfa a omega. A vnútorné výberové konania, tak ja si myslím, že v prvom rade sa tam prihlásia tí zamestnanci z toho úradu alebo z toho odboru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 9:55 - 9:56 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Prosím vás, treba naozaj znovu zdôrazniť, lebo vidím, že my tu zabiehame do nejakých všelijakých možných úvah a neviem čoho, toto, tento zákon má za cieľ iba jednu jedinú vec, zistiť, či tí úradníci, ktorí sú na vedúcich miestach a sú naozaj nominanti nejakých strán, sú to nejaké milenky alebo milenci určitých funkcionárov, alebo sú to schopní ľudia, ktorí vedia pracovať ďalej. Čiže kľudne sa môžu zúčastniť výberového konania, kľudne ho môžu vyhrať a zostávajú na mieste.
A ešte jednu a krátku poznámku k bumerangom. Pán Kéry, bumerang sa vráti iba vtedy, keď netrafí cieľ. Ale my ten cieľ trafíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 9:49 - 9:51 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Kéry, desať rokov ste boli pri vláde. Zákon o štátnej službe alebo vôbec celkové fungovanie štátnej služby vyzerá tak, ako vyzerá. Naozaj musím súhlasiť s kolegami, potrebujeme profesionálnu štátnu správu, potrebujeme úradníkov, ktorí sú kvalitní, ktorí sú zaplatení, aby neboli náchylní na korupciu a podobné veci.
Čo sa týka prednostov, zákon jasne hovorí o tom, že ich menuje vláda na návrh ministra. Čiže tá pozícia je jasne politická. Tie výberové konania prebehli aj preto, aby sme preukázali odbornosť a zorientovanosť kandidátov a vybrali tých najlepších. Je zrejmé, že prednosta by mal spolupracovať s ministerstvom a mal by podporovať konkrétne kroky ministerstva, malo by byť naňho spoľahnutie.
Tento návrh zákona hovorí o odvolávaní vedúcich odborov. Ja si myslím, že naozaj ten manažér, ktorým ten prednosta je, by mal mať v rukách prostriedky na to, aby mohol normálnym spôsobom odvolať ľudí, ktorí či už vykonávajú nejaké obštrukcie, alebo sú tam nejaké podozrenia na korupciu, alebo jednoducho nerobia tú prácu tak, ako by ju robiť mali. Toto je jeden z krokov.
Ja si myslím, že naozaj my potrebujeme - a mali ste na to desať rokov (povedané so smiechom), kolegovia, aj viac - my potrebujeme jednak sprofesionalizovať štátnu správu, potrebujeme pripraviť aj vzdelávanie ľudí, ktorí budú pracovať ako úradníci, pretože v mnohých krajinách pracovať ako štátny úradník je istej... istý status spoločenský. U nás, žiaľ, sa to veľmi spája s tou korupciou a je to odôvodnené v mnohých prípadoch.
Čiže myslím si, že u prednostov je to jasné podľa zákona, teraz hovoríme o odvolávaní vedúcich zamestnancov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 9:44 - 9:45 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vďaka za slovo. Pán Kéry, znova, tu ide o to, aby vedúci odborov boli konečne odborníci. Odborníci, ktorí budú svoju prácu robiť ako odborníci a i tak riadiť svoj odbor, pretože len tak môže fungovať efektívne štátna správa. Pre mňa za mňa nech sú to aj nominanti, členovia strany HLAS, SMER, HZDS alebo KSS, mne je to úplne jedno, len nech sú to odborníci. To je ten základ.
Ste niečo rozprávali o okresných úradoch, ako sa kde dosadzovalo. Nuž ja viem o tom, že vy ste po okresných úradoch dosadzovali častokrát členov pri poslednej vláde SMER-u, SNS či MOST-u. Veď to sa dá pozrieť, kde bol kto prednosta, a zároveň či pôsobil aj v komunálnej politike, za akú politickú stranu alebo kde bol člen. Veď to je úplne otvorené a transparentné, nájdeme si to. A teraz mi nájdite jedného prednostu, ktorý je napríklad členom hnutia OĽANO. Podľa mňa taký neexistuje, lebo žiaden taký nie je. A na okresné úrady boli výberové konania a vyhrali tam fakt odborníci. Veď si spravte malú anketu. Kontaktujte primátorov miest, starostov, všetkých, ktorí na Slovensku sú, a sa opýtajte, aká bola spolupráca s obcami, s mestami doteraz a aká je teraz, aby to tí priamo porovnali, primátori a starostovia. Urobte si anketu a nám potom aj dajte tie výsledky a uvidíme.
Ďakujem.
Skryt prepis