Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.6.2021 o 10:39 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 30.6.2021 12:57 - 13:00 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, ktorý tu nie je, členovia vlády, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky a ministrovi financií Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, je to tlač 610a.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 627 z 28. júna 2021 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky a ministrovi financií Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem určených špecifických výborov na prerokovanie do určeného termínu konania schôdze. Určil zároveň, aby výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predložený návrh skupiny poslancov jednotlivé výbory prerokovali dňa 29. júna 2021 s tým, že sedem výborov Národnej rady Slovenskej republiky neprijalo platné uznesenia, nakoľko návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku. Päť výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu nerokovalo, keďže neboli uznášaniaschopné.
Zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor uznesením č. 211 z 29. júna 2021 schválil spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu skupiny poslancov vo výboroch Národnej rady.
Výbor pre financie a rozpočet ma zároveň poveril, aby som predniesol na schôdzi Národnej rady spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky a ministrovi financií Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi vo výboroch a určil poslancov Národnej rady Gyimesiho, Kuriaka, Miernu, Hlinku, Lehotského a Viskupiča za spravodajcov výboru.
Z uznesení výborov nevyplynuli žiadne pripomienky a požiadavky.
Ďakujem, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim po stanovisku vlády Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

30.6.2021 11:25 - 11:25 hod.

Andrejuvová Anna
Ďakujem pekne. Ja už iba krátko. Ja by som sa, zabudla som to povedať v prejave, poďakovala všetkým zamestnancom Ústavu pamäti národa a celú koordináciu a pomoc pri tých návrhoch. Ďakujem.
Skryt prepis
 

30.6.2021 11:25 - 11:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem, Anka, za tvoj príspevok k tejto téme. Vieme, že sme sa asi za rok dosť posunuli v mnohých oblastiach. A upozornila si na to, že boli schválené nejaké zákony ohľadom tých nezaslúžených benefitov. Neviem, spracováva to Ústav pamäti národa a neviem, či mi pán predseda bude môcť odpovedať, ale mňa by zaujímalo, či ste pribrali nejakých nových pracovníkov, ktorí sa tomu venujú. A chcel by som pochváliť, že v Košiciach vzniklo múzeum obetí komunizmu.
Teším sa, že odborne pomohol aj Ústav pamäti národa a verím, že takáto spolupráca bude aj na úrovni iných miest a obcí, že proste budú spolupracovať. Budete s nimi spolupracovať a oni s vami a že sa to bude rozvíjať tým správnym smerom. A že proste budeme vždy pamätať na tú svoju históriu, nezabudneme na ňu a už tie zákony, ktoré sme tu predkladali a ktoré tu boli od predkladateľky Anky Andrejuvovej a ďalších ľudí, svedčia o tom, že s touto svojou minulosťou sa chceme vysporiadať, že konečne je tu veľká vôľa na to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

30.6.2021 11:25 - 11:25 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Mohla by som to snáď stihnúť, je to krátke. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Správnej rady ÚPN, vážené kolegyne, kolegovia, inštitúcia pamäti národa má zmysel. Je dôležitá pre demokratický vývoj na Slovensku a v širšom zmysle aj v Európe. Je dôležitá aj preto, aby sme poznali svoju minulosť, poučili sa z nej, aby sme to, čo bolo zlé, už nikdy ako národ nezopakovali.
Z výročnej správy je zrejmé, že Ústav pamäti národa prešiel organizačnou zmenou, ktorá má zabezpečiť, aby efektívnejšie plnila úlohy zverené štátom. Ide najmä o sprístupňovanie dokumentov a zverejňovanie informácií z doby neslobody, publikačnú, vedeckú, osvetovú a vzdelávaciu činnosť a udeľovanie štatútu účastníka a veterána protikomunistického odboja. Všetky tieto aktivity majú zmysel aj dnes.
Oceňujem všetky projekty, aktivity, semináre, ktoré Ústav pamäti národa počas minulého roka uskutočnil, hoci chápem, že v čase COVID-u to bolo zložitejšie. Teším sa, že pokračujú aj projekty napríklad "Pamatniky.sk", ktoré ako dokumentačno-vzdelávací projekt ponúka interaktívnu mapu Slovenska s vyznačenými pamätníkmi, pamätnými tabuľami, sochami, bustami a ďalšími pamätnými miestami, ktoré pripomínajú obete komunistickej totality.
Mapa je aj dokumentáciou pietnych miest a zároveň aj užitočným vzdelávacím nástrojom, ktorý môže byť užitočný aj pre učiteľov, rodičov či školské výlety. Taktiež ďakujem, že aj pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie sme mohli mať tuná v parlamente nainštalovanú prezentáciu a myslím si, že táto spolupráca aj s Ústavom pamäti národa verím, že bude pokračovať aj v budúcnosti.
Súčasná vláda sa vo svojom programovom vyhlásení jasne postavila na stranu tých, ktorí počas nacistického a komunistického režimu trpeli. Krátko zacitujem z programového vyhlásenia vlády: "Vláda bude podporovať zvyšovanie povedomia o totalitných obdobiach slovenskej histórie, uctenie si pamiatky rovnako obetí fašistického aj komunistického režimu na Slovensku, rozšíri úlohy a zlepší postavenie Ústavu pamäti národa, bude sa usilovať o začlenenie jeho činnosti do vzdelávania na stredných a vysokých školách. Vláda Slovenskej republiky zároveň podporí všetky formy vzdelávania v prospech posilnenia občianskeho povedomia o význame demokracie a jej kľúčových pilierov a nástrojov." V tomto aj vláda Igora Matoviča, rovnako aj parlament v minulom roku a rovnako aj vláda Eduarda Hegera v tomto roku koná.
Minulý rok parlament schválil konkrétne dva návrhy noviel zákonov. Prvá sa týkala nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ďalšia podpora veteránov protikomunistického odboja. Návrhy boli úspešné a dnes Sociálna poisťovňa vypláca príspevky k dôchodku týmto veteránom za mesiace neslobody. Verím, že v čo najkratšej dobe budú vyplatení skoro všetci, keďže veteráni protikomunistického odboja majú pomerne vysoký vek.
Vláda aj parlament vlastne týmito konkrétnymi skutkami chce zmierniť krivdy spáchané totalitnými režimami. V tomto rovnako oceňujem pomoc a podporu aj pri týchto návrhoch pomoci zo strany Ústavu pamäti národa. Stále je pred nami ešte pár úloh, v ktorých vláda deklarovala a na ktorých už pracuje. Jedna je aj z toho, ako spomínal aj pán predseda, budova pre Ústav pamäti národa a ďalšie sú dokončenie delimitácie archívu. V tomto vláda prijala aj uznesenie, v ktorom ministerstvo vnútra koná, a rovnako aj čo sa týka budovy verím, že to bude v jeseni úspešne ukončené.
Krátko by som sa už len na záver poďakovala, že verím, že tento cieľ, ktorý si dala vláda v programovom vyhlásení vlády, bude splnený. Možno ešte aj skôr ako počas štvorročného volebného obdobia.
Skryt prepis
 

30.6.2021 11:23 - 11:24 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložila správu o prerokovaní predmetného materiálu v gestorskom výbore.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 556 z 24. mája 2021 pridelil výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa na prerokovanie výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že ako gestorský výbor podá správu o prerokovaní materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.
Výbor o výročnej správe rokoval 15. júna 2021 a prijal k nej uznesenie č. 59. Týmto uznesením výbor zobral výročnú správu na vedomie a zároveň odporúčal aj Národnej rade zobrať ju na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe v tlači 542a.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.6.2021 11:12 - 11:12 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem oznámiť členom hospodárskeho výboru, že schôdza sa uskutoční dnes o 11.30 v miestnosti 149a na prvom poschodí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 10:56 - 10:58 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, točíme sa trocha dookola, ale napokon opakovanie je matka múdrosti, prečo nie. Tak ešte raz. Obvyklá výška nájmu bola zriadením spravodlivosti, reakcia na Brusel, ale predovšetkým, aby to tu zaznelo ešte raz, aj splnenie zákonnej povinnosti, pretože toto sa urobiť podľa zákona muselo. To, že ste pracovali protizákonne, to si treba vybaviť s vlastným svedomím, prípadne s inými orgánmi.
Čo sa týka tej hodnoty, ktorá bola prinesená pre Slovenskú republiku alebo pre SPF, ak sa nemýlim, bola pôvodná kalkulácia vo výške 8 mil., asi sa to nenaplnilo, ale je tam nejaký plus, možno pani generálna riaditeľka to ešte doplní, myslím, že 3 alebo 4 mil. zvýšeného nájmu, zvýšenej hodnoty z tohto titulu do fondu pribudlo.
A čo sa týka bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, áno, splnili sme zákonnú povinnosť. Obvyklú výšku nájmu sme zakomponovali do nájomných vzťahov a teraz je na ministerstve rozpracovaná nová metodika, ktorá zohľadňuje práve tie veci, ktoré sme tu už viackrát spomenuli. To znamená skutočné rentové pomery pôdy a pod tými rentovými pomermi teda poznáme aj bonitu, aj sklony, aj expozíciu, aj úrodnosť a ešte na konto toho dodám, že jedna z aktivít ministerstva je tá, že sme si povedali, že to, čo sa ešte nikdy neurobilo, urobíme.
Cez ÚKSUP sme založili a zakladáme a verím, že sa bude v tom pokračovať, monitorovací priestor, kde v rozsahu 20x20 km dokážeme pravidelne na ročnej báze zisťovať hodnotu pôdy z hľadiska živín, hnojív a všetkých ďalších parametrov, lebo my pravdu o slovenskej pôde nepoznáme a to, že 93 % pôdy je v prenájme, spôsobuje možno aj to, že vzťah nájomcov k pôde nie je práve taký, aký by sme chceli mať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 10:46 - 10:47 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Súhlasím s tebou, kolega Štefan Kuffa, že situácia ohľadom pozemkov je na Slovensku mimoriadne zložitá a do dnešného dňa stále komplexne nevyriešená. Pozemky sú rozdrobené a častokrát sa vyznačujú komplikovanými a nejasnými vlastníckymi štruktúrami, čo znemožňuje ich efektívne využitie a obmedzuje ich prevod.
Časté zmeny v priebehu historického vývoja ovplyvnili stav dnešných pozemkových vzťahov a majú za následok aktuálnu, zmätočnú a komplikovanú štruktúru pozemkového vlastníctva. Neznámi a nezistení vlastníci sú výsledkom historických okolností, a preto sa aj ich identifikácia často spája so zdĺhavým a náročným procesom zisťovania. Ľudia veľmi dlho, niekedy niekoľko rokov čakajú na reštitúcie, aj keď majú kladné rozhodnutie príslušného úradu. Nejde však o neriešiteľnú situáciu a verím, pani generálna riaditeľka, že existuje cesta, ktorou by sme dospeli k želanému výsledku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 10:39 - 10:41 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Prepáčte, naučím sa to. No, otvoril si, pán poslanec, veľa tém, ale ešte teda raz k tej obvyklej výške nájmu, kde si teda povedal, že to je tá jediná vec dobrú, ktorú sme urobili. No, urobili sme tých vecí dosť, možno neboli všetky skvelé, ale využívam tento priestor aj na to, aby som poďakoval svojim spolupracovníkom, ktorí skvelí boli. Prišli slúžiť a urobili veľa dobrého a je to vec, ktorá možno nebývala až taká tradičná, že prišli naozaj bojovať za zásadnú zmenu pri správe krajiny v duchu slušnosti.
A čo sa týka toho obvyklého, obvyklej výšky nájmu, tak ešte raz využívam túto možnosť, aby som zdôraznil to, čo tu už aj zaznelo aj ústami pani generálnej riaditeľky a čo si povedal aj ty, jednoducho bola to povinnosť nielen podľa Bruselu a podľa ducha spravodlivosti a logiky, ale aj podľa zákona. My sme vlastne museli napraviť protizákonný stav, ktorý sme zdedili, a tých protizákonných stavov bolo požehnane dosť a toto bol jeden z nich.
Čo sa týka toho tvojho pohľadu na tie krajinné prvky, tak opäť to vysvetlím. Tie krajinné prvky, ktoré máme, od solitérnych stromov až po remízky a rybníky, jazerá, cesty a aleje, vetrolamy a tak ďalej, tie, ktoré sú, tak na tie pôdohospodár dostáva v duchu spoločnej poľnohospodárskej politiky nejakú dotáciu. Nie je významná, môžeme sa o tom baviť, čo sme zdedili, pretože teraz sa budú nastavovať parametre novej SPP-čky. Ale tu je podstata inde.
My jednoducho máme krajinu vyprahnutú, my máme málo tých krajinných prvkov. My potrebujeme tie krajinné prvky dostať do krajiny. Na to musia prísť krajinní architekti, ktorých sme doteraz zaznávali, boli tam len akýmsi takým príveskom. Tí povedia, kde treba z hľadiska krajiny tieto prvky vložiť. V rámci komasácií sa tie pozemky nastavia tak, aby tieto pozemky slúžili tým novým krajinným prvkom. A tam aj tá možnosť prejsť pod vlastníctvo obcí je veľmi správna, pretože obec sa postará o tieto pozemky... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 10:20 - 10:22 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Vítam túto debatu, lebo treba si jasne povedať, že áno, do majetku obcí čosi môže prejsť, ale nie intravilán, ale extravilán, tak ako to tu už aj možno zaznelo, ja to len doplním.
Máme 3 557 katastrálnych území na Slovensku, bavíme sa tu o pozemkových úpravách, áno, tie sa vykonali zatiaľ na 430 a týmto tempom naozaj nám treba desaťročia. Ale hovorme to a o tom, čo táto krajina potrebuje rovnako ako komasácie.
Potrebujeme ju skvalitniť z hľadiska odolnosti voči ekologickým zmenám, voči klimatickým zmenám. A na to máme, žiaľbohu, veľmi jednoduchú cifru. Komplexné pozemkové úpravy, ktoré by zohľadnili práve tie potrebné prvky v krajine, v ktorých je spoločné zariadenia, tie boli vykonané na počte katastrov, ktorý sa pamätá veľmi ľahko - nula.
A práve preto treba vniesť do systému pozemkových úprav práve aj krajných architektov, ktorí musia prednostne pred geodetmi prísť, tie prvky navrhnúť, kde majú byť tie remízky, aleje, poldre, jazerá, cesty a tí geodeti to musia len vykonať.
A potom, ak to tak vykonajú, tak tieto pozemky pod spoločnými zariadeniami, nech prejdú pod obce. Do majetkov obcí, bude to úplne v poriadku, lebo to bude chrániť predovšetkým obec, jej ľudí a jej pôdohospodárov. Tam by som si vedel predstaviť tento prechod. Ale v intraviláne sa mi zdá, že táto diskusia, pán poslanec Blcháč odišiel, ale možno to počuje. By mohla byť po spoločnej zhode zameraná práve do extravilánu, tam by som to v súvislosti s komplexnými pozemkovými úpravami ocenil. Naša krajina ich extrémne potrebuje.
Ďakujem.
Skryt prepis