Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.7.2021 o 12:56 hod.

Mgr.

Peter Liba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 13:15 - 13:15 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko. V podstate zareagujem na, na kolegu Miloša Svrčeka. Samozrejme tie časti ako uvádzanie vín a podobne, som po diskusii s ministerstvom dopravy sa tiež rozhodol vypustiť, keďže v budúcnosti bude, bude vlastne tá diaľničná známka viazaná na evidenčné číslo, či už sa rozhodne ten majiteľ si ho ponechať a dať na iné auto alebo sa rozhodne dajme tomu predať auto aj s evidenčným číslom a prejde na nového majiteľa aj s diaľničnou známkou.
Čiže toto je samozrejme bezpredmetné, mne išlo len o tie dva body, ale ako hovorím, rozhodol som sa v tom ustúpiť, pretože dobro krajiny je pre mňa dôležitejšie ako moje ego. Takže, takže z tohto dôvodu súhlasím s tým predloženým pozmeňovákom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 13:11 - 13:13 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Jasne, ja to vysvetlím v rámci faktickej. Toto upravujú dva paragrafy v tomto zákone. V prvom paragrafe, § 10a je bod 8, ktorý hovorí, konanie o uložení pokuty možno začať do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti. Hej? Čiže to je začatie konania, to sa musí, to musí byť do 60 dní, čiže v podstate potvrdzujem to, čo pán minister hovorí.
A potom je § 11, ktorý teraz meníme pozmeňovák, alebo teda novelou aj pozmeňovákom, a tam je bod 6, ktorý hovorí, pokutu možno uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti. Uloženie pokuty sa myslí právoplatne uloženie, to znamená pri týchto dvoch rokoch ide o to, že ten človek sa môže odvolať, ten človek môže robiť nejaké obštrukcie a špeciálne ak ide o zahraničného teda účastníka cestnej premávky, ktorý to poruší, tak tam tie doručovacie lehoty sú pomerne dlhé, čiže ide o to, že na tú právoplatnosť budú dva roky.
Takže len, aby sme si rozumeli
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 12:56 - 12:59 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Tomáša Lehotského, Radovana Slobodu, Petra Vonsa a Mariána Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 724 z 5. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 305 z 10. júna 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 188 zo 14. júna 2021. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 6 spoločne, s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uznesení uvedených pod bodom 3 tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rade Petra Kremského, Tomáša Lehotského, Radovana Slobodu, Petra Vonsa a Mariána Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 196 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 12:55 - 12:56 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
... dostal som prísľub, že táto pätnásťminútová lehota na možnosť opravy preklepu, ktorá je uvedená v obchodných podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti, sa upraví na 24 hodín, takže verím, že tento prísľub bude veľmi rýchlo naplnený a v týchto ostatných veciach myslím si, že mali by byť v zákone, že občan by mal mať toto právo, ale proste nechcem, nechcem sa ako sa to hovorí štorcovať, aby kvôli tomu neprešiel zákon. Takže len toľko, chcem vás požiadať o podporu zákona, takisto o podporu toho vlastne pozmeňovacieho návrhu, ktorý bude podaný. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.7.2021 12:50 - 12:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem, pán predseda. Pracujeme, rokujeme, ale bol som neďaleko, takže som veľmi rýchlo prišiel. Ďakujem. Rád by som odôvodnil tento návrh zákona, ktorý nahrádza novelu zákona, ktorá bola schválená pred niekoľkými mesiacmi, potom po vete pani prezidentky bola vrátená do parlamentu a nepodarilo sa nám prelomiť toto veto.
Hlavným dôvodom tejto novely zákona je nedostatok alebo medzera, ktorá vznikla pri schvaľovaní takzvaného kilečka jedna v tom zmysle, že pri vyrubení pokuty za diaľničnú známku alebo chýbajúcu diaľničnú známku vlastne okresné úrady a Národná diaľničná spoločnosť nedokážu stihnúť túto lehotu, ktorá je aktuálne v zákone a v podstate to znamená to, že veľká časť z tých pokút za porušenie tohto zákona alebo teda za chýbajúcu diaľničnú známku sa nevyberá. Vo svojom návrhu som navrhol niekoľko ďalších bodov, ktoré mali súžiť na zlepšenie vlastne fungovania nákupu diaľničných známok. Neskôr, po dohode s Ministerstvom dopravy, po rokovaní som sa rozhodol niektoré z týchto bodov vypustiť a rozhodol som sa ponechať tam vlastne iba dva body, respektíve tri. Jeden bod riešenie preklepov pri zadávaní evidenčného čísla vozidla. Navrhoval som tam to, aby v prípade preklepu v rozsahu jedného znaku v evidenčnom čísle vozidla mohol nakupujúci takýto preklep opraviť do sedem dní. Neskôr po dohode s Ministerstvom dopravy do troch dní. Dnes je táto lehota 15 minút, čo sa mi zdá naozaj veľmi nedostatočné.
Druhý bod, ktorý som sa tam rozhodol ponechať je možnosť alebo teda právo občana v prípade duplicitnej úhrady za známku na rovnaké auto, rovnaké evidenčné číslo, že má právo žiadať o vrátenie takejto platby do 30 dní.
Tretí bod je samozrejme tá lehota, ktorú sme sa po dohode s ministerstvom rozhodli upraviť tak, aby vlastne celková doba počas ktorej by mal okresný úrad vymôcť túto pokutu bola dva roky. Doba počas ktorej musí začať konanie, to znamená upovedomiť toho hriešnika by mala byť naďalej 60 dní. Čiže chcem len veľmi upozorniť jasne na to, aby tu neboli potom príspevky v rozprave nezmyselné, neinformované, že táto lehota 60 dní tam ostáva, čiže v lehote 60 dní musí okresný úrad upovedomiť vlastníka vozidla o tom, že porušil zákon a že mu ukladá pokutu. Myslím si, že 60 dní je úplne v pohode lehota na to, pretože človek si pamätá kde bol, kde sa jeho auto pohybovalo. Pred vlastne zmenou zákona bola táto lehota až dva roky, čo bolo teda naozaj neprimerané. Pretože rok alebo rok a pol si pamätať kde som jazdil a kde som možno nejaký kúsok prešiel po diaľnici by bolo naozaj veľkým otravovaním občana.
Čiže toto sú tie tri zmeny, ktoré ja som tam predpokladal a predpokladal som, že aj pozmeňovacím návrhom navrhnem vypustenie tých ostatných bodov z novely zákona. Toto sa však nestretlo s prijatím u Ministerstva dopravy a keďže Ministerstvo dopravy nebolo ochotné ustúpiť v tom, aby občania mali v zákone právo na opravu preklepu a tak isto právo na vrátenie duplicitnej platby do 30 dní, tak som sa nakoniec pre dobro veci rozhodol ustúpiť, aby vlastne štát nebol ukrátený o tieto pokuty za diaľničné známky a súhlasil som s tým, že bude podaný pozmeňovací návrh, v ktorom tieto body budú vypustené. Dostal som prísľub, že táto 15-minútová lehota na možnosť opravy preklepu, ktorá je uvedená v obchodných podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti sa upraví na 24 hodín. Takže verím, že tento prísľub bude veľmi rýchlo naplnený a v týchto ostatných veciach...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 12:43 - 12:45 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Kolega Ondrej Dostál, veľmi správne si povedal, že národnostné menšiny predstavujú bohatstvo našej krajiny. Som starostka v obci Chmelnica, ktorá je nemeckou obcou. V roku 2011 sa k národnostnej menšine prihlásilo 19,45 % obyvateľov obce Chmelnica, ktorá ma v súčasnosti 995 obyvateľov. V obci veľmi aktívne pôsobí Karpatskonemecký spolok. Už toho roku budeme organizovať 29. ročník dní nemeckej kultúry, kultúry našich otcov. Je to podujatie s medzinárodnou účasťou, kde sa stretávajú Karpatskí Nemci zo Slovenska a zo zahraničia. Tohto roku aj vzhľadom na pandemické opatrenie sa v menšej forme uskutoční takéto podujatie 1. augusta. Súhlasím, že financovanie národnostných menšín musí byť transparentné s nastavením dotačných pravidiel. Je však potrebné, aby získať peniaze na zmysluplné projekty v kultúrnej oblasti bolo čo najjednoduchšie bez administratívnych prekážok. Verím, že tento systém nových dotačných pravidiel neskomplikuje organizáciám získať finančné prostriedky z tohto fondu. V prípade, že by to nebolo funkčné, mala by byť kreativita a systém znovu nastaviť v maximálnom zjednodušení podávania a získania finančných prostriedkov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 12:42 - 12:43 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovi Dostálovi za vyčerpávajúcu rozpravu. Samozrejme, že sme spolupracovali na tomto pozmeňováku, ako aj na návrhu zákona. Ja chcem len povedať to, že toto je prvý krok k tomu, aby sme naozaj pomohli v tomto tomuto fondu a ubezpečujem kolegu Dostála, tomuto fondu sa budeme venovať určite možno aj celé volebné obdobie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 12:02 - 12:03 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja by som z tohto miesta chcela najskôr v prvom rade poďakovať kolegom, ktorí daný návrh podali, lebo akokoľvek sa to nezdá v tejto našej rozprave o lesoch a peniazoch a neviem čom, ale aj toto je veľmi dôležitá vec. Dôležité na tom je hlavne to, že sa stransparentní absolútne celý proces, že bude konečne vidno odkiaľ a kam tie peniaze tečú, pretože doteraz to vidieť nebolo. Mali tú odvahu a ja pevne verím, že takýmto spôsobom budeme postupovať aj pri ďalších fondoch, ktoré sú naviazané na ministerstvo kultúry, pretože je pravda, že tá kvázi transparentnosť, ktorá sa teda viac menej skôr tvári ako transparentnosť, ale až tak transparentná nie je, že, že to bude postupovať aj ďalej. Takže ešte raz veľká vďaka a skutočne rekonštrukcia fondov je viac ako potrebná, že to, že sa tak deje práve teraz je veľmi dôležité možno aj vzhľadom na to, že sa mení šéf fondu pre kultminor a myslím, že trafili, trafili kolegovia všetko čo mohli, vrátane času. Takže ešte raz ďakujem za tento návrh zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.7.2021 11:55 - 12:02 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, skôr než poviem o čom vlastne je táto novela, vám chcem povedať prečo vlastne vznikla.
=====
Skryt prepis
 

2.7.2021 11:55 - 12:02 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, skôr než poviem o čom vlastne je táto novela, vám chcem povedať, prečo vlastne vznikla táto novela a vznikla vlastne ako spôsob reakcie na to akým spôsobom sa v minulosti prerozdeľovali a hodnotili projekty vo fonde na kultúru pre národnostné menšiny. Vyšlo viacero článkov, reportáží, ktorým sa venovali novinári, za čo im pekne ďakujem, ktorí robili vlastne opozičnú politiku v predchádzajúcom volebnom období a ktorí upozorňovali na to, že sa tam netransparentne prerozdeľovali a hodnotili tie projekty. Ja som veľmi rád, že do tejto novely prispeli svojimi, svojimi poznatkami koaliční poslanci a samotná štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová, ktorej veľmi pekne ďakujem za súčinnosť a ktorá nám dala podnetné body, ktoré sme samozrejme zahrnuli do tejto novely. Ak dovolíte, prejdem rovno vlastne už k tejto novele.
Fond v minulosti zažil, ako som spomínal, medializované kauzy, ktoré poukazovali na viaceré nedostatky. Jedným z tých najväčších bol, podľa nás, spôsob výberu ľudí do odborných rád. Odborná rada národnostnej menšiny je jedným zo základných orgánov fondu. Najdôležitejšia činnosť volených členov týchto rád je posudzovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov. Po posúdení sú to práve odborné rady, ktoré riaditeľovi fondu navrhujú, ktoré projekty sa podporia a ktoré nie a zároveň odporúčajú aký vysoký finančný príspevok pre konkrétny projekt bude. Do odborných rád navrhujú kandidátov rôzne typy organizácií na zhromaždení organizácií národnostných menšín, ktoré vyhlási riaditeľ fondu a vybraných kandidátov potom vymenuje. Týchto zhromaždení sa podľa súčasnej úpravy zúčastňujú aj obchodné spoločnosti, ktoré sa na podpore kultúry národnostných menšín nejakým spôsobom podieľajú.
Podľa nás je táto skutočnosť značne rozporuplná, pretože ak aj obchodná spoločnosť určitým spôsobom reálne podporuje kultúru národnostných menšín, jej hlavným cieľom je stále zisk. Účasť na výberovom procese členov odborných rád, ktorí následne rozhodujú o financiách fondu, tak môže byť motivované obchodnými záujmami danej spoločnosti, a táto skutočnosť, sa podľa nás, značne líši od hlavného cieľa fondu. Nehovoríme, že obchodná spoločnosť nepodporuje, či nerozvíja kultúru národnostných menšín, práve naopak. Existuje viacero pozitívnych príkladov spoločností, ktoré urobili v tejto oblasti obrovský kus práce, napriek tomu je však, podľa nás, potrebné, aby o budúcom rozvoji kultúry národnostných menšín na Slovensku skrze výber členov odborných rád rozhodovali organizácie, či iné typy právnických osôb, ktorých prioritný cieľ je a vždy bude práve podpora kultúry národnostných menšín a nie obchodná spoločnosť, ktorá sa najskôr musí pozerať na zisk.
Prvou úpravou definujeme nový pojem, jedná sa o tzv. kultúrnu organizáciu národnostnej menšiny. Do tohto typu organizácií bude podľa našej novely patriť občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, záujmové združenie právnických osôb a nie investičný fond. Navyše takáto organizácia musí reálne dokázať, že sa podpore kultúry národnostných menšín venuje minimálne dva roky a musí byť zapísaná v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín. To nás privádza vlastne k druhej úprave, ktorou je vytvorenie registra, resp. evidencie kultúrnych organizácií národnostných menšín, kde sa bude musieť každá organizácia, ktorá prejaví záujem podieľať na výbere kandidátov na členov odborných rád registrovať. V rámci našej novely zákona sa teda mení spôsob výberu členov odborných rád, ktoré rozhodujú o prerozdeľovaní financií fondu pre vybrané projekty, sprísňuje sa typ organizácie, ktorá bude mať možnosť kandidátov na členov odborných rád ponúknuť, či vyberať a voliť. Z tohto procesu sa vylučujú obchodné spoločnosti. To samozrejme v konečnom dôsledku neznamená, že obchodné spoločnosti, či iné právnické osoby teraz nebudú môcť požiadať o finančný príspevok z fondu na priamu podporu kultúry národnostných menšín, znamená to len, že nebudú mať možnosť ovplyvňovať zloženie odborných rád. Zároveň vytvorením verejne, verejne dostupného registra kultúrnych organizácií národnostných menšín sa okrem iného snažíme vyriešiť problém častého ovplyvňovania výberu členov odborných rád veľkým počtom organizácií, ktoré spadajú pod jedného človeka, čím viac môže mať jednotlivec, jeho rodina a jeho blízki k organizácii, ktoré sa zúčastňujú na výbere členov odborných rád, tým väčší vplyv na tento výberový proces, ale aj na následné prerozdeľovanie financie fondu.
Táto skutočnosť je značne kontraverzná najmä tým, že členovia viacerých odborných rád, ktorí o projektoch takto rozhodujú sú zároveň žiadatelia, alebo rodinní príslušníci žiadateľov, ktorí z fondu berú nemalé finančné prostriedky. Podľa nás môže v tejto situácii pomôcť práve vytvorenie verejne dostupného registra. Doteraz informácie, kto sa zúčastní volieb do odborných rád, ako volil, komu dané organizácie patrili, kto je ich štatutár a pod., na internete neboli dostupné. Našou novelou sa to zmení a k týmto informáciám sa bude môcť dostať každý človek. Ja osobne takisto vkladám veľké ambície a chcem veriť novej riaditeľke fondu, že nám pomôže k tejto transparentnosti fondu a prerozdeľovania, lebo koniec koncov stále je potom už len o jej podpise a o rozhodnutí akým spôsobom a či vôbec budú podporené nejaké organizácie. Ja budem veľmi rád naozaj, ak sa tohto, alebo teda budú môcť čerpať organizácie, ktoré doposiaľ nemali možnosť čerpať, aby čerpali tieto financie, prostriedky z tohto fondu a aby rozvíjali kultúru v regiónoch, kde to je potrebné. Ďakujem za slovo, nech sa páči, je otvorená rozprava.
Skryt prepis