Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.7.2021 o 14:46 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

2.7.2021 15:22 - 15:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, chcel by som len povedať pár slov k tomu ako sa na to pozerám. V podstate úplne chápem úmysel predkladateľa zákona, teda ministerstva hospodárstva. Tieto schémy, je v podstate všeobecne známe, že tieto schémy na podporu producentov solárnej energie z rokov 2010, 2011 boli veľmi povedal by som, že zlatokopecky nastavené, bola tam podpora vlastne, áno, jasne, pán minister to teraz pomenoval, nechcel som to povedať takto úplne konkrétne, ale súhlasím s tým. Podpora tam bola dokonca až 10 násobná alebo viac oproti trhovým cenám energie, to znamená, že tomu sa hovorí Klondajk a samozrejme teraz veľká časť týchto producentov už patrí niekomu inému ako tým pôvodným uchádzačom, ktorí to už tzv. exitovali, čiže zobrali hotovosť a predali to nejakému investičnému fondu alebo niekomu inému. Napriek tomu si myslím, že je veľmi zlé a nevhodné, ak takúto vysokú podporu platia v cenách elektriny občania a firmy, pretože my všetci to platíme v tzv. tarife za prevádzkovanie systému. A to je niečo, čo ministerstvo hospodárstva touto novelou rieši a ja s tým úplne súhlasím. V podstate ide o to, aby sa táto podpora zostávajúcich 5 rokov rozložila na 10 rokov a zároveň sa znížila. To znamená, že štát dodrží vlastne svoje zmluvné podmienky, kto čo sľúbil týmto investorom, ale rozloží to na dlhšie obdobie.
Prečo v podstate ja som sa do toho, do tejto diskusie zapojil a tlačil som na v podstate zmenu tohto pozmeňováku alebo určité pozmeňovacie návrhy, bolo to, že tam hrozila, hrozili žaloby zo strany týchto firiem voči štátu a hrozilo to, že v podstate štát im zaplatí ešte viac na rôznych náhradách. Pretože tak ako boli pôvodne nastavené tie podmienky, tak boli také, že tam dávali možnosť žalovať štát. Čiže išlo tam hlavne o to nastavenie ako keby dodatočných investícií, lebo keď proste tie systémy majú fungovať dlhšie, tak treba do nich aj nejak zainvestovať a udržiavať a tak isto tam podľa môjho názoru boli, bola vlastne nedostatočná záruka, že pozemky pod týmito solárnymi parkmi budú naozaj uvoľnené zo strany Slovenského pozemkového fondu a vyňaté vlastne z poľnohospodárskej pôdy. Čiže som rád, že sa tieto ustanovenia podarilo nastaviť podľa mňa férovo a ďakujem za spoluprácu aj ministerstvu hospodárstva, tak isto môjmu kolegovi Radovi Kazdovi a myslím si, že naozaj teraz keď prejde tento pozmeňovací návrh, tak to bude primerane nastavené a bude to vlastne na prospech tak spotrebiteľom, nám všetkým zákazníkom, odberateľom elektriny ako...
===== ministerstvo hospodárstva, takisto môjmu kolegovi Radovi Kazdovi a myslím si, že naozaj teraz, keď prejde tento pozmeňovací návrh, tak to bude primerane nastavené a bude to vlastne na prospech tak spotrebiteľom, nám všetkým zákazníkom, odberateľom elektriny, ako aj vlastne celému trhu s elektrinou a nebudú významne poškodení ani práve títo producenti zo solárnych zdrojov.
Skryt prepis
 

2.7.2021 15:22 - 15:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, chcel by som len povedať pár slov k tomu ako sa na to pozerám. V podstate úplne chápem úmysel predkladateľa zákona, teda ministerstva hospodárstva. Tieto schémy, je v podstate všeobecne známe, že tieto schémy na podporu producentov solárnej energie z rokov 2010, 2011 boli veľmi povedal by som, že zlatokopecky nastavené, bola tam podpora vlastne, áno, jasne, pán minister to teraz pomenoval, nechcel som to povedať takto úplne konkrétne, ale súhlasím s tým. Podpora tam bola dokonca až 10 násobná alebo viac oproti trhovým cenám energie, to znamená, že tomu sa hovorí Klondajk a samozrejme teraz veľká časť týchto producentov už patrí niekomu inému ako tým pôvodným uchádzačom, ktorí to už tzv. exitovali, čiže zobrali hotovosť a predali to nejakému investičnému fondu alebo niekomu inému. Napriek tomu si myslím, že je veľmi zlé a nevhodné, ak takúto vysokú podporu platia v cenách elektriny občania a firmy, pretože my všetci to platíme v tzv. tarife za prevádzkovanie systému. A to je niečo, čo ministerstvo hospodárstva touto novelou rieši a ja s tým úplne súhlasím. V podstate ide o to, aby sa táto podpora zostávajúcich 5 rokov rozložila na 10 rokov a zároveň sa znížila. To znamená, že štát dodrží vlastne svoje zmluvné podmienky, kto čo sľúbil týmto investorom, ale rozloží to na dlhšie obdobie.
Prečo v podstate ja som sa do toho, do tejto diskusie zapojil a tlačil som na v podstate zmenu tohto pozmeňováku alebo určité pozmeňovacie návrhy, bolo to, že tam hrozila, hrozili žaloby zo strany týchto firiem voči štátu a hrozilo to, že v podstate štát im zaplatí ešte viac na rôznych náhradách. Pretože tak ako boli pôvodne nastavené tie podmienky, tak boli také, že tam dávali možnosť žalovať štát. Čiže išlo tam hlavne o to nastavenie ako keby dodatočných investícií, lebo keď proste tie systémy majú fungovať dlhšie, tak treba do nich aj nejak zainvestovať a udržiavať a tak isto tam podľa môjho názoru boli, bola vlastne nedostatočná záruka, že pozemky pod týmito solárnymi parkmi budú naozaj uvoľnené zo strany Slovenského pozemkového fondu a vyňaté vlastne z poľnohospodárskej pôdy. Čiže som rád, že sa tieto ustanovenia podarilo nastaviť podľa mňa férovo a ďakujem za spoluprácu aj ministerstvu hospodárstva, tak isto môjmu kolegovi Radovi Kazdovi a myslím si, že naozaj teraz keď prejde tento pozmeňovací návrh, tak to bude primerane nastavené a bude to vlastne na prospech tak spotrebiteľom, nám všetkým zákazníkom, odberateľom elektriny ako...
===== ministerstvo hospodárstva, takisto môjmu kolegovi Radovi Kazdovi a myslím si, že naozaj teraz, keď prejde tento pozmeňovací návrh, tak to bude primerane nastavené a bude to vlastne na prospech tak spotrebiteľom, nám všetkým zákazníkom, odberateľom elektriny, ako aj vlastne celému trhu s elektrinou a nebudú významne poškodení ani práve títo producenti zo solárnych zdrojov.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.7.2021 14:58 - 15:07 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ja takisto by som bol rád už niekde inde teraz, ale nedá mi nezareagovať ako jednému z predkladateľov tohto návrhu zákona na to, čo bolo povedané, a budem sa snažiť, samozrejme, mierne hovoriť, aj keď niektoré veci aj mňa rozčúlili, ale myslím, že nemá zmysel akože to tu hrotiť.
Ja v každom prípade ďakujem za príspevky všetkých, ktorí sa prihlásili do diskusie a postupne to naozaj v čo najhutnejšej forme budem chcieť na ne zareagovať.
Čiže začnem pánom poslancom Beluským. Keď prebehla, prebiehala tá diskusia k tomu, akým spôsobom určovať spravodajcu, tak naozaj bolo zhodne konštatované, alebo bolo konštatované na grémiu, že tá situácia je sporná a že nie je jednoznačná. To potvrdzujem, chceli ste, aby sme to potvrdili, áno, tak to bolo. A potom na záver mi pán predseda parlamentu už nie tak akože veľmi hlasno, ale ja som bol pri ňom bližšie, povedal dvakrát, že dajte to potom do tej veľkej novely rokovacieho poriadku. Preto som vám povedal, že ja, ja osobne nebudem teraz hlasovať za váš pozmeňujúci návrh, hoci s jeho obsahom súhlasím, aj keby sa dal ešte inak formulačne upraviť, lebo vy vychádzate z návrhu, ktorý pripravil pôvodne pán poslanec Krajčí. Čiže naozaj nejde o to, že by bol nejaký Čepčekov návrh, to podľa mňa nie je tiež pravda, to bol pôvodne formulovaný pozmeňujúci návrh pána poslanca Krajčího, ktorý ja som potom ešte s Kanceláriou, s parlamentnou legislatívou preformuloval a bol pôvodne zahrnutý do tohto pozmeňujúceho návrhu môjho, v ktorom teraz nie je, pretože si uplatnili dve koaličné strany vo vzťahu k tomu veto, ktoré podľa mňa si nemohli uplatniť a to poviem na záver, prečo.
Ale napriek tomu sme to rešpektovali, aj keď s obsahom toho pozmeňujúceho návrhu súhlasíme a ja verím, že sa dostane do veľkej novely rokovacieho poriadku. Čiže ja ten pozmeňujúci návrh nepodporím, ale z týchto dôvodov, nie preto, že by som s obsahom nesúhlasil, aj keď na ústavnoprávnom výbore to nie je žiadny problém, lebo ja sa, ja sa štandardne nedávam za spravodajcu, ten čas viem využiť inak. Pre mňa spravodajca je troška utrpenie, lebo musím si to tu odsedieť a stále byť pri tom. Čiže ja sa nedávam za spravodajcu, u mňa ten problém nevzniká. Dávam iných a keby s tým nebol súhlas, tak dám hlasovať na výbore o niekom inom. Naozaj mi to nové pravidlo nerobí žiadny problém na ústavnoprávnom výbore.
No potom tu vystúpil pán poslanec Kondrót. Na to reagoval aj pán poslanec Dostál. Ja si myslím, že transparentnosť a verejnosť nemá byť cieľom, to je prostriedkom k tomu, aby bol štát lepšie spravovaný, aj spoločnosť lepšie spravovaná a tá samotná téma má aj plusy, aj mínusy.
Vy ste, pán poslanec Dostál, pán Kondrót prečítal pozmeňovák, ktorý v podstate navrhoval pôvodne pán poslanec Susko. Jeho pozmeňujúci návrh v okresanej forme sa tiež ocitol v mojom pozmeňujúcom návrhu, odkiaľ som to potom vypustil práve preto, že znova bolo uplatnené veto zo strany dvoch koaličných strán, ktoré podľa mňa uplatnené nemohlo byť v zmysle programového vyhlásenia vlády, ale to ešte na koniec dovysvetľujem prečo. Čiže bolo podľa mňa uplatnené neoprávnene. A pán Kondrót to nevysvetľoval a ja teda k tomu krátko poviem, že v súčasnosti výbor je verejný, ale podľa pravidiel rokovania sa môže zhodnúť na tom, že sa vylúči verejnosť odtiaľ, čiže jednoducho vie sa spraviť sám v zmysle pravidiel rokovania neverejným. Tak to bolo doteraz, ale nebolo to, ale nie je to v súlade už s aktuálnou judikatúrou Ústavného súdu, ktorý konštatoval, že akonáhle je raz nejaké rokovanie orgánu verejné, tak nemôžete zakázať tam prísť iným ľuďom, pokiaľ nenarúšajú poriadok, aby si to tam filmovali, natáčali, zaznamenávali a potom to ešte ďalej rozširovali.
A tuná nám vzniká problém, že pokiaľ my budeme mať stream, pokiaľ budeme mať audiovizuálny záznam priamo na rokovanie výboru, tak tam neraz môžu odznieť aj veci, ktoré spadajú pod ochranu osobných údajov, aj pod iné výnimky, kedy by ten výbor v princípe verejným nemal byť. A preto Úrad na ochranu osobných údajov keď robil stanovisko, to pôvodné, ktoré aj pán poslanec Dostál si prečítal, oni nevedeli, že my ideme robiť audiovizuálny záznam priamo. Oni si mysleli, že my ideme zaznamenávať rokovanie výboru a preto oni v tom stanovisku hovoria, že sa majú vymazávať potom určité časti toho rokovania, aby to nebolo v rozpore napríklad s pravidlami na ochranu osobných údajov. A preto tak formulovali to stanovisko, ktoré v podstate na náš prípad nebolo použiteľné, ale my sa s tým problémom budeme boriť a budem, a ak by ten výbor zostal verejným, tak jednoducho vieme sa dostať do situácií, kedy podľa môjho názoru budeme porušovať zákon.
A pokiaľ by som si aj odmyslel túto vec, ja nezastávam názor, že problémom zametania pod koberec tých káuz, ktoré sa prerokúvajú na výbore, je to, že či je verejný-neverejný. Lebo keď bude verejný, tak to bude tak, že tí členovia výboru sa stretnú pred zasadaním výboru niekde inde, prídu tam na ten výbor, nepovedia nič, iba zdvihnú ruky a odhlasujú tak, ako sú dohodnutí, čiže nič na tom zázname nebude. Proste nijako to nepomôže tej veci, takto to dopadne, keď bude verejný, a pritom tá diskusia na tom výbore, pokiaľ je neverejný, je častokrát hodnotná, pretože dochádza tam k určitým názorovým súborom, súbojom, ktoré ale niekedy nemajú dajme tomu ani nejaký právny základ a keďže to bude priamo zaznamenávané, tak to ochudobní tú diskusiu a tí ľudia tam nebudú chcieť hovoriť nič pre istotu, aby to niekto nezostrihal a nerobil si z nich srandu, ani nie preto, že by chceli niečo zamiesť pod koberec, ale preto, že jednoducho tie vyjadrenia nebudú povedzme v súlade so zákonom. To môže byť tiež nebezpečenstvo.
Ďalšie môže byť to, že budú chodiť účelové podnety, aby sa tam chodili na ten výbor prezentovať ľudia, ktorí budú chcieť byť videní na tom zázname, a tie účelové podnety ani nebudú mať nič spoločné s pravdou, ale ten človek si tam užije päť minút slávy a tomu verejnému funkcionárovi, ktorý nemusel nič spraviť v tej konkrétnej veci, sa môže aj poškodiť meno. Nehovorím, že toto sú veci, ktoré sú na prvom mieste, lebo na prvom mieste je tá možná nezákonnosť, ale mali by sme sa podľa mňa aj na tieto veci takto pozerať a pozerať v komplexe a ako som povedal, podľa mňa nie je, nie je, zametanie pod koberec nie je vecou toho, či je to verejné-neverejné, ale toho, že tí ľudia na tom výbore v podstate môžu s definitívnou platnosťou rozhodnúť, akokoľvek chcú, aj mimo rámca zákona a neexistujú dostatočné opravné mechanizmy voči tomu, ako to rozhodnutie zmeniť. Napríklad, že by menšina toho výboru pre nezlučiteľnosť mohla dať podnet na Ústavný súd, aby to preskúmal, alebo aby prokuratúra zasiahla do tohto procesu ako strážca zákonnosti a dala taký podnet na Ústavný súd. O tom nakoniec chcem hovoriť s generálnym prokurátorom počas tohto leta, pretože to sa mi podarilo aj presadiť do programového vyhlásenia vlády, aby sme zlepšili tak tieto pravidlá, že do toho bude zasahovať aj prokuratúra a že tá menšina tých členov výboru bude môcť dať podnet na Ústavný súd, ak to niekto bude chcieť zametať pod koberec. A to považujem za oveľa dôležitejšie, ako to, či je to verejné-neverejné, pretože pri tej verejnosti ideme do podstatného rizika, ktoré nevieme tým pádom vylúčiť a aj do možného rozporu so zákonom.
No a k tým veciam, ktoré tu boli povedané, a podpore-nepodpore opozičných návrhov, ja, ja zastávam názor, že OĽANO nemôže byť jediné, kto, alebo jedným z mála koaličných subjektov, kto bude dodržiavať koaličnú dohodu a že ju musia dodržiavať všetci. Ja si nemyslím, že by bolo v súlade s koaličnou zmluvou, keď už o tom tuná hovoríme verejne, a je mi ľúto, že takto verejne o tom musíme hovoriť, ak niekto vyťahuje karty, ako tu bolo povedané, zo strany pána poslanca, teda s Kotlebovcami. To je ako v súlade s koaličnou zmluvou? Ako je v súlade s koaličnou zmluvou, keď pri Čepčekovom návrhu príde spravodajkyňa, navrhne uznesenie, ktoré nie je s nikým konzultované? Za mnou, za mnou nebola pani Cigániková. (Reakcie z pléna.) Ako za zástupcom poslaneckého klubu, ktorý sa k tomu mal vyjadriť? Nebolo nikým odsúhlasené a urobila to. (Reakcie z pléna.) To bolo ako v súlade s koaličnou zmluvou? (Reakcie z pléna.) To bolo ako v súlade s koaličnou zmluvou?! (Potlesk.)
A v ktorom ustanovení koaličná zmluva zakazuje, aby poslanec mohol vyjadriť osobnú výhradu?! A v ktorom ustanovení zakazuje, aby mali sme zelenú kartu?! Vy sami ste si vybavovali zelenú kartu pri bode 2 a 11 a nemali ste na to právo, pretože sám som presadil do programového vyhlásenia vlády, že na parlamentnej úrovni v oblasti legislatívy sa bude robiť novela rokovacieho poriadku. Gestoruje to výbor, ktorý patrí OĽANO a sami tu uplatňujete veto a zelené karty úplne nezmyselne a nemáte na to právo! (Potlesk.) Tak keď vy to budete robiť (doznievanie potlesku), tak keď vy to budete robiť, my máme rovnaké právo to robiť tiež! A môžete si o tom myslieť, čo chcete!
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk. Piskot.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:52 - 14:54 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Pán kolega Baránik, ja som veľmi prekvapený, že s čím dokážete prísť takto v pléne Národnej rady. Ako, myslím si, že v tom máme spoločný názor, keď tuto krajnej pravici vyčítame ich rôzne konšpirácie a výmysly, ktoré tu prezentujú. Teraz ste sa dostal na ich úroveň, prepáčte. Počuli ste, že aký to bol návrh, kto ho predniesol, kto si ho osvojil a tak ďalej. Ja som sa s kolegom Čepčekom tiež včera večer rozprával tu na chodbe, to znamená, že aj ja to podporujem, aj ja za to chcem hlasovať? Aj ja som s tým prišiel? Prečo neprídete s takouto konšpiračnou teóriou? A celé, čo vám z toho vyjde, že to tí hrozní kresťania, ktorí chcú vnucovať svoju morálku druhým, ako toto je naozaj trapné. Ja som kresťan a ja si vážim slobodu ako jednu z najväčších hodnôt v mojom živote, ak nie vôbec najväčšiu a vnucovať niekomu svoju vieru by mi pripadalo naozaj trapné. A mne to tu pripadá, že skôr vy máte tendenciu robiť z kresťanov ľudí s psou hlavou, ktorí všetkým chcú škodiť. A ja si myslím, že celá naša spoločnosť je postavená na židovsko-kresťanskej kultúre, že to čo tu máme, za to, čo tu máme v rôznych oblastiach vďačíme kresťanstvu a ja si myslím, že vy by ste to mali aj trošku rešpektovať, aj keď možno to kresťanstvo vám nie je blízke. A hádzať kresťanov do jedného vreca s tými, ktorí chcú tuto nejak obmedzovať slobodu, to je si myslím, že veľmi hlúpe. A bolo to také zovšeobecnenie, ktoré naozaj je veľmi, veľmi nerešpektujúce k ostatným ľuďom a vašim kolegom tu v parlamente. Takže prosím vás, skúste to robiť inak ako tamto kolegovia z krídla. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:46 - 14:48 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som bol účastný na tom zdravotníckom výbore a ja som vystrihol video streamu pani Cigánikovej a zverejnil som to, pretože tie praktiky sa mi zdali nedemokratické. A teraz k tomu. Vy nám hovoríte, nikdy nebol taký problém, aký sa vyskytol na zdravotníckom výbore. No jasné, že nebol taký problém, lebo normálne sa tie výbory vedia dohodnúť. Vy sa snažíte to postaviť do tej roviny, že ide tieto veľmi citlivé zákony. Ale ja vám hovorím, že mne vôbec nešlo o, o to, o aký zákon išlo, ale o tú procedúru. O to, že som sa na tom výbore napríklad hlásil a nedostal som slovo, ako člen výboru. O to, že ona si schválila spravodajcovanie zákona len tým, že sa sama navrhla. A tak by to podľa mňa nemalo fungovať. Ja teraz vyhlasujem, že my sa nechystáme podporiť tento pozmeňovák, ale verím, že bude súčasťou nejakej novely rokovacieho poriadku, ktorú prinesieme a ja verím, že vy ako demokrati to bez problémov podporíte. Ešte by som chcel povedať, že si vyprosím, aby ste nám tu vykrikovali stále, že porušujeme nejakú koaličnú zmluvu, keď predsedníčka výboru nemá problém vystúpiť proti Programovému vyhláseniu vlády a dvakrát ho nepodporiť hlasovaním a, a vy nám teraz budete vyčítať... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:38 - 14:39 hod.

Marcinčin Radovan
Ďakujem. Neviem či som správne rozumel tomu bodu 2, ale ja som tomu rozumel tak, že Sloboda a Solidarita obhajuje zjavne nedemokratický postup a bojuje proti demokratizáciu postupov, ktoré predkladajú fašisti? Ako fašistami jak ste to povedali vy?
A mne to tak príde, že zneužívanie pravidiel chcete podporiť dodržiavaním pravidiel. Všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:15 - 14:16 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja potom ešte podrobnejšie k tomuto aj k odpovedi pánovi Beluskému vystúpim v rozprave, ale v krátkosti poviem, že ten pozmeňujúci návrh zodpovedá tomu, čo bolo odhlasované na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií všetkými vtedy prítomnými členmi vrátane koaličných poslancov, ktorí tam boli, nie všetci tam boli. A považujem ten pozmeňujúci návrh aj za odborne správny a bližšie to už potom vysvetlím v rámci rozpravy. Takže aj som rád, že je predložený. V podstate zodpovedá tomu, čo presadzoval na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií jeho predseda, pán poslanec Susko, predpokladám, že ste s ním nejak toto komunikovali. No a už to ďalšie poviem potom v rozprave. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:07 - 14:09 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja zasa budem hovoriť a myslím, že nie som jediný. Však nakoniec ten problém je na zdravotníckom výbore, tak asi členovia zdravotníckeho výboru by vedeli oveľa tak zápalistejšie o tom rozprávať. Ale poviem tak, že ono väčšinou pri tých pozmeňujúcich návrhoch sa podľa mňa musia zohľadňovať tri veci. Ja teda inak veľmi úplne nezohľadňujem to, že kto niečo hovorí, ale samozrejme pozerám sa na to, čo hovorí, ale takisto sa pozerám na to aj kedy sa to hovorí. Lebo je dôležité správne načasovanie. Ja, pokiaľ ide o obsah toho pozmeňujúceho návrhu, aj keď si ho formulačne viem predstaviť lepšie, ja súhlasím, ale vy sám dobre viete, že sme sa o tomto probléme bavili. A bavili sme sa aj na grémium a tam bolo aj pánom predsedom parlamentu uvedené, že by sa mala táto vec zapracovať do veľkej novely rokovacieho poriadku. Neviem, či vy ste tam boli aj vy vtedy. A pokiaľ teda ide o obsah, ja súhlasím s tým, že by sa nemali stávať situácie, že teda predseda výboru navrhne nejakú osobu, tá mu na výbore neprejde a potom si to tzv. na hulváta tú osobu určí a tú istú osobu, že to je také by som povedal minimálne neslušné a mal by tam byť nejaký mechanizmus, že ak tomu predsedovi tá navrhnutá osoba neprejde hlasovaním, tak by mal mať právo ešte iný člen výboru navrhnúť inú osobu, ktorá ak prejde hlasovaním, tá bude spravodajca. A keď je tam úplne, že patová situácia, že sú tam všetci zaseknutí, tak potom až na záver, ako hovoríte, by mal ten predseda výboru určiť. Ale ako som povedal. Z môjho pohľadu je dôležité, kedy sa pozmeňujúci návrh predkladá. Ja rešpektujem to, čo povedal pán predseda parlamentu, že by bol rád alebo rád by videl takýto, tento váš pozmeňujúci návrh zapracovaný vo veľkej novele rokovacieho poriadku. A ja si to evidujem a ja tam takéto ustanovenie určite navrhnem dať. Ako to nakoniec dopadne, dúfam, že pozitívne v tomto duchu, ale... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:04 - 14:04 hod.

Vetrák Milan
Ja len krátko. Cez to rúšku niekedy sa spodobujú niektoré hlásky, spoluhlásky, tak samohlásky, spoluhlásky, takže. Ja si pamätám, že povedal 459. Ale samozrejme pre istotu to aj ja zopakujem. Je to naozaj tlač 459, aby nedošlo k nedorozumeniu a k omylu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 13:55 - 14:03 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
(§ 59 ods. 2) upraví Národná rada uznesením.".", ktorý sa vkladá.
Potom je bod 12. V čl. I sa za bod 7 vkladá bod 8, ktorý znie: "8. Za § 150d sa vkladá § 150e, ktorý vrátane nadpisu znie: "§150e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2021 Kancelária zabezpečí rokovanie výboru podľa § 60a najneskôr od 1. októbra 2021. Verejná schôdza výboru podľa § 60a sa môže uskutočniť až po tom, ako si výbor upraví v podrobnejších pravidlách rokovania výboru podrobnosti rokovania online formou.".".
A ešte bod 13. V čl. II sa slová "1. júna" nahrádzajú slovami "1. septembra".
To bol teda pozmeňujúci, doplňujúci návrh, ku ktorému je, ku ktorému je vlastne v rámci tejto rozpravy predkladá ako jeho súčastí aj uznesenie Národnej rady. Prečítam ho, lebo je to potrebné schváliť, aby bolo možné naplniť ustanovenia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a tým pádom aj rokovacieho poriadku. Čiže Národná rada Slovenskej republiky VIII. volebné obdobie. Návrh uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z .... , kedy to bude prijaté, asi dnes, to sa potom doplním k schválenému zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 459). Národná rada Slovenskej republiky podľa § 149 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov schvaľuje podrobnosti o odmeňovaní členov Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky takto:
1. členovi Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, legislatívna skratka ďalej len „komisia", okrem poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí odmena za účasť na rokovaní komisie na základe dohody o vykonaní práce vo výške 20,- eur/ hod.,
2. výška odmeny členovi komisie sa určí na základe mesačného pracovného výkazu schváleného predsedom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a
bod 3. odmenu vypláca Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.
Toto uznesenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.
Ja len kým som začal čítať pozmeňujúci návrh, tak som tam mal ešte nejakých 5 - 6 minút z tých 30 minút, ktoré mi patria ako teda osoba, ktorá vystupuje za výbor. A ja len na záver chcem k tomuto uviesť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, máte neobmedzený čas. Vy ste navrhovateľ.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Teraz som nevedel, v akej kapacite vystupujem. Ak je to tak, tak ešte pár slov k tomu, čo bolo prečítané. To samotné uznesenie, ktorým sa určujú výška odmeny je koncipované na základe informácie, ktoré sme dostali z vlády, kde napríklad členovia Legislatívnej rady vlády dostávajú takýmto spôsobom porovnateľnú odmenu, dokonca asi aj takú istú. Čiže neulietame v tomto nejak inde. Pričom komisia pre tvorbu práva, jej členovia sa nezaoberajú len legislatívno-technickými otázkami ako sa zaberá Legislatívna rada vlády, ale riešia oveľa komplexnejšie veci, najmä ústavnoprávne otázky, ktoré, ktoré súvisia s predloženými návrhmi, ale častokrát aj stanoviská, stanoviská, ktoré predkladá Národná rada v konaniach pred Ústavným súdom. Čiže po pravde by im patrila vyššia odmena, ale nerobia to pre odmenu. Len zase nemôžme od odborníkov, ktorí nie sú zamestnancami štátnej správy očakávať, že sa dva dni budú venovať príprave študovaním návrhov zákonov. Potom celý deň alebo poldňa alebo celý deň na komisii zadarmo, pretože ako slobodné podnikanie, keď podnikajú ako advokáti a podobne, tak za ten čas produkujú v podstate stratu, pretože sa musia inak venovať svojim klientom. Čiže z tohto to vychádza a je to bežné aj na vládnej úrovni. Akurát tuná v parlamente to bolo také tabu, že niektorí si myslia, že v parlamente majú odborníci robiť zadarmo a pre vládu budú robiť za peniaze. A možno sa pamätáte, že nedávno tu bola ministerka Kolíková, ktorá presadila návrhom zákona, aby odmeny členom dotačných komisií, ktorých má na ministerstve boli, boli títo členovia platení, a to sme teda prešli úplne bez ničoho. A preto ma prekvapilo, keď niektorí aj mi avizovali, že majú nejaký problém s tým, aby odborníci na komisii výboru a nech by to bola akákoľvek komisia mali byť odmeňovaní. Takže toľko k tomu uzneseniu. A ešte k tomu samotnému pozmeňováku.
Tie veci, ktoré som nepovedal. Je to preto aj také rozsiahle, pretože stanovisko vlády, ktoré sa týkalo rokovacieho poriadku už pripomienkovalo alebo sa týkalo aj vecí, ktoré sa v minulosti v rokovacom poriadku neupravili a mali sa upraviť. Napríklad v rokovacom poriadku nebolo nikdy špecifikované kto sa považuje za prevádzkovateľa na účely ochrany, na účely spracovania osobných údajov. Aký rozsah tých osobných údajov sa spracúva pritom sme už v minulosti mali aj verejné vypočutia. A bez týchto náležitostí sa tu spracovali osobné údaje. To len na margo toho, prečo je ten pozmeňujúci návrh taký rozsiahly, že v princípe už riešime veci, ktoré mali byť vyriešené v minulosti. Ale keďže sú stále nedostatkom tak som sa rozhodol, že aj som si povedal, že je správne, aby sme ich doplnili do tohto pozmeňujúceho návrhu a nepredlžovali ten stav, kedy rokovací poriadok nie je v súlade s inými osobitnými zákonmi dlhšie až kým nebude prijatá novela, veľká novela rokovacieho poriadku. Takže istým spôsobom sa aj kolegovia ospravedlňujem za to, že ten pozmeňujúci návrh je taký rozsiahly, ale je to pre dobro veci a v snahe vyjsť v ústrety jednak pripomienkam vlády v čo najväčšom rozsahu. A takisto aj pripomienkam Kancelárie Národnej rady, pretože aj Kancelária Národnej rady, aj pre nich je to novinka a tiež v priebehu tohto legislatívneho procesu si isté veci overovali. Museli sa aj zmestiť do nejaké finančného rámca, ktorý sme si dali v doložke vplyvov na 70-tis. eur. Za to sa samozrejme nakúpila nejaká technika. Mali ste možnosť viacerí vidieť, že na výbor už je nainštalované webkamera. Sú tam aj v priestoroch medzi stolmi už na viacerých výboroch na koberci položené mikrofóny, aby bolo všetkých dobre počuť, keď bude audiovizuálny záznam robený a keď bude aj online rokovanie. A všetko to hlavne smeruje k tomu, aby sme boli uznášaniaschopní, pretože pandémia, ktorej čelíme od, v zásade od minulého roka, tak nám pripravila aj situácie, ktoré, na ktoré nebola ani Národná rada pripravená najmä technicky. A musíme sa s tým nejak vysporiadať. Tak začíname s tým menej náročným. To sú rokovania výborov a komisií. A budeme pokračovať, verím, v tej veľkej novele v nejakej forme plénom, ak sa na tom zhodneme, že je to, že je to vhodné.
K ďalším otázkam potom sa, samozrejme, rád vyjadrím či už vo faktickej alebo prípadne si ešte vypýtam slovo. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a takisto chcem požiadať na záver, aby ste tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh prijali vo všetkých bodoch tak, ako bol predložený. A zároveň aj to uznesenie, ktoré, ktorým sa naplnia body 2.11. tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis