Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.9.2021 o 18:13 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 22.9.2021 14:08 - 14:13 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pekne za slovo. Už by som sa nechcel veľmi nejako rozkecávať k tomuto, myslím si, že to všetko najdôležitejšie som povedal.
Chcel by som spomenúť len to, že v podstate od prvého čítania, od júnovej schôdze uplynuli skoro tri mesiace a zaznamenali sme tam nejaké pripomienky z rôznych, z rôznych inštitúcií. Niektoré pripomienky sme aj zapracovali, s niektorými sme nesúhlasili. Bolo tam veľa pripomienok na, hlavne na to, že či nezvýšime tú spodnú hranicu, ten desaťnásobok na nejakú vyššiu, ale tam proste z tých radov vyšetrovateľov a ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, nám bolo jasne povedané, že sa to bude potom zneužívať a že keď tam dáme nie desaťnásobok alebo dvadsaťnásobok, tak sa to bude obchádzať a budú tu proste chodiť s baleniami do dvadsať.
Takže veľkému množstvu pripomienok sme nevyhoveli, nesúhlasili sme s nimi, ale zapracovali sme niektoré pripomienky, ktoré precizujú text, veľmi-veľmi také trefné, ktoré prišli od dekana právnickej fakulty, a potom tam máme ešte nejaké legislatívno-technické úpravy, takže keď dovolíte, chcel by som prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Krošláka a Richarda Nemca k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I bod 1 § 135a ods. 1 sa za slová "v množstve zodpovedajúcom najmenej desaťnásobku" vkladajú slová "jednej obvykle nedeliteľnej formy, najmä" a slová "jednej tabletky, injekcie, ampulky" sa nahrádzajú slovami "jednej tablety, jednej injekcie, jednej ampulky".
2. V čl. I bod 1 § 135a ods. 2 sa za slová "v množstve zodpovedajúcom najmenej stonásobku" vkladajú slová "jednej obvykle nedeliteľnej formy, najmä" a slová "jednej tabletky, injekcie, ampulky" sa nahrádzajú slovami "jednej tablety, jednej injekcie, jednej ampulky".
3. V čl. I bod 1 § 135a ods. 3 sa za slová "v množstve zodpovedajúcom najmenej tisícnásobku" vkladajú slová "jednej obvykle nedeliteľnej formy, najmä" a slová "jednej tabletky, injekcie, ampulky" sa nahrádzajú slovami "jednej tablety, jednej injekcie, jednej ampulky".
4. V čl. I bod 2 v nadpise § 176 sa vypúšťa čiarka.
5. V čl. I bod 2 § 176 ods. 2 sa za slovo "účinkom" pripájajú slová "podľa osobitného predpisu".
6. V čl. I bod 2 § 176 ods. 2 písm. a) sa slová "predpíše na lekársky" nahrádzajú slovami "predpíše na preskripčný záznam alebo lekársky predpis".
7. V čl. I bod 2 § 176 ods. 2 písm. b) sa za slová "propaguje alebo" vkladá slovo "neoprávnene".
8. V čl. II sa slová "15. októbra 2021" nahrádzajú slovami "1. januára 2022".
Skryt prepis
 

22.9.2021 14:02 - 14:06 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som odôvodnil túto novelu Trestného zákona v druhom čítaní. Vzhľadom k počtu poslancov, ktorý sa tu nachádza, tak budem sa snažiť byť čo najstručnejší, lebo už som to odôvodňoval aj v prvom čítaní.
Prečo predkladáme túto novelu a čo je jej cieľom? Keď som vstupoval do parlamentu ako poslanec, tak som si to tak aj predstavoval, že vlastne úlohou parlamentu a poslancov je prijímať právne úpravy, ktoré pomáhajú Slovákom a jeden, jedna z tých oblastí, ktorú si máme plniť, je aj ochrana zdravia obyvateľstva. Táto právna úprava presne spĺňa tento účel. V podstate ideme touto novelou zjednodušiť alebo menej komplikovať dokazovanie tejto trestnej činnosti. Ideme sa priblížiť podobným právnym normám iných európskych štátov, hlavne Českej republiky, a ideme aj sprísniť a rozšíriť postihovanie ľudí, ktorí neoprávnene nakladajú s týmito látkami, ale tu hneď podotknem, že stále ešte nejdeme na také hranice, ako majú napr. Češi, čiže sú tu aj oveľa prísnejšie normy, ako je táto, ktorú predkladáme.
Ako sme sa k tomuto dopracovali? Za posledných pätnásť rokov v tejto trestnej činnosti bola odsúdená iba jedna osoba, práve kvôli tomu, že to dokazovanie bolo veľmi zložité. A iba poviem v krátkosti, tá najdôležitejšia vec, ktorú sme odstránili, je, že vlastne pre túto trestnosť nebude potrebné dokazovať v podstate hodnotu toho zadržaného materiálu, ktorá v tej starej úprave bola 2 650 euro, ale už sa to bude posudzovať podľa množstva, kde sa išlo podobnými pojmami, aké sa používajú pri drogách. To sú tie desaťnásobky, stonásobky a tisícnásobky tých jednotlivých dávok.
Čo je dôležité povedať k tej zdravotnej stránke, je, že užívanie týchto zakázaných látok, ja by som ich v krátkosti nazýval LAHU, sú to látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, prináša, užívanie týchto látok prináša mnohé negatíva, pričom niektoré z nich sú zdravie a život ohrozujúce. Môžu vyvolať už nezvratné fyzikálne zmeny na človeku, ktorý to užíva. Ovplyvňujú kardiovaskulárny systém a hlavne pečeň, zmeny v metabolizme tukov, ako aj zadržiavanie vody v tkanivách. Zadržiavanie vody v tkanivách, to sú takí tí opuchnutí veľkí chlapi, ktorí sypú steroidy. To len tak som podotkol. Veľmi dôležitá je aj stránka, že tieto látky ovplyvňujú psychickú stránku užívateľa. To znamená, dochádza tam k zmenám nálad, podráždenosti, emočná nestabilita a hlavne, čo je najdôležitejšie, sklony k násiliu a k agresivite. Takže toto, to sa týka toho zdravotného hľadiska.
Chceme teda zjednodušiť to dokazovanie, ktoré bude podobné ako pri iných zakázaných látkach, najmä drog, a bude aj, chceme teda, aby bola aj tá trestnosť zvýšená, ale hovorím, že stále to nie je také prísne ako v Čechách.
Na tomto zákone pracovala rok veľká skupina, ktorá pozostávala z členov antidopingovej agentúry, z členov, z vyšetrovateľov z NAKA, ktorí sa zapodievajú takouto trestnou činnosťou, bolo tam zastúpenie aj z Generálnej prokuratúry, aj z kriminalistického a expertízneho ústavu, takže naozaj si myslím, že je to veľmi odborne a kvalifikovane vypracované.
Čo by som ešte k tomu povedal? Myslím si, že ako predstavenie a odôvodnenie postačí, takže ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 10:02 - 10:04 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, pozorne som si vás vypočul. Chcem vám povedať, že všade vo svete sa vlády snažia zabezpečiť zdravie svojich občanov. To robí aj táto vláda. Vo veľa krajinách vlády dávajú príkazy, že napríklad Francúzi dali príkaz očkovať zdravotný personál. Všade vo svete sa dejú veci v prospech občanov. Na Slovensku sa deje to isté.
Ale čo robíte vy? Celá vaša fašistická strana? Strašíte ľudí, strašíte ľudí, že sú vydieraní, že sú šikanovaní, že sú diskriminovaní, že tu je teror. Vy zneužívate Boha na svoje politické a mocenské ciele. Vy zneužívate najzákladnejšie city ľudské, a to je napríklad láska k dieťaťu, a strašíte ľudí tým, že budeme deti očkovať, že budeme deti brať, že budeme deťom ubližovať. Ja, máte medzi sebou tam jedného, naozaj jedného normálneho človeka, odborníka, ktorý aj teraz povedal obrovskú, veľkú pravdu. Namiesto toho, aby ste počúvali jeho, robíte veci, ktoré rozdeľujú túto spoločnosť. Všetky vaše stránky, všetky vaše vyjadrenia nielen na sociálnych sieťach, ale aj tu, vy ste tá strana, pani Sulanová, ktorá polarizuje spoločnosť, ktorá tú spoločnosť straší, ktorá tú spoločnosť klame. Vy vytvárate taký strach a takú agresivitu v spoločnosti, že to nemá obdobu. A keď hovoríte o Bohu, tak ja si myslím, že vy v takom pekle zhoríte za to, čo robíte, že sa na vašom, ja by som sa na vašom mieste len modlil a modlil.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:43 - 18:44 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. V nadväznosti na slová pána kolegu Habánika bol Alexander Dubček aj laureátom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia z roku 1989, ktorú udeľuje Európsky parlament. Odhalenie jeho busty v priestoroch Európskeho parlamentu je nepochybne veľkou poctou.
Alexander Dubček zostáva symbolom politika, ktorý zastupoval ľudské nádeje a túžbu žiť v lepšej spoločnosti. Alexander Dubček je nesporne významná, ale zároveň aj kontroverzná osobnosť československých dejín. Stal sa symbolom socializmu s ľudskou tvárou, pretože bol doslova protipólom neprístupného komunistického aparátnika. Alexander Dubček sa z pozície vedúceho predstaviteľa komunistickej strany snažil o šírenie myšlienok, demokratizácie a humanizmu. Snažil sa o poľudštenie režimu, ale sovietska invázia a ďalší vývoj dokázali, že socialistická diktatúra sa poľudštiť nedá.
Sté výročie narodenia Alexandra Dubčeka je dôležité pripomenúť si aj na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:13 - 18:14 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán Blanár, keďže ste spomenuli moju rodnú obec, partizánsku obec, kde sa nachádza pamätník SNP, jeden z najväčších pamätníkov na Slovensku, a to už nehovorím o tom, že tento pamätník je práve v sídle Žilinského samosprávneho kraja, v katastri Žilinského samosprávneho kraja, ako keby som to chcela pomenovať. A vy ste tam boli 12 rokov županom, a keď sme vás aj pozývali na oslavy SNP, tak ste prišli až tesne teda pred voľbami a nechcem byť teraz taká útočná, ako ste vy útočný, ale to SNP je o niečom naozaj inom, len ste to správne nepomenovali.
My sa staráme o ten pamätník. Nám ministerstvo obrany naozaj pomohlo, pomohlo ho zrekonštruovať. Na základe toho, že sme dostali dotácie z ministerstva obrany, máme zrekonštruované nielen pamätníky, ale prídite sa pozrieť, aj pamätník a pomník Sašu Rogačevského, Popova, v našom katastri obce my sa o to príkladne snažíme, ale zo Žilinského samosprávneho kraja za vaše pôsobenie sme vôbec necítili žiadnu podporu. A je mi veľmi čudné, že si na Slovenské národné povstanie a na jeho pamätníky spomínate až teraz.
Ako a to neberte taký útok, ako ste si vy tu práve pred chvíľou rypli do našej obce, kde naši občania sa príkladne starajú o tieto pamätníky a spomienku SNP.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:12 - 18:13 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blanár, viete, vy tu chcete spájať, teda chcete, aby teda zostalo to múzeum pod ministerstvom kultúry. A áno, rozprávalo sa o tom, že teda peniaze, kde je ich viac. Tu sa 30 rokov na tú kultúru kašľalo, s prepáčením. Vždy tá kultúra na Slovensku bola na konci. Vieme to všetci, keď si pozrieme štátny rozpočet, koľko ide peňazí do kultúry každý rok, tak si to viete všetci veľmi ľahko spočítať.
Ja som na to výbore takisto bol a tam padlo jedna taká, taká veta od ministra Naďa na pána Mičeva, ktorému povedal, že: "Pán Mičev, ja som za vami bol a sme sa rozprávali o tom, že pôjdete pod ministerstvo obrany. Vy sám ste mi povedali, že, chvalabohu, že sa presunieme na, pod ministerstvo obrany a nebudem pod ministerstvom kultúry." Toto pán Mičev povedal. Je to určite z toho aj nahrávka. Vravím, ja som na tom výbore bol, čiže toto tam odznelo.
Čiže keď sa bavíme o peniazoch, áno, viacej peňazí je na tom ministerstve obrany, ako na ministerstve kultúry. A myslím si, ako aj Monika hovorí, že to, to múzeum by malo byť pod ministerstvom obrany. To je všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:06 - 18:08 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Jáj, pán poslanec, keby boli majstrovstvá sveta v demam... v demagógii, tak vy ste normálne na jednom z prvých troch miest úplne bezpečne.
Musím vás znova upozorniť, že toto nie je zákon o Slovenskom národnom povstaní ako takom. My ho nejdeme meniť ani ho nejdeme rušiť, ani mu nejdeme meniť obsah, nejdeme meniť ani Košický vládny program. Toto je zákon o múzeu. O múzeu. V tom múzeu sú exponáty, ktoré sú základom toho múzea. A tie exponáty chceme, aby boli perfektne ošetrené, aby vydržali ďalšie roky, možno ďalšie desaťročia a ďalšie storočia. Takže, prosím vás pekne, my sa tu nebavme o tom, že niekto ide rušiť SNP. Nie, my ideme jednoducho zlepšiť fungovanie múzea SNP.
A čo sa týka digitalizácie, tak digitalizácia a digitalizačné centrum pôvodne malo byť v Slovenskej národnej galérii. To, že išlo do Banskej Bystrice, je vecou Petra Pellegriniho, ktorý si ho tam strčil s tým, že v Bratislave nenašli vhodné priestory. Takže o tomto je digitalizačné centrum. A faktom je, že digitalizačné centrum veľmi slušne zarábalo, takže to len k to... to len tomu, k tej informácii o digitalizácii.
A áno, súhlasím aj s pánom poslancom Kotlebom, že to, akým bol šéfom Mičev, tak to bola jedna katastrofa. Ten tam naozaj celé roky nemal čo robiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 17:53 - 17:55 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja musím reagovať v úvode. No fašistovi, odsúdenému extrémistovi Sujovi sa o mne musí aj snívať. Ja som bol teraz absolútne ticho, ale ten... to fakt sa musí aj snívať o mne.
Chcem reagovať na pána Blanára. Pán Blanár, ja som bol na tom výbore, počúval som pozorne, keď tam bol aj pán Mičev a boli tam zamestnanci z múzea. Pán Mičev na moju otázku, či mu vadí, že bude patriť pod iné ministerstvo, odpovedal: „Nie, nevadí.“ Povedal, že ani jednému zamestnancovi to nevadí. Tu ide len o to, že to nebude pod ministerstvom kultúry, ale bude to pod ministerstvom obrany a v podstate to schvaľujem, pretože naozaj aj Naď tam vysvetlil veci, ktoré sú veľmi dobré a bude to fungovať oveľa lepšie. To je môj názor. Ale vy ste tu zase predviedli demagógiu, zavádzanie a klamstvá. Aj tam bolo povedané, že pani Laššáková, poslankyňa, vtedy ministerka kultúry, mala problémy s ministerstvom, teda, pardon, s múzeom, mali sťažnosti, ako sa to tam vedie a tak ďalej. Teraz, teraz Laššáková a partička zo SMER-u úplne inak točí. Vy, vy ste najkakajúcejšia sa partia do pusy. Čo bolo pred tromi rokmi, tak teraz je zrazu inak. Vy ste naozaj a to robí aj tuná príto... neprítomný Peťo Pellegrini, to vy ste úžasní. Vy dehonestujete to, čo ste dehonestovali predtým, a negujete to, čo ste negovali včera.
Ešte raz opakujem, ministerstrám... múzeu vôbec nevadilo, ani jednému zamestnancovi, že sa bude meniť a že to bude patriť pod ministerstvo obrany.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 17:50 - 17:51 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blanár, vy ste asi sami neverili tomu, čo ste hovorili, a to, čo ste povedali na konci, tak to už bol naozaj, naozaj veľmi vysoký vrchol demagógie.
To, že nechápete ten sarkazmus, ktorým Igor Matovič hovoril o NSDAP, myslím, že nikto súdny asi nie je presvedčený o tom, že Igor Matovič chce, aby bolo OĽANO (povedané so smiechom) naozaj ako NSDAP, na to tu máme iné strany.
Vy ste to ešte potom spájali s pánom Naďom a vy ste spravili takú zvláštnu, taký zvláštny mostík, ako kebyže chcete naznačiť, že vlastne cieľom ministra obrany Jara Naďa je prepísať dejiny SNP, pretože my sme vlastne nejakí fašisti. Tak to, tak to v podstate vyznelo a to už je fakt tak hrubá demagógia a také skrúcanie toho, čo bolo povedané, že tomu sám nemôžte uveriť a v podstate to aj tak vyznelo, že to ste len dali len tak do éteru.
Každopádne nie je to OĽANO, ktoré sa bratríčkuje s fašistami, na to sa treba pozerať do vlastnej strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 17:43 - 17:45 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Prosím, pán poslanec Blanár, plakali ste dlho s pátosom, ale na zlom hrobe teda. Čo má história SNP s tým, kam bude Múzeum SNP patriť?!
Múzeum SNP je vo svojej podstate vojenské múzeum, a tak jeho zaradenie pod Vojenský historický ústav je len logickým vyústením, najmä s ohľadom k exponátom a ich odbornému ošetrovaniu, lebo verte alebo nie, reštaurovať obrazy, nábytok a tank či delo je sakra rozdiel. A verte alebo nie, najlepšie to vedia tí, ktorí to majú v popise práce, lebo to len vy ste dokázali sprznúť, sprzniť reštaurovanie tak, že lafety natierali brigádnici olejovou farbou a oltár Majstra Pavla babráci s epoxidom. Ak Banské múzeum patrí pod ministerstvo životného prostredia, Múzeum SNP v správe ministerstva obrany je viac ako logické.
A ešte nezabudnem pripomenúť zabudnutú správu kontroly, ktorú tam poslala svojho času pani Laššáková, správa mala 35 strán a z toho bolo 30 strán nedostatkov. O tomto všetkom sme sa bavili na samostatnej schôdzi výboru pre kultúru. Takže myslím si, že to, že to bude patriť pod Vojenské múzeum, je len a len dobre.
Skryt prepis