Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.9.2021 o 11:53 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:11 - 12:12 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Je to presne tak ako hovoril pán poslanec Vetrák. Fakt našim úmyslom nie je niekomu odpúšťať jeho pohľadávku, ale naozaj sa nám zdá spravodlivé a zdá sa nám naozaj na mieste, aby osoba so zdravotným postihnutím, ktorá je častokrát veľmi nízkopríjmovou osobou, ktorá nie je majetná osoba, mala povinnosť vrátiť spätne najmä ak bola dobromyseľná niekoľko tisícové sumy. Sám som čítal, počul, videl reportáže, články, rôzne správy o tom, kedy takéto rozhodnutie úradu spôsobovalo osobám so zdravotným postihnutím nemalé finančné ťažkosti a preto som rád, že sa nám darí tento zákon spresňovať, čím prispievame k jeho lepšej aplikácií naprieč celým Slovenskom, ktorá má bohužiaľ ešte stále pomerne slušné rezervy a dúfame, že táto zmena nie je posledná a že sa nám podarí dosiahnuť ďalšie zmeny v prospech týchto osôb. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:08 - 12:10 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj pánovi poslancovi Drdulovi, že teda uplatnil tento pozmeňujúci návrh, ktorý ešte vyjasňuje niektoré veci, na ktoré upozornila aj parlamentná legislatíva. Ja z toho obsahového hľadiska len na vysvetlenie, lebo on je pomerne napísaný komplikovaným jazykom. V princípe v praxi dochádzalo k prípadom, že ak ste mali nevysporiadané BSM-ko, tak bolo otázka, že či si ten podiel započítavať v celosti alebo v jednej polovici a ak ste, ak vám na tom majetku viazala ťarcha, napríklad hypotéka, tak že či si započítavať len tú nesplatenú časť hypotéky alebo aj bez ohľadu na to, že tam bola hypotéka a tak dochádzalo k rôznym kombináciám pri vypočítavaní hodnoty majetku tých osôb, ktoré to nerobili preto, že chceli nejak niekoho oklamať, ale jednoducho boli presvedčené, že si to majú takto vypočítať, lebo ten zákon o tom výpočte nehovoril nič. No a potom dochádzalo niekedy aj po niekoľkých rokoch, keď sa to náhodným spôsobom kontrolovalo, lebo úrad mal na to určitý názor, ktorý ale tiež nebol jasne povedaný v zákone, tak sa stalo, že sa potom žiadalo, vydávali sa tie rozhodnutia, aby sa tie peniaze museli vrátiť, aby sa ďalej neposkytovali, tak v poriadku, ak sa tie osoby pomýlili naozaj v dobrej viere, tak nech tá sankcia, že nebudú ďalej poskytovať, ale musia si teraz podať novú žiadosť a preukázať, tak to, to nech platí, ale zdalo sa nám nespravodlivé, aby naozaj, keď sa takto pomýlili a ten zákon nebol jasný, aby museli vracať sumy, ktoré skutočne v niektorých prípadoch boli až ...
===== tak v poriadku, ak sa tie osoby pomýlili naozaj v dobrej viere, tak nech tá sankcia, že nebudú ďalej poskytovať ale musia si teraz podať novú žiadosť a preukázať tak, to nech platí, ale zdalo sa nám nespravodlivé aby naozaj keď sa takto pomýlili a ten zákon nebol jasný aby museli vracať sumy, ktoré skutočne v niektorých prípadoch boli až likvidačné pretože na tú osobnú asistenciu keď dostali peniaze tak to boli niekoľko tisícové sumy, čiže tie osoby by to neboli schopné ako invalidi vrátiť. Proste je tak a ja viem, že to odpustenie pohľadávky neni zrovna ako nejaký štandardný mechanizmus len v tomto prípade sa mi to zdalo, že z toho ľudského hľadiska, že by to mohlo byť prijateľné aspoň pre nás predkladateľov a dúfam ,že aj pre vás to bude aj keď ja tiež nie som zástancom ..
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:08 - 12:10 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj pánovi poslancovi Drdulovi, že teda uplatnil tento pozmeňujúci návrh, ktorý ešte vyjasňuje niektoré veci, na ktoré upozornila aj parlamentná legislatíva. Ja z toho obsahového hľadiska len na vysvetlenie, lebo on je pomerne napísaný komplikovaným jazykom. V princípe v praxi dochádzalo k prípadom, že ak ste mali nevysporiadané BSM-ko, tak bolo otázka, že či si ten podiel započítavať v celosti alebo v jednej polovici a ak ste, ak vám na tom majetku viazala ťarcha, napríklad hypotéka, tak že či si započítavať len tú nesplatenú časť hypotéky alebo aj bez ohľadu na to, že tam bola hypotéka a tak dochádzalo k rôznym kombináciám pri vypočítavaní hodnoty majetku tých osôb, ktoré to nerobili preto, že chceli nejak niekoho oklamať, ale jednoducho boli presvedčené, že si to majú takto vypočítať, lebo ten zákon o tom výpočte nehovoril nič. No a potom dochádzalo niekedy aj po niekoľkých rokoch, keď sa to náhodným spôsobom kontrolovalo, lebo úrad mal na to určitý názor, ktorý ale tiež nebol jasne povedaný v zákone, tak sa stalo, že sa potom žiadalo, vydávali sa tie rozhodnutia, aby sa tie peniaze museli vrátiť, aby sa ďalej neposkytovali, tak v poriadku, ak sa tie osoby pomýlili naozaj v dobrej viere, tak nech tá sankcia, že nebudú ďalej poskytovať, ale musia si teraz podať novú žiadosť a preukázať, tak to, to nech platí, ale zdalo sa nám nespravodlivé, aby naozaj, keď sa takto pomýlili a ten zákon nebol jasný, aby museli vracať sumy, ktoré skutočne v niektorých prípadoch boli až ...
===== tak v poriadku, ak sa tie osoby pomýlili naozaj v dobrej viere, tak nech tá sankcia, že nebudú ďalej poskytovať ale musia si teraz podať novú žiadosť a preukázať tak, to nech platí, ale zdalo sa nám nespravodlivé aby naozaj keď sa takto pomýlili a ten zákon nebol jasný aby museli vracať sumy, ktoré skutočne v niektorých prípadoch boli až likvidačné pretože na tú osobnú asistenciu keď dostali peniaze tak to boli niekoľko tisícové sumy, čiže tie osoby by to neboli schopné ako invalidi vrátiť. Proste je tak a ja viem, že to odpustenie pohľadávky neni zrovna ako nejaký štandardný mechanizmus len v tomto prípade sa mi to zdalo, že z toho ľudského hľadiska, že by to mohlo byť prijateľné aspoň pre nás predkladateľov a dúfam ,že aj pre vás to bude aj keď ja tiež nie som zástancom ..
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.9.2021 11:58 - 12:05 hod.

Drdul Dominik
(Rečník nevystupoval.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2021 11:58 - 11:58 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, ja si dovolím predniesť pozmeňujúci návrh. Ako už zmienil pán Vetrák, ktorý je spolu so mnou predkladateľom tejto novely, ide v podstate o možnosť, aby tieto osoby so zdravotným postihnutím potom ako si na základe mylného určenia alebo teda nesprávneho určenia podielu na majetku, ktorý je napríklad zaťažený rôznymi ťarchami, zle určili jeho výšku a teda, aby nemuseli tento majetok vracať. Prečítam aj formálne odôvodnenie.
Výklad ustanovení § 18 ods. 17 a 18 zákona 447/2008 bol do navrhovanej zmeny týchto ustanovení nejasný aj orgánom aplikácie práva, ktoré sa venujú fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré ho vo svojej poradenskej alebo rozhodovacej činnosti neuplatňovali jednotne. O to viac boli zneistené samotné osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré na účely poskytovania kompenzácií bez akejkoľvek predbežnej kontroly orgánu aplikácie práva výlučne čestným vyhlásením prehlasujú, že ich majetok neprevyšuje hodnotu uvedenú v zákone. Túto hodnotu však netreba, pardon, treba vypočítať a zohľadňovať a zohľadnení aj svoj podiel, ktorý v platnom zákone nie je presne vymedzený. Nateraz sa tak stalo, že tieto osoby v dobrej viere deklarovali, že spĺňajú podmienky zákona a nakoniec sa aj po niekoľkých rokoch na základe dodatočnej kontroly zistilo, že tieto podmienky ohľadne majetku nespĺňali, čo sa na účely zákona číslo 447/2008 Z. z. považuje za nepravdivé uvádzanie údajov. Takéto pochybenie je v zmysle príslušných ustanovení zákona sankcionované tak rozhodnutím o neposkytnutí kompenzácií rozhodnutím o vrátení už poskytnutých príspevkov alebo pritom aj sankciou neposkytovania kompenzácií počas jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o vrátení príspevku. Pre osobu, ktorá konala v dobrej viere a pomýlila sa pri výklade zákona, je takto zavedený sankčný systém likvidačný a ohrozuje ďalšiu existenciu.
Ak prihliadneme na to, že často ide o príspevky na osobnú asistenciu pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré omylom priznané sumy použili na zamestnanie inej osoby, ktorá im pomáhala napríklad obliecť sa, najesť alebo pohybovať sa či pracovať, nejaví sa byť ľudsky prijateľné a spravodlivé, aby v situácii, keď tieto osoby vlastnili majetok, s ktorým nemohli samostatne nakladať a podliehal ďalším prípadným obmedzeniam v zmysle tohto návrhu zákona a my sme trvali na vymáhaní už vzniknutých čiastok, pohľadávok, ktoré od 1. novembra tohto roka už nebudú úplne legálne. Navyše, ak mimoriadna situácia stále trvá a počas nej, respektíve počas núdzového stavu sme predbežne a pravidelne rôznym skupinám obyvateľstva priznávali neštandardné výhody, kompenzačné schémy, či odpúšťali zákonné povinnosti, predlžovali lehoty a neraz aj odpúšťali platenie rôznych poplatkov a platieb a teda nakoniec vymáhanie týchto už spotrebovaných súm kompenzácií pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v niektorých prípadoch vo výške niekoľko tisíc eur, by fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím takmer isto donútil k osobnému bankrotu kvôli dlho tak, že by sme tieto osoby následne museli riešiť formou exekučnej amnestie v zmysle programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024.
Na odpustenie pohľadávky, ktorá spočíva v sume poskytnutého jednorazového peňažného príspevku alebo opakovaného peňažného príspevku bude potrebné podať žiadosť, ktorej prílohou sú podklady, ktoré preukazujú skutočnosti podľa § 18 ods. 19 písm. g) zákona č. 447/2008 Z. z.. Podanie žiadosti je časovo obmedzené na dva mesiace po nadobudnutí účinnosti zákona. Stanovujú sa tiež náležitosti rozhodnutia o odpustení pohľadávky zo strany príslušného orgánu a vzťah k správnemu poriadku v zmysle § 53 zákona č. 447/2008 Z. z.. Voči fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, na ktorú sa vzťahuje odpustenie pohľadávky, sa neuplatňuje sankčný mechanizmus upravený v § 46 zákona 447/2008. Pozastavenie kompenzácií počas dvanástich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o vrátení kompenzácie.
Skutočnosť, že návrh zákona rozširuje zoznam majetku, ktorý sa nepovažuje za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, je potrebné premietnuť aj do vysvetliviek uvedených v prílohe č. 15 k zákonu. S cieľom jednoznačne spresniť výklad tohto ustanovenia zákona je potrebné uviesť, že pokiaľ fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže samostatne nakladať s majetkom v zmysle § 18 ods. 19 písm. g) bodu 1 zákona č. 447/2008 Z. z., ktorý je súčasťou nevysporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je majetok bez ohľadu na to, či je zaťažený pohľadávkou v zmysle vyššie spomenutého ustanovenia, sa vôbec nezapočítava do hodnoty majetku na účely poskytnutia kompenzácií, hoci formálne by tomu tak bolo v celej výške. Respektíve vo výške jednej polovice podľa doterajšej praxe príslušného orgánu v zmysle platného zákona. Následne teda prečítam pozmeňujúci návrh tak ako bude predložený alebo respektíve už bol predložený.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dominika Drdula, Kataríny Hatrákovej, Jany Žitňanskej, Jána Benčíka a Milana Vetráka k návrhu zákona, ktorým sa dopÍňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona, ktorým sa dopÍňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopÍňa takto:
1. Čl. 1 sa dopÍňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
3. Za § 67j sa vkladajú § 67k a § 67l, ktoré vrátane nadpisu nad § 67k znejú: Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.novembra 2021.
§ 67k
(1) Príslušný orgán na žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodne o odpustení pohľadávky, ktorá vznikla na základe právoplatného rozhodnutia o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, ak: písm. a) dôvodom rozhodnutia o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť bolo poskytnutie peňažného príspevku neprávom na základe
1. nepravdivých údajov o majetku, ak nepravdivosť údajov spočívala v nezapočítaní hodnoty majetku uvedeného v § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1. novembra 2021 do celkovej sumy majetku na účel podľa § 18 ods. 18, alebo
2. nesplnenia povinnosti podľa § 57 ods. 1 písm. d), ak nesplnenie povinnosti spočívalo v nezapočítaní hodnoty majetku uvedeného v § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1. novembra 2021 do celkovej sumy majetku na účel podľa § 18 ods.18 a písmeno b) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť do 31. decembra 2021.
(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú doklady, ktoré preukazujú skutočnosti podľa § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1. novembra 2021.
(3) Dňom právoplatnosti rozhodnutia o odpustení pohľadávky, pohľadávka podľa odseku 1 zaniká
(4) Na konanie o odpustení pohľadávky podľa odseku 1 sa vzťahuje § 53 rovnako.
(5) Za príslušný orgán podľa odseku 1 sa považuje orgán, ktorý rozhodol o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť v prvom stupni.
(6) Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bola odpustená pohľadávka podľa odseku 1, sa § 46 ods. 2 a 3 nevzťahujú.
§ 67l
V konaní o odňatí a zastavení výplaty opakovaného peňažného príspevku a o povinnosti vrátiť jednorazový alebo opakovaný peňažný príspevok podľa § 46 ods. 1 sa použije ustanovenie § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1.novembra 2021.
4. V prílohe č. 15 sa na konci dopÍňa písmeno g), ktoré znie: g) časť majetku,
1. s ktorou fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže samostatne nakladať, ak vykonala všetky právne úkony smerujúce k odstráneniu prekážky s majetkom nakladať,
2. ktorá je predmetom záložného práva a to do výšky zodpovedajúcej aktuálnej výške nesplatenej sumy pohľadávky zabezpečenej záložným právom ku dňu podania žiadosti.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2021 11:53 - 11:55 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ide o pomerne krátku novelu zákona o kompenzáciách pre zdravotne ťažko postihnuté osoby a to z dôvodu, že v praxi dochádzalo k nejasnostiam akým spôsobom si majú tieto zdravotne ťažko postihnuté osoby vypočítavať hodnotu majetku. Hodnota majetku je kľúčová pre určenie či tieto osoby si môžu žiadať o kompenzácie, tá hodnota je dnes približne alebo takmer 40 tisíc euro, niektoré veci sa do toho započítavajú niektoré nezapočítavajú, tie sú, toto je pomerne jasné pretože sú vymenované v určitom zozname. Čo je nejasné a bolo doteraz nejasné je akým spôsobom sa má rátať podiel tejto osoby na majetku najmä v situáciách kedy tam bolo nevyporiadané BSM, kedy sa viažu na ten majetok určité ťarchy ako je, ako je hypotéka ako sú nejaké exekučné záložné práva. A aj preto sme túto otázku v tejto novele vyjasnili spôsobom, na ktorom sme sa ako predkladatelia dohodli s príslušným ministerstvom. No a od toho prvého čítania až k tomuto druhému čítaniu bol priestor, aby sme ten návrh ešte vylepšili, v princípe sme zohľadnili dve pripomienky, ktoré nám boli doručené zo strany parlamentnej legislatívy. Prvá sa týkala, aby sme, a by sme upresnili ešte aj v príslušnej prílohe, príloha č. 15 zákona teda to čo sa akým spôsobom sa bude tá hodnota majetku vypočítavať a tak isto sme ešte spresnili prechodné ustanovenia. Dalo sa to urobiť viacerými spôsobmi, zvolili sme ten, aby osoby, ktoré v dobrej viere si inak vypočítali tú hodnotu majetku ako si ju mali podľa úradu práce a sociálnych vecí a rodiny tak, aby teda dobre keď už nebudú ďalej dostávať tie kompenzácie pretože si to zle vyrátali tak ale, aby aspoň nemuseli spätne vracať sumy, ktoré v podstate
===== ... i osoby, ktoré v dobrej viere si inak vypočítali tú hodnotu majetku ako si ju mali podľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny tak aby teda dobre, keď už nebudú ďalej dostávať tie kompenzácie, pretože si to zle vyrátali, tak ale aby aspoň nemuseli spätne vracať sumy, ktoré v podstate ani oni sami nespotrebovali, pretože ich spotrebovali na osobných asistentov, ktorí im pomáhali, keďže to sú invalidné osoby, zvládať vôbec prežiť. Ale toto bude podrobnejšie, o tomto bude podrobnejšie potom hovoriť pán poslanec Drdul, ktorý predloží pozmeňujúci návrh v tomto smere. Čiže aj by som vás rád požiadal už len kvôli týmto osobám, ktorých život ľahký nie je, aby ste túto novelu zákona podporili a teda, teda pokiaľ možno, tak, tak všetci. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2021 11:53 - 11:55 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ide o pomerne krátku novelu zákona o kompenzáciách pre zdravotne ťažko postihnuté osoby a to z dôvodu, že v praxi dochádzalo k nejasnostiam akým spôsobom si majú tieto zdravotne ťažko postihnuté osoby vypočítavať hodnotu majetku. Hodnota majetku je kľúčová pre určenie či tieto osoby si môžu žiadať o kompenzácie, tá hodnota je dnes približne alebo takmer 40 tisíc euro, niektoré veci sa do toho započítavajú niektoré nezapočítavajú, tie sú, toto je pomerne jasné pretože sú vymenované v určitom zozname. Čo je nejasné a bolo doteraz nejasné je akým spôsobom sa má rátať podiel tejto osoby na majetku najmä v situáciách kedy tam bolo nevyporiadané BSM, kedy sa viažu na ten majetok určité ťarchy ako je, ako je hypotéka ako sú nejaké exekučné záložné práva. A aj preto sme túto otázku v tejto novele vyjasnili spôsobom, na ktorom sme sa ako predkladatelia dohodli s príslušným ministerstvom. No a od toho prvého čítania až k tomuto druhému čítaniu bol priestor, aby sme ten návrh ešte vylepšili, v princípe sme zohľadnili dve pripomienky, ktoré nám boli doručené zo strany parlamentnej legislatívy. Prvá sa týkala, aby sme, a by sme upresnili ešte aj v príslušnej prílohe, príloha č. 15 zákona teda to čo sa akým spôsobom sa bude tá hodnota majetku vypočítavať a tak isto sme ešte spresnili prechodné ustanovenia. Dalo sa to urobiť viacerými spôsobmi, zvolili sme ten, aby osoby, ktoré v dobrej viere si inak vypočítali tú hodnotu majetku ako si ju mali podľa úradu práce a sociálnych vecí a rodiny tak, aby teda dobre keď už nebudú ďalej dostávať tie kompenzácie pretože si to zle vyrátali tak ale, aby aspoň nemuseli spätne vracať sumy, ktoré v podstate
===== ... i osoby, ktoré v dobrej viere si inak vypočítali tú hodnotu majetku ako si ju mali podľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny tak aby teda dobre, keď už nebudú ďalej dostávať tie kompenzácie, pretože si to zle vyrátali, tak ale aby aspoň nemuseli spätne vracať sumy, ktoré v podstate ani oni sami nespotrebovali, pretože ich spotrebovali na osobných asistentov, ktorí im pomáhali, keďže to sú invalidné osoby, zvládať vôbec prežiť. Ale toto bude podrobnejšie, o tomto bude podrobnejšie potom hovoriť pán poslanec Drdul, ktorý predloží pozmeňujúci návrh v tomto smere. Čiže aj by som vás rád požiadal už len kvôli týmto osobám, ktorých život ľahký nie je, aby ste túto novelu zákona podporili a teda, teda pokiaľ možno, tak, tak všetci. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 11:51 - 11:53 hod.

Szőllős Ján
O návrhu zákona sa bude hlasovať v utorok o 11.00 h.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 11:50 - 11:51 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, že si povedala to čo by si mal každý uvedomiť, že čo je voda a čo znamená voda a život ako taký na našej planéte Zemi. Nebudem teraz rozvíjať pretože to by boli iba stále opakované veci ale myslím si, že budeme musieť stále opakovať ľuďom, aby si to uvedomili. Ale chcel by som upovedomiť jedno čo ma zaujalo v tvojej v tvojom pozmeňovacom návrhu a síce v článku 1 a v zdôvodňovacej správe, že zároveň sa zakazuje označovať údaje, ktoré budeš teda ako požadovať, aby sa dávali do tej verejnej sféry, aby sa tieto údaje považovali za dôverné alebo za predmet obchodného tajomstva. Áno pani kolegyňa, som rád, že v tomto zákone takto si to explicitne vyjadrila pretože v mnohých zákonoch si niektorí podnikatelia neviem akí kade akí dodávatelia svojvoľne dávajú., že to je obchodné tajomstvo to je také know how to je neviem všetko možné a pritom občan resp. ten, ktorý by mal o tom vedieť a ktorého možnože sa to bytostne dotýka nemá potom právo resp. nemôže si to nejakým spôsobom overiť. Takže, ďakujem veľmi pekne a samozrejme, že budeme držať palce, aby sme tú vodu na Slovensku každopádne zachránili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 11:33 - 11:37 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Váženie panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 839 z 24. júna 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 576) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre zdravotníctvo a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 331 z 9. septembra 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 137 z 10. septembra 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre zdravotníctvo o predmetnom poslaneckom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy, stanoviská poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 140 zo dňa 16. septembra 2021. V citovanom uznesení má výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov. Splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis