Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.9.2022 o 13:40 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 13:40 - 13:55 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
rôznych úrovniach. Väčšinou sú to vo forme národných stratégií akčných plánov. A tieto plány často nie sú úspešne implementované v praxi. A možno práve je treba poukazovať aj takýmito témami a uzneseniami na preklenutie medzery medzi stratégiou a jej správnou implementáciou. A toto je samozrejme pre mnohé krajiny náročnou úlohou. Mnohé členské štáty nevyčlenili na tento účel nejaké osobitné rozpočtové prostriedky. A myslím si, že aj toto by bolo dôležité, aby Slovenská republika vynakladala na integráciu Rómov viacej finančných prostriedkov. A tie projekty, ktoré pochádzajú z fondov Európskej únie, aby boli implementované a práve zacielené na tie povedzme oblasti, ktoré sú, proste, veľmi dôležité či už je to vybudovanie vodovodov, kanalizácií, aby vlastne Rómovia v tých rómskych osadách mali normálny život. Ďakujem pekne za uznesenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 12:25 - 12:40 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, tiež ďakujem za správu a že dávame nádej našim občanom, že táto republika sa raz dostane do stavu, ktorý povie, že áno, má tu zmysel žiť, má tu zmysel sa ohlásiť, má tu zmysel upozorňovať na korupciu a nekalé praktiky, pretože aj u mňa ako poslanca Národnej rady počas tých nejakých 12 rokov do kancelárie mi chodilo tisícky ľudí a riešili sme mnohé prípady. A mnoho mi povedalo, pán Fecko, nemôžem teraz povedať nič, ale počkajte dva roky. Hovorím, prečo, lebo budem na dôchodku a budem mať svoj príjem a nikto mi nebude môcť nič povedať. A musím vám povedať, že splnili svoje slovo a mnoho ľudí sa mi v dôchodkovom veku prichádza znovu do kancelárie a hovorí čo pred troma, piatimi, desiatimi rokmi nemohlo povedať.
Takže ja som veľmi rád, že máme takúto inštitúciu. A ja som si pozrel tam, že prakticky musím povedať, že oboznamujem sa s vašou kompetenciou a všetkými týmito činnosťami, ktoré robíte. A som si tam pozrel, že je tam odmeňovanie oznamovateľov. A konštatovali ste, že mali ste dva prípady, ktoré neboli teda, nie je to nárokovateľné, ale môže úrad rozhodnúť. Takže či by ste vedeli povedať, že v akých prípadoch by to teda reagovalo, pretože musím povedať, že pokiaľ stratí nejaký človek robotu kvôli tomu, že oznámi, ale zistí, že aha, ale pozor, možno úrad ma ocení, pretože to bolo tak vážne, tak možno aj toto bude zmyslom pre niektorých, aby sa prejavili tak ako sa prejaviť majú.
Najlepšie by bolo, keby ten kto povie o nekalých praktikách, aby nebol zanálepkovaný, že je udavač, lebo .... o tom to je teraz, hej, že ty udávaš, pretože chrániš verejný majetok a upozorníš na nejakú nekalú činnosti. Takže, žiaľ, dostali sme sa do tohto štádia a musím konštatovať, keďže som mal tú česť 30 rokov žiť v socializme a 30 rokov v demokracii, že tie praktiky, že neokradneš štát, okrádaš vlastnú rodinu naďalej platia. A to je hanba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 12:25 - 12:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedníčka, ja to poviem tak možno menej tradične. Ja by som bol rád, keby ste tu neboli. Ja by som bol rád, keby tu váš úrad nebol. A vieme ako to myslím. Ja by som bol veľmi rád, keby naša spoločnosť sa nachádzala v stave, že také úrady nie sú potrebné. Ale, žiaľ, vieme v akom stave sa naša spoločnosť nachádza, že je dobré, že tento úrad, ktorý je nový, fungujete asi rok. Je dobre, že takýto úrad vznikol. A dnes je piatok, ja viem, niektorí poslanci museli odísť, ale od rána sme tu mali dve také podobné správy v istom zmysle.
Jedna, bol tu úrad, bol tu generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu, a to je úrad, ktorý tu funguje dlho a tam priamo sa diala obrovská korupcia. A my sme Janka Marosza pochválili za to ako funguje tento úrad teraz, ako bojujú proti korupcii. A vy by ste si s ním asi mali ruky podať, pretože ste na rovnakej lodi a fungujete podobne. Bojujete takisto proti korupcii a takisto ako môj predrečník Milan Potocký povedal, ja som to tiež chcel zdôrazniť, že je super, že vzniká taká kampaň, že tí ľudia vás spoznajú, že budú môcť vedieť alebo budú vedieť tie cestičky ako sa k vám dostať a riešiť problémy, ktoré túto spoločnosť trápia.
Dobre. Janko Mičovský povedal, že on sa chce dožiť toho, aby tento úrad zanikol. Tak skončím tak aj ja, kiežby sme boli v takom stave, že by ten úrad sme nepotrebovali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 12:25 - 12:40 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Vážená pani predsedníčka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcel by som pani predsedníčke veľmi pekne naozaj poďakovať za prácu, ktorú urobila pri rozbiehaní úradu, za osvetu, ktorú v rámci úradu a v rámci jej činnosti medzi ľuďmi snaží aj šíriť v oblasti boja proti korupcii, nástrojov nahlasovania korupcie, nástrojov potierania korupcie a za vôbec všetku činnosť, ktorá je spojená s odkrývaním korupcie, s posmeľovaním ľudí k tomu, aby v rámci zákonných intencií nahlasovali a pobádali zákonné orgány a dávali im podnetu k tomu a štátne orgány, pardon, aby konali v zmysle zákona.
Chcem povedať, že robíte v istom zmysle sizyfovskú prácu, ktorá ešte nejaká čas, bohužiaľ, na Slovensku sizyfovská bude. A nie preto, že nemá zmysel, ale preto, že bohužiaľ, sme spoločnosťou, ktorá si stále vo veľkej miere neváži pravidlá, nemá k nim úctu, nemá rešpekt ku zákonu. A skôr hľadáme spôsob, akým pravidlá obchádzať a akým si uľahčovať život možno aj za cenu nezákonnosti, čo je veľmi smutnou správou v našej spoločnosti. A je hanbou aj nás verejných predstaviteľov, ak v niektorých momentoch našich funkcií a volených, volebných období, pardon, nevenujeme dostatočnú pozornosť tejto agende.
Preto vám ešte raz chcem poďakovať. Prosím, neprestávajte, vytrvajte v dobrom boji. Tento boj je správny a aj keď to budete mať možno ťažké, robíte záslužnú činnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 12:25 - 12:40 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Boj proti nekalým praktikám a trestnej činnosti je v dnešnej spoločnosti veľmi dôležitý. A tak ako ste povedala aj vo svojej úvodnej reči, že korupcia je ako znečistené ovzdušie, ktoré trápi celú spoločnosť.
Ja som mal na vás pripravené dve otázky, ale dnes ste aj odpovedali na to, lebo málo ľudí zatiaľ váš úrad pozná. Ako ste aj vyhovorili, ste si urobili štatistiky, je to len necelých 7 % obyvateľstva. Som preto veľmi rád, že rozbiehate celonárodnú kampaň Nemlčať je zlato, aby vlastne tí ľudia našli tú odvahu v tých štátnych inštitúciách a vlastne prehovorili, keď dôjde o tých nekalých praktikách a trestnej činnosti. A ďalšia dôležitá vec čo je, ste hovorili, že ani v samotných štátnych inštitúciách, ktoré deklarujú, že vlastne presadzujú tie princípy, aby vlastne oznamovali zamestnanci tieto nekalé praktiky, tak vlastne fungujú tieto inštitúcie štátne len formálne. Ako ste uviedli, tam bolo nejakých 320 inštitúcií a len 21 vlastne odpovedali na tieto veci. Takže aj tam ste hovorili, že ste pripravili nejaký manuál, ktorý očakávate, že sa to vlastne rozhýbe.
Takže za mňa, ďakujem za vašu činnosť a som rád, že pracujete tak poctivo a svedomito. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 12:25 - 12:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani predsedníčka, veľmi vám ďakujem za vašu prednesenú správu. Spomínali ste transpozíciu Smernice Európskej únii. Viem len potvrdiť, že je to veľmi dôležité, aby sme ju prijali čo najrýchlejšie, pretože by nám hrozilo zo strany Európskej únie by nám hrozili sankcie.
Tí, ktorí sa rozhodnú urobiť správnu vec za nekalé praktiky oznámia, čelia aj dnes mnohým tlakom, vyhrážkam, či nespravodlivým sankciám. Mali by byť podporovaní aj nami politikmi. Môžem vám za seba sľúbiť, že tak urobím. Nebola tu takáto podobná inštitúcia, ktorá by sa za nich postavila, preto vytvorenie takéhoto úradu je veľkou výzvou. Bojovať proti korupcii je čestné, spravodlivé a som veľmi rada, že v tomto kontexte vznikol aj Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Želám vám vo vašej práci veľa zdravia, veľa sily a vašim kolegom veľa úspešných príbehov, ktoré budú mať teda úspešný koniec. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

23.9.2022 11:55 - 12:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani predsedníčka, chcela by som poďakovať Jankovi za úvod do rozpravy a chcem veľmi oceniť, ktorým bola ruža pre pani Zuzanu Dlugošovú, predsedníčku nového úradu na ochranu oznamovateľov. Zaslúži si našu vďaku, pretože v takej krátkej dobe dokázala založiť úrad, ktorý chráni ľudí, ktorí poukážu na korupciu, alebo iné vážne porušovanie zákona. Na Slovensku sme žili s korupciou a s podvodmi rôzneho typu veľmi dlhé roky, spoločnosť to vnímala negatívne, ale zároveň sme si na to akosi zvykli. Až smrťou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sme si uvedomili, že korupcia, podvody a nekalé praktiky sú rozšírené do najvyšších vrstiev do riadenia štátu a možno byť dokonca otázkou života a smrti. Korupcia môže byť výrazným destabilizačným faktorom v politike, pretože sa vážne naštrbí dôvera a myslím si, že máme tu konečne inštitúciu, na ktorú sa môže človek obrátiť, keď vo svojom zamestnaní narazí na podvod, machinácie pri verejnom obstarávaní, alebo dokonca veľkú úplatkársku kauzu.
Pani predsedníčka, veľká vďaka za vašu zaangažovanosť k tejto téme a samozrejme aj za to, že vznikol tento úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2022 11:25 - 11:40 hod.

Gyimesi György
Pán podpredseda, podávam procedurálny návrh, aby sme o tlači 114 hlasovali v utorok 27. 9. 2022 o 11.00 hodine. Máte to aj písomne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 10:40 - 10:55 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže ja len poviem, že myslím si, že Slovenský pozemkový fond si zasluhuje príslušnú pozornosť, ktorú by sme mu dali dávať, pretože 660-tis. hektárov, ktoré má v správe je predsa kus územia Slovenska, o ktorý sa budú ruvať viacerí, aby to mali. A tých, ktorí to myslia nekalo, tak predpokladám, že Slovenský pozemkový fond uvedie na správnu mieru a povie, že stačilo, dosť, pretože to, čo sa dialo a čo ešte bude odhaľované, prakticky, keďže bol na pozemkovom úrade, tak sme spolupracovali s fondom, tak viem, čo to znamenalo aj na východe, aj v Stropkove, aj v Humennom, aj Svidníku. Takže prakticky berme to tak, že poďme to čistiť, pretože národ to očakáva. A keďže mladí farmári a podľa mňa vyhlásenie vlády hovorí, že máme dať prioritu malým, mladým, rodinným a začínajúcim poľnohospodárom. Tak poďme to, aby tá pôda z fondu bola v prvom rade tam im daná. Nakoniec pán predsedajúci hlasovanie bude dnes o jedenástej hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Tak Marek Šefčík povedal 90 % z toho, čo som chcel hovoriť ja v rozprave. Moji predrečníci vo faktických poznámkach zvyšných 10 %, takže určite len pripomenúť chcem, že Slovenský pozemkový fond je v súčasnosti na ozdravnej ceste. Už tu bolo viackrát spomenuté, že, čo sa tam dialo, to bolo niečo, niečo neskutočné. To bol klondike pre smerohlasáckych zlodejov, ktorí tam naozaj kšeftovali neskutočným spôsobom a žiaľ sú tam ešte zamestnanci, ktorí, ktorí majú a vedia svoje veci. Takže ja držím pánovi Marošovi prsty, ale čo chcem ešte povedať, že to je to, že naozaj keď sme tam dosadili človeka alebo vláda tam dosadila človeka, ktorý má naozaj čistý, morálny kredit, tak aj po ňom zrazu idú a chcú aby sa vrátili časy, keď si vymieňali pozemky ako chceli, keď zarábali obrovské, obrovské peniaze na tom, že sa kšeftovalo s pozemkami. Ja som hlboko presvedčený, že toto skončilo a že sa už nikdy nevráti kšeftovanie smerohlasákov, ktorí tam naozaj si tam spravili zárobkovú zlatú baňu. Ďakujem.
Skryt prepis