Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.9.2021 o 12:12 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 24.9.2021 12:36 - 12:40 hod.

Mierna Anna
Hlasovať budeme v stredu o 11-tej hodine. Myslím, že je to 29. septembra. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:34 - 12:36 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, pani kolegyňa, aj v minulom volebnom období sme ako opoziční poslanci sa snažili nejakým spôsobom presadiť a boli to s tým, samozrejme, problémy. Ja ako, nechcem povedať ako milovník vína, pálenky, vítam všetky možnosti, ktoré tú šedú ekonomiku odstránia, aby sme to sprecíznili. A chcel by som sa opýtať na jednu vec. Možno neviem, či budeš, pani kolegyňa, vedieť na to odpovedať, lebo tu sa hovorí v návrhu novely, že hneď bod 1 § 6 ods. 3 znie: Znížená sadzba dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorým je lieh vyrobený v: a) liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l, sa tam uvádza, tak chcel by som sa opýtať, že tá suma, obyčajne sa dáva hektolitre alebo dali by sa nejaké iné, ale 43 litrov, či náhodou vieš z akej sumy alebo z akého množstvo to vlastne vychádzalo. A tam sa píše z jedného, teda vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť ba daňovom území. Takže či toto by sa vedelo nejako vysvetliť, lebo 43 litrov je taká špecifická, neviem, proste z kade ju vybrali, či už je to teraz v zákone alebo či je to nová. A ešte chcem sa opýtať, že tam uvádza v tej novele, že keď je to pre jeho vlastnú spotrebu, keď to akože dáva pre rodinu a ešte sa hovorí o návštevách. Keď tá návšteva je definovaná čím? Že proste ako vnímame návštevu, že hocikto tam príde alebo si spravím neviem akú. Vieš asi na čo myslím. Že keď tam teraz príde nejaká veľká, celý zájazd príde a povie, že to je moja návšteva. Ja si ju beriem. Ako to budú kontrolovať, či návšteva je návšteva alebo nie je návštevou. Aj to má nejako takto napadlo. Ale dobre. Keby náhodou sa dalo aj toto vysvetliť, bol by som rád. Ale keď nie, tak v prípade potom v tom druhom čítaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:27 - 12:28 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:21 - 12:22 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľ mi pekne, Je také latinské príslovie summa lex summa iniquitas proverbium najprísnejšie právo, najväčšie bezprávie a ja som rád, že aj touto cestou a poviem to opakovane, možná sa budem trochu opakovať prispievame tomu, že nejdeme ľudí striktne, formalisticky a bez ohľadu na ich konkrétnu situáciu a na to, či sa pomýlili, alebo nepomýlili, len tvrdo podrobovať litere zákona a v mnohých prípadoch i tým pádom zásadne sťažiť život a že nekladieme na nich neprimerané nároky na to, aby sa vyznali v zákone ktorý je nejasne napísaný a že práve týmto spôsobom uľahčíme život aj takejto možno pre niekoho maličkosti ale pre niekoho to čo je pre iného maličkosť, môže predstavovať zásadný problém a tak som naozaj rád, že riešime tento problém a že prispievame tým k pomoci konkrétny ľuďom a zároveň nepomáhame tým, ktorí by chceli systém zneužívať alebo s ním nejakým spôsobom vykývať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:18 - 12:21 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ja nechcem naťahovať diskusiu, len tú faktickú som neodhadol a potom som nedopovedal to čo som chcel. Chcel som vlastne povedať, že nepatrím ja medzi nejakých fanúšikov odpúšťania pohľadávok, ale viem si predstaviť výnimočné situácie, kedy najmä z ľudského hľadiska je to oprávnené, v určitých prípadoch to môže byť aj exekučná amnestia aj keď to samé o sebe ešte sa bude spresňovať, čo si pod tým budeme ale vlastne vieme predstaviť no a v tomto prípade si myslím, že je taká výnimočná situácia, kedy minimálne z ľudského hľadiska sa dá akceptovať, že ak zákon nehovoril akým spôsobom si majú za tie spôsoby vypočítavať podiel na majetku tak pomýlili sa ale v dobrej viere, pretože boli presvedčené že tak sa ten zákon má vykladať a som sa rozprával aj s niektorými advokátmi ktorí si to tak isto vykladali podobným spôsobom, čiže naozaj ten zákon bol veľmi nejasný. Tak dobre nejaká sankcia nech tam je, ale nech tie peniaze nemusia vracať naspäť, no a aby my nedokážeme rozlíšiť či ten človek to spravil v dobrej viere alebo nespravil v dobrej viere, to by mohla byť opravná námietka, ale sú tam dosť obmedzujúce podmienky na to, aby vôbec človek sa dostal do tej situácie že sa mu tá pohľadávka odpustí a to sú podmienky, ktoré súvisia s nakladaním s tým majetkom. Čiže to musí byť osoba, ktorá nemohla samostatne nakladať s majetkom, to sú najme tie prípady nevyporiadaného BZM a navyše bude musieť preukázať že urobila všetko preto, aby sa toho majetku mohla zbaviť, aby nebola v situácií, že s ním nemôže nakladať. To znamená, že musela napríklad podať návrh na dohodu o urovnaní o tom majetku s tým svojim bývalým manželom. Alebo musela podať návrh na súd, aby sa to vysporiadalo, čiže aj v tomto prípade na to, aby tá pohľadávka bola odpustená bude musieť preukázať že urobila všetko preto, aby v tej situácií už nebola. Čiže nie je to bez breho otvorené a tým pádom my vlastne zužujeme okruh že ak by sa nebodal medzi tými ľuďmi, ktorí si to omylom zle vypočítali ocitol nejaký špekulant tak, že to možno bude v mizivom percente prípadov. Čiže to len na vysvetlenie a žiadny systém nie je dokonalý ale myslím si, že v tomto prípade ten prevažujúci verejný záujem je v tom, aby sme tým ľuďom v tejto konkrétnej situácií a ich nie je veľa aby sme, aby sme od nich nepožadovali to vrátenie. Takže toto na dopovedanie a ďakujem veľmi pekne, že to predložil práve pán poslanec Dominik Drdul , ktorý sa venuje aj ďalším vylepšeniam tohto zákona a osobám ktoré sú zdravotne postihnuté, viem, že už má aj nejaké ďalšie veci pripravené, uvidíme, s čím príde ministerstvo, pretože avizuje, že koncom roka by mal prísť s veľkou novelou tohto zákona, ktorý sa týka zdravotne ťažko postihnutých osôb, takže, verím že to nejako dajú dokopy a že teda aj poslanecké iniciatívy prídu v tomto smere a že aj ministerstvo príde s niečím čo pomôže týmto osobám do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:12 - 12:16 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, plénum Národnej rady, je miesto kde máme možnosť meniť budúcnosť ľudí k lepšiemu. V poslednom čase je tu veľmi veľa, veľmi taká toxická atmosféra, poslanci voči sebe sú agresívni, vulgárni, nevraživí. Dovoľte mi začať dnešné vystúpenie modlitbou z Biblie, nakoľko s Božou pomocou nás čaká svetlejšia budúcnosť a ja pevne verím, že našim jediným cieľom tu v tomto pléne budú riešenia pre ľudí. Otčenáš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Neuveď nás do pokušenia a zbav nás zlého.
Naspäť k tomuto zákonu. Cieľom návrhu zákona je odstránenie nespravodlivosti v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v prípade, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vlastní okrem majetku, ktorý sa na účely zákona č. 447/208 Z. z. nepovažuje za majetok (napr. nehnuteľnosť, v ktorej býva), aj ďalší majetok, s ktorým nemôže samostatne nakladať. Chcela som ešte poukázať na to, že v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na rok 2020-2024 sa na viacerých miestach uvádza, že vláda prijme rôzne opatrenia na ochranu, podporu a rozvoj práv ľudí so zdravotným postihnutím. Návrh zákona je koncipovaný presne v duchu, v akom je toto programové vyhlásenie formulované. Návrh zákona má dopad na rozpočet verejnej správy. Nepredpokladá vplyv na podnikateľské prostredie ani na životné prostredie, avšak vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nebude mať vplyv ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Túto novelu zákona určite podporím a pevne dúfam, že takýchto zákonov budeme mať v budúcnosti stále viac. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:11 - 12:12 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Je to presne tak ako hovoril pán poslanec Vetrák. Fakt našim úmyslom nie je niekomu odpúšťať jeho pohľadávku, ale naozaj sa nám zdá spravodlivé a zdá sa nám naozaj na mieste, aby osoba so zdravotným postihnutím, ktorá je častokrát veľmi nízkopríjmovou osobou, ktorá nie je majetná osoba, mala povinnosť vrátiť spätne najmä ak bola dobromyseľná niekoľko tisícové sumy. Sám som čítal, počul, videl reportáže, články, rôzne správy o tom, kedy takéto rozhodnutie úradu spôsobovalo osobám so zdravotným postihnutím nemalé finančné ťažkosti a preto som rád, že sa nám darí tento zákon spresňovať, čím prispievame k jeho lepšej aplikácií naprieč celým Slovenskom, ktorá má bohužiaľ ešte stále pomerne slušné rezervy a dúfame, že táto zmena nie je posledná a že sa nám podarí dosiahnuť ďalšie zmeny v prospech týchto osôb. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:08 - 12:10 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj pánovi poslancovi Drdulovi, že teda uplatnil tento pozmeňujúci návrh, ktorý ešte vyjasňuje niektoré veci, na ktoré upozornila aj parlamentná legislatíva. Ja z toho obsahového hľadiska len na vysvetlenie, lebo on je pomerne napísaný komplikovaným jazykom. V princípe v praxi dochádzalo k prípadom, že ak ste mali nevysporiadané BSM-ko, tak bolo otázka, že či si ten podiel započítavať v celosti alebo v jednej polovici a ak ste, ak vám na tom majetku viazala ťarcha, napríklad hypotéka, tak že či si započítavať len tú nesplatenú časť hypotéky alebo aj bez ohľadu na to, že tam bola hypotéka a tak dochádzalo k rôznym kombináciám pri vypočítavaní hodnoty majetku tých osôb, ktoré to nerobili preto, že chceli nejak niekoho oklamať, ale jednoducho boli presvedčené, že si to majú takto vypočítať, lebo ten zákon o tom výpočte nehovoril nič. No a potom dochádzalo niekedy aj po niekoľkých rokoch, keď sa to náhodným spôsobom kontrolovalo, lebo úrad mal na to určitý názor, ktorý ale tiež nebol jasne povedaný v zákone, tak sa stalo, že sa potom žiadalo, vydávali sa tie rozhodnutia, aby sa tie peniaze museli vrátiť, aby sa ďalej neposkytovali, tak v poriadku, ak sa tie osoby pomýlili naozaj v dobrej viere, tak nech tá sankcia, že nebudú ďalej poskytovať, ale musia si teraz podať novú žiadosť a preukázať, tak to, to nech platí, ale zdalo sa nám nespravodlivé, aby naozaj, keď sa takto pomýlili a ten zákon nebol jasný, aby museli vracať sumy, ktoré skutočne v niektorých prípadoch boli až ...
===== tak v poriadku, ak sa tie osoby pomýlili naozaj v dobrej viere, tak nech tá sankcia, že nebudú ďalej poskytovať ale musia si teraz podať novú žiadosť a preukázať tak, to nech platí, ale zdalo sa nám nespravodlivé aby naozaj keď sa takto pomýlili a ten zákon nebol jasný aby museli vracať sumy, ktoré skutočne v niektorých prípadoch boli až likvidačné pretože na tú osobnú asistenciu keď dostali peniaze tak to boli niekoľko tisícové sumy, čiže tie osoby by to neboli schopné ako invalidi vrátiť. Proste je tak a ja viem, že to odpustenie pohľadávky neni zrovna ako nejaký štandardný mechanizmus len v tomto prípade sa mi to zdalo, že z toho ľudského hľadiska, že by to mohlo byť prijateľné aspoň pre nás predkladateľov a dúfam ,že aj pre vás to bude aj keď ja tiež nie som zástancom ..
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:08 - 12:10 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj pánovi poslancovi Drdulovi, že teda uplatnil tento pozmeňujúci návrh, ktorý ešte vyjasňuje niektoré veci, na ktoré upozornila aj parlamentná legislatíva. Ja z toho obsahového hľadiska len na vysvetlenie, lebo on je pomerne napísaný komplikovaným jazykom. V princípe v praxi dochádzalo k prípadom, že ak ste mali nevysporiadané BSM-ko, tak bolo otázka, že či si ten podiel započítavať v celosti alebo v jednej polovici a ak ste, ak vám na tom majetku viazala ťarcha, napríklad hypotéka, tak že či si započítavať len tú nesplatenú časť hypotéky alebo aj bez ohľadu na to, že tam bola hypotéka a tak dochádzalo k rôznym kombináciám pri vypočítavaní hodnoty majetku tých osôb, ktoré to nerobili preto, že chceli nejak niekoho oklamať, ale jednoducho boli presvedčené, že si to majú takto vypočítať, lebo ten zákon o tom výpočte nehovoril nič. No a potom dochádzalo niekedy aj po niekoľkých rokoch, keď sa to náhodným spôsobom kontrolovalo, lebo úrad mal na to určitý názor, ktorý ale tiež nebol jasne povedaný v zákone, tak sa stalo, že sa potom žiadalo, vydávali sa tie rozhodnutia, aby sa tie peniaze museli vrátiť, aby sa ďalej neposkytovali, tak v poriadku, ak sa tie osoby pomýlili naozaj v dobrej viere, tak nech tá sankcia, že nebudú ďalej poskytovať, ale musia si teraz podať novú žiadosť a preukázať, tak to, to nech platí, ale zdalo sa nám nespravodlivé, aby naozaj, keď sa takto pomýlili a ten zákon nebol jasný, aby museli vracať sumy, ktoré skutočne v niektorých prípadoch boli až ...
===== tak v poriadku, ak sa tie osoby pomýlili naozaj v dobrej viere, tak nech tá sankcia, že nebudú ďalej poskytovať ale musia si teraz podať novú žiadosť a preukázať tak, to nech platí, ale zdalo sa nám nespravodlivé aby naozaj keď sa takto pomýlili a ten zákon nebol jasný aby museli vracať sumy, ktoré skutočne v niektorých prípadoch boli až likvidačné pretože na tú osobnú asistenciu keď dostali peniaze tak to boli niekoľko tisícové sumy, čiže tie osoby by to neboli schopné ako invalidi vrátiť. Proste je tak a ja viem, že to odpustenie pohľadávky neni zrovna ako nejaký štandardný mechanizmus len v tomto prípade sa mi to zdalo, že z toho ľudského hľadiska, že by to mohlo byť prijateľné aspoň pre nás predkladateľov a dúfam ,že aj pre vás to bude aj keď ja tiež nie som zástancom ..
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.9.2021 11:58 - 12:05 hod.

Drdul Dominik
(Rečník nevystupoval.)
Skryt prepis